ความดันสูงเกิดจากอะไร และวิธีป้องกันความดันสูง

  ความดันสูงเกิดจากอะไร และวิธีป้องกันความดันสูง

  ความดันสูง หรือความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายและเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจวาย โรคสมองเสื่อม ดังนั้น หากทราบว่า ความดันสูงเกิดจากอะไร และวินิจฉัยพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะแรก ๆ อาจช่วยป้องกันควบคุมความดันโลหิตสูงให้กลับมาในระดับปกติได้

  ความดันสูง คืออะไร

  ความดันสูง หรือความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่ค่าความดันสูงผิดปกติจากค่าความดันปกติ หากมีภาวะความดันสูงเรื้อรังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ โดยตัวเลขค่าบนอยู่ที่ 130-139 มิลลิเมตรปรอท และตัวเลขค่าล่างอยู่ที่ 85-89 มิลลิเมตรปรอท นอกจากนี้ ค่าความดันสูงอาจแบ่งได้อีก 3 ระยะ ดังนี้

  • ค่าความดันสูงระยะที่ 1: ตัวเลขค่าบน 140-159 มิลลิเมตรปรอท และตัวเลขค่าล่าง 90-99 มิลลิเมตรปรอท
  • ค่าความดันสูงระยะที่ 2: ตัวเลขค่าบน 160-179 มิลลิเมตรปรอท และตัวเลขค่าล่าง 100-109 มิลลิเมตรปรอท
  • ค่าความดันสูงระยะที่ 3: ตัวเลขค่าบนสูงตั้งแต่ 180 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และตัวเลขค่าล่างสูงกว่า 110 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

  อาการความดันสูง

  ความดันสูงในระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการ แต่หากมีค่าความดันสูงมากอาจส่งผลให้เกิดอาการ ดังนี้

  • อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ
  • ปวดศีรษะรุนแรง
  • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
  • เลือดกำเดาไหล
  • ปัสสาวะมีเลือดปน

  ภาวะความดันสูงมักไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใด ๆ และหลายคนไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้ ดั้งนั้น จึงควรวัดความดันโลหิตอย่างน้อยทุก 2 ปีตั้งแต่อายุ 18 ปี อย่างไรก็ตาม หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบไปพบคุณหมอทันที เพราะอาจเสี่ยงอันตรายต่อภาวะสุขภาพร่างกายได้ เช่น หัวใจวาย ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต

  ความดันสูงเกิดจากอะไร

  ความดันสูงอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  • พันธุกรรม หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นความดันสูง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดความดันสูงได้
  • อายุ ความเสี่ยงในการเกิดภาวะความดันสูงอาจเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
  • มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วน หากมีน้ำหนักมาก ร่างกายต้องสูบเลือดเพื่อส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้น ปริมาณเลือดไหลผ่านหลอดเลือดมากขึ้น ความดันที่ผนังหลอดเลือดแดงก็จะเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ความดันสูงได้
  • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่ เช่น สารหนู นิโคติน และสารในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เอทานอล อาจทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน และอาจส่งผลให้ความดันสูง ทั้งยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วย
  • ความเครียด ความเครียดสะสมอาจส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้
  • ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความดันสูง

  วิธีป้องกันความดันสูง

  วิธีเหล่านี้อาจช่วยป้องกันความดันสูงได้

  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและไขมันสูง รวมถึงควรจำกัดโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30-45 นาที/วัน หรือ 150 นาที/สัปดาห์ เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ แอโรบิก
  • พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องดื่มคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม เพราะอาจส่งผลต่อระดับความดันโลหิตได้
  • พยายามอย่าให้มีความเครียดสะสม โดยอาจหางานอดิเรกทำเพื่อคลายเครียด เช่น ปลูกต้นไม้ ดูหนัง ไปเที่ยว
  • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยผู้ชายควรมีรอบเอวไม่เกิน 36 นิ้ว และผู้หญิงควรมีรอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว เนื่องจากน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูง

  ทั้งนี้ ผู้ที่มีความดันสูงควรวัดความดันทุกวันและจดบันทึกค่าความดันที่ได้ทุกครั้ง รวมถึงควรรับประทานยาลดความดันตามที่คุณหมอสั่ง เพื่อป้องกันค่าความดันสูงเกินปกติ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  เนตรนภา ปะวะคัง


  เขียนโดย นนทกร บัณฑิตสินทรัพย์ · แก้ไขล่าสุด 17/05/2022

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา