โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพโดยรวมของร่างกายได้อย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบัน อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานประเภทต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยง และรักษาโรคเบาหวาน จึงมีความสำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคเบาหวาน

เบาหวาน อาการ และวิธีการป้องกัน

เบาหวานเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ที่เกิดจากร่างกายจัดการอินซูลินและน้ำตาลได้ไม่ดี พอ เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยอินซูลินมีหน้าที่นำพาน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดที่ได้จากการรับประทานอาหาร เข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน เมื่ออินซูลินไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป และเมื่อป่วยเป็นโรค เบาหวาน อาการ ที่พบอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค อย่างไรก็ตาม หากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไตเสียหาย จอประสาทตาเสื่อมได้ เบาหวาน คืออะไร เบาหวาน คือ โรคเรื้อรังที่จะวินิจฉัยเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงตั้งแต่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป ซึ่งเป็นผลจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้นานอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทเสื่อม   เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เบาหวานชนิดที่ 1 พบได้บ่อยในวัยเด็ก เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง ทำให้ตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นำไปสู่ภาวะน้ำตาลสะสมในเลือดสูงขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย เบาหวานชนิดที่ 2 พบได้บ่อยในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือเซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หากปล่อยไว้นานอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย และน้ำหนักลดได้ ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย […]

FAQs

โรคเบาหวานคืออะไร

Icon Chevron

โรคเบาหวานเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณไม่สามารถแปรรูปอาหารให้เป็นพลังงานได้อย่างถูกต้อง โดยปกติตับอ่อนจะผลิตอินซูลินเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลกลูโคสจากในเลือดไปสู่เซลล์ แต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ร่างกายจะไม่สามารถใช้อินซูลินได้เท่าที่ควร หรือไม่ผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ทำให้ "ระดับน้ำตาลในเลือดสูง"

โรคเบาหวานชนิดต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

Icon Chevron

โรคเบาหวานมีหลายชนิด เบาหวานชนิดที่ 1 หรือที่เรียกว่า โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน หรือโรคเบาหวานในเด็ก เป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเองที่แอนติบอดีภายในร่างกายโจมตีตับอ่อน ทำให้ความสามารถในการผลิตอินซูลินลดลง เบาหวานชนิดที่ 2 ถือว่าเป็นโรคเบาหวานที่รุนแรงน้อยกว่าเบาหวานชนิดที่ 1 และมักเป็นผลจากการรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน โรคอ้วนมักเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน และทำให้อินซูลินที่ตับอ่อนผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนอาจเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ เนื่องจากน้ำตาลในเลือดนั้นสามารถส่งต่อจากแม่ไปสู่ลูกผ่านทางรก คุณแม่จึงควรควบคุมอาการของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ให้ดี เพื่อให้ลูกน้อยปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

ใครบ้างเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวาน

Icon Chevron

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้อื่น - ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน - ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก - ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย - ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง - อายุ - ผู้ที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS)

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคเบาหวานมีอะไรบ้าง

Icon Chevron

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ - โรคหัวใจ - ปัญหาเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็น - ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับไต - โรคหลอดเลือดสมอง - ระบบประสาทเสียหาย - ปัญหาการได้ยิน - ปัญหาเกี่ยวกับเท้า

สัญญาณและอาการของโรคเบาหวานมีอะไรบ้าง

Icon Chevron

คุณอาจเป็นโรคเบาหวาน หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ - กระหายน้ำมากกว่าปกติ หรือกระหายน้ำมากขึ้น - น้ำหนักลดอย่างกะทันหันและไม่ทราบสาเหตุ - ปัสสาวะบ่อย มีมดขึ้นปัสสาวะ - รู้สึกหิวอย่างรุนแรง - ตาพร่า หรือการมองเห็นบกพร่อง - รู้สึกอ่อนเพลียและหงุดหงิดเป็นประจำ - เป็นแผลบ่อย และแผลหายช้า

หัวข้อ โรคเบาหวาน เพิ่มเติม

โรคเบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวาน อาการ และวิธีการดูแลตัวเอง

โรคเบาหวาน คือ โรคเรื้อรังที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง 126-200 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ขึ้นไป ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการเพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ ดังนั้น จึงควรสังเกตอาการเบื้องต้นและเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อหา สาเหตุของโรคเบาหวาน และรับการรักษาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากโรคเบาหวานมีหลายประเภทที่มีสาเหตุแตกต่างกัน [embed-health-tool-bmi] สาเหตุของโรคเบาหวาน สาเหตุของโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 มีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน จึงทำให้ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอในการนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปเผาผลาญให้เป็นพลังงาน จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์และเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีสาเหตุมาจากร่างกายดื้ออินซูลินหรือเซลล์ในร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เเม้จะมีอินซูลินเพียงพอในร่างกาย เเต่เซลล์ก็ไม่สามารถนำน้ำตาลไปเผาผลาญได้เหมาะสม จนนำไปสู่การเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีสาเหตุมาจากฮอร์โมนเอชซีจี (Human Chorionic Gonadotropin หรือ HCG) จากรกที่หลั่งเพิ่มมากขึ้นตามอายุครรภ์นั้นออกฤทธิ์ให้เซลล์ในร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จึงทำให้เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ช่วง 6-7 เดือน ของการตั้งครรภ์ในคุณแม่บางราย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวาน เช่น พันธุกรรมจากคนในครอบครัว ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ผู้หญิงเป็นกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลสูง รวมถึงอายุที่มากขึ้น เพราะอาจทำให้ออกกำลังกายได้น้อยลง สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และมีน้ำหนักตัวมากขึ้นจนเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน  อาการของโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน อาจสังเกตได้ดังนี้ เหนื่อยล้า […]

โรคเบาหวาน

ยาแก้เบาหวาน มีอะไรบ้าง และข้อควรระวัง

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการไม่ให้แย่ลงและเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง โดยการใช้ ยา แก้ เบาหวาน ตามแผนการรักษาของคุณหมอผ่านการวินิจฉัยเพราะภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน [embed-health-tool-bmi] โรคเบาหวานเกิดจากอะไร โรคเบาหวานเกิดจากจากความผิดปกติของตับอ่อน ที่อาจมีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์เบต้า (Beta Cells) ที่ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน จึงส่งผลให้อินซูลินไม่เพียงพอในการช่วยเผาผลาญน้ำตาลเปลี่ยนเป็นพลังงานนำไปสู่น้ำตาลในเลือดสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือหากร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินก็ทำให้ไม่สามารถเผาผลาญน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานได้ตามปกติเช่นเดียวกัน ทำให้น้ำตาลในสมอยู่ในกระแสเลือดสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2  นอกจากนี้โรคเบาหวาน ยังเกิดจากฮอร์โมนชื่อ เอชซีจี (Human Chorionic Gonadotropin หรือ HCG) จากรกที่หลั่งเพิ่มมากขึ้นในขณะตั้งครรภ์เดือนที่ 6-7 ซึ่งออกฤทธิ์ให้เซลล์ในร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในคุณเเม่บางราย ยาแก้เบาหวาน มีอะไรบ้าง ยาแก้เบาหวาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ ควบคุมอาการเบาหวานไม่ให้แย่ลง โดยควรใช้ตามแผนการรักษาที่คุณหมอกำหนด ที่อาจมีดังต่อไปนี้ อินซูลิน มีในรูปแบบฉีดที่อาจช่วยเพิ่มปริมาณของอินซูลิน เพื่อเผาผลาญระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ อินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็ว มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี เริ่มออกฤทธิ์ภายใน 10-15 นาที ออกฤทธิ์สูงสุดที่ 1-3 ชั่วโมง และออกฤทธิ์ยาวนาน 3-5 ชั่วโมง ใช้ฉีดหลังรับประทานอาหารแต่ละมื้อ อินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วและสั้น มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี เริ่มออกฤทธิ์ภายใน […]

โรคเบาหวาน

ลดน้ำตาลในเลือด กินอะไร และการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันน้ำตาลในเลือดสูง

ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน โรคเบาหวาน และภาวะเลือดเป็นกรดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรศึกษาว่า ลดน้ำตาลในเลือด กินอะไร ควรดูแลตัวเองอย่างไร เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ช่วยลความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง [embed-health-tool-bmi] การลดน้ำตาลในเลือดดีต่อสุขภาพอย่างไร การลดน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 99-140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจช่วยลดความเสี่ยงเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะก่อนเบาหวาน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ โรคปลายประสาทอักเสบ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคตาบอดและภาวะเลือดเป็นกรด เพราะโรคหรือภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงดังกล่าว อาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตไวขึ้น  อย่างไรก็ตาม การลดน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ควรระวังถึงระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไป โดยสำหรับบุคลคลทั่วไปหากมีค่าน้ำตาลในเลือดน้อยต่ำกว่า 55 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะถือว่าอยู่ในภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ที่ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด เช่น ลูกอม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม และจำกัดปริมาณการรับประทานหากระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อป้องกันร่างกายอ่อนแรง ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่มีสมาธิ ชักและหมดสติได้ ลดน้ำตาลในเลือด กินอะไร สำหรับการลดน้ำตาลในเลือด ควรเลือกรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ ผัก ผักที่ควรรับประทานเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือด เช่น ผักคะน้า กะหล่ำปลี แตงกวา มะเขือยาว กระเจี๊ยบ มะระ กระเพรา โหระพา […]

โรคเบาหวาน

6 ตัวอย่างเมนู อาหาร เบาหวาน ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด

ตัวอย่างเมนู อาหาร เบาหวาน ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อช่วยควบคุมหรือลดน้ำตาลในเลือดอาจมีหลายเมนูด้วยกัน โดยแต่ละเมนูนั้นควรมีไขมันดี ไฟเบอร์สูง และน้ำตาลต่ำ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ไร้ไขมัน ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีน้ำตาลต่ำ อย่างไรก็ตาม  นอกจากการเลือกเมนูอาหารที่ควรรับประทานอย่างเหมาะสมแล้วควรปฏิบัติตามแผนการรักษาอื่น ๆ ด้วย เพื่อช่วยควบคุมอาการเบาหวานไม่ให้แย่ลง [embed-health-tool-bmi] ทำไมผู้ป่วยเบาหวานจึงควรควบคุมอาหาร การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานให้รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ แคลอรี่ต่ำ และไขมันดี เช่น ผักใบเขียว แครอท มะเขือม่วง ส้ม บลูเบอร์รี่ สตรอว์เบอร์รี่ อัลมอนด์ อะโวคาโด น้ำมันมะกอก ปลาแซลมอน ปลาทู อกไก่ และน้ำผลไม้คั้นสดไม่ปรุงแต่งรสชาติ อาจช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการที่ดีขึ้น ควบคุมระดับน้ำตาลหรือลดน้ำตาลในเลือด และลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย โรคปลายประสาทอักเสบ จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน ตาบอด โรคอัลไซเมอร์ และภาวะเลือดเป็นกรด จากการศึกษาหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Diabetes Investigation เมื่อปี พ.ศ.2559 […]

โรคเบาหวาน

GDMA1 คืออะไร เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์อย่างไร

GDMA1 คืออะไร? GDMA1 คือโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิด A1 ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด และเมื่อตรวจเจอแล้ว คุณหมอจะแนะนำให้ดูแลตัวเองด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย เพื่อป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากเกินไป จนส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวผู้ป่วยและทารกในครรภ์ [embed-health-tool-due-date] GDMA1 คืออะไร GDMA1 ย่อมาจาก Gestational Diabetes Mellitus A1 หมายถึงโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิด A1 ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด หรือราว 90 เปอร์เซ็นต์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทั้งหมด นอกจาก A1 แล้ว เบาหวานขณะตั้งครรภ์ยังมีอีกชนิด คือ A2 โดยข้อแตกต่างระหว่างเบาหวานทั้ง 2 ชนิด คือผู้ป่วยชนิด A1 จะมีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 105 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขณะอดอาหาร และน้อยกว่า 120 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังมื้ออาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยชนิด A2 จะมีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 105 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขณะอดอาหาร และมากกว่า 120 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังมื้ออาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิด […]

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ลักษณะ ฉี่ ของคนเป็น เบาหวาน เป็นอย่างไร

ลักษณะ ฉี่ ของคนเป็น เบาหวาน คือขาวขุ่น ไม่ใส รวมถึงมีกลิ่นคล้ายผลไม้รสหวาน เนื่องจากมีน้ำตาลกลูโคสเจือปนอยู่ นอกจากนี้ หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน จะส่งผลให้ไตทำงานได้ไม่ดี หรือเป็นโรคไตจากเบาหวาน และในฉี่ของคนเป็นเบาหวานยังอาจมีโปรตีนอัลบูมิน (Albumin) มากกว่าปกติอีกด้วย [embed-health-tool-bmi] โรคเบาหวาน คืออะไร เบาหวาน หมายถึง การที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หรือตั้งแต่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป ทั้งนี้ เบาหวานจัดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง มักมีสาเหตุมาจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลย รวมทั้งเซลล์ในร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง และระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยอินซูลินมีหน้าที่ลำเลียงน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ เพื่อให้เซลล์นำไปใช้เป็นพลังงาน ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปด้วย ลักษณะ ฉี่ ของคนเป็น เบาหวาน โดยทั่วไป ฉี่ของคนเป็นเบาหวาน จะมีลักษณะดังนี้ มีกลิ่นคล้ายผลไม้รสหวานหรือรสเปรี้ยว มีสีขุ่นไม่ใส อาจมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้ ฉี่ของคนเป็นเบาหวานยังอาจเจือปนด้วยสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ กลูโคส กลูโคสหรือน้ำตาลที่พบได้ในเลือดของมนุษย์ มักพบในฉี่ของผู้ป่วยเบาหวานในปริมาณเกินกว่า 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และเป็นสาเหตุให้ฉี่มีกลิ่นคล้ายผลไม้ โดยทั่วไป ผู้ที่มีสุขภาพดีจะตรวจไม่พบกลูโคสในฉี่ นอกจากนี้ กลูโคสในฉี่ มักพบในผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร คีโตน คีโตน (Ketone) เป็นสารที่พบได้ในเลือดและฉี่ของผู้ป่วยเบาหวานในปริมาณมากกว่าคนทั่วไป หากมีภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะดังกล่าว […]

โรคเบาหวาน

เป็นเบาหวานไม่รู้ตัว เป็นไปได้หรือไม่

เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และหากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ความดันสูง โรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจ เป็นเบาหวานไม่รู้ตัว เพราะไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนของโรคเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี แม้ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงกว่าคนปกติก็ตาม [embed-health-tool-bmi] เบาหวาน คืออะไร เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หรือตั้งแต่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป และหากไม่ดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของคุณหมอ ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นตา โรคไต โรคหัวใจ อาการปลายประสาทอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานแบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก ๆ โดยมีสาเหตุและรายละเอียดดังนี้ เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สร้างภูมิไปทำลายเบตา เซลล์ (Beta Cells) ของตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน จึงทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย ส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โดยเบาหวานชนิดที่ 1 นี้มักตรวจวินิจฉัยได้ตั้งเเต่ช่วงเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะในช่วงอายุ 4-7 ปี และ 10-14 ปี […]

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

Hypoglycemia คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ สาเหตุ อาการ วิธีรักษา

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือ Hypoglycemia คือ ภาวะที่ระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ฉีดอินซูลินหรือใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด มักทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด อ่อนเพลีย ตัวสั่น เหงื่อออกมาก หิวบ่อย หงุดหงิดง่าย เป็นต้น หากปล่อยให้น้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 54 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อาจเสี่ยงเกิดอาการชัก หมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงควรรับประทานยาตามปริมาณและตามเวลาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัด ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม และตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองอยู่เสมอ [embed-health-tool-bmi] ภาวะ Hypoglycemia คือ อะไร ภาวะ Hypoglycemia คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ที่ใช้ยารักษาเบาหวานหรือฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น รับประทานยาไม่ตรงเวลา อดอาหารหลายชั่วโมง ออกกำลังกายหักโหมกว่าปกติ จนส่งผลให้ยาที่ใช้อยู่ออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดมากเกินไป ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางประการ เช่น โรคไต โรคหัวใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด ก็สามารถเกิดภาวะ Hypoglycemia ได้เช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ Hypoglycemia […]

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เกิดจากฮอร์โมนชนิดใดทำงานผิดปกติและการควบคุมอาการ

โรคเบาหวาน เกิดจากฮอร์โมนชนิดใดทำงานผิดปกติ อาจเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เพื่อต้องการทราบถึงสาเหตุให้แน่ชัดและรับการรักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งโรคเบาหวานนี้เป็นโรคเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่า 126-200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อีกทั้งไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่มีวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้อกระจก ต้อหิน ตาบอด ปลายประสาทอักเสบและภาวะเลือดเป็นกรด [embed-health-tool-bmi] โรคเบาหวาน เกิดจากฮอร์โมนชนิดใดทำงานผิดปกติ โรคเบาหวาน ไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนทำงานผิดปกติ แต่เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ที่มีสาเหตุหลักมาจากตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินทำงานผิดปกติ จึงส่งผลให้ร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือหากร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินเพื่อเผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้เพียงพอ จนส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจนเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2  อาการของโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน มีดังนี้ หิวบ่อยและรู้สึกเหนื่อยล้า หากร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานได้อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า และรู้สึกอยากอาหารมากกว่าปกติ กระหายน้ำมากและปัสสาวะบ่อย คนทั่วไปมักปัสสาวะ 4-7 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน อาจส่งผลไตทำงานหนักเพื่อช่วยขับน้ำตาลส่วนเกินออกในรูปแบบปัสสาวะ จึงทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น อีกทั้งการปัสสาวะบ่อยยังทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ ทำให้รู้สึกกระหายน้ำมากและดื่มน้ำบ่อยขึ้น จึงอาจปัสสาวะบ่อยได้เช่นกัน ปากแห้งและผิวแห้ง อาจเกิดจากร่างกายขาดน้ำเนื่องจากปัสสาวะบ่อยเกินไปและดื่มน้ำไม่เพียงพอ จนผิวขาดความชุ่มชื้น นำไปสู่อาการคันผิว ผิวแห้งและปากแห้ง แขน ขาและเท้าชา เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงที่ควบคุมยาก จึงอาจทำให้หลอดเลือดและเส้นประสาทเสียหายที่ส่งผลให้เกิดอาการชาหรือเสียวซ่าบริเวณแขน ขา และเท้า […]

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

น้ำตาลต่ำ คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคเบาหวาน

น้ำตาลต่ำ หมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร มักพบในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การฉีดอินซูลินมากเกินไป การออกกำลังกายอย่างหนัก การข้ามมื้ออาหารบางมื้อ ทั้งนี้ เมื่อมีอาการของภาวะน้ำตาลต่ำ เช่น หัวใจเต้นเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออกมาก ควรรับประทานของหวานหรือผลไม้ เพื่อทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นสู่ระดับที่เหมาะสม [embed-health-tool-bmi] น้ำตาลต่ำคืออะไร น้ำตาลต่ำหรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Low blood Sugar หรือ Hypoglycemia) หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เลือด 1 เดซิลิตร โดยระดับน้ำตาลในเลือดปกติ จะอยู่ระหว่าง 70-99 มิลลิกรัม/เลือด 1 เดซิลิตร และหากสูงกว่านั้น จะมีความหมายดังนี้ ระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง กำลังมีภาวะก่อนเบาหวานหรือเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง กำลังเป็นโรคเบาหวาน น้ำตาลต่ำ มีอาการอย่างไร อาการที่เป็นสัญญาณของน้ำตาลต่ำ ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หมดแรง อ่อนเพลีย ง่วงซึม […]

โฆษณา

คุณกำลังเป็นเบาหวานอยู่ใช่หรือไม่?

คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เข้าร่วมชุมชนเบาหวานและแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


โฆษณา