home

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง จัดเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการหายใจไม่อิ่ม เนื่องจาก "ถุงลม" ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปอดถูกทำลาย และมักเป็น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ร่วมด้วย สาเหตุหลักของโรคนี้ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ และมลภาวะทางอากาศ

x