แพทย์หญิงสุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์

สุขภาพทางเพศ · โรงพยาบาลนครพิงค์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงสุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน เป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมารดาและทารกในครรภ์ ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกที่มีความเสี่ยงสูง รวมไปถึงการดูแลทางด้านนรีเวชวิทยาสำหรับสตรีทั่วไป

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด