คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

วิธีคํานวณ BMI และการอ่านผลลัพธ์หลังคำนวณ

วิธีคํานวณ BMI และการอ่านผลลัพธ์หลังคำนวณ

BMI ย่อมาจาก Body Mass Index คือ การหาค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงมาคำนวณ เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่ามีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากการมีน้ำหนักที่ต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์อาจส่งผลให้เกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

ประโยชน์ของการ คำนวณ BMI

การคำนวณหาค่า BMI อาจช่วยให้ทราบว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือมากเกินกว่าเกณฑ์หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักอย่างเหมาะสม โดยอาจขอคำปรึกษาจากคุณหมอ เพราะหากปล่อยให้น้ำหนักไม่สมดุลเป็นเวลานานอาจเสี่ยงก่อให้เกิดภาวะสุขภาพบางอย่าง ดังนี้

ความเสี่ยงจากน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

 • ร่างกายขาดสารอาหาร
 • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • ปัญหาการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจส่งผลให้ประจำเดือนมาผิดปกติ และอาจเกิดภาวะมีบุตรยาก
 • โรคกระดูกพรุน ข้อเข่าเสื่อม
 • โรคโลหิตจาง

Verifying...

ความเสี่ยงจากน้ำหนักเกินเกณฑ์

 • โรคอ้วน
 • โรคเบาหวาน
 • โรคข้ออักเสบ
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • ระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูง
 • โรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งเต้านม

วิธีคำนวณ BMI

วิธีคำนวณ BMI สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถคำนวณได้โดยการนำน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูงยกกำลังสอง (เมตร)2 ปกติแล้วสำหรับประเทศไทยมักใช้หน่วยวัดความสูงเป็นเซนติเมตร จึงอาจเปลี่ยนค่าส่วนสูงให้เป็นเมตรโดยการนำ ส่วนสูง (เซนติเมตร) ÷ 100

 • ยกตัวอย่าง น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ความสูง 1.65 เมตร (165 เซนติเมตร)
 • วิธีคำนวณ 70 ÷ (1.65)2 = 25.71

สำหรับการคำนวณ BMI ในเด็กและวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 2-19 ปี สามารถใช้สูตรการคำนวณเดียวกับผู้ใหญ่ได้ โดยนำน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูงยกกำลังสอง (เมตร)2 แต่การอ่านค่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน สำหรับเด็กหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) และจำเป็นต้องเทียบแผนภูมิของเด็กและวัยรุ่นควบคู่กัน หรืออาจคำนวณจากเครื่อง BMI ของ Hello คุณหมอ เพียงระบุเพศ อายุ และกรอกน้ำหนักส่วนสูง

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

ผลลัพธ์หลังจาก คำนวณ BMI

การอ่านผลลัพธ์หลังจากคำนวณ BMI สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีดังนี้

การอ่านผลคำนวณ BMI ของผู้ใหญ่

 • ค่า BMI ต่ำกว่า 18.5 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อยหรือผอม
 • ค่า BMI 18.5-22.90 อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ค่า BMI 23-24.90 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน
 • ค่า BMI 25-29.90 โรคอ้วนระดับที่ 1
 • ค่า BMI 30 ขึ้นไป โรคอ้วนระดับที่ 2

การอ่านผลคำนวณ BMI ของเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • เด็กและวัยรุ่นที่มีค่าเปอร์เซ็นไทล์น้อยกว่า 5 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อยหรือผอม
 • เด็กและวัยรุ่นที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 แต่น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อยที่เหมาะสม
 • เด็กและวัยรุ่นที่อยู่ระหว่างเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 แต่น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน
 • เด็กและวัยรุ่นที่มีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 หรือมากกว่า อยู่ในเกณฑ์ โรคอ้วน

ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการคำนวณ BMI

การคำนวณ BMI อาจไม่ได้เป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียวว่าบุคคลนั้นมีสุขภาพดีหรือไม่ แต่อาจจำเป็นต้องดูปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ค่าระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล ดังนั้น จึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจคัดกรองโรคและรับคำแนะนำการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมจากคุณหมอ ด้วยการออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

What is the body mass index (BMI)?. https://www.nhs.uk/common-health-questions/lifestyle/what-is-the-body-mass-index-bmi/. Accessed May 23, 2022 

About Child & Teen BMI. https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi.html. Accessed May 23, 2022

About Adult BMI. https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html. Accessed May 23, 2022

Underweight adults. https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/managing-your-weight/advice-for-underweight-adults/. Accessed May 23, 2022 

ดัชนีมวลกาย สำคัญอย่างไร. https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1361. Accessed May 23, 2022

How useful is the body mass index (BMI)? https://www.health.harvard.edu/blog/how-useful-is-the-body-mass-index-bmi-201603309339. Accessed May 23, 2022 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน แก้ไขล่าสุด 23/05/2022
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล