backup og meta

โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ป้องกันได้หากดูแลถูกวิธี

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 31/08/2021

  โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ป้องกันได้หากดูแลถูกวิธี

  ผู้สูงอายุอาจเผชิญกับโรคต่าง ๆ เนื่องจากร่างกายและภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ผู้สูงอายุควรเฝ้าระวัง เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งในรายที่รุนแรง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

  สาเหตุการเกิด โรคอ้วนในผู้สูงอายุ 

  สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ส่วนใหญ่มาจากการเสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายตามช่วงอายุที่มากขึ้น รวมไปถึงค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เกินมาตรฐาน โดยวัดจากรอบเอว มวลไขมัน น้ำหนักตัว นอกจากนี้ คณะกรรมการของสมาคมโภชนาการและสมาคมโรคอ้วนของสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี 1996-2005 และพบว่า โรคอ้วนในผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับความบกพร่องทางร่างกาย อีกทั้งผู้สูงอายุที่น้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนยังเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้มากขึ้นด้วย

  • การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • ภาวะอ้วนลงพุง หรือเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome)
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • ปัญหาภายในระบบทางเดินอาหาร
  • โรคข้อเข่าเสื่อม
  • โรคเบาหวาน
  • โรคมะเร็งบางชนิด

  หากปล่อยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับโรคอ้วนเป็นเวลานาน อาจทำให้สุขภาพแย่ลง จนเสี่ยงต่อความพิการ หรือเสียชีวิตได้ นอกจากดัชนีมวลกายแล้ว ยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุกำลังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ เช่น การสะสมของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังตามส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หน้าท้อง แขน ตัวเลขของน้ำหนักเพิ่ม

  ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในผู้สูงอายุ

  ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในผู้สูงอายุ มีดังนี้

  • การไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • การรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ
  • ปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัว
  • ประวัติทางพันธุกรรม
  • โรคเบาหวานชนิดที่ 2

  ป้องกันโรคอ้วนในผู้สูงอายุ

  ผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงจากโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ออกกำลังกายในระดับเบา เช่น แอโรบิก เดิน
  • รับประทานเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะผลไม้ ผัก และโปรตีน
  • ลดอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลสูง
  • เข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่คุณหมอกำหนด และตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
  • รับประทานยาตามที่คุณหมอกำหนด เพื่อรักษาโรคที่เป็น
  • หลีกเลี่ยงอาหารเสริมหรือยาที่ช่วยลดความอ้วน เพราะผู้สูงอายุอาจได้รับผลข้างเคียงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือด และปอด

  หากผู้สูงอายุเป็นโรคอ้วน อาจต้องเผชิญกับความวิตกกังวลและความเครียด ญาติหรือผู้ดูแลควรดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  เนตรนภา ปะวะคัง


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 31/08/2021

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา