อัปเดทข่าวสารล่าสุด และทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ที่นี่

home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไร ป้องกันอะไรได้บ้าง

หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไร ป้องกันอะไรได้บ้าง

ในภาวะที่ในอากาศเต็มไปด้วยฝุ่น ควัน ละออง และเชื้อโรค เราจึงควรสวมใส่ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรค ฝุ่น ควันที่อาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือโรคหวัดตามมาได้ แต่หากสงสัยว่า เรากำลังใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องกันอยู่หรือไม่ และหน้ากากนั้นสามารถป้องกันหวัดได้อย่างไร วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดี

หน้ากากอนามัย คืออะไร

หน้ากากอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุผ้าอย่าง โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) ซึ่งจะต้องมีชั้นกรองอากาศอย่างน้อย 2 – 3 ชั้นเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค สารพิษ หรือมลพิษจากภายนอกซึ่งจะทำให้ผู้ที่สวมใส่มีความปลอดภัย โดยชั้นในสุดเป็น ไฮโดรฟิลลิก (Hydrophilic) ที่ช่วยดูดน้ำ หรือลดความชุ่มชื้นได้ ชั้นกลางเป็น ฟิลเตอร์ (filter) ที่ใช้กรอง ส่วนชั้นนอกสุดเป็น ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันน้ำ หน้ากากอนามัยควรจะมีคุณสมบัติที่จะป้องกันแบคทีเรียได้ถึงร้อยละ 80

ประเภทของ หน้ากากอนามัย

หน้ากากใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรค หรือฝุ่นควันจากอากาศ แต่คุณต้องรู้จักกับประเภทของหน้ากากก่อน เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่า เราควรใช้หน้ากากแบบใด โดยปกติหน้ากากแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • หน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากที่ใส่แบบหลวมๆ ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาว่าสามารถใช้สำหรับเป็นเครื่องมือการแพทย์ได้ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์จะสวมใส่หน้ากากนี้ตลอดเวลาการทำงาน เพราะช่วยป้องกันละอองหรือสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกาย เช่น น้ำลาย เลือด ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสในสารคัดหลั่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยังป้องกันละออง เชื้อโรคจากผู้อื่นได้ เช่น จากการจาม ไอ แต่หน้ากากเหล่านี้ก็ยังมีข้อเสียที่ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ได้ และไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เนื่องจากหน้ากากจะสกปรกและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้
 • หน้ากากอนามัย N95 ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสารละอองขนาดเล็กๆ ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนไวรัส หน้ากาก N95 ได้รับการรับรองจากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC ; Centers for Disease Control) และ สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอนามัยแห่งชาติ (National institute for occupational safety and health) จากรายงานของ CDC ชื่อของ N95 มาจากการที่สามารถกรองอนุภาคในอาการได้ถึงร้อยละ 95 หน้ากากชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการพ่นสี หรือต้องทำงานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ และต้องเลือกหน้ากากให้พอดีกับหน้า ให้แนบชิดไปกับหน้าโดยไม่ให้เหลือช่องว่าง เพื่อที่สารพิษในอากาศจะไม่สามารถเข้าไปได้ ส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์จะใช้หน้ากากนี้เมื่อต้องเจอกับผู้ป่วยที่มีโรคที่สามารถติดต่อได้ทางอากาศ เช่น วัณโรค โรคแอนแทรกซ์ ซึ่งจะมีประสิทธิ์ภาพในการป้องกันหวัดหรือไวรัสมากกว่าหน้ากากชนิดธรรมดา

หน้ากากอนามัย ป้องกันหวัดได้จริงไหม

จากการวิจัยของ International Journal of Infectious Diseases ในปี 2008 สรุปไว้ว่า เมื่อใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก ครอบครัวที่มีการใส่หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการติดต่อได้มากถึงร้อยละ 80 และจากการศึกษาของ Annals of Internal Medicine จากคนที่เป็นหวัด 400 คนพบว่า สมาชิกในครอบครัวลดอัตราเสี่ยงในการติดหวัดได้มากถึงร้อยละ 70 เมื่อสวมหน้ากากอนามัยและมีการล้างมือบ่อยๆ และการศึกษาจาก University of Michigan ที่ศึกษานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักจำนวน 1,000 คน โดยแบ่งเป็นคนที่สวมหน้ากาก และคนที่ไม่สวมหน้ากากเลย พบว่า กลุ่มที่ใส่หน้ากากลดอัตราการติดหวัดได้ถึงร้อยละ 75 งานวิจัยชี้ว่าการสวมหน้ากากพร้อมล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ สามารถช่วยลดการอัตราการติดเชื้อได้

ควรสวมเมื่อไรดี

 • CDC แนะนำว่าบุคลากรทางการแพทย์ควรใส่หน้ากากเสมอเมื่อทำงานกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะแพร่เชื้อ หรือมีอาการที่บ่งบอกว่าสามารถแพร่เชื้อได้
 • ควรสวมหน้ากากเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในระยะ 6 ฟุต ควรคล้องสายที่หูอย่างพอดี ใส่ให้อยู่ในระดับที่คลุมจมูก ปาก คาง และพยายามไม่ให้หน้ากากเคลื่อนจนกว่าจะเอาออก
 • ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย หรือเมื่อต้องออกไปในที่สาธารณะในระหว่างมีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทิ้งเลย ไม่ควรนำกลับมาใช้อีก

หน้ากากแบบ N95

หน้ากากแบบ N95 มีคุณสมบัติเหมือนหน้ากากอนามัยแบบปกติ แต่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้มากกว่า เพราะถูกออกแบบมาให้ปกคลุม แนบชิดไปกับหน้าของผู้ที่สวมใส่ เพื่อลดการเข้าไปของอนุภาคในอากาศ นอกจากนี้หน้ากากแบบ N95 ยังป้องกันอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน

การใส่ หน้ากากอนามัย ที่ถูกต้อง

 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลล้างมือก่อนที่จะสวมใส่หน้ากาก
 • นำหน้ากากออกจากกล่อง พร้อมตรวจสอบว่าหน้ากากอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการฉีกขาด
 • ส่วนใหญ่ด้านที่มีสีจะเป็นด้านหน้า ดังนั้นให้หันด้านที่มีสีออกด้านนอก แล้วอย่าลืมดัดลวดที่จมูกให้พอดีกับขนาดของหน้า คล้องห่วงที่หูให้พอดี และควรดึงหน้ากากคลุมจมูกและคาง

ข้อควรปฏิบัติ

ผู้ที่สวมหน้ากากอนามัย ควรใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกัน นอกจากนี้หากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเปียกน้ำหรือเปื้อนสารคัดหลั่งควรเปลี่ยนอันใหม่ทันที่ และที่สำคัญไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ ควรใช้แล้วทิ้งเลย และควรล้างมือเพื่อลดการการติดเชื้อด้วย

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
 1. Does wearing a mask prevent the flu?
  https://www.healthline.com/health/cold-flu/mask?fbclid=IwAR0GsYZ5U0f4Fdaw05syi14A0oPxiUAeMJN_9u5O0IjiTmkiIDCipf6IFh4#1
  Accesed December 3, 2018
 2. What is a surgical mask?
  https://www.hsa.gov.sg/pub/faq/faq/faqcategory/types-of-masks-and-respirators.aspx
  Accesed December 3, 2018
 3. How to put on and remove a face mask

  How to Put on and Remove a Face Mask 


  ZdzBXuwQ02Z3mzTMNwE
  Accesed December 3, 2018

 4. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับการสวมหน้ากากอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction11.pdf
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 31/05/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ