home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตัวช่วยคัดกรองหา โรคมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตัวช่วยคัดกรองหา โรคมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นวิธีการตรวจหามะเร็งเต้านม ก่อนที่จะมีสัญญาณหรืออาการของโรค แม้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจะไม่สามารถป้องกันการเกิด โรคมะเร็งเต้านม ได้ แต่ว่าการรู้เร็วก็จะยิ่งง่ายต่อการรักษา หากพบมะเร็งเต้านมในระยะแรก ๆ ก็จะช่วยให้รักษาได้ง่ายขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมาให้อ่านกันค่ะ ไปดูกันว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั้นมีอะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับ โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นที่เนื้อเยื่อของเต้านม มีอยู่สองประเภทหลัก ๆ คือ มะเร็งในท่อน้ำนมและมะเร็งในต่อมน้ำนม ในบางกรณี อาจจะพบการเกิดมะเร็งที่ส่วนอื่น ๆ ของเต้านมได้ แต่เป็นกรณีที่พบได้ยาก

มะเร็งในท่อน้ำนม (Ductal Carcinoma) ส่วนใหญ่แล้ว โรคมะเร็งเต้านม ที่พบมักจะเป็นมะเร็งเต้านมในท่อน้ำนม ซึ่งเกิดขึ้นจากท่อลำเสียงน้ำนมไปยังหัวนม

มะเร็งในต่อมน้ำนม (Lobular Carcinoma) มะเร็งในต่อมน้ำนม เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยูในต่อมน้ำนม ทำให้เกิดมะเร็งที่ต่อมน้ำนม ซึ่งอยู่ภายในเต้านม

วิธี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ในช่วงระยะแรก ๆ ของ โรคมะเร็งเต้านม มักจะไม่มีสัญญาณและอาการใด ๆ ที่แสดงออกมา การหมั่นสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของเต้านมอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีที่ดี ที่ช่วยบ่งชี้ภาวะร้ายแรงอื่น ๆ ได้ นอกจากการสังเกตเต้านมอยู่เป็นประจำแล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำ ยังช่วยให้รู้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก ก็จะช่วยให้รักษาได้ทัน นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองยังสามารถพบปัญหาในเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็งอีกด้วย ซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีหลายรูปแบบ ดังนี้

การตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)

การตรวจแมมโมแกรม เป็นกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยใช้การวิธีการเอกซ์เรย์เต้านม การตรวจแมมโมแกรมถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการตรวจแบบแมมโมแกรมเป็นประจำ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก โรคมะเร็งเต้านม ได้ ที่สำคัญการตรวจแบบแมมโมแกรมเป็นวิธีการตรวจหา โรคมะเร็งเต้านม ที่ถือว่าดีที่สุด

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI)

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ การทำ เอ็มอาร์ไอ เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความเข้มข้นสูงและคลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ เพื่อถ่ายภาพเต้านมด้วยความคมชัดสูง ส่วนใหญ่แล้ว การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มักจะใช้ร่วมกับการตรวจแมมโมโปรแกรม เพื่อคัดกรองผู้หญิงที่มีความเสี่ยงในการเป็น โรคมะเร็งเต้านม สูง

อัลตราซาวด์

การอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ในการตรวจหาความผิดปกติที่เต้านม หากคลื่นเสียงผ่านหรือกระเด็นออกจากเนื้อเยื่อเต้านม ภาพจะจับและช่วยแสดงผลถึงการเจริญเติบโตที่น่าสงสัย และสามารถบ่งบอกถึงขนาดเนื้องอกได้ วิธีอัลตร้าซาวด์นี้เป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แพทย์และผู้ป่วยนิยมใช้ เนื่องจากไม่เจ็บ ราคาไม่แพง มีความปลอดภัยสำหรับทุกวัย แม้กระทั่งในสตรีมีครรภ์ ที่สำคัญยังให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

การตรวจชิ้นเนื้อ

การตรวจชิ้นเนื้อ เป็นการนำเนื้อเยื่อหรือของเหลว บริเวณที่น่าสงสัยไปตรวจ โดยเซลล์ที่นำออกมาจะถูกตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อจรวจหามะเร็งเต้านม การตรวจชิ้นเนื้อ เป็นขั้นตอนการวินิจฉัยเดียวที่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่าบริเวณที่น่าสงสัยนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

What Is Breast Cancer Screening?.https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/screening.htm.Accessed April 5, 2021

Breast Cancer: Screening. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/screening.Accessed April 5, 2021

Breast Cancer Early Detection and Diagnosis. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection.html.Accessed April 5, 2021

Mammography and Other Screening Tests for Breast Problems. https://www.acog.org/womens-health/faqs/mammography-and-other-screening-tests-for-breast-problems.Accessed April 5, 2021

Biopsy. https://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-biopsy#:~:text=A%20breast%20biopsy%20is%20a,the%20suspicious%20area%20is%20cancerous.Accessed April 5, 2021

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 14/07/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ