backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ผู้เป็นโรคหอบหืด จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองในช่วง COVID-19 นี้ได้อย่างไร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 31/05/2021

ผู้เป็นโรคหอบหืด จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองในช่วง COVID-19 นี้ได้อย่างไร

โรคติดต่อ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน สร้างความวิตกกังวลและความหวาดกลัวให้ผู้คนไม่น้อย ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะมีระดับความรุนแรงของอาการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น โรคประจำตัว และหนึ่งในโรคที่มีความเสี่ยงสูงนั้นก็คือ โรคหอบหืด โรคหอบหืดกับโควิด-19 นั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร หาคำตอบได้จากบทความนี้

ความเสี่ยงระหว่างผู้เป็น โรคหอบหืดกับโควิด-19

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้คือ

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหัวใจ
 • ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่ว่าจะมาจากการทำเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ติดเชื้อเอชไอวี สูบบุหรี่ ปลูกถ่ายอวัยวะ และอื่น ๆ
 • ผู้ที่เป็นโรคอ้วน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคไต
 • ผู้ป่วยโรคตับ
 • ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง รวมไปจนถึง โรคหอบหืด

จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยโรคหอบหืดระดับปานกลางจนถึงรุนแรง อาจเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากติดโควิด-19 เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ สามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นจมูก ลำคอ หรือปอด และทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น ปอดอักเสบ อาการหอบกำเริบ

นอกจากนี้ เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังสามารถทำลายระบบทางเดินหายใจ และทำให้ปอดเสียหาย ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อนแล้ว อย่างผู้ป่วยโรคหอบหืด ก็จะยิ่งมีอาการที่รุนแรงทั้งจากโรคหอบหืดที่เป็นอยู่ และจากโรคโควิด-19 จนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุด

การเตรียมตัวรับมือโควิด-19 สำหรับผู้เป็นโรคหอบ

การเตรียมตัวหากคุณติดโควิด-19

 • คุณควรกักตัวเองอยู่ที่บ้าน อย่าออกไปไหน และอยู่ให้ห่างจากคนในบ้าน
 • ระมัดระวังอย่าใช้ของ ห้องน้ำ และห้องนอนร่วมกับผู้อื่น หากมีห้องน้ำห้องเดียว ควรใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาดห้องน้ำให้ดีหลังใช้งานเสร็จ
 • ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ
 • ติดต่อโรงพยาบาล หรือโทรสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค หรือสายด่วน 1669 เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และประสานงานให้ทางโรงพยาบาลมารับตัว
 • อย่าลืมแจ้งทางโรงพยาบาลว่าคุณเป็นโรคหอบหืด หรือมีอาการหอบหืดกำเริบ
 • เมื่อมีอาการหอบหืดกำเริบ คุณสามารถจัดการกับอาการของโรคหอบได้ตามปกติ เช่น การใช้ยาพ่นเพื่อช่วยบรรเทาอาการหายใจลำบาก การรับประทานยาสำหรับโรคหอบหืด

โปรดจำไว้เสมอว่า ยาพ่นบรรเทาอาการของโรคหอบหืด สามารถช่วยบรรเทาอาการแค่เฉพาะอาการที่เกิดจากโรคหอบเท่านั้น ไม่สามารถใช้บรรเทาอาการที่เกิดจากโควิด-19 ได้ หากคุณเกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น หายใจหอบ แน่นหน้าอก และยาพ่นไม่สามารถบรรเทาอาการเหล่านั้นได้ หมายความว่าอาการนั้นอาจเกิดขึ้นจากโควิด-19 ควรรีบติดต่อรับการรักษาในทันที

การเตรียมตัวหากต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19

หากคุณจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 คุณจำเป็นต้องมีการระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อไวรัสไปด้วย

 • ควรแยกตัวให้ห่างจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หากจำเป็นต้องกักตัวอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็ควรแยกกันไปอยู่คนละฝั่ง พยายามอย่าไปติดต่อหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะจาน ช้อน หรือแก้วน้ำ
 • ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ
 • ทำความสะอาดบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะพื้นผิวต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดจับประตู พื้น
 • พยายามอย่าสัมผัสใบหน้า จมูก หรือปากเป็นอันขาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับผู้เป็นโรคหอบหืด

Q: ผู้ป่วยโรคหอบหืด จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากกว่าคนอื่นหรือไม่

A: หลักฐานในปัจจุบันยืนยันว่า ผู้เป็นโรคหอบหืด มีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 สูง และแต่ความเสี่ยงดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคหอบหืด หากผู้ป่วยควบคุมโรคหอบหืดของตัวเองได้เป็นอย่างดี ความเสี่ยงในการเกิดติดเชื้อ มีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ก็จะน้อยลง

Q: ผู้ป่วยโรคหอบหืด ควรทำอย่างไรหากเริ่มมีไข้และมีอาการไอ

A: คุณควรจัดการกับอาการของโรคหอบหืดตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาพ่น หรือรับประทานยา หลังจากนั้นก็ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงว่า อาการของคุณเป็นอาการของโควิด-19 หรือไม่ หากมีอาการเข้าข่าย แพทย์จะทำการตรวจโควิด-19 ให้คุณ และคุณไม่ควรปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากแพทย์ซักถาม

Q: ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ติดโควิด-19 ยังสามารถใช้ยาพ่นได้ตามปกติหรือไม่

A: คุณยังสามารถใช้ยาพ่นที่บรรเทาอาการหอบหืดกำเริบได้ตามปกติ เนื่องจากความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางละอองในอากาศนั้นต่ำกว่าการจามอยู่มาก แต่ควรเลือกใช้เป็น ยาพ่นคอ (inhaler) แทนการใช้ เครื่องพ่นละอองยา (nebulizer) เนื่องจากเครื่องพ่นละอองยาอาจเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้มากกว่า

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 31/05/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา