โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่เกิดจากคราบไขมันหรือเนื้อเยื่อเกาะสะสมในผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่สะดวก อาจทำให้หัวใจวายได้ เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพดี ๆ เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดหัวใจ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคหลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ กับปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

หลอดเลือดหัวใจ และปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจในผู้สูงอายุ อาจพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และภาวะหัวใจล้มเหลวได้มากขึ้น รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจอื่น ๆ เนื่องจากสุขภาพร่างกายโดยรวมและประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ หลอดเลือดหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายอ่อนแอลงตามอายุ ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและหัวใจในผู้สูงอายุ ปัญหาเกี่ยวกับ หลอดเลือดหัวใจ และหัวใจที่อาจพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ มีดังนี้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบตัน ส่งผลให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่อาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย สาเหตุหลักมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ซึ่งเป็นภาวะที่หลอดเลือดหลักที่มีหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน เนื่องจากคอเลสเตอรอลที่สะสมมากในหลอดเลือดทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ โรคหลอดเลือดสมอง อาจมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ ลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดหรือเส้นเลือดแตก หรือเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะจนเกิดลิ่มเลือดจากหัวใจหลุดไปอุดตันเส้นเลือดสมอง ทำให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อสมองจนทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ โรคภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากความดันโลหิตที่สูงขึ้น อายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น คอเลสเตอรอลสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ที่อาจทำให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดเป็นเวลานาน ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและแคบลง ซึ่งจะขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจลดลง เมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแรงลงจนส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้น หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจที่เกิดขึ้นตามอายุ […]

หัวข้อ โรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดหัวใจ

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) เป็นหนึ่งในปัญหาของโรคหัวใจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจ และสุขภาพกายโดยรวมของคุณ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด คุณอาจต้องทำการทราบข้อมูลพื้นฐานของโรคนี้เอาไว้ ก่อนเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต คำจำกัดความ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) คืออะไร โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease : CAD) เกิดขึ้นจากการที่หลอดเลือดหลักที่ลำเลียงเลือด ออกซิเจน และสารอาหาร ไปยังหัวใจ (หลอดเลือดแดงที่กล้ามเนื้อหัวใจ) จนเกิดความเสียหาย และมีการสะสมของคราบพลัคจากคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด หรือเกิดจากอาการอักเสบในหลอดเลือดหัวใจ เมื่อคราบพลัคก่อตัวขึ้น จะทำให้หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบลง และส่งผลให้เลือดที่ลำเลียงไปยังหัวใจนั้นน้อยลง เกิดอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หรืออาจจะเกิดสิ่งบ่งชี้และอาการอื่น ๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจ การตีบตันของเส้นเลือดอย่างสมบูรณ์เกิดภาวะหัวใจวายได้ โรคหลอดเลือดหัวใจพบได้บ่อยเพียงใด โรคหลอดเลือดหัวใจมักจะพบได้บ่อยทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจ รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นเวลานาน อาการ อาการของ โรคหลอดเลือดหัวใจ อาการที่มักพบได้มากที่สุดคืออาการปวดเค้นในหน้าอก (Angina) หรือเจ็บหน้าอก โดยอาการปวดเค้นในหน้าอกนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็น อาการหน่วง แรงกด อาการปวด อาการแสบร้อน อาการชา อาการแน่น อาการบีบคั้น อาการเหล่านี้อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นอาการของอาการอาหารไม่ย่อยและภาวะกรดไหลย้อนได้ อาการปวดเค้นในหน้าอกมักรู้สึกที่บริเวณหน้าอก แต่ยังอาจรู้สึกในบริเวณอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ไหล่ข้างซ้าย แขน คอ […]

โรคหลอดเลือดหัวใจ

กระบวนการและขั้นตอน การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass surgery: CABG) หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันบ่อยที่สุดในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรืออุดตัน เนื่องจากการสะสมของคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลง การผ่าตัดนี้จะเป็นการทำเส้นทางใหม่เพื่อให้เลือดไหลไปยังหัวใจได้ดีขึ้น โดยมักจะเป็นการสร้างเส้นทางใหม่สำหรับการไหลของเลือด 3, 4 หรือ 5 เส้น ทำไมถึงต้องมี การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ใช้เพื่อรักษาอาการปวดเค้นในหน้าอก (Angina) ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา สาเหตุที่พบบ่อยๆ ของอาการปวดเค้นในหน้าอกก็คือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด (myocardial infarction) การทำงานผิดปกติของลิ้นหัวใจไมตรัล (mitral valve) และการบาดเจ็บของหัวใจแบบอื่นๆ การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ที่ป่วยจากแขนงหลอดเลือดหัวใจตีบตัน อย่างเช่นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การผ่าตัดบายพาสทำอย่างไร การผ่าตัดบายพาสเป็นการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของทางเดินเลือดใหม่ เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจในเส้นทางใหม่ โดยแพทย์จะต้องใช้หลอดเลือดเสริม (Graft) ด้านหนึ่ง ไปต่อที่ใต้จุดของหลอดเลือดหัวใจแดงเดิมที่มีการตีบหรือตัน และอีกด้านหนึ่งไปต่อกับหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) ส่งผลให้เลือดจากหลอดเลือดแดงใหญ่เดินทางไปตามหลอดเลือดแดงเสริม เพื่ออ้อมการอุดตันและไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ในที่สุด ในปัจจุบันมีการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจหลักๆ ที่นิยมใช้กัน 2 วิธีคือ การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting: CABG) วิธีการนี้ ผู้ป่วยจะถูกทำทำให้หัวใจหยุดเต้นและใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม เพื่อส่งเลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปทั่วร่างกาย การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจแบบนี้จะกินเวลาราว 4 ชั่วโมง […]

โรคหลอดเลือดหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ และทางเลือกอื่นในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (Coronary artery bypass surgery) หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เป็นวิธีการผ่าตัดเปิดหัวใจที่พบได้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา วิธีการคือการนำหลอดเลือดจากส่วนอื่นในร่างกายมา เพื่อเลี่ยงหรืออ้อมหลอดเลือดจุดที่อุดตัน ทำให้เลือดและออกซิเจนสามารถไหลเข้าสู่หัวใจได้อีกครั้ง แต่การผ่ตัดนี้จะมีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ในบทความของ Hello คุณหมอ ที่นำมาฝากทุกคนวันนี้กันได้เลยค่ะ เราจำเป็นต้องทำ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ หรือไม่ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ นั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหัวใจวาย และปัญหาอื่นๆ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจะต้องรับการผ่าตัดบายพาสหัวใจ มีผู้ป่วยหลายคนที่สามารถควบคุมโรคได้ จากการเลือกรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ใช้ยา รับการผ่าตัดขยายเส้นเลือด หรือวิธีการรักษาอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณและแพทย์สามารถตัดสินใจร่วมกันได้ว่าจะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรหลังจากวิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย รวมถึงภาวะสุขภาพร่างกายของคุณ ข้อดีของ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ การผ่าตัดบายพาสหัวใจสามารถรักษาอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก) โดยที่การบรรเทาอาการนั้นมักจะมีระยะเวลานานถึง 10 ถึง 15 ปี หลังจากผ่าตัดผู้ป่วยอาจจะต้องเพิ่มทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นหากมีอาการอุดตันอีกครั้ง ในกรณีที่คุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรง เช่น มีหลอดเลือดอุดตันหลายจุด การผ่าตัดบายพาสหัวใจจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะ ข้อเสียของการผ่าตัดบายพาสหัวใจ ในช่วงการผ่าตัดบายพาสหัวใจยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ อีกมากมาย จากรายงานของวารสารมหาวิทยาลัยโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งสหรัฐอเมริกัน ประมาณร้อยละ 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดอาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการผ่าตัด และอีก 3 เปอร์เซ็นต์อาจจะเสียสติได้ นอกจากนี้ยังพบความเสียหายของไตหลังจากการผ่าตัดบายพาสหัวใจล้มเหลวอีกด้วย […]