backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ไขข้อข้องใจ การตรวจเชื้อโควิด แบบ RT-PCR คืออะไร?

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 03/06/2021

ไขข้อข้องใจ การตรวจเชื้อโควิด แบบ RT-PCR คืออะไร?

ในปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการตรวจหาเชื้อโควิดอยู่ 2 วิธี คือ การตรวจเชื้อโควิด แบบ Real-time RT PCR และแบบ Rapid Test โดยโรงพยาบาลหรือสถานที่ให้บริการการตรวจเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ มักใช้วิธี การตรวจเชื้อโควิด แบบ RT-PCR เนื่องจากมีความแม่นยำสูง ใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างไม่นาน และทราบผลได้ไว เร็วที่สุดคือ ภายใน 24 ชั่วโมง บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโควิดวิธีนี้มาให้ทุกคนได้ศึกษากันค่ะ 

การตรวจเชื้อโควิด แบบ RT-PCR หรือ Real-time RT PCR

การตรวจเชื้อโควิดแบบ RT-PCR หรือ Real-time RT PCR เป็นเทคนิคการตรวจหาสารพันธุกรรมที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือที่สุด จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานสากลและเคยใช้ในตรวจโรคซาร์ส (Severe acute respiratory syndrome : SARS) ที่ระบาดในปี พ.ศ. 2545  

สำหรับวิธีการเก็บตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะใช้ก้านเก็บตัวอย่าง หรือที่เรียกว่า “Swab” สอดเข้าไปในโพรงจมูกเพื่อนำเชื้อมาตรวจในห้องปฎิบัติการ ซึ่งมีวิธีการอ่านผลการตรวจ ดังนี้

  • แปลค่าผลเป็นบวก แสดงว่า ตรวจพบเชื้อโควิด-19
  • แปลค่าผลเป็นลบ แสดงว่า ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 

ข้อดี-ข้อเสียที่คุณควรทราบ

ข้อดี

สำหรับการตรวจเชื้อโควิดแบบ RT-PCR มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือและทราบผลได้ไว เร็วสุดคือ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเก็บตัวอย่าง

ข้อเสีย

เนื่องจากการตรวจเชื้อวิธีนี้ เป็นการตรวจจับไวรัสในปริมาณน้อย จึงอาจทำให้พบเชื้อโควิด-19 ได้อีกในครั้งต่อไป แม้ว่าคุณจะหายจากโควิด-19 แล้วก็ตาม 

ขั้นตอนในการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR 

ขั้นตอนการตรวจเชื้อโควิดแบบ RT-PCR มีดังต่อไปนี้ 

  • เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างเชื้อ โดยนำก้านสำลีหรือที่เรียกว่าก้านเก็บตัวอย่าง (Swab) สอดเข้าไปให้ถึงบริเวณหลังโพรงจมูก และแช่ค้างไว้สักครู่เพื่อให้ก้านสำลีซึมซับสารคัดหลั่ง จากนั้นจึงเก็บก้านสำลีดังกล่าวไว้ในหลอดทดลอง เพื่อเตรียมนำส่งห้องปฏิบัติการ 
  • ขั้นตอนต่อไปคือ กระบวนการหาเชื้อไวรัส โดยนำเชื้อตัวอย่างมาสกัดแยกสารพันธุกรรม ซึ่งต้องใช้สารเคมีพิเศษ และเครื่องพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction : PCR) หรือที่เรียกว่าเครื่อง Thermal Cycler เพื่อทำการทดสอบหาเชื้อไวรัสโควิด-19
  • หากตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) สารเคมีจะเรืองแสง (Signal) เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพบเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันผลอีกครั้งโดยใช้เครื่องพีซีอาร์ (PCR) และซอฟแวร์ในการแปลผลอย่างละเอียด

หลังเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีนี้ อาจทำให้รู้สึกแสบ ๆ ในโพรงจมูก หรือน้ำตาไหลบ้าง แต่ไม่นานอาการก็จะหายไป

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 03/06/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา