backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

นมเปรี้ยว (Fermented Milk)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 24/07/2020

นมเปรี้ยว (Fermented Milk)

คนส่วนใหญ่ดื่ม นมเปรี้ยว เพื่อช่วยเรื่องอาการท้องร่วง ท้องเสียที่เกิดจาก ไวรัสโรต้า (Rotavirus) ไข้ละอองเกสรจากหญ้าแร็กวีด (Ragweed) อาการท้องร่วงท้องเสียจากแอนตี้ไบโอติก (Antibiotic)

การใช้นมเปรี้ยว

ประโยชน์ของ นมเปรี้ยว มีอะไรบ้าง

ผลิตภัณท์จากนมเปรี้ยวนั้นได้มาจากการที่นำนมไปหมักกับแบคทีเรีย กรดแลคติค เช่น Lactobacilli หรือ Bifidobacteria

คนส่วนใหญ่ดื่มนมเปรี้ยวเพื่อช่วยเรื่อง

บางคนมักใช้นมเปรี้ยวทาผิว เพื่อแก้อาการแผลพุพอง รอยไหม้จากแดด ผิวกร้าน และผิวเหี่ยวย่น

การทำงานของนมหมักเป็นอย่างไร

เป็นที่รู้กันดีว่านมเปรี้ยวเกิดจากการใส่แบคทีเรียกรดแลคติคลงไปในนมซึ่งจะทำลายโปรตีนในนม ทำให้ผู้ที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนนมสามารถรับประทานได้ อีกทั้งยังทำลายแลคโตสซึ่งเหมาะกับผู้แพ้แลคโตสในนม นมเปรี้ยวยังอาจช่วยในเรื่องทำให้ความดันโลหิตต่ำ ลดคอเลสเตอรอลและป้องกันการขยายตัวของมะเร็ง ขึ้นอยู่กับสารแอนตี้ออกซิแดนท์ และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในนมเปรี้ยว

มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของนมเปรี้ยวไม่เพียงพอนัก จึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลและนักสมุนไพรศาสตร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการดื่ม นมเปรี้ยว คืออะไรบ้าง

ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล เภสัชกรหรือนักสมุนไพรศาสตร์ หากว่า :

 • อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากระหว่างการตั้งครรภ์หรือช่วงให้นมบุตรนั้นควรจะใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาชนิดอื่น ซึ่งรวมถึงการใช้ยาที่สามารถหาซื้อได้เองโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารใดๆ ในนมเปรี้ยวหรือแพ้ยาและสมุนไพรอื่นๆ
 • มีอาการป่วย อาการผิดปกติของร่างกายหรือผลข้างเคียงจากยา
 • มีอาการแพ้อื่นๆ เช่นแพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูดหรือสัตว์ชนิดต่างๆ

ข้อปฏิบัติในการใช้สารนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสารต่างๆ นั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อน

นมเปรี้ยวนั้นปลอดภัยแค่ไหน

นมเปรี้ยวนั้นปลอดภัยสำหรับการดื่มในปริมาณที่พบได้ในอาหาร ปลอดภัยสำหรับการดื่มในปริมาณที่มีในยาของหนึ่งปี แต่ไม่มีการศึกษาที่มากพอรับรองความปลอดภัยสำหรับการทาผิว

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

ข้อควรระวังในการดื่ม นมเปรี้ยว

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร : ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้นมปรี้ยวระหว่างการตั้งครรภ์และช่วงให้นมบุตร ทางที่ดีควรใช้ในปริมาณเท่าที่มีในอาหาร

สำหรับเด็ก : นมเปรี้ยวนั้นปลอดภัยในปริมาณที่มีในอาหารและปริมาณในยาสำหรับ 5 วัน

สำหรับผู้ที่ความดันต่ำ : นมเปรี้ยวอาจลดระดับความดันเลือด ในทางทฤษฎีแล้ว การดื่มนมเปรี้ยวอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำเกินไปสำหรับผู้มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้ว

ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ : บางผลิตภัณท์จากนมเปรี้ยวมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิต ซึ่งอาจเจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ในร่างกายของผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV หรือ AIDS หรือผู้ที่รับประทานยาป้องกันการต่อต้านของอวัยวะที่ปลูกถ่ายใหม่ แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งในผลิตภัณท์จากนมเปรี้ยวนั้นอาจก่อโรคในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ ทางที่ดี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานนมเปรี้ยว

ผลข้างเคียง

มีผลข้างเคียงใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดื่มนมเปรี้ยว

หากพบผลข้างเคียงใดๆ ควรปรึกษาแพทย์

อันตรกิริยาระหว่างยา (การตีกันของการใช้ยา)

หากดื่มนมเปรี้ยวจะเกิดอันตรกิริยาแบบใด

การดื่มนมเปรี้ยวอาจเกิดปฏิกริยากับยาหรือการรักษาอื่นๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ก่อนการใช้ยาเสมอ

ปกติแล้วควรดื่มนมเปรี้ยวในปริมาณเท่าใด

สำหรับผู้ใหญ่

ดื่มโดยตรง :

 • เพื่อรักษาไข้ละอองเกสร

นมเปรี้ยวอุ่นปริมาณ 100 มิลลิลิตรที่มี Lactobacillus acidophilus ทุกวันติดต่อกัน 8 สัปดาห์

 • สำหรับอาการท้องร่วงท้องเสียจาก antibiotics 

ดื่มนมเปรี้ยว 250 มิลลิลิตรที่มี Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, และ Bifidobacterium ทุกวันติดกัน 14 วันและนมเปรี้ยวที่มี Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus casei (Bio-K+ CL1285, Bio-K+ International Inc ,แคนาดา) 49 กรัมติดกัน 2 วัน ตามด้วยวันละ 98 กรัมจนกว่าจะหายดี

 • สำหรับแผลจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) 

ดื่มนมเปรี้ยวที่มี Bifidobacterium bifidum และ Streptococcus thermophiles ปริมาณ 100 มิลลิลิตรทุกวัน 12 สัปดาห์และนมเปรี้ยวที่มี Staphylococcus thermophiles และ Lactobacillus johnsonii 16 สัปดาห์

ผงนมเปรี้ยวที่มี Lactobacillus helveticus จำนวนหกเม็ด 4 สัปดาห์และนมเปรี้ยว 500 มิลลิลิตร 8 สัปดาห์ นมเปรี้ยวที่มีกรด gamma-aminobutyric (GABA) ทุกวัน 12 สัปดาห์

 • ภาวะลำไส้แปรปรวน (IBS) 

นมเปรี้ยว probiotic ที่มี Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, และ Bifidobacterium longum ปริมาณ 200 กรัม (AB100 Jianneng, Bright Dairy, เซี่ยงไฮ้, จีน) 2 ครั้งต่อวัน 4 สัปดาห์และผลิตภัณท์นมเปรี้ยว (Activia, Danone) ที่มี Bifidobacterium animalis และเชื้อโยเกิร์ต 125 กรัม 2 ครั้งต่อวัน 6 สัปดาห์

 • สำหรับผู้ที่ย่อยแลคโตสไม่ได้ 

นมเปรี้ยวที่มี Lactobacillus casei และ Lactobacillus acidophilus 480 มิลลิลิตร ผลิตภัณท์นมเปรี้ยว (Ofilus ที่มี Lactobacillus acidophilus และ Bifidobacterium หรือ Bulgofilus ที่มี Lactobacillus bulgaricus)

 • สำหรับรักษาผลข้างเคียงจากการฉายรังสีระบบทางเดินอาหาร 

นมเปรี้ยวที่มี Lactobacillus acidophilus 150 มิลลิลิตรทุกวันติดกัน 5 วันก่อนการฉายรังสีและติดกัน 10 วันหลังการฉายรังสี

นมเปรี้ยวที่มี Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum และ Lactobacillus acidophilus 100 มิลลิลิตรทุกวันติดกันหนึ่งปี

สำหรับเด็ก

ดื่มโดยตรง :

 • สำหรับโรคท้องร่วงท้องเสียจาก rotavirus 

ผลิตภัณท์นมเปรี้ยวที่มี Lactobacillus GG ปริมาณ 125 กรัม 2 ครั้งต่อวันติดกัน 5 วัน

 • สำหรับไข้จากละอองเกสร 

นมเปรี้ยวที่มี actobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophiles ปริมาณ 100 มิลลิลิตรทุกวัน 12 เดือนและนมเปรี้ยวที่มี Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus และ Lactobacillus paracasei ปริมาณ 200-400 มิลลิลิตร 30 วัน

 • สำหรับอาการท้องร่วงท้องเสีย 

นมเปรี้ยวจากโยเกิร์ตและ Lactobacillus casei ปริมาณ 125 หรือ 250 กรัมวันละหนึ่งครั้งทุกวันติดกัน 1 เดือนสำหรับเด็กทารก ส่วนเด็กอายุ 6-2 เดือนให้ดื่มนมเปรี้ยวที่มี Lactobacillus casei 100 กรัม

 • สำหรับรักษาแผลจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) 

ผลิตภัณท์นมเปรี้ยว (Actimel) ที่มี Lactobacillus casei และการรักษา antibiotic ทุกวันติดกัน 14 วัน

ปริมาณในการดื่มนมเปรี้ยวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การดื่มนมนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

นมเปรี้ยวอยู่ในรูปแบบใด

นมเปรี้ยวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ :

 • นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
 • โปรตีนนมแพะ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 24/07/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา