โรคปอดบวม

โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ คือภาวะการอักเสบของปอดที่อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ และส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น มีไข้สูง ไอแห้ง หายใจหอบ อ่อนเพลีย เจ็บหรือหน้าอก

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคปอดบวม

แพทย์แนะสร้างภูมิด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เกราะป้องกันโรคปอดอักเสบ!

แพทย์เตือนเร่งสร้างภูมิด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หนึ่งในเกราะป้องกันโรคปอดอักเสบ ลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต    ด้วยสถานการณ์โรคปอดอักเสบ ถือเป็นโรคติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตทั่วโลกกว่า 2.5 ล้านคน ในปี 2562 โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กกว่า 672,000 คน และในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2 ล้านคน ในปี 2563 รวมเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งสูงกว่าจำนวนการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้ออื่นๆ ศ. นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดเผยถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลักๆ ในปัจจุบันที่จะนำไปสู่ภาวะของ ‘โรคปอดอักเสบ’ หรือที่รู้จักกันดีว่า ‘โรคปอดบวม’ ซึ่งหมายถึงการอักเสบที่เนื้อปอด ประกอบด้วยถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ ทำให้ปอดทำหน้าที่ได้น้อยลง เกิดอาการหายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้  พบว่าโรคปอดอักเสบมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ โดยหลักๆ เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อย มีอยู่ 3 ตัวหลักๆ ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus), ไวรัสโควิด-19 […]

สำรวจ โรคปอดบวม

โรคปอดบวม

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส หรือที่เรียกว่าปอดบวมจากเชื้อไวรัส เป็นโรคปอดติดเชื้อชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านการจาม และการไอ เมื่อสูดดมนำเชื้อที่ลอยฟุ้งตามอากาศเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือนำมือไปสัมผัสกับสิ่งของรอบตัวจนมาสัมผัสกับใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณปาก และจมูก คำจำกัดความปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส คืออะไร ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส คือ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสหลายชนิดที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน แต่อาจจะมีความรุนแรง หรือเผยอาการให้เห็นชัดขึ้น เมื่อเชื้อไวรัสเดินทางลงสู่ปอด จนปอด และถุงลมเกิดการอักเสบ ติดเชื้อ เช่นเดียวกับโรคปอดอักเสบจากแบคทีเรีย ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ คือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุ 65 ปี หรือผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อาการอาการของ ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ระยะแรกอาการของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสมักมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอาจส่งผลให้เผยอาการที่ต่างออกไปจากไข้หวัด ดังนี้ อุณหภูมิของร่างกายสูง ไข้ขึ้น รู้สึกหนาวสั่น ปวดศีรษะ หายใจถี่ มีอาการเจ็บหน้าอกขณะหายใจ หรือไอ ไอแห้ง และมีแนวโน้มไอแบบมีเสมหะในเวลาถัดมา เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความรู้สึกอยากอาหารลดลง เบื่ออาหาร สาเหตุสาเหตุของ ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสที่สามารถนำไปสู่โรคปอดอักเสบ มีดังต่อไปนี้ ไวรัสสายพันธุ์เอ และไวรัสสายพันธุ์บี จากไข้หวัดใหญ่ พบได้บ่อยในช่วงวัยผู้ใหญ่ ไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ที่พบได้มากในทารก และเด็ก ไวรัสอะดีโน (Adenovirus) เป็นไวรัสที่อาจทำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบ และไข้หวัด ไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (varicella-zoster virus) ที่สามารถส่งผลให้เป็นโรคงูสวัดร่วมด้วย ปัจจุบันยังมีเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก และมีหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้ระบบทางเดินหายใจ จนเกิดการติดเชื้อนำไปสู่โรคปอดอักเสบได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงประกาศตั้งแต่วันที่ 11 […]


โรคปอดบวม

สาเหตุของโรคปอดบวม ที่อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน มีอะไรบ้าง

โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ สามารถพบได้มากในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นทารก เด็กเล็ก รวมไปถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เพราะ ปอดบวม เป็นสิ่งที่เราทุกคนคาดเดาไม่ได้ว่าวันใดเราจะต้องเผชิญกับมัน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมข้อมูลถึง สาเหตุของโรคปอดบวม เบื้องต้นเอาไว้ให้ทุกคนในบทความนี้แล้ว สาเหตุของโรคปอดบวม มาจากอะไร สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ อาจมาจากเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสในอากาศที่มักเข้าผ่านระบบทางเดินหายใจ เมื่อสูดอากาศเข้าไป จนสะสมอยู่ภายในถุงลมทำให้มีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นปอดบวม ปอดอักเสบ ได้นั่นเอง โดยเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยที่สุดนั้น มีดังนี้ แบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae สิ่งมีชีวิตคล้ายแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Mycoplasma Pneumoniae เชื้อราในดิน และมูลสัตว์ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่สำคัญเชื้อไวรัสข้างต้นยังสามารถแพร่กระจายติดต่อไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้ จากการได้รับละอองน้ำลายที่ลอยฟุ้งอยู่บนอากาศ ผ่านการไอ จาม หากเมื่อใดที่คุณรับเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้ว กรณีที่ได้รับเชื้อไวรัสชนิดรุนแรง ก็สามารถทำให้คุณเผชิญกับโรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ ได้ง่ายขึ้น และค่อนข้างเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างมาก สัญญาณเตือนที่ คุณรีบเข้าพบคุณหมอ อาการของโรคปอดบวมสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการรับเชื้อภายใน 24-48 […]


โรคปอดบวม

ประเภทของโรคปอดบวม และภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ควรระวัง

เนื่องจากปอดเป็นอวัยวะภายในสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยการช่วยแปรเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซออกซิเจน เพื่อลำเลียงนำก๊าซบริสุทธิ์เข้าสู่เลือด แต่เมื่อใดที่ปอดคุณเกิดทำงานผิดปกติ หรือเสี่ยงเข้าสู่ โรคปอดบวม ต้องพึงระวังไว้ให้ดี เพราะโรคปอดบวมนี้ยังถูกแบ่งออกได้อีกหลายประเภทด้วยกัน แต่จะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนั้น ติดตามได้ในบทความของ Hello คุณหมอกันค่ะ โรคปอดบวมส่งผลให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็น โรคปอดบวม มักตอบสนองต่อการรักษาได้ดี แต่หากเป็นกรณีที่มีความรุนแรงมากนัก นอกจากจะเจ็บปวดกับอาการที่เกิดขึ้นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อีกด้วย ดังนี้ ระบบหายใจล้มเหลว เมื่อปอดของคุณอักเสบ และบวมขึ้นอาจส่งผลเสียต่อระบบหายใจทำให้คุณหายใจลำบากได้ บางกรณีแพทย์จึงจำเป็นต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจร่วม ฝีในปอด ฝีที่เกิดขึ้นอาจมีหนองอยู่บริเวณรอบ ๆ ปอดร่วมด้วย เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแพทย์มักนิยมใช้ยาปฏิชีวนะในระยะแรก หากร่างกายคุณยังไม่มีการตอบสนอง ก็อาจต้องใช้วิธีผ่าตัด เพื่อทำการระบายหนองออก ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด เมื่อแบคทีเรียจากปอดเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้เชื้อเหล่านี้ถูกแพร่กระจายเข้าไปทำลายยังส่วนต่าง ๆ จนอาจทำให้ระบบการทำงานอื่น ๆ นั้น เกิดล้มเหลวไปด้วยได้ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคปอดบวมสามารถส่งผลให้มีการสะสมของเหลวในระหว่างเนื้อเยื่อ จนเสี่ยงต่อการติดเชื้อขึ้น และจำเป็นต้องทำการผ่าตัดออกอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัย 5 ประเภทของโรคปอดบวม ที่ควรรู้ไว้ การจำแนก ประเภทของโรคปอดบวม ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณนั้นเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อมาก รวมไปถึงการมีเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสบางชนิดเข้าสู่ทางเดินหายใจ โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1.โรคปอดบวมที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยคุณอาจได้รับเชื้อแบคทีเรียในช่วงระหว่างการรักษาตัว และอาจได้รับจากอุปกรณ์การรักา เช่น เครื่องช่วยหายใจ 2.โรคปอดบวมที่เกิดจากชุมชน เนื่องจากชุมชนที่คุณพักอาศัย อาจมีแบคทีเรีย ไวรัส จำนวนมาก เมื่อมีการสูดหายใจเข้าไป และระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถกำจัดออกไปได้ ก็สามารถส่งผลให้คุณได้รับเชื้อลงสู่ปอดจนเป็นโรคปอดบวมนั่นเอง 3.โรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย คุณสามารถรับเชื้อนี้ส่งต่อกันได้จากการไอ […]


โรคปอดบวม

โรคปอดบวมจากการสำลัก มีสัญญาณเตือนอย่างไรบ้าง

โรคปอดบวมจากการสำลัก เป็นหนึ่งในโรคปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ที่ทุกคนอาจยังไม่คุ้นเคยกันมากนัก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย วันนี้ Hello คุณหมอ จึงขอนำสัญญาณเตือนเบื้องต้น ที่คุณควรทราบมาฝากให้ได้ลองนำไปเช็กตนเองพร้อม ๆ กันค่ะ โรคปอดบวมจากการสำลัก คืออะไร โรคปอดบวมจากการสำลัก เป็นโรคปอดบวมอีกประเภทที่เกิดจากการติดเชื้อที่ปอด และทางเดินหายใจ โดยเกิดการสำลักขึ้นเมื่อคุณมีการรับประทานอาหาร หรือดื่มของเหลวเข้าไป แต่แทนที่อาหารเหล่านี้จะถูกลำเลียงเข้าสู่หลอดอาหารลงกระเพาะ กลับเข้าไปในช่องปอด หรือทางเดินหายใจแทน ถึงจะดูเหมือนเป็นการสำลักอาหารธรรมดา แต่ขณะเดียวกันก็อาจมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้คุณเสียชีวิตได้ เนื่องจากการสะสมของแบคทีเรียในอาหารเป็นพาหะที่ส่งผลให้เกิดโรคปอดบวม หากไม่เข้าขอรับรักษาจากแพทย์ ก็สามารถทำให้คุณเผชิญกับอาการที่แย่ลงเรื่อย ๆ ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็น โรคปอดบวมจากการสำลัก ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวมจากการสำลักนั้น อาจมาจากปัจจัยการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ รวมไปถึงสภาวะสุขภาพอื่น ๆ ดังนี้ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติในการกลืนอาหาร โรคปอด การรับรู้ สติปัญญาผิดปกติ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต โรคทางระบบประสาทบางชนิด กรดไหลย้อน ผู้ป่วยที่ผ่านการฉายรังสีบริเวณศีรษะ และคอ สัญญาณเตือนของโรคปอดบวมจากการสำลัก คุณควรมีการสังเกตอาการตนเองร่วมว่ากำลังเผชิญกับอาการ ดังต่อไปนี้ อยู่หรือไม่ เพื่อความปลอดภัย และเข้ารับการตรวจได้อย่างเท่าทัน เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูง เหงื่ออกมากจนเกินไป สีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นสีฟ้าซีด ไอแบบมีเสมหะ ลมหายใจมีกลิ่น หากกรณีที่คุณมีไข้ พร้อมกับหายใจไม่ออก และมีอาการหนาวสั่นร่วม คุณควรรีบเข้าพบคุณหมอในทันที ไม่ควรรออาการให้หายไปเอง เพราะบางครั้งอาการเหล่านี้อาจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลอันตรายต่อปอดได้มากขึ้น วิธีรักษา โรคปอดบวมจากการสำลัก ในการรักษาโรคปอดบวมจากการสำลักอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาวะสุขภาพ และอาการที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล หากมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนัก แพทย์อาจให้ยาปฏิชีวนะตามอาการ  พร้อมมีการทดสอบการกลืนอาหารว่ามีความเสี่ยงต่อการสำลักอีกหรือไม่ อีกทั้งแพทย์ยังอาจใช้การเอ็กซเรย์บริเวณหน้าอก การตรวจเม็ดเลือด การกล้องทางหลอดลม (Bronchoscopy) แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในอาการรุนแรง แพทย์อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือการให้ออกซิเจนเสริม […]


โรคปอดบวม

รู้ก่อน หายก่อนกับ โรคฮิสโตพลาสโมซิส โรคปอดอีกชนิด จากค้างคาว

ถึงแม้ค้างคาวจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างไกลจากตัวเรา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ปีกชนิดนี้จะไม่สามารถนำโรคร้ายมาสู่ร่างกายเราได้ เพราะมันสามารถติดต่อได้จาก สัตว์สู่สัตว์ จนมาถึง สัตว์สู่คน และแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการติดทางคนสู่คน เหมือนกับไวรัสโควิด-19 เลยทีเดียว ที่ ณ ปัจจุบันก็ยังคมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบอย่างรุนแรง โรคฮิสโตพลาสโมซิส นี้ก็เช่นเดียวกัน วันนี้ Hello คุณหมอ จึงนำความรู้ และวิธีป้องกัน มาฝากทุกคนก่อนเกิดวิกฤตทางสุขภาพอีกครั้ง โรคฮิสโตพลาสโมซิส คืออะไร โรคฮิสโตพลาสโมซิส (Histoplasmosis) คือ โรคปอดชนิดหนึ่ง คล้ายกับโรคปอดบวม เป็นเชื้อราที่ถูกพบในมูลของสัตว์ปีกโดยเฉพาะนก และค้างคาว เมื่อเชื้อนี้ลอยอยู่บนอากาศจนเราเผลอสูดดมอาจเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยพบมากเท่าไหร่ในตัวเมืองมากนัก แต่ก็มีการค้นพบการรายงานว่าเชื้อนี้พบบ่อยในแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย บุคคลที่ป่วยเป็นโรคฮิสพลาสโมซิสนี้มากที่สุด มักเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือโรคประจำตัวอยู่แต่เดิม เช่น ผู้ป่วยที่มีเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยไขข้ออักเสบ เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพใกล้กับแม่น้ำ อุโมงค์ ถ้ำ หรือเกษตรกร เสียส่วนใหญ่ เพราะต้องคลุกคลี หรือใช้ชีวิตในบริเวณป่าเขา ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และค้างคาว อาการของโรคฮิสโตพลาสโมซิส ที่คุณต้องรู้จักสังเกต สังเกต และเช็กอาการเบื้องต้น เหล่านี้ได้ หลังจากที่ตัวคุณ […]


โรคปอดบวม

ปอดอักเสบ (Pneumonitis)

ปอดอักเสบ เป็นปฏิกิริยาการแพ้ประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อสารชนิดหนึ่งๆ เช่น เชื้อราหรือแบคทีเรียทำให้ถุงลมในปอดระคายเคือง สามารถรักษาได้ อย่างไรก็ดี ปอดอักเสบสามารถทำให้เกิดพังผืดหรือความเสียหายที่ปอดอย่างถาวร หากไม่สามารถตรวจเจอได้เร็วพอ   คำจำกัดความปอดอักเสบ คืออะไร ปอดอักเสบ (Pneumonitis) เป็นปฏิกิริยาการแพ้ประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อสารชนิดหนึ่ง ๆ เช่น เชื้อราหรือแบคทีเรียทำให้ถุงลมในปอดระคายเคือง ผู้ที่มีอาการไวต่อสารเหล่านี้โดยเฉพาะจะมีอาการแพ้เกิดขึ้น โรคปอดอักเสบ สามารถรักษาได้ อย่างไรก็ดี ปอดอักเสบสามารถทำให้เกิดพังผืดหรือความเสียหายที่ปอดอย่างถาวร หากไม่สามารถตรวจเจอได้เร็วพอ โรคปอดอักเสบ พบได้บ่อยเพียงใด โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการของ โรคปอดอักเสบ ปอดอักเสบเฉียบพลันมักเกิดขึ้นภายใน 4-6 ชั่วโมง หลังหายใจรับสารระคายเคืองเข้าไป คุณอาจรู้สึกเหมือนว่าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่น ๆ โดยมีอาการอย่างเช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ปวดศีรษะ หากคุณไม่ได้สัมผัสสารระคายเคืองอีก อาการควรหายไปภายใน 2-3 วัน หากคุณยังคงได้รับสารระคายเคือง คุณอาจเป็นปอดอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นโรคในระยะยาว ผู้ป่วย โรคปอดอักเสบ ประมาณร้อยละ 5 จะเป็นปอดอักเสบเรื้อรัง อาการต่าง ๆ ของปอดอักเสบเรื้อรัง ได้แก่ ไอแห้ง แน่นหน้าอก รู้สึกเหนื่อย ไม่มีความอยากอาหาร น้ำหนักลดลงโดยไม่ตั้งใจ อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีข้อคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ สาเหตุสาเหตุของ โรคปอดอักเสบ คุณสามารถเป็น โรคปอดอักเสบ ได้ เมื่อสารต่าง […]


โรคปอดบวม

โรคปอดบวม กับความเข้าใจผิด ที่หลายคนอาจไม่รู้

โรคปอดบวม หรือนิวมอเนีย (Pneumonia) เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตในเด็กทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจชนิดนี้เป็นอย่างมาก บทความนี้จะนำเสนออันตรายของความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรค ปอดบวม เพื่อให้ผู้อ่านตื่นตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโรคนี้มากขึ้น ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ โรคปอดบวม ปอดบวม เป็นเพียงหนึ่งในอาการทั่วไปของอาการหวัด จริง ๆ แล้ว โรคปอดบวม เป็นการติดเชื้อที่ปอดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอาการเริ่มต้นคล้ายกับอาการหวัดธรรมดา เช่น น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จาม หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา สามารถทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ ผลจากการศึกษาระบุว่า ในแต่ละปีทั่วโลก โรคปอดบวมคร่าชีวิตประชากรวัยผู้ใหญ่มากกว่าห้าหมื่นคน และเด็กมากกว่า 1 ล้านคน คนที่อยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นที่จะเป็นโรคปอดบวม ยังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่า คนที่อยู่ในเขตร้อนชื้น จะมีความเสี่ยงการเกิดโรคปอดบวมน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในเขตหนาวหรือไม่ จริงอยู่ที่ว่า ในประเทศเมืองหนาว ผู้คนมักจะอยู่ในบ้านมากกว่าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูหนาว และการที่ผู้คนจำนวนมากรวมกันอยู่ภายในห้องเดียวกัน ก็ถือเป็นสภาพแวดล้อมชั้นดี ที่ช่วยให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมเจริญเติบโต และส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สิ่งนี้จึงอธิบายว่า เหตุใดอัตราการเกิด ปอดบวม ในช่วงฤดูหนาวจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความจริงแล้ว สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น ถือเป็นสภาพแวดล้อมสุดโปรดปรานของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวม นอกจากนี้ ความหนาแน่นของประชากร มลภาวะในสิ่งแวดล้อม และโภชนาการที่ไม่ดีในเขตประเทศร้อนชื้น ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมเพิ่มขึ้นด้วย คนที่สุขภาพแข็งแรงจะไม่เป็น […]


โรคปอดบวม

ปอดบวม (Pneumonia)

รู้เรื่องเบื้องต้นโรค ปอดบวม คืออะไร โรคปอดบวม (Pneumonia) เป็นอาการติดเชื้อที่กลีบปอดข้างซ้าย หรือข้างขวา หรือทั้งสองข้าง มีเชื้อโรคหลายประเภทที่อาจก่อให้เกิดปอดบวม ปอดที่ติดเชื้อจะปล่อยของเหลวและกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกมา ซึ่งจะไปคั่งในทางเดินอากาศ และสร้างความลำบากให้แก่ปอดในการลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่เลือด เมื่อมีออกซิเจนไม่เพียงพอ จะทำให้ประสิทธิภาพร่างกายของคุณทำงานได้ไม่เต็มที่ โรคปอดบวมพบได้บ่อยแค่ไหน ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเป็นปอดบวมได้ทั้งนั้น โดยผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืด มีความเสี่ยงสูงในการเป็นปอดบวม แต่โรคนี้สามารถจัดการได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงของคุณ โปรดปรึกษากับหมอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รู้จักอาการอาการของโรค ปอดบวม อาการของโรคปอดบวมที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ไอรุนแรง มีไข้ หนาวสั่น หายใจถี่ เจ็บหน้าอกมากขึ้น เมื่อคุณสูดหายใจเข้าหรือจาม ปวดหัว เบื่ออาหาร อ่อนแรงอย่างมาก คลื่นไส้และอาเจียน อาจมีอาการบางประเภทที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ข้างบน ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาหมอของคุณ เมื่อไหร่ที่ควรพบหมอ คุณควรติดต่อหมอของคุณทันที หากคุณมีอาการต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้และอาการสั่นอย่างต่อเนื่อง เจ็บหน้าอกและหายใจลำบาก คุณมีอายุน้อยมาก (5 ปี) หรือแก่มาก (65 ปี) ไอพร้อมเลือดหรือน้ำมูกที่มาจากปอด หายใจตื้น หายใจเร็ว หายใจลำบากพร้อมกับหายใจถี่ หากคุณมีสัญญาณหรืออาการอะไรก็ตามที่เหมือนอาการตามด้านบน หรือ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษากับหมอของคุณ ร่างกายของทุกคนแสดงออกแตกต่างกันไป มันจึงดีที่สุดเสมอในการปรึกษากับหมอของคุณ ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ รู้จักกับสาเหตุสาเหตุของโรคปอดบวม โรคปอดบวมมีสามประเภทใหญ่ๆ ที่จำแนกได้ด้วยสาเหตุของการเกิดโรค ได้แก่ ปอดบวมจากแบคทีเรีย เกิดจากแบคทีเรียที่เกิดขึ้นเอง หรือเกิดหลังจากโรคหวัดขั้นรุนแรง ปอดบวมจากไวรัส เป็นอาการที่ไม่รุนแรง และมักจะเกิดอาการแค่ช่วงสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้อาการปอดบวมจากไวรัสเพิ่มความรุนแรงขึ้น และเสียชีวิตได้ ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคปอด ควรระวังเป็นพิเศษกับโรคนี้ ปอดบวมจากการติดเชื้อไมโคพลาสมา (Mycaplasma pneumonia): […]

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม