หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Arterial Disease)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/09/2020 . 3 mins read
Share now

หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (Peripheral Arterial Disease หรือ PAD) คือ การตีบตันของหลอดเลือดที่จะนำเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงที่ขา ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสะสมของคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดง จริงๆ แล้วการตีบตันของหลอดเลือดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลอดเลือดทุกส่วนของร่างกาย แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดที่ขามากกว่า

คำจำกัดความ

หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน คืออะไร

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจาก เกิดการสะสมที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตัน ซึ่งโรคนี้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูงและโรคหัวใจ เนื่องจากการสะสมของคราบที่ผนังหลอดเลือดและการตีบตันของหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่มีปัญหา หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง

หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน พบได้บ่อยเพียงใด

จากข้อมูลของ สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมักจะมีปัญหา โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน จนทำให้เกิดปัญหาที่ขาและเท้า

อาการ

อาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนั้นมักจะมีสัญญาณและอาการต่างๆ เหล่านี้

 • ปวดน่อง เมื่อเดินหรืออกกำลังกาย แต่อาการปวดน่องนั้นจะหายไปเมื่อคุณพัก
 • รู้สึกชา หรือรู้สึกเหมือนมีเข็มมุดหลายๆ เล่มทิ่มที่ขาหรือเท้าส่วนล่าง
 • เมื่อเกิดแผลที่ขาและเท้า มักจะหายช้ากว่าปกติ

บางครั้งอาการที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็แสดงอาการได้น้อยมาก จนเราไม่สามารถรับรู้ได้ ดังนั้นเมื่อมีความผิดปกติที่เท้าและขาควรจะต้องสังเกตอย่างจริงจัง เพื่อที่จะได้ปรึกษาและทำการรักษาได้ทัน นอกจากนี้ยังมีสัญญาณทางกายภาพที่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เช่น

 • กล้ามเนื้อลีบ
 • ผมร่วง
 • ผิวหนังเย็นเมื่อสัมผัส
 • นิ้วเท้าเย็นหรือรู้สึกชา
 • เล็บเท้าเจริญเติบโตช้า
 • ผิวที่ขามันเงา
 • เกิดตะคริวที่สะโพกหรือต้นขา
 • ขาอ่อนแรง

ควรไปพบคุณหมอเมื่อไร

เมื่อมีอาการปวดขา เกิดอาการชาที่ขา หรืออาการที่ได้กล่าวไปข้างคนควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน แต่คุณอาจต้องได้รับการตรวจคัดกรองหากคุณ

 • อายุเกิน 65 ปี
 • อายุมากกว่า 50 ปีและมีประวัติเป็นโรคเบาหวานหรือสูบบุหรี่
 • อายุต่ำกว่า 50 ปี แต่มีโรคเบาหวานและปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอื่น ๆ เช่นโรคอ้วนหรือความดันโลหิตสูง

สาเหตุ

สาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เกิดจากมีไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดเป็นจำนวนมาก ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ซึ่งการสะสมของไขมันที่ผนังนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับหลอดเลือดทุกส่วนในร่างกาย หากเกิดที่หลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเรียกที่ขาจึงเรียกว่า หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

ปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนั้น ได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30
 • ความดันโลหิตสูง
 • คอเลสเตอรอลสูง
 • อายุมาก โดยเฉพาะอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
 • มีระดับโฮโมซิสเทอีน (Homocysteine) ในระดับสูง

การวินิจฉัยโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนั้นแพทย์จะทำการ ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง เป็นการตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยเครื่อง ABI (Ankle-brachial index) เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจหลอดเลือดแดงส่วนปลาย บริเวณขา โดยจะนำมาเปรียบเทียบกับความดันโลหิตระหว่างข้อเท้าและแขน หากความดันโลหิตที่เท้าต่ำกว่าความดันโลหิตที่แขนคุณอาจเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจหาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันด้วยวิธีอื่นๆ ด้วย เช่น

 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อัลตราซาวด้วยเครื่อง Doppler ultrasound
 • การตรวจเลือด
 • การเดินบนลู่เพื่ออ่านค่าข้อมูลก่อนและหลังเพื่อจับความรุนแรงของหลอดเลือดแดงที่ตีบระหว่างที่เดิน
 • การตรวจร่างกาย
 • การอ่านค่าความดันโลหิตโดยอุปกรณ์อัลตราซาวพิเศษเพื่อประเมินความดันโลหิตและการไหลของเลือด

การรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

การรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันมีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ

จัดการอาการต่างๆ เช่น อาการปวดขา เพื่อให้กลับมาทำกิจกรรมต่างๆ และหยุดการลุกลามของการตีบตันของหลอดเลือดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น เลิกสูบบุหรี่

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน อาจต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม โดยแพทย์อาจสั่งจ่ายยาเพื่อป้องกันการอุดตันของเลือด ลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล ควบคุมความเจ็บปวดและอาการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการรักษาโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันด้วยการผ่าตัดและการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เพื่อเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อจัดการกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันนั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการวิถีชีวิตที่สุขภาพดี เช่น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy