คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

โรคมะเร็งจิสต์ โรคร้ายที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร

  โรคมะเร็งจิสต์ โรคร้ายที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร

  แนวโน้มผู้ที่เสียชีวิตจาก โรคมะเร็ง ทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย ขาดการออกกำลังกายรวมถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆได้ วันนี้ Hello คุณหมอ จะพามาทำความรู้จักกับ โรคมะเร็งจิสต์ (GIST : Gastrointestinal Stromal Tumor) มะเร็งชนิดหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร โดยสามารถพบผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพียง 10-15 ราย ต่อประชากรหนึ่งล้านคนเท่านั้น และยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศไทยอีกด้วย เราไปทำความรู้จักโรคมะเร็งจิสต์กันค่ะ

  ทำความรู้จักโรคมะเร็งจิสต์ (GIST)

  โรคมะเร็งจิสต์ (GIST : Gastrointestinal Stromal Tumor) หรือ มะเร็งทางเดินอาหารชนิดจิสต์ เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร โดยมีความแตกต่างจากมะเร็งทางเดินอาหาร คือมะเร็งจิสต์เกิดจากเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการบีบตัวของลำไส้ จึงเกิดขึ้นได้ตามส่วนต่าง ๆ ของระบบทางเดินอาหาร ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด คือในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก โรคนี้มักพบในผู้ป่วยสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

  โรคมะเร็งจิสต์สาเหตุเกิดจากอะไรกันนะ

  สาเหตุของการเกิดมะเร็งจิสต์เกิดจากความผิดปกติของโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าคิท (Kit) ที่อยู่บนผิวหนังของเซลล์ ซึ่งโปรตีน ที่ผิดปกตินี้จะส่งสัญญาณเตือนจำทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นมะเร็งจิสต์ โดยมะเร็งจิสต์นั้นจะอยู่ได้นานกว่าเซลล์ปกติและเจริญเติบโตได้เร็วกว่า ซึ่งหากเซลล์มะเร็งนี้ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากขึ้น

  โดยผู้ป่วยบางรายที่ป่วยเป็นมะเร็งจิสต์จะมีอาการที่พบบ่อย 3 ประการ คือ อาการปวดท้องระดับรุนแรง มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร และคลำพบก้อนเนื้อบริเวณท้อง โดยตำแหน่งที่เกิดก้อนเนื้อนั้นจะพบบริเวณตำแหน่งกระเพาะอาหาร

  เช็คด่วน สัญญาณเตือนว่าคุณเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจิสต์

  ถ้าคุณคลำท้องแล้วพบว่ามีก้อนบางอย่างอยู่ในท้อง ให้ลองสังเกตว่ามีเลือดออกปนมากับอุจจาระหรือไม่ หรือเวลาถ่ายออกมาอุจจาระมีสีดำมาก ๆ แสดงว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารปนมากับอุจจาระนั่นเอง และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยดังนี้

  หากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงว่าคุณเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจิสต์ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวินิจฉัยโรคและทำการรักษาอย่างถูกวิธี

  โรคมะเร็งจิสต์รู้ก่อน รักษาได้ทัน

  วิธีการรักษาโรคมะเร็งจิสต์ พบว่าในปัจจุบันมีวิธีการรักษาหลายวิธีด้วยกัน โดยวิธีการรักษาด้วยเคมีบำบัด แต่เนื่องจากมะเร็งจิสต์เป็นโรคที่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดน้อยมาก ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) ให้กับผู้ป่วย โดยหลังจากผ่าก้อนมะเร็งออกตัวยาจะออกฤทธิ์ที่จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ทำให้ไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและสามารถควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจิสต์ได้

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Gastrointestinal stromal tumor (GIST). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gastrointestinal-stromal-tumors/cdc-20387715. Accessed 20 January 2020

  Gastrointestinal Stromal Tumors: Symptoms, Causes, and Risk Factors. https://www.healthline.com/health/gist/risk-factors-causes-and-symptoms. Accessed 20 January 2020

  Uterine gastrointestinal stromal tumour (GIST). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15943997. Accessed 20 January

  How many people in the world die from cancer?. https://ourworldindata.org/how-many-people-in-the-world-die-from-cancer. Accessed 27 January 2563

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 16/07/2021
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ