home

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพโดยรวมของร่างกายได้อย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบัน อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานประเภทต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยง และรักษาโรคเบาหวาน จึงมีความสำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ โรคเบาหวาน เพิ่มเติม

โรคเบาหวาน

คนเป็นเบาหวานและความดันสามารถรับประทานอาหารได้เกือบทุกชนิด แต่ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและปริมาณไขมันในอาหาร เนื่องจากแป้ง น้ำตาล และไขมันในอาหารเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือไขมันอุดตันในเส้นเลือด อย่างไรก็ตาม การเลือกเมนูอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานและความดัน ควรเลือกให้หลากหลาย เน้นเมนูที่อุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และใยอาหาร เพราะอาจช่วยส่งเสริมและพื้นฟูสุขภาพ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือด และระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นจนทำให้อาการของโรคแย่ลง สารอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานและความดัน คนเป็นเบาหวานและความดันควรเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และควรควบคุมปริมาณน้ำตาลกับไขมันไม่ให้มากเกินไป โดยสามารถวางแผนการรับประทานอาหารด้วยการเลือกประเภทอาหาร ดังนี้ คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย เมื่อรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง น้ำตาล ร่างกายจะย่อยสลายอาหารให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงาน แต่หากมีน้ำตาลส่วนเกินสะสมอยู่มากอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และน้ำตาลที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นพลังงานถูกเก็บไว้ในรูปแบบของไขมันแทน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันสูงได้เช่นกัน คนเป็นเบาหวานและความดันจึงควรเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีใยอาหารหรือไฟเบอร์สูง แป้งและน้ำตาลน้อย เช่น ธัญพืชเต็มเมล็ดไม่ขัดสี พืชตระกูลถั่ว ข้าวกล้อง เพื่อช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไป โปรตีน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน ทั้งยังเป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ และช่วยในการฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซลล์ที่เสียหาย คนเป็นเบาหวานและความดันจึงควรได้รับโปรตีนทุกวัน แต่ควรจำกัดปริมาณและชนิดของโปรตีนให้เหมาะสม เช่น เลือกนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำแทนนมเต็มส่วน เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและไม่ติดหนัง เลือกโปรตีนจากปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่างปลาแซลมอน ทูน่า ปลาแมคเคอเรล […]

โรคเบาหวาน

การรับประทานอาหารหลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนตามความต้องการถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะหากมีภาวะสุขภาพเรื้อรังอย่างโรคเบาหวานอาจยิ่งต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจว่า คนเป็นเบาหวานห้ามกินอะไร เนื่องจากอาหารบางชนิดอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง จนโรคเบาหวานที่เป็นอยู่อาจแย่ลงได้ ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสมและรับประทานอาหารให้อยู่ในปริมาณที่พอดี เพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุล ป้องกันโรคลุกลามและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาเท้าบวม แผลหายช้า เบาหวานขึ้นตา คนเป็นเบาหวานห้ามกินอะไร ตัวอย่างอาหารที่คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากมีงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเบาหวาน มีดังนี้ คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง น้ำตาล เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากที่สุด เนื่องจากร่างกายจะย่อยสลายแป้งเป็นน้ำตาล และดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด หากรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเบาหวาน คาร์โบไฮเดรตที่คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยง เช่น ธัญพืชขัดสีหรือแปรรูป เช่น ข้าวขาว แป้งขาว ขนมปังขาว พาสต้า ซีเรียลธัญพืชที่มีน้ำตาลมาก ผักคาร์โบไฮเดรตสูง หรือผักมีแป้งมาก เช่น เผือก มันฝรั่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักมีแป้งมาก เช่น มันฝรั่งทอด งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Archives of Internal Medicine (Arch Intern Med) เมื่อพ.ศ. 2553 ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานข้าวขาวและข้าวกล้องกับความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรชายหญิงชาวสหรัฐอเมริกา โดยการติดตามศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างชาย 39,765 คน และหญิง […]

โรคเบาหวาน

เบาหวานมีกี่ชนิด เบาหวานสามารถแบ่งออกได้หลัก ๆ เป็น 4 ชนิด ได้แก่ เบาหวานชนิดที่ 1 เบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes) และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) ซึ่งเบาหวาน คือโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง แต่ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลเลือดสูงเป็นเวลานานและไม่ทำการรักษาโรคเบาหวาน อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนจำนวนมาก เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย รวมถึงความผิดปกติในระบบประสาท เบาหวานมีกี่ชนิด เบาหวาน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ เบาหวานชนิดที่ 1 เบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะก่อนเบาหวาน และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์  เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง ส่งผลให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นำไปสู่ภาวะน้ำตาลสะสมในเลือดสูงขึ้น จนทำให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ รวมถึงโรคแทรกซ้อนตามมา โรคเบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในเด็กและวัยรุ่นมากกว่าในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงวัย 4-7 ปี และ […]

โรคเบาหวาน

ผลไม้ลดเบาหวาน คือ ผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยและไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุล อีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่อาจช่วยลดการอักเสบ เพิ่มความไวของอินซูลิน ช่วยป้องกันและปรับปรุงเซลล์ตับอ่อนที่สำคัญต่อการผลิตอินซูลิน การเลือกรับประทานผลไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยลดเบาหวาน จึงอาจช่วยผู้ป่วยเบาหวานป้องกันการลุกลามของโรคและป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ป่วยเบาหวาน หากต้องการรับประทานผลไม้ ควรคำนึงถึง Index: GI) ซึ่งหมายถึง ค่าเปรียบเทียบความเร็วในการดูดซึมอาหารแต่ละชนิดและเปลี่ยนเป็นน้ำตาล ซึ่งมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น โดยจัดเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ กลาง สูง โดยจัดลำดับตั้งแต่ 0-100 ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ : ค่า GI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 ค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง : ค่า GI อยู่ที่ 56-59 ค่าดัชนีน้ำตาลสูง : ค่า GI เท่ากับหรือมากกว่า 70 [engage-subot id="620"] 8 ผลไม้ลดเบาหวาน ผลไม้ลดเบาหวาน 8 ชนิด ที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ต่ำ อาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีดังนี้ แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล มีค่า GI 39/138 […]

โรคเบาหวาน

การเลือกข้าวสำหรับคนเป็นเบาหวานสำคัญกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายจะเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำตาลเพื่อดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด การรับประทานข้าวมากเกินไปหรือรับประทานข้าวที่มีใยอาหารน้อยและน้ำตาลสูง เช่น ข้าวขาว อาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนมารับประทานข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวป่า อาจช่วยเพิ่มไฟเบอร์ที่ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ [health-tool template="bmi"] ความสำคัญของอาหารกับเบาหวาน อาหารทุกชนิดสำคัญต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรเลือกชนิดของข้าวให้เหมาะสม โดยเน้นข้าวชนิดที่มีใยอาหารสูง น้ำตาลน้อย นอกจากนี้ ควรจำกัดปริมาณการรับประทานข้าวเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โดยอาจใช้วิธีการนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับต่อวัน  ดังนี้ โดยเฉลี่ย ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน การนับคาร์โบไฮเดรตเบื้องต้นสามารถนับได้ทั้งแบบ “กรัม” หรือนับแบบ “ส่วน” โดย 1 ส่วน (1 คาร์บ) มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม ตัวอย่าง หากรับประทานอาหารได้พลังงาน 1,800 แคลอรี่/วัน พลังงานประมาณ 800-900 แคลอรี่ควรจะมาจากคาร์โบไฮเดรต โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 แคลอรี่ฉะนั้น จึงควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตประมาณ 200-225 กรัม/วัน โดยควรพยายามรับประทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เท่ากันในแต่ละมื้อควบคู่ไปกับการวัดระดับน้ำตาลในเลือดทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร เพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ตลอดทั้งวัน [engage-subot id="620"] ข้าวสำหรับคนเป็นเบาหวาน คนเป็นเบาหวานควรเลือกรับประทานข้าวไม่ขัดสี […]

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานได้  ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไป นมเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย แต่ควรเลือกดื่ม นมสำหรับคนเป็นเบาหวาน เช่น นมไขมันต่ำ นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ ที่มีน้ำตาลน้อย เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นมมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานอย่างไร นม คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว แพะ นอกจากนี้ยังมีนมจากพืช เช่น นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญ เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม โปรตีน วิตามินดี วิตามินเอ วิตามินบี ที่มีส่วนช่วยรักษามวลกระดูก เสริมสร้างกระดูกและ ฟัน ให้แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุนและ โรคข้อเข่าเสื่อม อย่างไรก็ตาม นมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมบางชนิด เช่น ชีส เนย อาจมีไขมันอิ่มตัวสูง คาร์โบไฮเดรตสูง และคอเลสเตอรอลสูง หากผู้ป่วยเบาหวานรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเลือกรับประทานนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมอย่างเหมาะสม [engage-subot id="620"] นมสำหรับคนเป็นเบาหวาน มีอะไรบ้าง ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกดื่มนมที่มีไขมัน และคาร์โบไฮเดรตต่ำ เพราะนมไขมันต่ำอาจช่วยป้องกันการเพิ่มระดับไขมันและคอเลสเตอรอลที่อาจทำให้น้ำหนักเพิ่ม เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เนื่องจากระบบย่อยอาหารจะทำการย่อยคาร์โบไฮเดรตและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส เข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและทำให้อาการเบาหวานแย่ลงได้ […]

โรคเบาหวาน

อินทผาลัม เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากอุดมไปด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่อาจช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และลดการอักเสบของร่างกายจากโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานอินทผาลัมในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะอินทผาลัมมีแคลอรี่และน้ำตาลสูง นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ในบางคนได้ [health-tool template="bmr"] คนเป็นเบาหวานกินอินทผาลัมได้หรือไม่ ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index : GI) เป็นการจัดลำดับอาหารชนิดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตว่ามีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากน้อยเพียงใดหลังจากที่กินอาหารไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง โดยกำหนดระดับ 0-100 ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำ ไม่เกิน 55 จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปได้ ซึ่งอินทผาลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานแต่มีค่า GI ต่ำ หากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน อินทผาลัมเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูง 1 เมล็ดมีใยอาหารประมาณ 0.6 กรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละเมล็ด อาจช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดความเสี่ยงน้ำตาลในเลือดสูงได้ การรับประทานอินทผาลัมควบคู่กับอาหารอื่น ๆ เช่น โปรตีน ไขมัน จึงอาจช่วยให้การย่อยอาหารช้าลงและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ งานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition Journal ปี พ.ศ. 2554 ทำการวิจัยเกี่ยวกับค่าดัชนีน้ำตาลของอินทผลัม 5 ชนิดต่อผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยเบาหวาน โดยทำการทดลองให้ผู้เข้ารับการทดสอบที่เป็นผู้มีสุขภาพดีจำนวน […]

โรคเบาหวาน

สมุนไพร แก้เบาหวาน เป็นการรักษาทางเลือกที่อาจช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน และอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน การรักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพรอาจพบในตำราแพทย์แผนโบราณที่ระบุว่า สมุนไพรหลายชนิดอาจรักษาโรคเบาหวานได้ แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุอย่างชัดเจนว่าสมุนไพรสามารถใช้รักษาโรคเบาหวานได้ เพื่อความปลอดภัยการใช้สมุนไพรในการรักษาควรอยู่ภายใต้การดูแลจากคุณหมอ 5  สมุนไพร แก้เบาหวาน สมุนไพรหลายชนิดอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนสรรพคุณของสมุนไพรต่อการป้องกันและรักษาโรค ดังนี้ ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่เต็มไปด้วยสารประกอบที่มีประโยชน์กว่า 75 ชนิด มีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงความไวต่ออินซูลิน ส่งผลให้สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันให้อยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระ จึงช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานได้ งานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Diabetes & Metabolic Disorders ปี พ.ศ. 2558 ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันด้วยว่านหางจระเข้ในผู้ป่วยก่อนเป็นเบาหวาน พบว่า การใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้ในผู้ป่วยก่อนเป็นเบาหวาน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติภายใน 4 สัปดาห์ และควบคุมระดับไขมันให้ปกติหลังจากผ่านไป 8 สัปดาห์ โดยการปรับปรุงความไวของเซลล์ต่ออินซูลิน นอกจากนี้ ว่านหางจระเข้ยังอุดมไปด้วยสารประกอบกว่า 75 ชนิด เช่น อัลคาไลน์ฟอสเฟต (Alkaline Phosphate) อะไมเลส (Amylase) แคลเซียม คลอรีน โครเมียม ทองแดง […]

โรคเบาหวาน

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ควรระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหาร เพราะอาหารบางชนิดอาจเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม ขนมปัง ข้าวขาว ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจึงควรศึกษาว่า อาหารที่คนเป็นเบาหวานไม่ควรกิน มีอะไรบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยง รวมถึงอาจวางแผนการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้มีอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไต เส้นประสาทเสียหาย สูญเสียการมองเห็นและการได้ยิน  อาหารที่คนเป็นเบาหวานไม่ควรกิน มีอะไรบ้าง อาหารที่คนเป็นเบาหวานไม่ควรกิน มีดังต่อไปนี้ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง  คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารสำคัญที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ป้องกันโรค และควบคุมน้ำหนัก โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำตาล แป้ง ไฟเบอร์ ซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดปริมาณการรับประทาน เพื่อป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น คือ น้ำตาล และแป้ง เช่น น้ำผลไม้ปรุงแต่งรสชาติ ข้าวขาว ขนมปังขาว มันฝรั่งทอด แป้งพาสต้า โดยอาจเปลี่ยนไปรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไฟเบอร์แทน เช่น ข้าวโอ๊ต ข้ากล้อง ข้างฟ่าง มะเขือเทศ แครอท คะน้า […]

โรคเบาหวาน

การเลือกผักสำหรับคนเป็นเบาหวานนั้นสำคัญอย่างมาก เนื่องจากผักมีหลากหลายชนิด ผักส่วนใหญ่อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยป้องกันการอักเสบของเซลล์ อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่มีส่วนช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและไขมันเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งช่วยป้องกันน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ทั้งยังป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้อีกด้วย แต่ผักบางชนิดอาจมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน การเลือกผักที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นเบาหวาน อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้นได้ ผักสำหรับคนเป็นเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ชื่นชอบ เพียงแค่จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการต่อวัน และเลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกผักที่มีเส้นใยสูงซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและคอเลสเตอรอลเข้าสู่เลือดได้ดี โดยปริมาณที่แนะนำต่อวันในการรับประทานผักอย่างเหมาะสม คือ 2.5 ถ้วย/วัน งานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Chiropractic Medicine ปี พ.ศ. 2561 ทำการวิจัยถึงการบริโภคใยอาหารต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง โดยเฉพาะเส้นใยจากธัญพืช อาจช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง หรือใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของเส้นใยต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 [engage-subot id="620"] สำหรับวิธีรับประทานผักสำหรับคนเป็นเบาหวานอาจเลือกจากปัจจัยเหล่านี้ ผักที่มีค่า GI ต่ำ ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index หรือ GI) เป็นค่าตัวเลขที่พิจารณาจากระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น โดยจัดระดับ 0-100 หลังจากการรับประทานอาหารชนิดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตไปแล้ว 1-2 […]