home

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่เกิดจากคราบไขมันหรือเนื้อเยื่อเกาะสะสมในผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่สะดวก อาจทำให้หัวใจวายได้ เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพดี ๆ เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดหัวใจ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดแข็ง คือการตีบของเส้นเลือด จากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในหลอดเลือดแดง ทำให้สามารถลำเลียงเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะหัวใจได้น้อยลง หากปล่อยทิ้งไว้ อาจเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดแข็ง และนำไปสู่อันตรายต่อร่างกายได้ในที่สุด หลอดเลือด สำคัญต่อร่างกายอย่างไร ทุกคนทราบหรือไม่ว่าหลอดเลือดที่อยู่ทั่วทั้งร่างกายของเรานั้น มีบทบาทสำคัญคือช่วยลำเลียงเลือดที่ประกอบด้วยออกซิเจนจากกระบวนการแปรเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ของปอด เพื่อกระจายไปหล่อเลี้ยงจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้อวัยวะทั้งภายในและภายนอกทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหัวใจ แขน ขา ระบบประสาท และสมอง เป็นต้น แน่นอนว่าหากการไหลเวียนของเลือดเป็นไปตามปกติ ร่างกายของคุณก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมในชีวิตประวันได้อย่างปกติ แต่เมื่อใดที่หลอดเลือดแข็งจากการสะสมของไขมันและคราบจุลินทรีย์จนปิดกั้นทางเดินของเลือด ก็อาจทำให้อวัยวะบางส่วนขาดเลือด และชะลอการทำงานลง 6 ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดแข็ง ที่เกิดได้บ่อย เมื่อหลอดเลือดแข็งตัว นอกจากจะทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวกแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำลายสุขภายหัวใจเพิ่มเติมได้อีกด้วย ดังนี้ 1. โรคหลอดเลือดหัวใจ หากหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ส่งเลือดผ่านเข้าไปยังหัวใจเริ่มตีบตัว ก็อาจส่งผลให้คุณเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ เนื่องจากเลือดไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้เพียงพอ ทำให้อาจเกิดอาการเจ็บหน้าอก หรือหัวใจล้มเหลว 2. หลอดเลือดโป่งพอง เป็น ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแข็ง ร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้กับหลอดเลือดของทุกส่วนในร่างกาย หากหลอดเลือดโป่งพองแตกออก อาจทำให้เกิดปัญหาตกเลือดภายในบริเวณต่าง ๆ และอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ 3. โรคไตเรื้อรัง เนื่องจากไตมีบทบาทสำคัญในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย หากหลอดเลือดแดงที่เชื่อมโยงกับไตแข็งตัว และตีบลง ก็อาจทำให้ไตไม่สามารถจะกรองของเสียออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนอาจนำไปสู่โรคไตเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย หลอดเลือดแดงส่วนปลายมักอยู่ใกล้กับบริเวณแขนและขา หากหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งตัวหรืออุดตัน ก็อาจทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยง และอาจส่งผลให้เนื้อเยื่อในบริเวณดังกล่าวตายได้ในที่สุด 5. ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจวายเป็นอีกหนึ่งใน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแข็ง […]

หัวข้อ โรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass surgery: CABG) หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันบ่อยที่สุดในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรืออุดตัน เนื่องจากการสะสมของคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนของเลือดลดลง การผ่าตัดนี้จะเป็นการทำเส้นทางใหม่เพื่อให้เลือดไหลไปยังหัวใจได้ดีขึ้น โดยมักจะเป็นการสร้างเส้นทางใหม่สำหรับการไหลของเลือด 3, 4 หรือ 5 เส้น ทำไมถึงต้องมี การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ใช้เพื่อรักษาอาการปวดเค้นในหน้าอก (Angina) ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา สาเหตุที่พบบ่อยๆ ของอาการปวดเค้นในหน้าอกก็คือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด (myocardial infarction) การทำงานผิดปกติของลิ้นหัวใจไมตรัล (mitral valve) และการบาดเจ็บของหัวใจแบบอื่นๆ การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ที่ป่วยจากแขนงหลอดเลือดหัวใจตีบตัน อย่างเช่นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การผ่าตัดบายพาสทำอย่างไร การผ่าตัดบายพาสเป็นการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของทางเดินเลือดใหม่ เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจในเส้นทางใหม่ โดยแพทย์จะต้องใช้หลอดเลือดเสริม (Graft) ด้านหนึ่ง ไปต่อที่ใต้จุดของหลอดเลือดหัวใจแดงเดิมที่มีการตีบหรือตัน และอีกด้านหนึ่งไปต่อกับหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) ส่งผลให้เลือดจากหลอดเลือดแดงใหญ่เดินทางไปตามหลอดเลือดแดงเสริม เพื่ออ้อมการอุดตันและไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ในที่สุด ในปัจจุบันมีการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจหลักๆ ที่นิยมใช้กัน 2 วิธีคือ การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting: CABG) วิธีการนี้ ผู้ป่วยจะถูกทำทำให้หัวใจหยุดเต้นและใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม เพื่อส่งเลือดและออกซิเจนไหลเวียนไปทั่วร่างกาย การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจแบบนี้จะกินเวลาราว 4 ชั่วโมง […]

โรคหลอดเลือดหัวใจ

การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (Coronary artery bypass surgery) หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เป็นวิธีการผ่าตัดเปิดหัวใจที่พบได้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา วิธีการคือการนำหลอดเลือดจากส่วนอื่นในร่างกายมา เพื่อเลี่ยงหรืออ้อมหลอดเลือดจุดที่อุดตัน ทำให้เลือดและออกซิเจนสามารถไหลเข้าสู่หัวใจได้อีกครั้ง แต่การผ่ตัดนี้จะมีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ในบทความของ Hello คุณหมอ ที่นำมาฝากทุกคนวันนี้กันได้เลยค่ะ เราจำเป็นต้องทำ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ หรือไม่ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ นั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหัวใจวาย และปัญหาอื่นๆ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจะต้องรับการผ่าตัดบายพาสหัวใจ มีผู้ป่วยหลายคนที่สามารถควบคุมโรคได้ จากการเลือกรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ใช้ยา รับการผ่าตัดขยายเส้นเลือด หรือวิธีการรักษาอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณและแพทย์สามารถตัดสินใจร่วมกันได้ว่าจะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรหลังจากวิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย รวมถึงภาวะสุขภาพร่างกายของคุณ ข้อดีของ การผ่าตัดบายพาสหัวใจ การผ่าตัดบายพาสหัวใจสามารถรักษาอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก) โดยที่การบรรเทาอาการนั้นมักจะมีระยะเวลานานถึง 10 ถึง 15 ปี หลังจากผ่าตัดผู้ป่วยอาจจะต้องเพิ่มทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นหากมีอาการอุดตันอีกครั้ง ในกรณีที่คุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรง เช่น มีหลอดเลือดอุดตันหลายจุด การผ่าตัดบายพาสหัวใจจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะ ข้อเสียของการผ่าตัดบายพาสหัวใจ ในช่วงการผ่าตัดบายพาสหัวใจยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ อีกมากมาย จากรายงานของวารสารมหาวิทยาลัยโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งสหรัฐอเมริกัน ประมาณร้อยละ 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดอาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการผ่าตัด และอีก 3 เปอร์เซ็นต์อาจจะเสียสติได้ นอกจากนี้ยังพบความเสียหายของไตหลังจากการผ่าตัดบายพาสหัวใจล้มเหลวอีกด้วย […]