home

ท้องร่วง

โรค ท้องร่วง หรืออุจจาระร่วง คือ ภาวะที่เราถ่ายเหลวผิดปกติ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือเป็นมูกเลือด 1 ครั้งขึ้นไปต่อวัน ส่วนใหญ่สาเหตุของท้องร่วง มักเป็นโรคที่ต้องรับการรักษาจากแพทย์ ผิดกับอาการท้องเสีย เพราะหากท้องเสียเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นท้องร่วง อาการมักจะหายเองได้ ไม่ต้องรักษาจากแพทย์แต่อย่างใด

ความรู้ทั่วไป

x