โรคนิ่วในไต (Kidney stones)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

โรคนิ่วในไต เป็นของแข็งสะสมตัวที่ก่อตัวขึ้นในไตจากสารต่างๆ ในปัสสาวะ นิ่วในไตสามารถมีขนาดเล็กมาก หรือมีขนาดได้ถึงหลายนิ้วโดยรอบ

คำจำกัดความ

โรคนิ่วในไต คืออะไร

นิ่วในไต (Kidney stones) เป็นของแข็งสะสมตัวที่ก่อตัวขึ้นในไตจากสารต่างๆ ในปัสสาวะ กระบวนการนี้เรียกว่าการเกิดนิ่ว โดยนิ่วในไตสามารถมีขนาดเล็กมาก หรือมีขนาดได้ถึงหลายนิ้วโดยรอบ นิ่วขนาดใหญ่มากที่เต็มท่อปัสสาวะ ที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ เรียกว่านิ่วเขากวาง ( Staghorn Stone)

พบได้บ่อยเพียงใด

นิ่วในไตพบได้ทั่วไป สามารถส่งผลต่อผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 40 ปี นิ่วในไตสามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการนิ่วในไต

คนทั่วไปประมาณหนึ่งในสามมีนิ่วในไต แต่เพียงครึ่งหนึ่งจะมีอาการ ถึงแม้ไม่มีอาการ นิ่วอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น การติดเชื้อและปัสสาวะขัด นิ่วที่ติดอยู่ในกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดอาการ

อาการที่พบได้มากที่สุดคืออาการปวดรุนแรง ที่เกิดขึ้นและหายไป และมักเปลี่ยนจากด้านหลัง ไปยังช่องท้องด้านล่าง อาการอื่นๆ ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

 • ปวดหลัง ต้นขา ขาหนีบ และอวัยวะเพศ
 • มีเลือดในปัสสาวะ
 • คลื่นไส้และอาเจียน

หากนิ่วทำให้ติดเชื้อ อาจมีอาการเพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่ หนาวสั่น มีไข้ ปัสสาวะมีอาการปวด บ่อยครั้ง และกะทันหัน และมีอาการเหงื่อออก

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

คุณควรไปพบหมอหากมีอาการดังต่อไปนี้

 • อาเจียนรุนแรง มีอาการปวดรุนแรงจนไม่สามารถนั่งนิ่งๆ ได้
 • มีอาการปวดร่วมกับคลื่นไส้และอาเจียน
 • มีอาการปวดร่วมกับมีไข้และหนาวสั่น
 • มีเลือดในปัสสาวะ
 • ปัสสาวะขัด

สาเหตุ

สาเหตุของนิ่วในไต

นิ่วอาจเกิดขึ้นได้ หากปัสสาวะมีสารเคมีบางชนิดปนอยู่มากเกินไป เช่น แคลเซียม กรดยูริค ซิสทีน หรือสตรูไวท์ (เป็นการรวมกันระหว่างฟอสเฟต แมกนีเซียม และแอมโมเนียม) การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง และการดื่มน้ำน้อยเกินไป เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วได้ นิ่วในไตประมาณร้อยละ 85 เกิดจากแคลเซียม นิ่วที่เกิดจากกรดยูริคเกิดขึ้นได้มากขึ้น หากเป็นโรคเกาต์ นิ่วสตรูไวท์เกิดขึ้นได้มากขึ้น ในปัสสาวะที่มีเชื้อปนเปื้อน (นิ่วติดเชื้อ)

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงนิ่วในไต

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับนิ่วในไตมีหลายประการ ได้แก่

 • ประวัติครอบครัวหรือประวัติส่วนตัว
 • ภาวะขาดน้ำ
 • อาการบางประเภท การรับประทานอาหารที่มีโปรตีน โซเดียม และน้ำตาลในปริมาณสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตได้บางประเภท
 • โรคอ้วน
 • โรคเกี่ยวกับการย่อยอาหารและการผ่าตัด การผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร โรคลำไส้อักเสบ หรือท้องร่วงเรื้อรัง สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการย่อยอาหารที่ส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมและน้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับสารเคมีที่ก่อให้เกิดนิ่วในปัสสาวะได้
 • อาการอื่น ๆ โรคและภาวะต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไต ได้แก่ ภาวะเลือดเป็นกรดจากหลอดไตฝอย (Renal Tubular Acidosis) ภาวะปัสสาวะมีสารซิสตีน (Cystinuria) ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกิน Hyperparathyroidism) การใช้ยาบางชนิด และอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบางประเภท

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคนิ่วในไต

การรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดและจำนวนของนิ่ว บริเวณที่เกิดนิ่ว และมีอาการติดเชื้อหรือไม่ นิ่วส่วนใหญ่ถูกกำจัดออกจากร่างกาย โดยไม่ต้องให้แพทย์รักษา วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการก้อนนิ่วขนาดเล็ก คือกำจัดออกโดยการดื่มน้ำในปริมาณมาก การใช้ยาอาจช่วยลดอาการปวดได้ ยาปฏิชีวนะใช้สำหรับรักษาอาการติดเชื้อ นิ่วที่ไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยตัวเอง อาจจำเป็นต้องกำจัดออกโดยศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะอาจใช้กล้องส่องท่อไต (Ureteroscope) ในการรักษา

ในบางครั้ง คลื่นกระแทก (Shock Wave) ใช้สลายนิ่วให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถกำจัดออกได้ การรักษาแบบนี้เรียกว่า Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)

ในบางครั้ง อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัดเพื่อนำก้อนนิ่วออกไป

การรักษาโรคนิ่วในไต

แพทย์จะตรวจสอบประวัติสุขภาพ ทำการตรวจร่างกาย และทดสอบปัสสาวะ อาจจำเป็นต้องมีการเอกซเรย์หรืออัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง การศึกษาดังกล่าวจะทำให้เห็นนิ่วส่วนใหญ่ (แคลเซียม ซิสทีน และนิ่วสตรูไวท์) เอกซเรย์ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงก้อนนิ่วจากกรดยูริค และอาจมองเห็นก้อนนิ่วขนาดเล็ก การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) ในบริเวณท่อปัสสาวะ เป็นการทดสอบที่ได้ผลดีมากเพื่อวินิจฉัยนิ่วในไต และตรวจหาอาการผิดปกติอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการที่คล้ายกับอาการนิ่วในไตได้

ที่พบได้ยากก็คือ หากการวินิจฉัยยังไม่ชัดเจน อาจต้องมีการเอกซเรย์แบบพิเศษ (intravenous pyelogram หรือ IVP) ในการทดสอบแบบนี้มีการใช้สี เพื่อให้มองเห็นทางเดินปัสสาวะ และตรวจหานิ่วในไต

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการนิ่วในไต

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือนิ่วในไตได้

 • ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งให้หมด
 • ปฏิบัติคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับอาหาร
 • ดื่มน้ำให้มาก อย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวัน
 • โทรแจ้งโรงพยาบาล หากมีอาการแย่ลง

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไทโอโปรนิน (Tiopronin)

ไทโอโปรนิน (Tiopronin) ใช้รักษาโรคนิ่วในไตสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด ทำงานโดยทำให้สารซิสตีนละลายในปัสสาวะได้มากขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 18, 2018 . เวลาในการอ่าน

นิ่วในไต กับอาหารเพิ่มความเสี่ยงที่คุณควรหลีกเลี่ยง!

อาการปวดจาก นิ่วในไต นั้น จะมีอาการปวดจนแทบทนไม่ไหว และอาหารที่คุณรับประทานในแต่ละวัน ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคนิ่วในไตได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ศูนย์โรคไต, ศูนย์สุขภาพ ตุลาคม 21, 2018 . เวลาในการอ่าน

ปัสสาวะมีสี (Urine Color)

ปัสสาวะมีสี (Urine color) อาจเป็นสัญญาณของอาการและโรคหลายอย่างของร่างกาย สีต่างๆ ของปัสสาวะบ่งบอกถึงอาการและโรคที่แตกต่างกันออกไป

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จิดาภา ติยะสิริทานนท์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ สิงหาคม 10, 2018 . เวลาในการอ่าน

ปวดท้องน้อย ในผู้หญิงบ่งบอกโรคอะไรได้บ้าง?

อาการ ปวดท้องน้อย เกิดขึ้นบ่อยกับผู้หญิง การปวดท้องน้อยที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แท้จริงแล้วอาจบ่งบอกโรคทั้ง 4 โรค ดังต่อไปนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Sopista Kongchon
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กรกฎาคม 4, 2018 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

อาหารออกซาเลตต่ำ-ป้องกันนิ่วในไต

อาหารออกซาเลตต่ำ ตัวช่วยดี ๆ ในการป้องกันนิ่วในไต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน
น้ำมะนาว-ลดน้ำหนัก-สุขภาพ

สูตรน้ำเลมอน หรือ เลมอนเนด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน
ดื่มน้ำเลมอน-ประโยชน์ต่อสุขภาพ-ลดน้ำหนัก

ดื่มน้ำเลมอน เป็นประจำ ดีต่อสุขภาพอย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
ไตติดเชื้อ

ไตติดเชื้อ (Kidney infection)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 24, 2018 . เวลาในการอ่าน