home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เกลือ ส่งผลเสียต่อ อวัยวะ สำคัญภายในร่างกายยังไงบ้าง

เกลือ ส่งผลเสียต่อ อวัยวะ สำคัญภายในร่างกายยังไงบ้าง

เกลือ คือ เครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่อยู่คู่ครัวมานาน แต่ถึงเกลือจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยขึ้น และยังสามารถใช้ถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษาอาหารให้อยู่นานขึ้นได้ก็ตาม แต่หากคุณรับประทานเกลือมากไป ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง หากคุณยังไม่รับทราบว่าเกลือนั้นส่งผลเสียต่อ อวัยวะ ภายในร่างกายอย่างไรได้บ้าง วันนี้บทความของ Hello คุณหมอ จึงขอนำความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อวัยวะภายในคุณอาจได้รับผลกระทบ มาฝากกันค่ะ

เกลือ ส่งผลต่อ อวัยวะ ภายในร่างกายอย่างไรบ้าง

  • ไต

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของไต ก็คือ การกรองของเสียจากเลือด โดยของเสียจะถูกส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะ และถูกขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะ ในการขับของเสียออกนั้น ไตจะใช้กระบวนการออสโมซิสดูดเอาของเหลวที่ไม่ต้องการออกจากเลือดซึ่งกระบวนการนี้ต้องการความสมดุลระหว่างโพแทสเซียม และโซเดียมที่เหมาะสม เพื่อดูดน้ำผ่านผนังของเซลล์จากกระแสเลือด ไปสู่ช่องทางการขับถ่าย นั่นก็คือกระเพาะปัสสาวะนี่เอง

อย่างไรก็ตาม ปริมาณเกลือที่มากเกินไป จะเข้าไปทำลายสมดุลดังกล่าว เนื่องจากจะเพิ่มปริมาณของโซเดียมในกระแสเลือด ส่งผลให้ไตมีการทำงานที่หนักขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น และหากภาวะนี้ไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดความเสียหายต่อไต กลายเป็นโรคไต ภาวะไตวายตามมา

  • หลอดเลือดหัวใจ

การบริโภคเกลือที่มากเกินไป ส่งผลต่อการทำงานหนักของหลอดเลือดหัวใจซึ่งนำไปสู่ความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย และเพื่อรับมือกับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนี้ กล้ามเนื้อส่วนเล็ก ๆ ในหลอดเลือดหัวใจ จะปรับตัวเองให้หนา และแข็งขึ้น อย่างไรก็ตามความหนาที่เพิ่มขึ้นของผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้พื้นที่ภายในของหลอดเลือดน้อยลง จึงส่งผลให้ความดันเลือดยิ่งสูงขึ้นไปอีก หากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะส่งผลให้หลอดเลือดแตก หรือมีพื้นที่ในหลอดเลือดตีบลง จนกระทั่งหลอดเลือดเกิดการอุดตันได้แก่ชีวิตได้

  • หัวใจ

ความดันโลหิตที่สูงขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับเกลือในปริมาณสูง อาจสามารถทำลายหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับหัวใจได้ในช่วงแรก และทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจลดลง จนคุณรู้สึกเจ็บแปลบบริเวณหน้าอกเมื่อต้องออกแรง เนื่องจากเซลล์ต่าง ๆ ในหัวใจจะไม่ได้รับออกซิเจน และสารอาหารที่เพียงพอซึ่งหมายความได้ว่า เซลล์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งหากคุณยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือในปริมาณมาก อาจส่งผลให้หลอดเลือดอุดตันโดยสิ้นเชิง จนนำไปสู่การเกิดหัวใจวาย

  • สมอง

ไม่เพียงการเกิดโรคหลอดเลือดที่ส่งผลกระทบต่อหัวใจเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อหลอดเลือดที่นำไปสู่สมองอีกด้วย จากการรับประทานเกลือที่มากเกินไป ในระยะเริ่มต้น ปริมาณเลือดที่ถูกส่งไปเลี้ยงสมองจะลดลงซึ่งเสี่ยงต่อสมองเสื่อม หรือภาวะสมองขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ดังนั้นหนึ่งในวิธีการป้องกันความเสียหายต่อหลอดเลือด เพื่อไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด คือ การลดปริมาณเกลือที่คุณบริโภคนั่นเอง

ที่สำคัญคุณควรมีการตรวจสุขภาพ หรือตรวจปริมาณโซเดียมในร่างกายร่วมด้วย เพื่อให้ทราบผลได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าเกลือที่อยู่ภายในร่างกายของตนเองนั้นอยู่ในเกณฑ์มากน้อยเพียงใด หลังจากทราบผลแล้วคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ถึงวิธีการลดปริมาณเกลือ หรือโซเดียมอย่างเหมาะสมแก่ภาวะสุขภาพคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Salt and Sodium. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/salt-and-sodium/.Accessed 30 October 2019

Salt 101: Why You Need It, How Much Is Too Much, and How to Cut Back. https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/diet/salt-health-benefits-risks-types-how-cut-back-more/.Accessed 30 October 2019

Salt and Sodium. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/salt-and-sodium/.Accessed 30 October 2019

High Blood Pressure Symptoms and Causes. https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fbloodpressure%2Feffects.htm .Accessed 30 October 2019

High blood pressure dangers: Hypertension’s effects on your body. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/in-depth/high-blood-pressure/art-20045868 .Accessed 30 October 2019

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์ แก้ไขล่าสุด 18/05/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ