ไข้ชัก (Febrile Convulsion)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 30/03/2021

ไข้ชัก (Febrile Convulsion)

ไข้ชัก (Febrile Convulsion) คืออาการชักจากไข้ ที่เกิดในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยส่วนใหญ่มีไข้สูงถึง 39-40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชัก แขนและขากระตุก เป็นต้น

คำจำกัดความ

ไข้ชัก (Febrile Convulsion) คืออะไร

ไข้ชัก (Febrile Convulsion) คืออาการชักจากไข้ ที่เกิดในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยส่วนใหญ่มีไข้สูงถึง 39-40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชัก แขน และขากระตุก เป็นต้น

พบได้บ่อยเพียงใด

อาการ โรคไข้ชัก มักเกิดขึ้นบ่อยในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี และในช่วงอายุ 12-18 เดือน

อาการ

อาการของ โรคไข้ชัก

อาการทั่วไปของ โรคไข้ชัก แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

อาการชักจากไข้แบบธรรมดา

อาการชักจากไข้แบบซับซ้อน

 • แขนและขากระตุก
 • แขนและขาอ่อนแรง

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของอาการ โรคไข้ชัก

อาการชักจากไข้โดยส่วนใหญ่อาจเกิดจากการที่เด็กได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน โดยจะมีไข้ 8-14 วันหลังได้รับฉีดวัคซีน และอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้ผื่นกุหลาบ เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงของอาการ โรคไข้ชัก

 • อายุ มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี และในช่วงอายุ 12-18 เดือน
 • ประวัติครอบครัว หากสมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติเป็น โรคไข้ชัก อาจส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสเป็น โรคไข้ชัก ได้มากกว่าคนปกติทั่วไป

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัย โรคไข้ชัก

ในเบื้องต้นแพทย์จะสอบถามประวัติและอาหารผู้ป่วย รวมถึงทำการทดสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อทำการวินิจฉัยโรค ดังต่อไปนี้

 • การเจาะหลังเพื่อทดสอบการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ถ้าต้องการ
 • สำหรับโรคไข้ชักแบบซับซ้อน เพื่อยืนยันในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้ชักแบบซับซ้อน
 • การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทดสอบว่าไข้ชักเป็นต้นเหตุของสมองถูกทำลายในเด็กหรือไม่

การรุักษาอาการไข้ชัก

โดยปกติอาการชักจากไข้จะเกิดขึ้นและหายภายในไม่กี่วินาที ผู้ปกครองควรพาเด็กไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันที โดยแพทย์อาจจะจ่ายยานอนหลับไดอะซีแพม (Diazepam) ให้แก่ผู้ป่วย

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองบรรเทาอาการไข้ชัก

หากลูกมีอาการชัก ผู้ปกครองควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ เพื่อบรรเทาอาการชัก

 • จับเด็กพลิกนอนตะแคง และหลีกเลี่ยงการทำสิ่งของเข้าปาก
 • คอยสังเกตอย่างใกล้ชิดและเก็บวัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ เด็กออก
 • ขณะเด็กชัก ห้ามจับตัวเด็กให้หยุดชัก

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 30/03/2021

โฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา