backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ผลเสียของคาเฟอีน ส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้าง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์ · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ผลเสียของคาเฟอีน ส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเราบ้าง

คาเฟอีน เป็นสารเสพติดที่พบได้อาหารและเครื่องดื่มทั่วไป อ้างอิงจากเว็บไซต์ coffeeresearch.org คาดการณ์ว่า มีผู้ใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ และมีจำนวนร้อยละ 25 ที่ดื่มเป็นครั้งคราว หนึ่งในผลการสำรวจล่าสุดที่ทำการสำรวจคนที่ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนจำนวน 10,000 คนพบว่า ปริมาณคาเฟอีนเฉลี่ยที่ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ดื่มอยู่ที่ 100 มิลลิกรัมต่อวัน และสูงที่สุดอยู่ที่ 229 มิลลิกรัม ดังนั้น ลองมาดูกันดีกว่าว่า ผลเสียของคาเฟอีน มีอะไรบ้าง

ผลเสียของคาเฟอีน ที่มีต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

ช็อกโกแลต น้ำอัดลม กาแฟ และอื่นๆ เป็นสิ่งที่บรรดาคนที่คนโปรดปราน แต่คาเอฟอีนที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง  ด้วยการออกฤทธิ์ของคาเฟอีนที่กระตุ้นสมอง ทำให้ร่างกายตื่นตัวสำหรับการทำงานและการเรียนทุกเวลา อย่างไรก็ตาม คาเฟอีนส่งผลต่อระบบของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การดื่มคาเฟอีนส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต กระตุ้นอัตราการเผาผลาญพลังงาน และการผลิตปัสสาวะ

คาเฟอีนทำให้เกิดการแท้งและทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์

งานวิจัยหลายชิ้นเผยว่า การบริโภคคาเฟอีนเพิ่มความเสี่ยงภาวะแท้งได้ ผู้หญิงที่บริโภคคาเฟอีนมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน มีอัตราการแท้งสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 2 เท่า เทียบเป็นร้อยละ 25.5 ต่อ ร้อยละ12.5 การวิจัยต่อมาเผยว่า คาเฟอีนสามารถซึมผ่านรก และส่งผลเสียต่อพัฒนาการของทารกได้

ผลเสียของคาเฟอีน ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก

งานวิจัยบางชิ้นเผยว่า คาเฟอีนทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่า ผู้หญิงที่ดื่มกาแฟมากกว่า 1 แก้วต่อวัน มีโอกาสตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 50 งานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่ศึกษาผู้ป่วยที่ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงที่ดื่มกาแฟในปริมาณปกติ คือ 50 มิลลิกรัม มีแนวโน้มที่อัตราการมีชีวิตรอดของทารกลดลง แม้ว่ากลไลที่คาเฟอีนจะส่งผลกระทบต่อภาวะการมีบุตรยังไม่ชัดเจน แต่คำตอบอาจเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของคาเฟอีนในการควบคุมคุณภาพของการตกไข่ จากการศึกษาวิจัยในหนูและลิง ได้คำตอบว่า คาเฟอีนยับยั้งการเจริญเติบโตของไข่ ทำให้ไข่ไม่ตก และทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้

ด้วยผลการศึกษาส่วนใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริมาณคาเฟอีน และผลเสียของคาเฟอีน ผู้หญิงที่ตั้งใจมีบุตร ควรพิจารณาลดปริมาณการดื่มกาแฟให้น้อยลง ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญบางท่านจึงแนะนำให้ดื่มน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน การบริโภคคาเฟอีน อาจอยู่ในรูปแบบของกาแฟ ชา น้ำอัดลม และช็อกโกแลต ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนปริมาณมาก ควรลดปริมาณลง เพื่อป้องกันอาการปวดศีรษะ หงุดหงิด กระสับกระส่าย และคลื่นไส้ ดังนั้น แม้ว่ายังไม่มีการระบุระดับของปริมาณคาเฟอีนที่ไม่เกิดอันตราย ควรลดปริมาณคาเฟอีนให้น้อยลง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่วางแผนการมีบุตร

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด 

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์ · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา