home

โภชนาการการกีฬา

ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายของคุณจะเผาผลาญได้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งไลฟ์สไตล์ โครงสร้างร่างกาย แคลอรี่ที่ได้รับ และอื่นๆ อีกมากมาย โภชนาการการกีฬา จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมพลังงานให้ร่างกายของคุณด้วยสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายได้

ความรู้ทั่วไป

โภชนาการการกีฬา

การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน ซึ่งข้อกำหนดด้านโภชนาการนั้นมีความเฉพาะเจาะจง และนักว่ายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับพลังงานเพียงพอเพื่อรองรับการฝึก มาดูกันดีกว่าว่า โภชนาการสำหรับนักว่ายน้ำ นั้นสำคัญอย่างไร โภชนาการสำหรับนักว่ายน้ำ สำคัญอย่างไร โภชนาการที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายและสุขภาพ ดังนั้น โภชนาการสำหรับ นักว่ายน้ำ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปฎิบัติ เพราะถ้าหาก นักว่ายน้ำ กินอาหารที่ย่อยยาก หรือแม้แต่กินอาหารที่มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการว่ายน้ำ และอาจมีปัญหาอื่น ๆ ด้านสุขภาพเช่นกัน ดังนั้น ในการเตรียมตัวว่ายน้ำ จำเป็นจะต้องใส่ใจเรื่อง โภชนาการสำหรับนักว่ายน้ำ โภชนาการสำหรับนักว่ายควรกินอะไรบ้าง กลุ่มสารอาหาร 4 หลัก ที่เน้นเพื่อเพิ่มพลัง รวมไปถึงช่วยฟื้นตัวสำหรับ นักว่ายน้ำ ก็คือ คาร์โบไฮเดรต ซึ่งถูกเก็บไว้ในกล้ามเนื้อและตับในรูปไกลโคเจน การกินคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเหนื่อยล้าจากการใช้กล้ามเนื้อ โดยการกินคาร์โบไฮเดรตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งปริมาณคาร์โบไฮเดตรที่ นักว่ายน้ำ ควรได้รับ คือ 3-10 กรัม/ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โปรตีน ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับ นักว่ายน้ำ คือ การรับประทานโปรตีน 20-25 กรัม และควรรับประทานอย่างน้อย 4 -5 ครั้ง/วัน ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ของเหลว […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการการกีฬา ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon
x