ยารักษาตับอักเสบ แต่ละชนิดและข้อควรรู้ในการใช้

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤศจิกายน 15, 2019
Share now

มีการประเมินว่าประมาณ 85% ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) นั้นจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง ควรพักผ่อน บรรเทาอาการ และรักษาระดับการบริโภคน้ำสำหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน การรักษาโดยใช้ยานั้นใช้เพื่อรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังเท่านั้น Helloคุณหมอ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยารักษาตับอักเสบ มาฝากกัน

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้นเป็นโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการตับอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้นจะเป็นโรคเรื้อรัง สำหรับโรคตับอักเสบเรื้อรัง มักจะแนะนำการใช้ยาร่วมกับ

 • การป้องกันโรคตับ เช่น โรคตับแข็ง (cirrhosis) หรือ ตับวาย
 • การบรรเทาอาการ
 • การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับ
 • การป้องกันโรคตับวาย

ยารักษาตับอักเสบ ที่ใช้กันมากที่สุดมีอะไรบ้าง

 • อินเตอร์เฟอรอน (Interferons)
 • ยาต้านไวรัสโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease Inhibitor)
 • ยาต้านไวรัสนิวคลีโอไทด์ อนาล็อก (Nucleoside Analogue)
 • ยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์ (Polymerase Inhibitor) และการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน
 • การแพทย์ทางเลือก

อินเตอร์เฟอรอน

อินเตอร์เฟอรอนคือโปรตีนที่มักจะอยู่ในร่างกายเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสตับอักเสบซีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ยาเหล่านี้ได้แก่

 • เพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด (peginterferon alfa-2a) อย่างเพกาซิส (Pegasys)
 • เพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด อย่างเพกอินทรอน (PegIntron) หรือไซลาทรอน (Sylatron)
 • อินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด อย่างอินทรอน เอ (Intron A)

ยาเหล่านี้จะใช้ร่วมกันกับยาต้านไวรัส ยังไม่มียารูปแบบทั่วไปของยาเหล่านี้ในตลาด ยาเพกิอินเตอร์เฟอรอนนั้นเกิดจากยาอินเตอร์เฟอรอนรวมกับสารประกอบอื่นๆ ที่ทำให้ยานี้สามารถเก็บไว้ภายในร่างกายได้นานขึ้นและช่วยลดผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

ยาต้านไวรัสประเภทโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์

ยาต้านไวรัส โปรตีเอส อินฮิบิเตอร์นั้น เป็นยาสำหรับรับประทานที่ทำงานโดยป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ ยานี้จะช่วยหยุดการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัสภายในร่างกาย ยาเหล่านั้นได้แก่

 • ยาทีลาพรีเวียร์ (Telaprevir) อย่างอินซิเวค (Incivek)
 • ยาโบซีพรีเวียร์ (Boceprevir) อย่างวิคเทรลิส (Victrelis)
 • ยาพาริทาพรีเวียร์ (Paritaprevir) ยานี้เป็นยาโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของยาที่ใช้ร่วมกันเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ยาเหล่านี้จะใช้ร่วมกับการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอื่นๆ เท่านั้น ยาทีลาพรีเวียร์นั้นรับประทานวันละ 2 ครั้ง ขณะที่ยาโบซีพรีเวียร์นั้นรับประทานวันละ 3 ครั้ง ควรรรับประทานยาทั้งสองพร้อมกับอาหาร

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปคือภาวะโลหิตจาง ท้องร่วง เหนื่อยล้า ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน

ยาต้านไวรัสประเภทนิวคลีโอไทด์ อนาล็อก

ยาต้านไวรัส นิวคลีโอไทด์ อนาล็อกยังใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อโดยการหยุดยั้งการก่อตัวของนิวคลีโอไซด์ (nucleosides) ในเซลล์ที่ติดเชื้อ

ยาไรบาไวริน (Ribavirin) อย่างโคเพกัส (Copegus) โมเดริบา (Moderiba) เรเบทอล (Rebetol)  รีบาสเฟียร์ (Ribasphere) รีบาสเฟียร์ ริบาพาค (Ribasphere RibaPak) หรือไวราโซล (Virazole) เป็นแค่ยาเพียงชนิดเดียวในกลุ่มนี้ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ยานี้จำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาอินเตอร์เฟอรอนเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี นอกจากนี้ ยังอาจต้องใช้การรักษาด้วยยาสามชนิดร่วมกับยาอินเตอร์เฟอรอนและยาโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ โดยไม่สามารถใช้ยานี้เพียงชนิดเดียวได้

โปรดระมัดระวังการใช้ยาไรบาไวรินหากคุณเคยเป็น โรคหัวใจ หรือการตั้งครรภ์ ยานี้ยังอาจทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดความพิการแต่กำเนิด และยานี้ยังสามารถทำให้การเจริญเติบโตด้อยกว่าปกติในผู้ป่วยเด็ก ความเสี่ยงนี้อาจถ่ายโอนจากชายสู่คู่รักหญิงในระหว่างการปฏิสนธิ

ยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์และการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน

ยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์ จะป้องกันไม่ให้หน่วยโครงสร้างของไวรัสตับอักเสบมารวมตัวกัน ยาเหล่านี้มีทั้งยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์โซวาลดิ (sovaldi) อย่างยาโซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir) ยาโซวาลดิ ทำงานโดยยับยั้งอาร์เอ็นเอพอลิเมอเรส (RNA polymerase) ที่ไวรัสตับอักเสบซีใช้เพื่อสร้างอาร์เอ็นเอของตัวเองซ้ำ ในบางครั้งยานี้อาจจะใช้ร่วมกับยาไรบาไวรินเป็นเวลานานถึง 24 สัปดาห์ นอกจากนี้ยานี้ยังใช้กับผู้ที่ติดเชื้อทั้งไวรัสตับอักเสบซีและไวรัสเอชไอวี

ยารวมกันระหว่างยาเลดิพาสเวียร์ (ledipasvir) และยาโซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) อย่างยาฮาร์โวนิ (Harvoni) นั้นใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจีโนไทป์ 1(HCV genotype 1) เรื้อรังในผู้ใหญ่ ยาเลดิพาสเวียร์นั้นจัดเป็นยาเอ็นเอส 5เอ อินฮิบิเตอร์ (NS5A inhibitor) ที่จะปิดกั้นการก่อตัวของโปรตีนที่ช่วยให้เชื้อไวรัสทำสำเนาตัวเอง ยาโซฟอสบูเวียร์เป็นยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์ที่ป้องกันไม่ให้หน่วยโครงสร้างของไวรัสตับอักเสบมารวมตัวกัน

ยาเหล่านี้ควรระรับประทานพร้อมกับอาหารและไม่ควรบดยา ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีทั้ง อาการคลื่นไส้ คัน นอนไม่หลับ อ่อนแรง

การแพทย์ทางเลือก

บางคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้นต้องการที่จะมีโอกาสในการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณต้องการที่จะรักษาโดยการใช้สมุนไพรแทนการใช้ยา

รากชะเอมเทศ (Licorice Root)

รากชะเอมเทศ พบได้มากในเขตเอเชียและตะวันออกกลาง ในบางครั้งสมุนไพรนี้จะใช้สำหรับการเยียวยาด้วยตนเองที่บ้านเพื่อรักษาการติดเชื้อ แผลอักเสบ และโรคหลอดลมอักเสบ (bronchitis) รากชะเอมเทศนั้นมีทั้งในรูปแบบยาแคปซูล ยาผง ยาน้ำสารสกัด และยาเม็ด นอกจากนี้ สมุนไพรชนิดนี้ ยังสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง และภาวะคั่งน้ำได้ (water retention)

มิลค์ ทิสเซิล (Milk Thistle)

มิลค์ ทิสเซิล พบได้มากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในอดีตสมุนไพรนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคตับอักเสบ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง และโรคตับ สมุนไพรนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยาแคปซูลและสารสกัด ในขณะที่บางครั้งสมุนไพรนี้จะใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในการแพทย์ทางเลือก สมุนไพรนี้อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนวิจารณามาตรการรักษาใดๆ

ยาที่พบได้มากที่สุดในการใช้เพื่อรักษาโรคตับอักเสบนั้นมีทั้ง ยาอินเตอร์เฟอรอน ยาต้านไวรัสโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ ยาต้านไวรัสนิวคลีโอไทด์ อนาล็อก ยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์และการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน และการแพทย์ทางเลือก โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มต้นตัวเลือกในการรักษาใดๆ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความแนะนำ

โคลีน-Choline

โคลีน (Choline)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 4, 2017