backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ป้องกันได้หากดูแลถูกวิธี

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 31/08/2021

โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ป้องกันได้หากดูแลถูกวิธี

ผู้สูงอายุอาจเผชิญกับโรคต่าง ๆ เนื่องจากร่างกายและภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรเฝ้าระวัง เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งในรายที่รุนแรง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สาเหตุการเกิด โรคอ้วนในผู้สูงอายุ 

สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ส่วนใหญ่มาจากการเสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายตามช่วงอายุที่มากขึ้น รวมไปถึงค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เกินมาตรฐาน โดยวัดจากรอบเอว มวลไขมัน น้ำหนักตัว นอกจากนี้ คณะกรรมการของสมาคมโภชนาการและสมาคมโรคอ้วนของสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี 1996-2005 และพบว่า โรคอ้วนในผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับความบกพร่องทางร่างกาย อีกทั้งผู้สูงอายุที่น้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนยังเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้มากขึ้นด้วย

 • การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • ภาวะอ้วนลงพุง หรือเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome)
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • ปัญหาภายในระบบทางเดินอาหาร
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • โรคเบาหวาน
 • โรคมะเร็งบางชนิด

หากปล่อยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับโรคอ้วนเป็นเวลานาน อาจทำให้สุขภาพแย่ลง จนเสี่ยงต่อความพิการ หรือเสียชีวิตได้ นอกจากดัชนีมวลกายแล้ว ยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุกำลังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ เช่น การสะสมของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังตามส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หน้าท้อง แขน ตัวเลขของน้ำหนักเพิ่ม

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในผู้สูงอายุ มีดังนี้

 • การไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • การรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ
 • ปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัว
 • ประวัติทางพันธุกรรม
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ป้องกันโรคอ้วนในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงจากโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ออกกำลังกายในระดับเบา เช่น แอโรบิก เดิน
 • รับประทานเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะผลไม้ ผัก และโปรตีน
 • ลดอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลสูง
 • เข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่คุณหมอกำหนด และตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
 • รับประทานยาตามที่คุณหมอกำหนด เพื่อรักษาโรคที่เป็น
 • หลีกเลี่ยงอาหารเสริมหรือยาที่ช่วยลดความอ้วน เพราะผู้สูงอายุอาจได้รับผลข้างเคียงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือด และปอด

หากผู้สูงอายุเป็นโรคอ้วน อาจต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและความเครียด ญาติหรือผู้ดูแลควรดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

เนตรนภา ปะวะคัง


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 31/08/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา