backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน ในร่างกายได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีธรรมชาติ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 28/08/2023

เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน ในร่างกายได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีธรรมชาติ

หากร่างกายมีฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในระดับต่ำ อาจส่งผลเสียต่าง ๆ ต่อร่างกาย อารมณ์ ความต้องการทางเพศ รวมไปถึงสุขภาพของกระดูก เป็นต้น ดังนั้น การ เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน ให้กับร่างกาย จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่จะมีวิธีไหนบ้างที่คุณจะสามารถเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนให้กับร่างกายได้บ้าง

วิธีธรรมชาติที่จะช่วย เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน ในร่างกาย

ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนเพศที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ โดยฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่รับผิดชอบต่อลักษณะทางเพศและความสามารถในการสืบพันธุ์ของผู้หญิง ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนสนับสนุนการมีรอบเดือนและการตั้งครรภ์

เมื่อคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในระดับต่ำ เช่น ในวัยหมดประจำเดือน อาจส่งผลเสียต่ออารมณ์ ความต้องการทางเพศ สุขภาพกระดูก และอื่น ๆ ซึ่ง วิธีธรรมชาติที่จะช่วย เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน ในร่างกายได้ง่าย ๆ มีดังนี้

อาหารที่ช่วย เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ และมิโซะ เป็นแหล่งไฟโตเอสโทรเจน (Phytoestrogens) ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย โดยจับกับตัวรับเอสโตรเจน (Estrogen receptor) การศึกษาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับถั่วเหลืองและผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม นักวิจัยพบว่า การกินถั่วเหลืองที่สูงขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม อาจเป็นเพราะประโยชน์ของไฟโตเอสโทรเจนที่คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • เมล็ดแฟลกซ์

เมล็ดแฟกซ์มีไฟโตเอสโทรเจนในปริมาณสูง ไฟโตเอสโทรเจนหลักในเมล็ดแฟลกซ์ เรียกว่า “ลิกแนน (Lignans)” ซึ่งมีประโยชน์ในการเผาผลาญเอสโตรเจน การศึกษาในสัตว์ทดลองจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ในปี ค.ศ. 2017 แสดงให้เห็นว่า อาหารที่อุดมด้วยเมล็ดแฟลกซ์ สามารถลดความรุนแรงและความถี่ของมะเร็งรังไข่ในไก่ได้ แต่ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยในมนุษย์มากขึ้น

 • เมล็ดงา

เมล็ดงาเป็นอีกแหล่งหนึ่งของไฟโตเอสโทรเจน การศึกษาในสัตว์ที่เชื่อถือได้ในปี ค.ศ. 2014 ได้ทำการศึกษาผลกระทบของถั่วเหลืองและน้ำมันงาต่อหนูที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนักวิจัยพบว่า อาหาร 2 เดือนที่เสริมด้วยถั่วเหลืองและน้ำมันงา สามารถปรับปรุงสุขภาพกระดูกได้ งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นถึงผลในเชิงบวกของฮอร์โมนเอสโตรเจนในทั้งงาและถั่วเหลือง แม้ว่าจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในมนุษย์อีก

วิตามินและแร่ธาตุที่ช่วย เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • วิตามินบี

วิตามินบีมีส่วนสำคัญในการสร้างและกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย หากร่างกายมีวิตามินบีในระดับต่ำอาจทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง การศึกษาหนึ่งจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ นักวิจัยเปรียบเทียบระดับของวิตามินบีบางชนิดกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า วิตามินบี 2 และวิตามินบี 6 ในระดับที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมที่ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากผลกระทบของวิตามินเหล่านี้ต่อการเผาผลาญของฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • วิตามินดี

วิตามินดีทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนในร่างกาย การศึกษาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อธิบายเอาไว้ว่า วิตามินดีและเอสโตรเจนทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเชื่อมโยงระหว่างฮอร์โมนเหล่านี้ เกิดจากบทบาทของวิตามินดีในการสังเคราะห์เอสโตรเจน สิ่งนี้บ่งบอกได้ถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเสริมวิตามินดีในระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ต่ำ

 • โบรอน (Boron)

โบรอนเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทหลากหลายในร่างกาย มีการวิจัยถึงประโยชน์เชิงบวกในการลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิด โบรอนยังจำเป็นสำหรับการเผาผลาญของฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรน (Testosterone) และเอสโตรเจน นักวิจัยเชื่อว่า โบรอนมีผลต่อตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยทำให้ร่างกายสามารถใช้เอสโตรเจนที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น

 • ดีไฮโดรอีพิแอนโดรสเตอโรน (Dehydroepiandrosterone หรือ DHEA) 

ดีไฮโดรอีพิแอนโดรสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศชายได้ ภายในร่างกาย DHEA จะถูกแปลงเป็นแอนโดรเจน (Androgens) ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจน (Estrogen) ต่อไป การศึกษาจากแหล่งที่เชื่อถือได้พบว่า DHEA อาจให้ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย

อาหารเสริมสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจน

 • แบล็กโคฮอส (Black cohosh)

แบล็กโคฮอสเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของอเมริกาที่เคยถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอาการของวัยหมดประจำเดือน จากแหล่งที่เชื่อถือได้นักวิจัยเชื่อว่า แบล็กโคฮอส ยังมีสารประกอบบางอย่างที่กระตุ้นตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน แม้ว่าจะยังคงต้องการการวิจัยเพิ่มเติม แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบล็กโคฮอส ก็ถือว่ามีประโยชน์เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในระดับต่ำ

 • เรด โคลเวอร์ (Red Clover)

เรด โคลเวอร์เป็นอาหารเสริมสมุนไพรที่มีสารประกอบจากพืชจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า ไอโซฟลาโวน (Isoflavones) ซึ่งอาจทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย ไอโซฟลาโวนเหล่านี้ได้แก่

 • Biochanin A
 • Formononetin
 • เจนีสทีน (Genistein)
 • เดดซีน (Daidzein)

การศึกษาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ตรวจสอบผลกระทบของเรด โคลเวอร์ต่ออาการร้อนวูบวาบและระดับฮอร์โมนในผู้หญิง การศึกษาทั้ง 4 ชิ้นแสดงให้เห็นว่า ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำพวกเรด โคลเวอร์

 • ตังกุย (Dong Quai)

ตังกุยเป็นยาแผนจีนที่ใช้กันทั่วไปสำหรับอาการวัยหมดประจำเดือน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรอื่น ๆ ตังกุยมีสารประกอบที่ทำหน้าที่เป็นไฟโตเอสโทรเจน การศึกษาหนึ่งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ นักวิจัยได้ตรวจสอบสารประกอบเอสโตรเจนที่เป็นไปได้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรยอดนิยม 17 ชนิด พวกเขาพบสารประกอบที่เป็นไปได้ 2 ชนิดในตังกุยที่มีฤทธิ์ในการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน

ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศที่สำคัญ โดยเฉพาะในร่างกายของผู้หญิง ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนต่ำมักเกิดขึ้นในวัยหมดประจำเดือนหรือภาวะสุขภาพอื่น ๆ อาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ รวมถึงอาหารเสริมสมุนไพร ล้วนเป็นวิธีธรรมชาติในการเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย

หากวิธีธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน การไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาอื่น ๆ เช่น การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน ถือเป็นเรื่องที่ควรทำ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 28/08/2023

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา