backup og meta

เพศวิถีหมายถึง อะไร ต่างกับเพศสภาพอย่างไร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 23/12/2022

เพศวิถีหมายถึง อะไร ต่างกับเพศสภาพอย่างไร

เพศวิถีหมายถึง รูปแบบความชอบ ความรู้สึกเชิงชู้สาว หรือแรงดึงดูดทางเพศ ที่คน ๆ หนึ่งมีต่อคนอีกคน โดยจำแนกได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรักต่างเพศ รักร่วมเพศ ไบเซ็กชวล หรือแพนเซ็กชวล โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่จะตระหนักถึงเพศวิถีของตัวเองตั้งแต่เด็ก และบางคนอาจตระหนักเพศวิถีของตัวเองหลังลองมีความสัมพันธ์หรือเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้ว

เพศวิถีหมายถึง อะไร

เพศวิถี หรือรสนิยมทางเพศ หมายถึง รูปแบบความชอบหรือแรงดึงดูดทางเพศที่คน ๆ หนึ่งมีต่อคนอีกคน โดยปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 • รักต่างเพศ (Heterosexual) หมายถึง การชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับบุคคลเพศตรงข้ามกับตัวเอง อย่างผู้ชายที่ชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับผู้หญิง หรือผู้หญิงที่ชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับผู้ชาย
 • รักร่วมเพศ (Homosexual) หมายถึง การชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับบุคคลเพศเดียวกัน อย่างผู้ชายที่ชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับผู้ชายด้วยกัน หรือเกย์ และผู้หญิงที่ชอบหรือรู้สึกดึงดูดกับผู้หญิงด้วยกัน หรือเลสเบี้ยน
 • ไบเซ็กชวล (Bisexual) หมายถึง ผู้ที่ชอบทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน
 • แพนเซ็กชวล (Pansexual) หมายถึง ผู้ที่รู้สึกดึงดูดได้กับทุกเพศ ไม่ว่าจะเพศเดียวกับตัวเอง เพศตรงข้าม หรือเพศทางเลือก
 • เอเซ็กชวล (Asexual) หมายถึง ผู้ที่ไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศหรือไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่อาจรักหรือชอบผู้อื่นได้
 • เพศวิถีเกิดจากอะไร

  เพศวิถีของแต่ละคนเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคน ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม อารมณ์ หรือระดับฮอร์โมนในร่างกาย

  นอกจากนี้ แนวคิดว่าการมีเพศวิถีแบบรักร่วมเพศหรือไบเซ็กชวล เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัวหรือเหตุการณ์ในวัยเด็ก เป็นแนวคิดที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน

  เพศวิถีรู้ตัวเมื่อไร

  ปกติแล้ว ผู้คนในสังคมจะตระหนักถึงเพศวิถีของตัวเองตั้งแต่เด็กหรือเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผ่านการสังเกตความคิดหรือพฤติกรรมของตัวเองที่มีต่อบุคคลเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน

  นอกจากนี้ บางคนอาจตระหนักว่าเพศวิถีของตัวเองคืออะไร หลังจากได้ลองมีความสัมพันธ์หรือเพศสัมพันธ์ กับบุคคลเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม

  เพศวิถี เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

  เพศวิถี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการที่คน ๆ หนึ่ง ซึ่งมีรสนิยมทางเพศแบบรักต่างเพศ เปลี่ยนไปมีเพศวิถีแบบรักร่วมเพศหรือไบเซ็กชวลเมื่ออายุมากขึ้น อาจไม่ได้หมายความว่าเพศวิถีของคน ๆ นั้นเปลี่ยนไป แต่หมายความว่าคน ๆ นั้นมีเพศวิถีแบบรักร่วมเพศหรือไบเซ็กชวลอยู่แล้ว แต่ไม่กล้าแสดงออกมา เนื่องจากเกรงว่าคนรอบข้างจะรับไม่ได้ หรืออยู่ในสังคมกับซึ่งมีอคติกับเพศทางเลือก

  เพศวิถี ต่างกับเพศสภาพอย่างไร

  เพศวิถี และเพศสภาพ (Gender) เป็นคำที่ถูกพูดถึงมาขึ้นเรื่อย ๆ ควบคู่กับกระแสความหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 คำนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเพศวิถีคือรสนิยมทางเพศ ความรู้สึกชู้สาว ความรู้สึกที่ต้องการมีความสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะที่เพศสภาพเป็นสถานะทางเพศที่ระบุว่าใครเป็นผู้ชาย ผู้หญิง บุคคลข้ามเพศ หรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ชายและผู้หญิง และเพศสภาพยังสัมพันธ์กับบทบาท หน้าที่ หรือรูปแบบพฤติกรรมที่สังคมเป็นผู้กำหนดด้วย

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 23/12/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา