backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

แดนเซน® (Danzen®)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ข้อบ่งใช้

แดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส) ใช้สำหรับ

ยาแดนเซน® (Danzen®) มักจะใช้เพื่อรักษาอาการอักเสบหลังจากการผ่าตัด การบาดเจ็บ และการอักเสบของโรคและอาการดังต่อไปนี้

 • ไซนัสอักเสบที่บริเวณหู จมูก และคอ (Otorhinolaryngoloy sinusitis)
 • อาการเต้านมคัดทางนรีเวชวิทยา (Gynecology engorgement of the breast)
 • ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Urology cystitis)
 • ภาวะอัณฑะอักเสบ (Epididymitis)
 • การผ่าตัดทำฟันและการผ่าตัดทางช่องปาก
 • เหงือกรอบฟันคุดอักเสบ
 • ฝีเบ้าฟัน (Alveolar abscess)

ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาอาการขับเสมหะไม่เพียงพอสำหรับโรคดังต่อไปนี้

 • โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
 • วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
 • โรคหอบหืดหลอดลมและการขับเสมหะไม่เพียงพอหลังจากใช้ยาสลบ

ยาแดนเซนยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส)

รับประทานยาแดนเซน®หลังจากมื้ออาหาร อย่าบด หัก หรือเคี้ยวยาเม็ด ควรกลืนยาแดนเซน®ลงไปทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำ

โปรดสอบถามแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยาแดนเซน®

การเก็บรักษายาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส)

ยาแดนเซน®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาแดนเซนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาแดนเซน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส)

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาแดนเซน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ประเภทอื่นๆ เช่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส)

ผลข้างเคียงมีดังต่อไปนี้

 • อาการผิดปกติที่ระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอะนอเร็กเซีย (anorexia) กระเพาะอาหารระคายเคือง และคลื่นไส้
 • กลุ่มอาการสตีเวนส์ – จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome)
 • ภาวะท็อกซิก อีพิเดอร์มัล เนโครไลซิส (Toxic epidermal necrolysis)
 • กลุ่มอาการช็อกจากการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylactic shock symptoms)
 • โรคตับอักเสบ (Hepatitis)
 • ดีซ่าน (Jaundice)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแดนเซน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส) มีดังนี้

 • อย่าใช้ยาแดนเซน®ร่วมกับยาชะลอการแข็งตัวของเลือด อย่างยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) หรือยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet drugs) รวมถึงยาแอสไพริน ยาโคลพิโดเกรล (clopidogrel) อย่างพลาวิกซ์ (Plavix) ยาไดโคลฟีแนค (diclofenac) อย่างวอลทาเรน (Voltaren) คาทาเฟลม (Cataflam) และอื่นๆ ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) อย่างแอดวิล (Advil) มอทริน (Motrin) และอื่นๆ ยานาพรอกเซน (naproxen) อย่างอะนาพรอก (Anaprox) นาโพรซิน (Naprosyn) และอื่นๆ ยาเดลเทพาริน (dalteparin) อย่างแฟรกมิน (Fragmin) ยาอีนอกซาพาริน (enoxaparin) อย่างโลเวนอกซ์ (Lovenox) ยาเฮพาริน (heparin) ยาวาฟาริน (warfarin) อย่างคูมาดิน (Coumadin) และอื่นๆ เนื่องจากยาแดนเซนอาจจะลดการแข็งตัวของเลือดและเพิ่มโอกาสในการเกิดรอยช้ำและอาการเลือดออกได้

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแดนเซน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแดนเซน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาแดนเซน®มีดังนี้

 • การแข็งตัวของเลือดมีความผิดปกติ
 • โรคตับขั้นรุนแรง
 • ไตมีความผิดปกติ
 • กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 เม็ด รับประทานวันละสามครั้ง

ขนาดยาแดนเซน® (เซอร์ราทิโอเปปทิเดส) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดแดนเซน® ยาเอ็นไซม์เตรียมสำเร็จเซอร์ราทิโอเปปทิเดสสำหรับรับประทาน ขนาด 5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

คุณควรจะพกรายชื่อของยาทั้งหมดที่คุณใช้ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่หาซื้อเองเผื่อในกรณีฉุกเฉิน

กรณีลืมใช้ยา แดนเซน®

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา