backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ความดันสูง เกิดจาก สาเหตุอะไร และวิธีป้องกันทำได้อย่างไรบ้าง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 18/04/2024

ความดันสูง เกิดจาก สาเหตุอะไร และวิธีป้องกันทำได้อย่างไรบ้าง

ความดันสูง เกิดจาก หลายสาเหตุ โดยเป็นภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายและเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจวาย โรคสมองเสื่อม ดังนั้น ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความดันสูง

ความดันสูง คืออะไร 

ความดันสูง หรือความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่ค่าความดันสูงผิดปกติจากค่าความดันปกติ หากมีภาวะความดันสูงเรื้อรังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ โดยตัวเลขค่าบนอยู่ที่ 130-139 มิลลิเมตรปรอท และตัวเลขค่าล่างอยู่ที่ 85-89 มิลลิเมตรปรอท นอกจากนี้ ค่าความดันสูงอาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 • ค่าความดันสูงระยะที่ 1: ตัวเลขค่าบน 140-159 มิลลิเมตรปรอท และตัวเลขค่าล่าง 90-99 มิลลิเมตรปรอท
 • ค่าความดันสูงระยะที่ 2: ตัวเลขค่าบน 160-179  มิลลิเมตรปรอท และตัวเลขค่าล่าง 100-109 มิลลิเมตรปรอท
 • ค่าความดันสูงระยะที่ 3: ตัวเลขค่าบนสูงตั้งแต่ 180  มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และตัวเลขค่าล่างสูงกว่า 110 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

อาการความดันสูง 

ความดันสูงในระยะแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการ แต่หากมีค่าความดันสูงมากอาจส่งผลให้เกิดอาการ ดังนี้ 

 • อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ 
 • ปวดศีรษะรุนแรง 
 • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก 
 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย 
 • เลือดกำเดาไหล 
 • ปัสสาวะมีเลือดปน

ความดันสูงมักไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใด ๆ และหลายคนไม่ทราบว่าเป็นโรคนี้ ดังนั้น ผู้ที่มีตั้งแต่อายุ 18 ปี จึงควรวัดความดันโลหิตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง นอกจากนี้ ในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน อาจวัดความดันเป็นประจำทุกวัน อย่างไรก็ตาม หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบไปพบคุณหมอทันที เพราะอาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมได้ เช่น หัวใจวาย ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต

ความดันสูง เกิดจาก สาเหตุอะไร 

ความดันสูง เกิดจาก สาเหตุดังต่อไปนี้

 • พันธุกรรม หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นความดันสูง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดความดันสูงได้
 • อายุ ความเสี่ยงในการเกิดภาวะความดันสูงอาจเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
 • มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วน หากมีน้ำหนักมาก ร่างกายต้องสูบเลือดเพื่อส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้น ปริมาณเลือดไหลผ่านหลอดเลือดมากขึ้น ความดันที่ผนังหลอดเลือดแดงก็จะเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ความดันสูงได้ 
 • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่ เช่น สารหนู นิโคติน และสารในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เอทานอล อาจทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน และอาจส่งผลให้ความดันสูง ทั้งยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วย 
 • ความเครียด ความเครียดสะสมอาจส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ 
 • ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความดันสูง

วิธีป้องกันความดันสูง

วิธีเหล่านี้อาจช่วยป้องกันความดันสูงได้ 

 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและไขมันสูง รวมถึงควรจำกัดโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน 
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30-45 นาที/วัน หรือ 150 นาที/สัปดาห์ เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ แอโรบิก 
 • พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง 
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องดื่มคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม เพราะอาจส่งผลต่อระดับความดันโลหิตได้
 • พยายามอย่าให้มีความเครียดสะสม โดยอาจหางานอดิเรกทำเพื่อคลายเครียด เช่น ปลูกต้นไม้ ดูหนัง ไปเที่ยว 
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยผู้ชายควรมีรอบเอวไม่เกิน 36 นิ้ว และผู้หญิงควรมีรอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว เนื่องจากน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูง 
 • ทั้งนี้ ผู้ที่มีความดันสูงควรวัดความดันทุกวันและจดบันทึกค่าความดันที่ได้ทุกครั้ง รวมถึงควรรับประทานยาลดความดันตามที่คุณหมอสั่ง เพื่อป้องกันค่าความดันสูงเกินปกติ  

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 18/04/2024

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา