backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

นาทิไกลไนด์ (Nateglinide)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

นาทิไกลไนด์ (Nateglinide)

ข้อบ่งใช้ นาทิไกลไนด์

นาทิไกลไนด์ ใช้สำหรับ

นาทิไกลไนด์ (Nateglinide) ใช้เป็นยาชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกำลังกาย ยานี้ใช้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะช่วยป้องกันไตเสียหาย ปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาท การสูญเสียแขนขา และปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ

การควบคุมโรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสมยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการหัวใจขาดเลือดฉับพลันหรือโรคหลอดเลือดสมอง ยานี้ทำงานโดยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารอินซูลินมากขึ้น (insulin) เนื่องจากสารอินซูลินนี้เป็นสารตามธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลจากอาหารได้อย่างเหมาะสม

วิธีการใช้ นาทิไกลไนด์

 • รับประทานยานี้ประมาณ 30 นาทีก่อนอาหาร โดยปกติคือวันละ 3 ครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด ไม่ควรรับประทานยานี้นานเกินกว่า 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร อย่าทานยานี้หากคุณไม่ได้รับประทานอาหารมื้อนั้น
 • หากคุณรับประทานอาหารเหลว หรือจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณสูงเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงและผลข้างเคียงอื่นๆ ควรรับประทานยานี้ในขนาดที่ต่ำที่สุดที่มีประสิทธิภาพ

ใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาสูงสุด ควรทำตามแผนการรักษา แผนการรับประทานอาหาร และโปรแกรมการออกกำลังกายที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด

ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำตามที่แพทย์กำหนด ติดตามผลการตรวจและแจ้งให้แพทย์ทราบ การทำแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยกำหนดขนาดยาที่ถูกต้องได้

แจ้งให้แพทย์ทราบหากผลการวัดน้ำตาลในเลือดของคุณสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการรักษา

การเก็บรักษา นาทิไกลไนด์

 • ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งนีโอมัยซินลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

นาทิไกลไนด์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน ตรวจสอบฉลากข้างบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์และเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ นาทิไกลไนด์

 • ก่อนใช้ยานาทิไกลไนด์ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติโรคประจำตัวทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับโรคไต โรคตับ โรคเกาต์ (gout)
 • คุณอาจมีอาการมองเห็นไม่ชัด วิงเวียน หรือง่วงซึมเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินไป งดการขับยานพาหนะและการใชช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวส่งผลการมองเห็นที่ชัดเจนจนกว่าคุณจะมีอาการที่ดีขึ้น
 • ควรจำกัดปริมาณการดื่มสุราระหว่างกำลังใช้ยานี้เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้

  ในช่วงของความตึงเครียด เช่น เป็นไข้ ติดเชื้อ บาดเจ็บ หรือผ่าตัด อาจทำให้ยากต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โปรดปรึกษาแพทย์หากความเครียดที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการรักษา ยารักษา หรือจำเป็นต้องมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

  ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น การตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดโรคเบาหวานหรือทำให้โรคเบาหวานที่เป็นอยู่แย่ลงได้ แพทย์อาจต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาโรคเบาหวานขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชร์ของการรักษาที่แตกต่างกัน (เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยา รวมไปถึงยาอินซูลิน)

  ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านน้ำนมแม่ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

  ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

  นาทิไกลไนด์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

  การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= ค่อนข้างมีความเสี่ยง
  • X= ยาต้องห้าม
  • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงของการใช้ นาทิไกลไนด์

  นาทิไกลไนด์สามารถทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยาอื่นเพื่อรักษาโรคเบาหวาน การดื่มสุราอย่างหนัก รับประทานแคลอรี่จากอาหารได้ไม่เพียงพอ หรือออกกำลังกายอย่างหนักผิดปกติอาจนำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้

  อาการที่พบได้ในภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มีดังนี้

  • หนาวสั่น
  • ตื่นตกใจกลัว
  • วิงเวียน สั่นเทา ปวดหัว หมดสติ
  • หัวใจเต้นเร็ว อ่อนแรง
  • รู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า
  • รู้สึกหิว

  คุณควรจะพกน้ำตาลกลูโคสแบบเม็ดหรือเจลติดตัวไว้เพื่อรักษาอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ หากคุณไม่มีน้ำตาลกลูโคสในรูปแบบที่น่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วได้ด้วยการรับประทานแหล่งของน้ำตาลกลูโคส เช่น น้ำตาลทราย น้ำผึ้ง ลูกอม หรือดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมแบบปกติ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรว่าคุณควรทำอย่างไรหากลืมรับประทานอาหาร

  อาการที่พบได้ในภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ได้แก่

  • กระหายน้ำ
  • ปัสสาวะมากขึ้น
  • สับสน ง่วงซึม
  • หน้าแดง หายใจเร็ว
  • มีกลิ่นปากเป็นกลิ่นผลไม้

  หากเกิดอาการเหล่านี้โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที แพทย์อาจจำเป็นต้องปรับยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานของคุณ

  ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

  ปฏิกิริยาของยา

  ปฏิกิริยากับยาอื่น

  ยาอื่นจำนวนมากอาจส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้ยากต่อการควบคุม เช่น

  ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำและแจ้งผลให้แพทย์ทราบในทันทีหากมีอาการของระดับน้ำตาลในเลือดสูง แพทย์อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาสำหรับโรคเบาหวาน โปรแกรมการออกกำลังกาย หรืออาหารที่รับประทาน

  ควรอ่านฉลากยาของยาที่หาซื้อเองทั้งหมดที่คุณใช้ เนื่องจากยาเหล่านี้อาจมีส่วนประกอบที่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด โปรดสอบถามเภสัชกรสำหรับวิธีการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

  ยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blocker medications) เช่น เมโทโพรลอล (metoprolol) โพรพราโนลอล (propranolol) ยาหยอดตารักษาโรคต้อหิน อย่างทิโมลอล (timolol) อาจปกปิดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือรัวที่คุณมักจะรู้สึกเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำเกินไป อาการอื่นๆ ของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อย่างวิงเวียน หิว หรือเหงื่อออกนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากยานี้

  ยาอื่นสามารถส่งผลกระทบต่อผลการตรวจระดับของน้ำตาลหรือคีโตน (ketones) ในปัสสาวะ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เนทิกลิไนด์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

  ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

  นาทิไกลไนด์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

  นาทิไกลไนด์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

  ขนาดยา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  ขนาด นาทิไกลไนด์ สำหรับผู้ใหญ่

  ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (Diabetes Type 2)

  • ขนาดยาเริ่มต้น : 120 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนมื้ออาหาร
  • ขนาดยาปกติ : 60 ถึง 120 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนมื้ออาหาร

  คำแนะนำ

  • สำหรับผู้ป่วยที่เข้าใกล้เป้าหมายค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) เมื่อเริ่มต้นการรักษา ควรเริ่มต้นการรักษาที่ขนาด 60 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง
  • สามารถใช้เป็นการรักษาด้วยยาชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกับเมทฟอมิน (metformin) หรือไทอาโซลิดีนไดโอน (thiazolidinedione)

  การใช้งาน

  • รักษาคู่กับการเสริมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2

  การปรับขนาดยาสำหรับโรคไต

  ไม่มีการปรับขนาดยาที่แนะนำ

  การปรับขนาดยาสำหรับโรคตับ

  • ตับบกพร่องระดับเบา : ไม่มีการปรับขนาดยาที่แนะนำ
  • ตับบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง : ควรใช้ด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำแพทย์

  การปรับขนาดยา

  • ผู้สูงอายุ : ไม่มีการปรับขนาดยาที่แนะนำ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีปฏิกิริยาไวได้มากกว่าต่อการรักษา
  • อาจจำเป็นต้องมีการรักษาด้วยอินซูลิน (Insulin therapy) ชั่วคราวในช่วงเวลาที่เป็นไข้ ติดเชื้อ บาดเจ็บ หรือผ่าตัด

  คำแนะนำอื่นๆ

  คำแนะนำการใช้ยา:

  • รับประทาน 1 ถึง 30 นาทีก่อนมื้ออาหาร
  • ผู้ป่วยที่ข้ามมื้ออาหารควรข้ามยาสำหรับมื้ออาหารนั้นด้วย

  ทั่วไป

  • ยานี้ไม่สามารถใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 1 หรือภาวะคิโตเอซิดโดซิส (diabetic ketoacidosis) เพราะอาการเหล่านี้ควรรักษาด้วยอินซูลิน

  การเฝ้าระวัง

  • ควรมีการตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือดขณะกำลังอดอาหาร (fasting blood glucose) และน้ำตาลสะสมในเลือด (glycosylated hemoglobin) เป็นระยะๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ

  คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

  • ผู้ป่วยควรเข้าใจความสำคัญของการรับประทานอาหารตามแนวทางอย่างเคร่งครัดและควรออกกำลังกายเป็นประจำ ผู้ป่วยควรเข้าใจว่าการออกกำลังกายอย่างหนักและการดื่มสุราอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้
  • ผู้ป่วยความเข้าใจอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและวิธีการจัดการ และควรมีความระมัดระวังในการขับรถหรือใช้เครื่องจักร โดยเฉพาะเมื่อยังไม่เสถียรที่สุด เช่น ขณะที่กำลังเปลี่ยนจากยาอื่นหรือในช่วงที่ใช้ยาแบบไม่ปกติ
  • ในช่วงเวลาตึงเครียด เช่น เป็นไข้ บาดเจ็บ ติดเชื้อ หรือผ่าตัด อาจต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการโรคเบาหวานและผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์
  • อาจเกิดปฏิกิริยาของยาขึ้นและผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่ใช้ ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่หาซื้อเอง
  • ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์หรือผู้ดูแลทราบหากตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร

  ขนาด นาทิไกลไนด์ สำหรับเด็ก

  ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดนาทิไกลไนด์สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

  รูปแบบของยา

  รูปแบบของยามี ดังนี้

  • ยาเม็ดแบบรับประทาน

  กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

  กรณีลืมใช้ยา

  หากคุณลืมรับประทานนาทิไกลไนด์ควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

  ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา