home

โรคปอดบวม

โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ คือภาวะการอักเสบของปอดที่อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ และส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น มีไข้สูง ไอแห้ง หายใจหอบ อ่อนเพลีย เจ็บหรือหน้าอก

x