ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ส่งผลให้เกิดอาการเป็นไข้ ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ อ่อนเพลีย แม้ว่าอาการโดยรวมอาจจะเหมือนโรคหวัด แต่โรคไข้หวัดใหญ่นี้มีความรุนแรงกว่า และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

เรื่องเด่นประจำหมวด

ไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

โรคไข้หวัดใหญ่ คือ โรคติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza) ที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย จากการไอ การจาม รวมถึงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม จาน แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยระดับรุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ด้วย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น จึงควรเข้ารับการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ [embed-health-tool-bmi] วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คืออะไร วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ วัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยอาจฉีดบริเวณต้นแขนหรือต้นขาหรือพ่นจมูก โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย (Live Attenuated Influenza Vaccines : LAIV) เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยนิยมใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถรับได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป และควรฉีดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 […]

หัวข้อ ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเติม

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แตกต่างจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B อย่างไร

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยในโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้ทุกช่วงวัย แต่อาจพบมากและมีอาการรุนแรงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี บุคคลที่มีประวัติเป็นโรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และสตรีตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงควรศึกษาความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่ทั้ง 2 สายพันธุ์ รวมถึงอาการและวิธีการรักษาอย่างเหมาะสม [embed-health-tool-heart-rate] ความแตกต่างของ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B มีความแตกต่างกัน คือ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงมากกว่า สามารถกลายพันธุ์และก่อให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้าง และสามารถก่อให้เกิดการแพร่เชื้อได้ทั้งในคน และในสัตว์ เช่น หมู นก เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ยังแบ่งออกเป็นชนิดย่อย โดยตรวจได้จากไกลโคโปรตีนรอบของเชื้อไวรัส (Surface glycoprotein) ซึ่งประกอบด้วย ฮีแมกกูตินิน (Hemagglutinin : H) ซึ่งมีทำหน้าที่ในการจับกับตัวรับ (Receptor) […]

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดนก ทำไมเกิดในคน กับข้อเท็จจริงที่ควรรู้

โรคไข้หวัดนก (Bird Flu) จัดเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่ง ที่แพร่ระบาดในกลุ่มสัตว์ปีก และสามารถคุกคามมนุษย์ได้ในหลายกรณี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ไข้หวัดนกเกิดการระบาดไปทั่วโลก และเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมาก วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกมาฝากทุกคนกัน โรคไข้หวัดนก คืออะไร ไข้หวัดนก มีอยู่หลายสายพันธุ์ และถือเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่ง ถึงแม้ว่าสายพันธุ์ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อมนุษย์ แต่ก็มีไข้หวัดนกอยู่ 2 สายพันธุ์ ที่สามารถสร้างปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ ซึ่งนั่นก็คือ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นอกจากนี้ ยังมีไข้หวัดนกสายพันธุ์อื่น ๆ อีก เช่น ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N7 และไข้หวัดนกสายพันธุ์ H9N2 หรือที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ อย่างสายพันธุ์ H6N1 H10N8 และ H5N6 แม้มนุษย์จะสามารถติดเชื้อได้ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพหรือนำไปสู่การเสียชีวิตแต่อย่างใด สาเหตุของการติดเชื้อ ไข้หวัดนก ไข้หวัดนก มักจะแพร่ระบาดในกลุ่มสัตว์ปีกทุกชนิด ได้แก่ ไก่ เป็ด และนกป่า มนุษย์ที่สัมผัสกับนกที่ติดเชื้อ มีโอกาสสูงที่จะได้รับเชื้ออันตรายนี้ การสัมผัสที่กล่าวถึงนี้ ประกอบด้วยการสัมผัสกับตัวนกที่ติดเชื้อ การสูดดมมูล หรือสารคัดหลั่งของนก […]

โฆษณา
โฆษณา