คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ปัสสาวะขุ่น สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน

ปัสสาวะขุ่น สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน

ปัสสาวะขุ่น อาจเกิดจากการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะโดยมีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้น ปัญหาสุขภาพ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน เนื่องจากภาวะไกลโคซูเรีย (Glycosuria) ซึ่งเป็นภาวะที่มีน้ำตาลในปัสสาวะ เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ส่งผลให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีและเกิดการติดเชื้อ จนทำให้มีปัสสาวะขุ่น

โรคเบาหวาน คืออะไร

โรคเบาหวาน คือ โรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารอาหารให้กลายเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสให้กลายเป็นพลังงานได้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการหิวบ่อย ปากแห้ง กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขุ่น น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุและอ่อนเพลีย หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นเป็นเวลานานและไม่เข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานลงไต ตามัว ไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด ชาตามปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า

สาเหตุของปัสสาวะขุ่น

ปัสสาวะขุ่นอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ พบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงอายุอาจมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น การทำงานของไตอาจลดลง ระบบภูมิคุ้มกันอาจอ่อนแอลง และฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคอ้วน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก็อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกัน

ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอาจมีอาการ ดังนี้

  • ปวดท้อง รู้สึกแสบหรือปวดเมื่อปัสสาวะ
  • ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะน้อย ปัสสาวะกะปริบกะปรอย
  • ปัสสาวะมีกลิ่นฉุนหรือมีเลือดปน
  • ปัสสาวะขุ่น

ปัสสาวะขุ่น สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน

ปัสสาวะขุ่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานได้ เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้น และน้ำตาลที่ร่างกายขับออกมาทางปัสสาวะยังเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียจึงอาจทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นและปัสสาวะมีสีขุ่น นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในระยะลุกลามจนเบาหวานลงไต อาจส่งผลให้การทำงานของไตลดลง ทำให้ปัสสาวะเป็นกรดมากขึ้น ปัสสาวะมีสีเข้มและประสิทธิภาพในการขับสารยูเรียลดลง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานอาจมีภาวะไกลโคซูเรีย ซึ่งเป็นภาวะที่มีน้ำตาลในปัสสาวะ เนื่องจากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ โดยปกติร่างกายจะกำจัดน้ำตาลออกมาทางปัสสาวะ และไตจะทำหน้าที่กรองน้ำตาลบางส่วนเพื่อดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้งสำหรับใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายในครั้งต่อไป แต่เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป ไตจะไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้หมด จึงต้องขับน้ำตาลบางส่วนออกมาทางปัสสาวะ

แต่ในบางกรณีที่ หากปัสสาวะมีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 0.25 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะถือว่าเข้าข่ายเป็นภาวะไกลโคซูเรีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

  • ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไป
  • ร่างกายมีปัญหาในการสร้างและใช้ฮอร์โมนอินซูลิน
  • ไตมีปัญหาเกี่ยวกับการกรองน้ำตาลเพื่อดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด
  • ไตหรือท่อไตได้รับความเสียหาย หรือภาวะไตบกพร่อง
  • การรับประทานน้ำตาลมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญได้ในครั้งเดียว

ภาวะไกลโคซูเรียเป็นภาวะความผิดปกติที่อาจพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เมื่อน้ำตาลในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้แบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเจริญเติบโตได้ดี จึงส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีปัสสาวะขุ่น


คุณกำลังเป็นเบาหวานอยู่ใช่หรือไม่?

คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เข้าร่วมชุมชนเบาหวานและแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ. https://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_10_006.html. Accessed June 15, 2022

Why Is Your Urine Cloudy?. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/cloudy-urine-causes. Accessed June 15, 2022

Diabetes. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/diabetes.html. Accessed June 15, 2022

What Is Glycosuria?. https://www.webmd.com/diabetes/what-is-glycosuria. Accessed June 15, 2022

Bladder Dysfunction in Diabetes Mellitus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3153010/. Accessed June 15, 2022

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 2 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย