โลหิตจาง (Anemia)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

โลหิตจาง ภาวะที่ทำให้ร่างกายของคุณมีอาการขาดฮีโมโกลบิน ร่างกายของคุณจะไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเพื่อให้มีการทำงานได้อย่างเหมาะสม

คำจำกัดความ

โลหิตจางคืออะไร

โลหิตจาง (Anemia) ภาวะที่ทำให้ร่างกายของคุณมีอาการขาดฮีโมโกลบิน (เซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อทั้งหมดของคุณ) หากคุณเป็นโลหิตจาง ร่างกายของคุณจะไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเพื่อให้มีการทำงานได้อย่างเหมาะสม

โลหิตจางมีหลายประเภท ประเภทที่พบได้มากที่สุด ได้แก่

 • โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก ตามที่ชื่อได้บอกไว้ โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็กเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็ก เมื่อขาดธาตุเหล็ก ไขกระดูกไม่สามารถสังเคราะห์ฮีโมโกลบินได้อย่างเพียงพอ
 • โลหิตจางจากภาวะขาดวิตามิน เซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงต้องการโฟเลตและวิตามินบี 12 เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ขึ้นมา ในผู้ป่วยบางรายไม่สามารถสังเคราะฆ์วิตามินได้อย่างเพียงพอ
 • โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โลหิตจางประเภทนี้มักพบได้น้อยและเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ การได้รับสารพิษ และแม้กระทั่งการใช้ยา
 • โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก คุณจะเป็นโลหิตจางประเภทนี้หากร่างกายของคุณทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงได้เร็วกว่าสังเคราะห์ขึ้น โลหิตจางประเภทนี้ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเกิดขึ้นเมื่อโตขึ้นได้
 • โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว โลหิตจางประเภทนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนเป็นรูปเคียวและแข็งงอ ซึ่งทำให้ลำเลียงไปในเส้นเลือดได้ยาก ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดและเนื้อเยื่อเสียหาย

โลหิตจางสามารถรับมือได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรคโลหิตจาง

อาการที่อาจเกิดขึ้นของภาวะโลหิตจาง ได้แก่ อ่อนเพลีย รู้สึกไม่มีแรง สีผิวซีด หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก มือและเท้าเย็น และปวดศีรษะ อาการของโลหิตจางอาจสังเกตไม่ได้ในระยะแรก อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อโรคลุกลาม

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุโรคโลหิตจาง

สาเหตุหลักของภาวะโลหิตจางคือการขาดเซลล์เม็ดเลือดแดง โลหิตจางมักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณไม่สามารถสังเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงได้เพียงพอ หรือคุณกำลังสูญเสียเม็ดเลือดแดงจากการสูญเสียเลือด ในบางครั้งร่างกายของคุณอาจทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเลือดจางได้

นอกจากนี้ โลหิตจางอาจเกิดจากโรคเรื้อรังอื่น ๆ หลายประเภท เช่น มะเร็ง โรคติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ และโรคเกี่ยวกับไขกระดูก

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงโรคโลหิตจาง

คุณอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโลหิตจางมากขึ้นหากว่า

 • อาหารที่รับประทานขาดธาตุเหล็ก โฟเลต และวิตามินบี 12
 • คุณมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการนำสารอาหารไปใช้
 • คุณเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือน
 • คุณตั้งครรภ์
 • คุณมีภาวะเรื้อรังตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคโลหิตจาง

หากคุณมีอาการของภาวะโลหิตจาง แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียดเนื่องจากภาวะโลหิตจางอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคที่รุนแรงกว่ามากได้

ภาวะโลหิตจางสามารถวินิจฉัยได้ตามประวัติครอบครัและการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติใดๆ ในเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณ เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโลหิตจาง คุณอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจหาโรคประจำตัว

การรักษาโรคโลหิตจาง

หากภาวะโลหิตจางที่คุณเป็นเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือวิตามิน การรักษาอาจเป็นการใช้อาหารเสริมเพื่อทดแทนสารอาหารส่วนที่ขาดไป อย่างไรก็ดี หากคุณมีโรคประจำตัวอื่นๆ แพทย์อาจจะมุ่งเน้นการรักษาโรคประจำตัวนั้น คุณอาจได้รับการสั่งยาที่ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ

คำจำกัดความ

โลหิตจางคืออะไร

โลหิตจาง (Anemia) ภาวะที่ทำให้ร่างกายของคุณมีอาการขาดฮีโมโกลบิน (เซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อทั้งหมดของคุณ) หากคุณเป็นโลหิตจาง ร่างกายของคุณจะไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเพื่อให้มีการทำงานได้อย่างเหมาะสม

โลหิตจางมีหลายประเภท ประเภทที่พบได้มากที่สุด ได้แก่

 • โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก ตามที่ชื่อได้บอกไว้ โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็กเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็ก เมื่อขาดธาตุเหล็ก ไขกระดูกไม่สามารถสังเคราะห์ฮีโมโกลบินได้อย่างเพียงพอ
 • โลหิตจางจากภาวะขาดวิตามิน เซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงต้องการโฟเลตและวิตามินบี 12 เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ขึ้นมา ในผู้ป่วยบางรายไม่สามารถสังเคราะฆ์วิตามินได้อย่างเพียงพอ
 • โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โลหิตจางประเภทนี้มักพบได้น้อยและเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ การได้รับสารพิษ และแม้กระทั่งการใช้ยา
 • โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก คุณจะเป็นโลหิตจางประเภทนี้หากร่างกายของคุณทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงได้เร็วกว่าสังเคราะห์ขึ้น โลหิตจางประเภทนี้ สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเกิดขึ้นเมื่อโตขึ้นได้
 • โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว โลหิตจางประเภทนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนเป็นรูปเคียวและแข็งงอ ซึ่งทำให้ลำเลียงไปในเส้นเลือดได้ยาก ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดและเนื้อเยื่อเสียหาย

โลหิตจางสามารถรับมือได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรคโลหิตจาง

อาการที่อาจเกิดขึ้นของภาวะโลหิตจาง ได้แก่ อ่อนเพลีย รู้สึกไม่มีแรง สีผิวซีด หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก มือและเท้าเย็น และปวดศีรษะ อาการของโลหิตจางอาจสังเกตไม่ได้ในระยะแรก อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อโรคลุกลาม  

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาแพทย์  

ควรไปพบหมอเมื่อใด 

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ  

รู้เรื่องสาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุหลักของภาวะโลหิตจางคือการขาดเซลล์เม็ดเลือดแดง โลหิตจางมักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณไม่สามารถสังเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงได้เพียงพอ หรือคุณกำลังสูญเสียเม็ดเลือดแดงจากการสูญเสียเลือด ในบางครั้งร่างกายของคุณอาจทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเลือดจางได้  

นอกจากนี้ โลหิตจางอาจเกิดจากโรคเรื้อรังอื่น ๆ หลายประเภท เช่น มะเร็ง โรคติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ และโรคเกี่ยวกับไขกระดูก 

รู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง 

คุณอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโลหิตจางมากขึ้นหากว่า 

 • อาหารที่รับประทานขาดธาตุเหล็ก โฟเลต และวิตามินบี 12 
 • คุณมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการนำสารอาหารไปใช้ 
 • คุณเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือน
 • คุณตั้งครรภ์ 
 • คุณมีภาวะเรื้อรังตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การวินิจฉัยโรคโลหิตจาง 

หากคุณมีอาการของภาวะโลหิตจาง แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียดเนื่องจากภาวะโลหิตจางอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคที่รุนแรงกว่ามากได้ 

ภาวะโลหิตจางสามารถวินิจฉัยได้ตามประวัติครอบครัและการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติใดๆ ในเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณ เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโลหิตจาง คุณอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจหาโรคประจำตัว 

การรักษาโรคโลหิตจาง

หากภาวะโลหิตจางที่คุณเป็นเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือวิตามิน การรักษาอาจเป็นการใช้อาหารเสริมเพื่อทดแทนสารอาหารส่วนที่ขาดไป อย่างไรก็ดี หากคุณมีโรคประจำตัวอื่นๆ แพทย์อาจจะมุ่งเน้นการรักษาโรคประจำตัวนั้น คุณอาจได้รับการสั่งยาที่ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ  

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวตนเอลที่ช่วยรับมือโลหิตจาง 

ไม่ว่าภาวะโลหิตจางที่คุณเป็นจะเป็นภาวะชั่วคราวหรือถาวร คุณยังคงรับมือได้ด้วยการใช้ยาที่เหมาะสมและอาหารที่มีประโยชน์ 

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด 

Review Date: พฤศจิกายน 5, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน