home

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ส่งผลให้เกิดอาการเป็นไข้ ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ อ่อนเพลีย แม้ว่าอาการโดยรวมอาจจะเหมือนโรคหวัด แต่โรคไข้หวัดใหญ่นี้มีความรุนแรงกว่า และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

ความรู้ทั่วไป

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจที่พบได้โดยทั่วไปทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว จำเป็นต้องมีการดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อให้อาการดีขึ้นและป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น แต่อาการไข้หวัดใหญ่นั้นก็คล้ายกับไข้หวัดธรรมดาทั่วไปเสียเหลือเกินจนยากที่จะแยกออก จึงจำเป็นต้องมีการ ตรวจไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้ทราบผลลัพธ์ที่แม่นยำ จะได้รักษาได้ตรงจุดที่สุด แต่การตรวจไข้หวัดใหญ่ทำอย่างไรบ้าง Hello คุณหมอ มีข้อมูลมาฝากค่ะ ไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ โดยอาจเกิดการติดเชื้อขึ้นที่จมูก ปอด หรือคอ และเชื้อสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ผ่านการไอ จาม การสัมผัสเสมหะ หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย  ตรวจไข้หวัดใหญ่ ได้อย่างไรบ้าง เนื่องจาก ไข้หวัดใหญ่ มีอาการที่คล้ายคลึงกับการไม่สบายหรือการเป็นหวัดธรรมดา ในช่วงแรกผู้ป่วยจึงอาจจะยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การตรวจไข้หวัดใหญ่ สามารถทำได้ ดังนี้ ผู้ป่วยสังเกตอาการตนเอง ในช่วงแรกของ ไข้หวัดใหญ่ มักจะมีอาการทั่วไปที่คล้ายกับไข้หวัดธรรมดา เช่น น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บคอ หากเป็นไข้หวัดธรรมดา อาการเหล่านี้สามารถดีขึ้นได้ในไม่ช้า แต่สำหรับไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการแย่ลง และเริ่มมีอาการดังต่อไปนี้ร่วมด้วย มีไข้สูง ปวดตามกล้ามเนื้อ เหงื่อออก หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดดวงตา มีอาการไอแห้งอย่างต่อเนื่อง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ำมูกไหล คัดจมูก เจ็บคอ อาเจียน ท้องร่วง (ส่วนใหญ่มักพบได้ในเด็ก) หากมีอาการดังต่อไปนี้ ควรพิจารณาตนเองอย่างเร่งด่วนแล้วไปเข้ารับการตรวจรักษากับคุณหมอ ตรวจไข้หวัดใหญ่ โดยคุณหมอ โดยทั่วไปแล้ว เพียงแค่การสังเกตอาการของผู้ป่วย คุณหมอก็สามารถวินิจฉัยได้ทันทีว่าอาการดังกล่าวเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือ ไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม สำหรับในทางการแพทย์แล้ว คุณหมอสามารถทำการตรวจไข้หวัดใหญ่ได้หลายวิธี เช่น การวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยที่แสดงออกอย่างเด่นชัด การตรวจสายพันธุ์ไวรัสในสารคัดหลั่งจากจมูกหรือในลำคอ การตรวจน้ำลาย หรือเนื้อเยื่อในลำคอ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินลักษณะและที่มาของเชื้อไวรัส การตรวจแบบ […]

หัวข้อ ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเติม

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza หรือ flu) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการ เช่นน้ำมูกไหล ไอจาม เจ็บคอ ที่รุนแรงและเฉียบพลันกว่าไข้หวัดธรรมดา แม้ไข้หวัดใหญ่จะเป็นโรคที่หายได้ด้วยตัวเอง แต่หากเป็นแล้วก็อาจต้องใช้เวลาพักรักษาตัวหลายสัปดาห์กว่าจะหายเป็นปกติ และสำหรับผู้ที่เป็นหอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หากคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมา อาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ทางที่ดีคุณจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ตั้งแต่แรก ด้วยวิธี ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงเหล่านี้ ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดก็คือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอ ไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดในแต่ละปีจึงสามารถเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ตลอด ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) แนะนำว่าผู้ที่มีอายุเกิน 6 เดือนทุกคนสมควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และควรรีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ไม่ควรรอให้ถึงช่วงไข้หวัดใหญ่ระบาดแล้วจึงค่อยไปฉีด เพราะหลังจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน ถึงจะมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีโปรตีนไข่ไก่ผสมอยู่เล็กน้อย ฉะนั้นหากคุณแพ้ไข่ควรแจ้งให้คุณหมอทราบก่อนที่จะฉีดวัคซีน ไอจามอย่างถูกวิธี คุณควรใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกขณะไอจาม และทิ้งลงถังขยะทันทีที่ใช้เสร็จ หรือถ้าไม่มีกระดาษทิชชู่ ก็สามารถไอจามใส่ข้อพับหรือแขนเสื้อด้านบนแทนได้ แต่ต้องไม่ลืมล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปสู่ผู้อื่น เพราะเชื้อโรคที่แพร่กระจาย อาจไม่ใช่แค่ไข้หวัดใหญ่ แต่ยังรวมไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหัวใจจากไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus) โรคไอกรน โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง […]

ไข้หวัดใหญ่

โดยปกติแล้ว การระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ ในซีกโลกเหนือมักเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ขณะที่ในซีกโลกใต้ ช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน แต่สำหรับในเขตร้อนชื้นอย่างบ้านเรานั้น องค์การอนามัยโลกชี้ว่า ไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคนี้ ไม่ว่าจะในช่วงไหนของปี ก็ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจ และหนึ่งในสิ่งที่อาจช่วยป้องกันจากโรคนี้ได้ก็คือ การทำความเข้าใจกับโรคนี้อย่างถูกต้อง นั่นเพราะยังมี ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ อีกหลายอย่างที่อาจทำให้เราละเลยการดูแลตัวเอง และอาจทำให้เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้และเข้าใจเสียใหม่เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร ไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) ซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงฤดูหนาว และแพร่กระจายจากคนสู่คนได้อย่างง่ายดาย คนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา จะป่วยเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ และอาการจะดีขึ้น แต่สำหรับบางคนอาการของโรคไข้หวัดใหญ่อาจนำไปสู่การติดเชื้อในปอดที่รุนแรงยิ่งขึ้น หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ อาจหมายถึงคุณติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าแล้ว มีไข้ปานกลางหรือมีไข้สูง ไอแห้งๆ ปวดศีรษะ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย อีกหนึ่งความเจ็บป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกับ โรคไข้หวัดใหญ่ และเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกัน ก็คือโรคไข้หวัดธรรมดา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไข้หวัด  แต่ความแตกต่างก็คือ อาการของไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันที และทำให้ร่างกายคุณอ่อนแอลงได้มากกว่า อาการไอแห้งๆ และอาการอ่อนเพลียจากไข้หวัดใหญ่สามารถกินเวลาได้นาน 2-3 สัปดาห์เลยทีเดียว หากมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าไข้หวัดใหญ่เริ่มรุนแรงขึ้น เช่น ไข้สูง หนาวสั่น หายใจติดขัด ควรรีบไปพบคุณหมอโดยด่วน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ โรคไข้หวัดใหญ่ 1. โรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ร้ายแรง ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ได้ องค์การอนามัยโลกเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกในแต่ละปีสูงถึง […]

ไข้หวัดใหญ่

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลว่า มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 900,000 คนและมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 80,000 คน มากไปกว่านั้น บางคนก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ บทความนี้จึงชวนมาตรวจสอบว่าคุณอยู่ใน กลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ หรือเปล่า โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา ซึ่งจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ที่สัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆ ได้แก่ จมูก คอ และปอด สำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงระดับรุนแรง ได้แก่ เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล คัดจมูก ปวดร่างกาย ปวดหัว มีไข้หนาวสั่น และอ่อนเพลีย นอกจากนี้บางคนอาจมีอาการท้องเสียและอาเจียนร่วมด้วย แต่อาการท้องเสียและอาเจียนมักจะพบบ่อยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ใครคือ กลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรได้ 2 สัปดาห์ มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ เนื่องจากร่างกายกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจ และปอด ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น หากผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ การคลอดก่อนกำหนด หรือการพิการแต่กำเนิดของทารก นอกจากนี้การเป็นไข้หวัด ถือเป็นอาการปกติของไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นถ้าคุณตั้งครรภ์และเป็นไข้หวัด หรือมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ควรไปหาแพทย์โดยด่วน เนื่องจากไข้หวัดใหญ่สามารถเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ มากไปกว่านั้นหากมีอาการเหล่านี้ ควรไปหาแพทย์ทันที การเคลื่อนไหวของทารกลดลง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวเลย มีไข้ เหงื่อออกมาก […]

ไข้หวัดใหญ่

ถ้าคุณเป็นโรคหัวใจ สิ่งสำคัญคือจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเป็น โรคไข้หวัดใหญ่และโรคหัวใจ อาจทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการป่วยได้ยากขึ้น และความจริงแล้ว ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมีแนวโน้มที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ มากกว่าคนที่เจ็บปวดเป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ นอกจากนี้การติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ ยังอาจเพิ่มความเครียดให้ร่างกายของคุณ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการทำงานของหัวใจ ที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคหัวใจ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ไข้หวัดใหญ่เพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ในการเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงจากไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่า ในกลุ่มผู้ที่รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล ในช่วงฤดูที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดในปี 2017-2018 พบว่าโรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด โดยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะเป็นโรคหัวใจ นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า โรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza) เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง มากไปกว่านั้นยังมีหลักฐานที่พบว่า การป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มโอกาสของภาวะหัวใจวาย 6 เท่า ภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่เริ่มมีอาการ และยังอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวายมากขึ้น สำหรับผู้สูงอายุ ไข้หวัดใหญ่อาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจวาย งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ New England Journal of Medicine (NEJM) นักวิจัยพบความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ กับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโรคหัวใจ และนักวิจัยยังพบว่า การติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวาย แม้ว่าจะไม่มากเท่าไข้หวัดใหญ่ แพทย์หญิงเจเน็ต […]

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคทางเดินระบบหายใจที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ที่มีสถิติการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สูงสุด ไข้หวัดใหญ่จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรต้องระมัดระวังและตื่นตัว ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กต้องรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ รวมถึง สัญญาณเตือนไข้หวัดใหญ่ ที่บ่งบอกว่า ไข้หวัดใหญ่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ไข้หวัดใหญ่ทำอันตรายเราได้อย่างไร อาการโดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น มีน้ำมูก หรือคัดจมูก ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หรืออาจมีอาการอาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย คนส่วนใหญ่อาจรู้สึกดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันหลังจากที่ได้นอนพักผ่อน ดื่มน้ำมากๆ และกินยา แต่สำหรับหลายคน ไข้หวัดใหญ่อาจนำไปสู่อาการแทรกซ้อน ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การเกิดอาการแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ เกิดได้จากหลายสาเหตุ อย่างแรกคือ เพราะร่างกายป้องกันตัวเองจากไข้หวัดใหญ่ อาการปวดเมื่อยร่างกายหรือมีไข้เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ ที่จริงก็คือปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อ “ผู้รุกราน” เมื่อเราติดเชื้อโรคอย่างเช่นแบคทีเรียหรือไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจะใช้วิธีการหลายอย่างในการต่อสู้กับเชื้อ เช่น การเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย เพื่อพยายามฆ่าผู้รุกรานที่ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงได้ นอกจากร่างกายจะป้องกันตัวเองด้วยการเพิ่มความร้อนมาจัดการกับเชื้อโรค จนทำให้เราตัวร้อน หรือมีไข้แล้ว ร่างกายก็ยังมีการส่งทหารที่เรียกว่า ไซโตไคน์ (cytokine) เข้าไปต่อสู้กับเชื้อโรค ไซโตไคน์เป็นโปรตีนที่สร้างโดยเซลล์ของภูมิคุ้มกัน เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว มีหน้าที่หยุดไวรัสไม่ให้แพร่กระจาย ด้วยการผูกติดตัวเองกับเชื้อโรคที่รุกรานร่างกาย และด้วยการทำปฏิกิริยากับการทำงานของเซลล์ต่างๆ […]

ไข้หวัดใหญ่

ป้องกันหวัด เป็นมาตรการสำคัญที่คุณควรให้ความสนใจ ถ้าคนรอบตัวติดหวัดกันงอมแงมแล้ว เพราะไข้หวัดนั้นสามารถติดต่อจากคนหนึ่งมายังอีกคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำถ้าไม่อยากโดนไข้หวัดโจมตี วันนี้ Hello คุณหมอ มีวิธีป้องกันหวัดดีๆ เมื่อคนรอบตัวเป็นหวัดกันหมด ไปดูกันเลยค่ะ  วิธี ป้องกันหวัด เมื่อคนรอบข้างเป็นหวัด อยู่ให้ห่างจากคนเป็นหวัด เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัด จะอาศัยอยู่ในสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งจะล่องลอยไปในอากาศได้ถ้ามีการไอหรือจาม โดยจะล่องลอยไปในอากาศได้ไกลถึงสามฟุตก่อนจะตกลงพื้น ฉะนั้นคนที่เป็นไข้หวัดแล้วไอหรือจาม ก็อาจทำให้อากาศที่อยู่รอบตัวเข้ามีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ได้ ฉะนั้นคุณจึงไม่ควรเข้าใกล้คนป่วยอย่างน้อยๆก็ 3 ฟุต อย่านำมือไปสัมผัสกับใบหน้า มือเป็นอวัยวะที่เราให้หยิบจับอะไรหลายๆอย่าง มือจึงเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคต่างๆ มากมาย เราจึงไม่ควรใช้มือสัมผัสใบหน้ารวมทั้งในบริเวณปากและจมูกด้วย การสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนนั้นไม่ก่อให้เกิดอาการไข้หวัดขึ้นมาได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนั้นจะไม่ทำให้ผิวเกิดการติดเชื้อ แต่ถ้าเชื้อพวกนี้เข้าไปอยู่ในเยื่อเมือกในบริเวณปากหรือจมูกได้ล่ะก็ คุณก็จะติดหวัดได้อย่างแน่นอน และถ้าเชื้อไวรัสขึ้นมาเกาะอยู่บนผิวหน้า คุณก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดหวัดได้ด้วย ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ เชื้อหวัดสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวมันเองถึง 24 ชั่วโมง ฉะนั้นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็อาจมีเชื้อหวัดปนเปื้อนได้ ถ้าคุณอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วย นอกจากนี้คนที่ติดเชื้อหวัดประมาณร้อยละ 25 อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ แต่เป็นพาหะที่ทำให้เกิดการติดต่อกันได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงต้องทำความสะอาดที่ชาร์จมือถือ ที่จับประตูตู้เย็น รวมทั้งสวิทช์ปิดเปิดไฟ อย่างน้อยๆ ก็วันละครั้ง เพื่อป้องกันหวัด ไม่ให้ติดคนอื่นๆ  ล้างมือให้สะอาด คุณควรล้างมือให้สะอาด หลังแตะต้องอะไรที่ต้องใช้ร่วมกันภายในบ้านหรือออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นสวิทช์ปิดเปิดไฟ คีย์บอร์ด ตู้กดน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ต้องใช้ร่วมกันโดยใช้น้ำกับสบู่ในการล้างมือ และต้องถูมือให้เกิดฟองอย่างน้อยๆ ก็ 20 วินาที […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไข้หวัดใหญ่ ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon
x