โรคเหงือกและช่องปาก

โรคเหงือกและช่องปาก เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บนตัวฟัน การรู้ถึงสาเหตุ และวิธีการป้องกัน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคเหงือกและช่องปาก

เหงือกบวม อาการ สาเหตุ การรักษา

เหงือกบวม เป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพในช่องปาก เช่น โรคเหงือกอักเสบ การติดเชื้อ บางครั้งอาจนำไปสู่อาการเลือดออก และเจ็บเหงือก ปกติอาการเหงือกบวมอาจบรรเทาอาการได้ด้วยการรักษาสุขอนามัย ทำความสะอาดภายในช่องปากด้วยวิธีที่คุณหมอแนะนำ แต่หากไม่รักษาอาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น และเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ คำจำกัดความเหงือกบวมคืออะไร เหงือก คือ อวัยวะที่ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหนาสีชมพู ซึ่งมีเส้นเลือดจำนวนมาก ช่วยยึดฟันให้ติดกับขากรรไกร เพื่อรองรับในการบดเคี้ยวอาหาร แต่เมื่อดูแลสุขภาพอนามัยช่องปากไม่ดี เช่น แปรงฟันไม่สะอาด สูบบุหรี่ ขาดสารอาหาร อาจทำให้คราบพลัคสะสมจนกลายเป็นหินปูน และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างอาการเหงือกอักเสบ เหงือกบวม มีกลิ่นปาก ซึ่งหากไม่ดูแลรักษาอย่างถูกวิธี อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างปัญหาฟันร่วง มะเร็งช่องปาก เป็นต้น อาการอาการเหงือกบวม อาการเหงือกบวม อาจมีสัญญาณเตือน ดังต่อไปนี้ มีกลิ่นปาก เหงือกบวม เหงือกแดง เหงือกร่น เลือดออกตามแนวเหงือก โดยเฉพาะขณะแปรงฟัน หรือใช้ไหมขัดฟัน สาเหตุสาเหตุเหงือกบวม สาเหตุที่ทำให้เหงือกบวม อาจมีดังนี้ คราบจุลินทรีย์บนฟัน คราบพลัคที่เกิดจากน้ำตาลในอาหารทำปฏิกิริยากับแบคทีเรีย และเกาะอยู่บนพื้นผิวฟัน อาจส่งผลให้เหงือกบวม ควรทำความสะอาดทุกวัน ด้วยการแปรงฟัน หินปูน เมื่อคราบจุลินทรีย์เกาะบนผิวฟันจนแข็งตัวเป็นหินปูน อาจขจัดออกได้ยาก และส่งผลให้ระคายเคืองบริเวณเหงือก เหงือกอักเสบ หากหินปูนและคราบพลัคอยู่ในช่องปากนานเกินไป อาจทำให้ส่วนเหงือกที่อยู่รอบฟันระคายเคือง นำไปสู่การอักเสบ เหงือกบวม มีเลือดออก และฟันผุ ซึ่งอาจลุกลามจนทำให้สูญเสียฟัน ฟันหัก ฟันร่วงได้ในที่สุด ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหงือกบวม ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เหงือกบวม ได้แก่ พันธุกรรม อายุที่มากขึ้น การละเลยการรักษาสุขอนามัยในช่องปาก การขาดสารอาหาร เช่น […]

สำรวจ โรคเหงือกและช่องปาก

โรคเหงือกและช่องปาก

ปริทันต์อักเสบ (Periodontitis)

ปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) หรือโรคเหงือกอักเสบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก่อตัวสะสมบนฟันและเหงือก เชื้อแบคทีเรียจะทำให้บริเวณเหงือกเกิดการระคายเคือง จนเกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ คำจำกัดความปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) คืออะไร    ปริทันต์อักเสบ (Periodontitis)  หรือ โรคเหงือกอักเสบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก่อตัวสะสมบนฟันและเหงือก เชื้อแบคทีเรียจะทำให้บริเวณเหงือกเกิดการระคายเคือง จนเกิดเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบส่วนใหญ่จะมีกลิ่นปาก มีเลือดออกขณะแปรงฟัน เหงือกมีอาการบวมแดง หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมได้ทันท่วงที อาจส่งผลเสียต่อฟัน และเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย เป็นต้น พบได้บ่อยเพียงใด ปริทันต์อักเสบ หรือ โรคเหงือกอักเสบ มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ไม่รักษาสุขอนามัยทางช่องปาก อาการอาการของผู้ป่วย โรคปริทันต์อักเสบ ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ ส่วนใหญ่จะมีอาการ ดังต่อไปนี้ เหงือกมีอาการบวมแดง เลือดออกขณะแปรงฟัน มีกลิ่นปาก มีหนองระหว่างฟันและเหงือก ฟันหลุด หรือฟันผุง่าย รู้สึกเจ็บปวดขณะเคี้ยว เหงือกกร่อน ควรไปพบหมอเมื่อใด หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ สาเหตุสาเหตุของ โรคปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่รักษาสุขอนามัยช่องปาก คราบจุลินทรีย์ (เชื้อแบคทีเรีย) จะเกาะบริเวณเหงือกและฟัน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม จะเกิดเป็นคราบหินปูน  เมื่อเหงื่อและฟันเกิดการอักเสบเรื่อย ๆ จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเหงือกและฟันที่เต็มไปด้วยคราบจุลินทรีย์หินปูนและเชื้อแบคทีเรียเมื่อเชื้อมีการฝังลึกมากขึ้นอาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้คุณสูญเสียฟันได้ ปัจจัยเสี่ยงของปริทันต์อักเสบ หรือ โรคเหงือกอักเสบ เหงือกอักเสบ ไม่รักษาสุขอนามัยช่องปาก สูบบุหรี่ ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การตั้งครรภ์ หรือวัยหมดประจำเดือน ใช้สารเสพติด เช่น สูบกัญชา โรคอ้วน ขาดสารอาหาร เช่น วิตามินซี ผลข้างเคียงจากการรับประทานยา […]


โรคเหงือกและช่องปาก

เหงือกร่น สาเหตุ อาการ วิธีรักษาและป้องกัน

เหงือกร่น คือ ปัญหาสุขภาพเหงือกที่เนื้อเหงือกร่นขึ้น จนอาจไปถึงรากฟัน และทำให้สามารถมองเห็นเนื้อฟันหรือช่องของฟันได้ ภาวะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพฟันตามมา เช่น มีอาการเสียวฟัน มีเลือดออก หรือฟันโยก การทราบข้อมูลเบื้องต้นของภาวะเหงือกร่น อาจช่วยให้เข้ารับการวินิจฉัย และรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที คำจำกัดความเหงือกร่น คืออะไร เหงือกร่น คือ ปัญหาสุขภาพเหงือกที่เนื้อเหงือกร่นขึ้น จนอาจไปถึงรากฟัน และทำให้สามารถมองเห็นเนื้อฟันหรือช่องของฟันได้มากขึ้น เมื่อเหงือกร่น จะเกิดช่องระหว่างฟันและขอบเหงือก ซึ่งอาจมีแบคทีเรียก่อโรคไปสะสมอยู่ และหากปล่อยไว้ไม่รักษา อาจส่งผลให้เนื้อเยื่อพยุงและโครงสร้างของฟันถูกทำลายจนเสียหายร้ายแรง และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ ตามมา เช่น เสียวฟัน มีเลือดออก ฟันโยก หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้ฟันหลุดร่วงได้ เหงือกร่นพบได้บ่อยเพียงใด เหงือกร่นเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อย คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาเหงือกร่น เพราะภาวะนี้มักพัฒนาอย่างช้า ๆ ซึ่งอาจทำให้หลายคนละเลย และไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่า่งทันท่วงที หากรู้สึกเสียวฟัน หรือรู้สึกว่าฟันยาวขึ้น หรือเป็นเนื้อฟันเยอะขึ้น ควรเข้าพบคุณหมอทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากที่รุนแรง อาการอาการของเหงือกร่น เมื่อเหงือกร่น อาจส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้ มีเลือดออกหลังแปรงฟัน หรือหลังใช้ไหมขัดฟัน เหงือกบวมแดง มีกลิ่นปาก ปวดบริเวณเหงือก เหงือกร่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถมองเห็นรากฟันได้ ฟันโยก ในช่วงแรก ๆ หลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าเหงือกร่นและไม่สังเกตความผิดปกติของเหงือกที่เกิดขึ้น จนอาจปล่อยไว้นานวันโดยไม่ได้เข้ารับการรักษา หากอาการเริ่มรุนแรง ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียฟันได้ สาเหตุสาเหตุของเหงือกร่น เหงือกร่นมักเกิดจากการสึกหรอและการอักเสบที่บริเวณเหงือก ซึ่งอาจเป็นผลจากอาการทางสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้ การแปรงฟันอย่างรุนแรงและผิดวิธี การสูบบุหรี่ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน (ในผู้หญิง) สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคเหงือก โรคเบาหวาน การติดเชื้อเอชไอวี ยารักษาโรคบางชนิดที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ปากแห้ง ส่งผลให้มีน้ำลายน้อยและไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อในช่องปาก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเหงือกร่น การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก หรือที่เหงือก การบาดเจ็บบริเวณปาก หรือที่เหงือก นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยจาก […]


โรคเหงือกและช่องปาก

เหงือกดำ ทำเอาหมดความมั่นใจ เกิดจากอะไรและป้องกันยังไงได้บ้าง

ตามปกติแล้ว คนเราจะมีเหงือกสีชมพู แต่เคยมีบางครั้งที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกไหมว่า เหงือก ของคุณมีสีน้ำตาลคล้ำไปจนถึงสีดำ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่ แถมยังดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดีอีกด้วย เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว เหงือกดำ เกิดจากอะไร และจะป้องกันได้หรือไม่ ลองมาดูไปพร้อมๆ กันกับสาระดีๆ ที่ Hello คุณหมอ นำมาฝากกันในบทความนี้ค่ะ เหงือกดำ คืออะไร สีเหงือกของคนเรานั้นมีสีชมพู และบางครั้งเหงือกสีชมพูนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล สีดำ หรือโทนสีที่ดูคล้ำไปจากปกติ แต่ปัญหา เหงือก เช่นนี้ โดยมากแล้วไม่ถือว่าเป็นอาการทางสุขภาพที่อันตรายร้ายแรง แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่บ้างที่จะเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้นมา ซึ่งถ้าหากเป็นกังวล หรือหมดความมั่นใจในสุขภาพช่องปาก ควรไปพบทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำแนะนำ สาเหตุที่ทำให้เหงือกดำ ปัญหาหลัก ๆ ที่มักจะทำให้เหงือกดำก็คือ การสูบบุหรี่ เพราะสารประกอบในบุหรี่อย่าง นิโคติน (nicotine) เมลาโนไซต์ (melanocytes) จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารเมลามินมากขึ้น เมื่อปริมาณของสารเมลามินในช่องปากเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เหงือกเริ่มมีจุดสีน้ำตาล และสีดำ ซึ่งไม่เพียงแต่กระทบต่อเหงือกเท่านั้น แต่ยังสามารถมีผลกระทบทำให้กระพุ้งแก้มคล้ำ หรือริมฝีปากดำได้อีกด้วย บางคนมีเหงือกดำเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหงือก หลังจากเข้ารับการรักษาสุขภาพช่องปาก เช่น การใส่ฟันปลอม การอุดฟัน การครอบฟัน หรือการเปลี่ยนสีของฟัน  รอยสักอมัลกัม (Amalgam tattoo) […]


โรคเหงือกและช่องปาก

บอกลาเหงือกอักเสบด้วย วิธีเยียวยาเหงือกอักเสบ ง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

เหงือกอักเสบ เป็นโรคที่เหงือกเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในเหงือก แปรงฟันทีไรก็มักจะมีเลือดออกมาด้วยเกือบทุกครั้ง หากยังไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลต่อสุขภาพช่องปากอื่นๆ อีกด้วย บางครั้งหากทิ้งไว้นาน เนื้อเยื่อรอบๆ ฟัน อาจหลุด ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้ฟันโยกและหลุดออกมาในที่สุด ใครที่รู้ว่ามีปัญหาเหงือกอักเสบ อ่านบทความนี้แล้วลองทำตามได้นะคะ เรามี วิธีเยียวยาเหงือกอักเสบ ง่ายๆ ที่จะช่วยลดปัญหาเหงือกอักเสบได้อยู่หมัด ลองไปอ่านกันค่ะ สาเหตุที่ทำให้เกิดเหงือกอักเสบ เหงือกอับเสบ เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์บนฟัน หรือคราบสกปรกที่เกาะตามฟันของเรานั่นแหละค่ะ แต่หากเราแปรงฟันอย่างถูกวิธีก็สามารถขจัดคราบพวกนี้ได้แล้ว เมื่อไม่ได้ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม เจ้าคราบจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะเกาะตามเหงือก เมื่อสะสมมากๆ ก็จะนำไปสู่ โรคเหงือกอักเสบ สัญญาณเตือนแรกๆ ที่ทำให้เรารู้ว่าเหงือกอักเสบคือ เริ่มมีเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟัน แต่หากยังนิ่งนอนใจ ไม่รักษาอย่างถูกวิธี จากโรคเหงือกอักเสบก็จะลามไปเป็นโรคปริทันต์ได้ หรืออาการเหงือกอักเสบอาจรุนแรงขึ้นจนเนื้อเยื่อรอบๆ มีการหลุด จนไม่สามารถทำให้ฟันเรียงอย่างมั่นคง จนฟันโยกและอาจรุนแรงจนฟันหลุดได้ วิธีเยียวยาเหงือกอักเสบ ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้าน การรักษาสุขภาพเหงือกให้แข็งแรงไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่ต้องใช้ความสม่ำเสมอในการดูแล วันนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพเหงือกแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากกัน เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก แถมประหยัดอีกต่างหาก ที่สำคัญต้องแปรงฟันกำจัดคราบจุลินทรีย์อย่างถูกวิธีด้วย การเยียวยาเหงือกอักเสบแบบบ้านๆ เป็นวิธีการที่ปลอดภัย แต่หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ให้นมลูก หรือมีอาการป่วยอื่นๆ ควรต้องขอคำแนะนำจากหมอร่วมด้วย เมื่อลองทำแล้วยังมีอาการรุนแรงอยู่ รู้สึกปวดมาก หรือมีเลือดออกควรไปปรึกษาแพทย์ กลั้วปากด้วยน้ำเกลือ น้ำเกลือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการล้างปากด้วยน้ำเกลือสามารถบรรเทาอาการเหงือกอักเสบที่เกิดจากโรคเหงือกอักเสบได้ กลั้วปากด้วยน้ำมันตะไคร้ จากการศึกษาในปี […]


โรคเหงือกและช่องปาก

กลิ่นปากจากกาแฟ มีทางแก้ ไม่ต้องเสียเซลฟ์

กาแฟ คือเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งของมนุษย์ กาแฟช่วยทำให้คนเราตื่นตัว สดชื่น กระปรี้กระเปร่า แต่หลายครั้ง กาแฟ ก็สามารถสรา้งปัญหาให้แก่สุขภาพช่องปากของคุณได้เช่นกัน คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าหลังจากดื่มกาแฟ กลิ่นปากจะส่งกลิ่นรุนแรง และอาจทำให้คุณเสียเซลฟ์ไปเลยก็ได้ บทความนี้มีวิธีรับมือกับปัญหา กลิ่นปากจากกาแฟ มาฝากกัน กลิ่นปากจากกาแฟ เกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่ว่าเราจะรับประทานอะไรเข้าไป ต่างก็สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ทั้งนั้น ยิ่งอาหารที่รับประทานมีกลิ่นแรงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลต่อกลิ่นปากได้มากเท่านั้น กาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบของกำมะถันสูง ก็เป็นหนึ่งในวายร้ายที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ ยิ่งไปกว่านั้น สารคาเฟอีนในกาแฟยังทำให้ปากแห้ง เมื่อปากของคนเราไม่สามารถผลิตน้ำลายได้เพียงพอ กลิ่นปากก็จะตามมา เนื่องจากน้ำลายจะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปาก ถ้าไม่มีน้ำลาย แบคทีเรียก็จะเติบโตและเป็นต้นเหตุของกลิ่นปาก นอกจากนี้ เศษอาหารที่ตกค้างอยู่ในปาก ซึ่งโดยปกติแล้วจะถูกชะล้างด้วยน้ำลาย ก็เป็นต้นเหตุของกลิ่นปากด้วยเหมือนกัน เหตุผลข้อสุดท้ายที่การดื่มกาแฟทำให้คุณมีกลิ่นปาก ก็เป็นเพราะว่ากาแฟมีกลิ่นแรง เมื่อรวมตัวกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นกลิ่นปากแรงมากและยังมีความเป็นไปได้ว่าส่วนผสมในกาแฟที่คุณดื่มเข้าไปอย่างเช่น นม ก็สามารถทำให้กลิ่นปากรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก ดื่มกาแฟอย่างไรไม่ให้เกิดกลิ่นปาก เห็นได้ชัดว่าการแปรงฟันให้เร็วที่สุดหลังดื่มกาแฟ เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับการเคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอมดับกลิ่นปาก รวมถึงการพกไม้จิ้มฟันติดตัวไว้เพื่อแคะเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ระหว่างซอกฟัน ก็เป็นความคิดที่ดีไม่น้อย ถ้าคุณไม่ชอบรสชาติของกาแฟกับยาสีฟันที่ปะปนกันอยู่ในช่องปาก แต่ก็ยังคงไม่อยากให้ลมปากมีกลิ่นกาแฟ อาจดื่มชาเขียวตามก็เป็นตัวเลือกที่ดี เพราะข้อมูลจากวารสาร Oral Biology เปิดเผยว่า สารสกัดจากชาเขียว จะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกำมะถันที่เกิดขึ้นเพราะฟันผุได้ นอกจากนี้ กลุ่มนักวิจัยยังได้แนะนำว่า ชาเขียวช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลาย ซึ่งทำความสะอาดฟันหลังรับประทานอาหาร (รวมถึงหลังจากดื่มกาแฟ) […]


โรคเหงือกและช่องปาก

ผลการศึกษาชี้! บุหรี่ไฟฟ้า ตัวการทำเหงือกพัง ช่องปากมีปัญหา

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ นั่นเพราะหลายคนเชื่อว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม แต่ความจริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมีผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลกระทบกับเหงือกและฟัน ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอีกมากมาย ทำความรู้จักกับ บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า (Electric cigarette หรือ E-cigarettes) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องทำละออง (atomizer) น้ำยา และแบตเตอรี่ เมื่อน้ำยาไหลผ่านเครื่องทำละอองจะร้อนขึ้นถึง 200°C จนเกิดเป็นละอองลอย หรือหมอกยา (aerosol) ที่ผู้ใช้สูบเข้าไป กระบวนการเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่ จึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหล่านักสูบรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วยสารประกอบหลัก คือ สารละลาย (Dilution) เช่น โพรไพลีนไกลคอล กลีเซอรีนจากพืช ถือเป็นสารประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดละอองลอย นิโคติน โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีปริมาณนิโคตินอยู่ที่ 0-36 mg/ml สารแต่งกลิ่นและรส เพื่อเพิ่มกลิ่นให้กับน้ำบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจาก บุหรี่ เมนทอล ผลไม้ ขนม ผลเสียต่อเหงือกและช่องปาก ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะผู้ใช้ส่วนหนึ่งเชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม แต่จากผลการศึกษาวิจัยของศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ (University of Rochester Medical Center) ประเทศสหรัฐอเมริกา […]


โรคเหงือกและช่องปาก

กลิ่นปาก เกิดจากอะไร

กลิ่นปาก อาจสร้างความกังวลให้กับใครหลาย ๆ คน โดยสาเหตุของกลิ่นปาก มักเกิดจากการอาหารหรือเครื่องดื่มที่สะสมอยู่ตามซอกฟัน คราบหินปูน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางประการ เช่น การสูบบุหรี่หรือท้องผูกเป็นประจำ รวมถึงโรคบางประเภท เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ วัณโรค หากไม่หาสาเหตุและการรักษา อาจส่งผลให้มีกลิ่นปากรุนแรงขึ้น ทำให้สูญเสียความมั่นใจในการพูดคุยและเข้าสังคมกับผู้อื่น สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก  สาเหตุในการเกิดกลิ่นปาก อาจเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ เช่น การมีสุขอนามัยช่องปากไม่ดี  การไม่แปรงฟัน หรือไม่ใช้ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดช่องปากในทุกวัน อาจทำให้เศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟัน และเกิดเป็นคราบพลัค คราบจุลินทรีย์ และหากสะสมนานอาจกลายเป็นคราบหินปูน ที่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก และอาจทำให้เกิดฟันผุ โรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ นอกจากนี้ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมควรหมั่นทำความสะอาดเช่นกัน เพราะฟันปลอมอาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย และก่อให้เกิดกลิ่นปากได้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจส่งผลต่อการลดกระบวนการผลิตน้ำลาย ทำให้ภายในช่องปากแห้ง อาจทำให้เกิดการกระตุ้นการสะสมเชื้อแบคทีเรีย  การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ เนื่องจากการสะสมของสารเคมีในควันบุหรี่ เช่น นิโคติน สารหนู ฟอร์มาลีน อาจสามารถทำให้เกิดกลิ่นปากเฉพาะตัวได้เมื่อเกิดการร่วมตัวกับกลิ่นอื่น ๆ หรือแบคทีเรียในช่องปาก  รวมถึงยังอาจส่งผลในการเป็นโรคปริทันต์ การไม่ทำสะอาดลิ้น แบคทีเรียบนลิ้นอาจเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดกลิ่นปาก การทำความสะอาดลิ้นด้วยแปรงสีฟันหรือที่ขูดลิ้นอาจช่วยได้ ควรหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ขูดลิ้นที่เป็นโลหะ เพราะอาจเกิดการระคายเคือง ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแทน  ฟันแตก และการอุดฟัน  ฟันแตกอาจทำให้เศษอาหารเข้าไปในช่องฟัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย อาจส่งผลให้ฟันผุและทำให้มีกลิ่นปาก อาหาร การรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ และเพิ่มปริมาณโปรตีน ทำให้ร่างกายไม่ได้รับคาร์โบไฮเรตที่เพียงพอ อาจทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันเพิ่มแทน ซึ่งเป็นภาวะคีโตซิส (Ketosis) […]


โรคเหงือกและช่องปาก

อาการเลือดออกตามไรฟัน รับมือกับอาการอย่างไรดี

หากมี อาการเลือดออกตามไรฟัน ควรปรึกษาทันตแพทย์ นอกจากนี้ถ้ามีเลือดออกขณะแปรงฟัน คุณอาจคิดว่าไม่เป็นอะไร แต่ความจริงแล้วอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพช่องปากบางอย่าง ดังนั้นในกรณีที่มีอาการนานกว่า 7-10 วัน หรือเริ่มมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เหงือกบวม ควรปรึกษาทันตแพทย์ มากไปกว่านั้นคุณอาจรับมือกับอาการ เลือดออกตามไรฟัน ได้ด้วยวิธีเหล่านี้ อาการเลือดออกตามไรฟัน เกิดจากสาเหตุใด เลือดออกตามไรฟัน เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย โดยสาเหตุที่พบบ่อยคือเกิดจากโรคเหงือกอักเสบ และอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ได้แก่ มีเลือดออกผิดปกติ แปรงฟันแรงเกินไป การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ ฟันปลอมที่มีขนาดไม่พอดี หรืออุปกรณ์ทันตกรรมอื่น ๆ ไหมขัดฟันที่ไม่เหมาะสม การติดเชื้อในฟันหรือเหงือก มะเร็งเม็ดเลือดขาว เลือดออกตามไรฟันเนื่องจากการขาดวิตามินซี การขาดวิตามินเค การระบุสาเหตุของการมีเลือดออกตามไรฟัน จะทำให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อคุณทราบสาเหตุแล้วควรรักษาอาการกับทันแพทย์ และอาจใช้วิธีเหล่านี้เพื่อช่วยทำให้อาการเลือดออกตามไรฟันดีขึ้น วิธีที่สามารถช่วยบรรเทาอาการ เลือดออกตามไรฟัน รักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกัน เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกตามไรฟัน อาจเป็นสัญญาณของการไม่รักษาความสะอาดช่องปาก เนื่องจากคราบจุลลินทรีย์ที่สะสมตามแนวเหงือก อาจเป็นสาเหตุของอาการเหงือกอักเสบและมีเลือดออก นอกจากนี้อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันมากพอ แบคทีเรียจึงสามารถแพร่กระจายและทำให้เกิดฟันผุหรือโรคเหงือกได้ สำหรับวิธีดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถทำได้โดยการแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน มากไปกว่านั้นการดูแลสุขภาพช่องปากยังสำคัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจากความแปรปรวนของฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดโรคเหงือกและมี เลือดออกตามไรฟัน บ้วนปากด้วยน้ำเกลือ เนื่องจากแบคทีเรียและการการอักเสบในช่องปาก ทำให้เกิดโรคเหงือก การบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออาจช่วยลดปริมาณแบคทีเรีย และอาจทำให้อาการ เลือดออกตามไรฟัน ดีขึ้น นอกจากนี้ หากเลือดออกมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บหรือเป็นแผล การบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออาจช่วยให้ช่องปากสะอาด และช่วยกำจัดแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่แผลได้ เลิกบุหรี่ นอกจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองแล้ว […]


โรคเหงือกและช่องปาก

สุขภาพเหงือก เรื่องสำคัญของช่องปากที่ห้ามละเลย

สุขภาพเหงือก คือตัวบ่งบอกสุขภาพฟัน ฉะนั้น ถ้าเราดูแลสุขภาพเหงือกให้ดี ฟันและเหงือกก็จะมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิต และยิ่งสุขภาพฟันและเหงือกดีเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยให้เราห่างไกลจากโรคเหงือกและโรคฟันผุได้มากเท่านั้น Hello คุณหมอ มีข้อมูลของสุขภาพเหงือกและฟันมาแบ่งปันกันค่ะ โรคเหงือกคืออะไร โรคเหงือก จะเกิดขึ้นเวลาที่คราบฟันเกิดการสะสมอยู่ในบริเวณแนวเหงือก คราบฟันที่ว่านั้นก็คือคราบเหนียว ๆ ที่เต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียพวกนี้จะทำให้เหงือกและกระดูกเกิดอาการบาดเจ็บ และนำไปสู่ปัญหาโรคเหงือกและฟันผุได้ นอกจากนี้คราบฟันยังอาจทำให้เกิดอาการเหงือกอักเสบขึ้นมาได้อีกด้วย และอาการดังกล่าวคืออาการเริ่มต้นของโรคเหงือก ซึ่งอาการเหงือกอักเสบจะทำให้เหงือกของเรามีอาการตังต่อไปนี้ อักเสบ อ่อนนุ่ม มีสีแดง บวม มีเลือดออกง่าย โชคดีอาการเหงือกอักเสบลักษณะนี้ไม่ทำให้กระดูกและเนื้อเยื่อที่โอบอุ้มฟันของเราอยู่นั้นได้รับผลกระทบไปด้วย และสามารถรักษาให้หายได้ แต่หากคุณเป็นโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งหมายถึงโรคเหงือกที่มีความรุนแรงขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อกระดูกที่โอบอุ้มฟันได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจทำให้เหงือก กระดูก และเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อกับฟันเกิดความเสียหายได้ อาการของโรคปริทันต์ ได้แก่ มีกลิ่นปากและรับรสได้ไม่มีอย่างต่อเนื่อง ฟันดูห่างออกจากกันหรือมีฟันโยก เหงือกมีเลือดออกได้ง่าย เหงือกบวม แดง หรืออ่อนนุ่ม เหงือกร่น โรคเหงือกระยะสุดท้าย หรือก็คือโรคปริทันต์อักเสบที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นเวลาที่เส้นใยและกระดูกที่โอบอุ้มฟันเอาไว้ถูกทำลายลง อาการนี้จะส่งผลกระทบต่อการรับประทานอาหาร และอาจจำเป็นต้องถอนฟันที่มีปัญหานั้นออก ดังนั้น ถ้าใครมีสัญญาณหรืออาการดังต่อไปนี้ ก็อาจสันนิษฐานได้ว่าโดนโรคเหงือกเล่นงานเข้าให้แล้ว วิธีการดูแล สุขภาพเหงือก โรคเหงือกเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ โดยปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้ สามารถที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพเหงือกที่ดีได้ ใช้ไหมขัดฟัน เราควรใช้ไหมขัดฟันวันละครั้ง ซึ่งจะช่วยขจัดคราบฟันและเศษอาหารในบริเวณที่แปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปไม่ถึง โดยเราสามารถใช้ไหมขัดฟันได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืน ตอนเช้า หรือหลังทานอาหารกลางวัน หรือหลังอาหารมื้อใดก็ได้ ให้ผู้เชี่ยวชาญทำความสะอาดเป็นประจำ ทันตแพทย์จะสามารถตรวจพบอาการของโรคเหงือกได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากคุณไปพบทันตแพทย์เป็นประจำสม่ำเสมอ หากคุณหมอพบสิ่งผิดปกติใดๆ ก็จะสามารถทำการรักษาก่อนที่จะมีอาการรุนแรงเกิดขึ้น การทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้ เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยกำจัดคราบหินปูนออกไปได้ นอกจากนี้ ยังช่วยกำจัดคราบฟันในบริเวณที่แปรงสีฟันหรือไหมขัดฟันซอกซอนเข้าไปไม่ถึง ดังนั้นถ้าใครมีอาการเหงือกอักเสบ การแปรงฟัน […]


โรคเหงือกและช่องปาก

เปลี่ยน ปากเหม็น เป็นลมหายใจหอมสดชื่น ฉบับเร่งด่วน

ปากเหม็น เป็นปัญหาที่ไม่มีใครกล้าบอกเรา และเราก็ไม่กล้าบอกใคร หลายคนต้องทุกข์ทน นั่งกลั้นหายใจ คอยลุ้นว่าเมื่อไหร่คนที่มีกลิ่นปากจะหยุดพูดเสียที ถ้าเราเป็นคนฟังที่นั่งอดทนก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ากลายเป็นเราที่มีกลิ่นปากเองล่ะจะทำยังไง วิธีตรวจสอบง่ายๆ ว่าเรามีกลิ่นปากหรือเปล่า ให้ลองทำดังนี้ ถามคนสนิท (ที่กล้าพูดความจริงกับเรา) ว่าเราปากเหม็นหรือเปล่า เอามืออังปาก พ่นลมหายใจใส่ฝ่ามือ เพื่อเช็กว่ามีกลิ่นปากไหม เลียที่ข้อมือ รอให้น้ำลายแห้ง และลองดมตรงจุดที่เลีย ถ้ามีกลิ่นแสดงว่าเรามีกลิ่นปาก สำหรับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีกลิ่นปาก ก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลไป มาดูสาเหตุและวิธีการแก้ไขกันค่ะ สาเหตุที่ทำให้ ปากเหม็น ช่องปากไม่สะอาด สาเหตุอันดับหนึ่ง คือ สุขภาพช่องปากไม่สะอาด อาจเป็นเพราะไม่ได้แปรงฟัน หรือไม่ใส่ใจกับการแปรงฟัน เช่น ใช้แปรงสีฟันเก่านานหลายปี นอกจากจะทำความสะอาดได้ไม่ดีแล้ว แปรงยังชำรุด ขนแปรงเสื่อมสภาพ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วย ดังนั้นพวกคนที่ชอบใช้แปรงสีฟันเดิมนานๆ ไม่ยอมเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อเก่าแล้ว หรือขนแปรงเปลี่ยนสภาพไป ควรต้องระวังให้ดี เพราะจะมีกลิ่นปากแน่ๆจากการที่ไม่ใส่ใจดูแลการแปรงฟัน และแปรงสีฟันเสื่อมสภาพในการแปรงฟัน โรคเหงือกและฟัน เหงือกอักเสบ ฟันผุ ฟันเป็นรู และปัญหาอื่นๆ ของเหงือกและฟันต่างก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นปากได้ เพราะจุดที่มีปัญหาจะเป็นแหล่งรวมตัวของแบคทีเรีย เช่น แบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยสิส (Actinomyces) กลุ่มอีแบคทีรัม (Eubacterium) ซึ่งในช่องปากของเรามีแบคทีเรียมากกว่า 500 ชนิด ที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นปาก แถมอุณหภูมิในช่องปากที่สูงได้ถึง 37 องศาเซลเซียส […]

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม