home

โภชนาการการกีฬา

ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายของคุณจะเผาผลาญได้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งไลฟ์สไตล์ โครงสร้างร่างกาย แคลอรี่ที่ได้รับ และอื่นๆ อีกมากมาย โภชนาการการกีฬา จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมพลังงานให้ร่างกายของคุณด้วยสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายได้

x