นายแพทย์พีรธัช โรจนพันธุ์

โรคหัวใจ · สถาบันโรคทรวงอก

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์พีรธัช โรจนพันธุ์ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และต่อเฉพาะทางด้านโรคหัว และ หัตถการปฏิบัติการรักษาหัวใจ จากสถาบันโรคทรวงอก

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

 • สถาบันโรคทรวงอก

  แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวและหัตถการปฏิบัติการรักษาหัวใจ

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  แพทยศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ

  สถาบันโรคทรวงอก

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน