home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

การวินิจฉัยมะเร็งปอด สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง

การวินิจฉัยมะเร็งปอด สามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง

ในการนัดหมายแพทย์ หากคุณคิดว่าคุณมีสัญญาณหรืออาการของมะเร็งปอด แพทย์จะทำการประเมินประวัติสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยงของคุณ และทำการตรวจร่างกาย แล้วแพทย์จึงอาจส่งต่อคุณไปยังแพทย์เฉพาะทาง เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมสำหรับ การวินิจฉัยมะเร็งปอด ต่อไป

การตรวจเพื่อหา มะเร็งปอด มักเป็นการทดสอบแบบรุกล้ำร่างกาย จึงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการแพทย์ว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด โดยทั่วไปมีประโยชน์หรือไม่ บางคนเชื่อว่าทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น แต่เนื่องจาก ผู้ป่วยมักไม่มีอาการจนกระทั่งเป็นโรคแล้ว คนรอบข้างจึงคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญในการตรวจพบมะเร็งแต่เนิ่นๆ ในระยะที่ยังรักษาได้ Hello คุณหมอ มีบทความเกี่ยวกับ สิ่งที่แพทย์มักจะแนะนำการตรวจต่าง ๆ เหล่านี้ หากมีอาการบ่งชี้ให้เชื่อว่า คุณอาจเป็น มะเร็งปอด

การวินิจฉัยมะเร็งปอด ทำได้อย่างไรบ้าง

การตรวจร่างกาย

แพทย์จะตรวจสัญญาณชีพ ฟังเสียงการหายใจ และตรวจหาภาวะตับบวมหรือต่อมน้ำเหลือง คุณอาจจะถูกส่งไปเข้ารับการตรวจ หากสงสัยว่าเป็นมะเร็งปอด มีวิธีหลายประการที่สามารถใช้ได้

การตรวจวินิจฉัยโรค มะเร็งปอด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography) หรือซีทีสแกน (CT Scan) เป็นการเอกซเรย์เฉพาะประเภทหนึ่ง ที่ใช้สร้างภาพอวัยวะภายในร่างกายขณะที่เครื่องหมุนไปโดยรอบร่างกาย ทำให้ได้รูปภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงขนาด รูปร่าง และตำแหน่งของก้อนเนื้อที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้

การส่องกล้องตรวจหลอดลม

ท่อบางเล็ก ๆ บาง ๆ กล้องตรวจหลอดลม จะถูกสอดผ่านทางปากหรือจมูกไปยังปอด เพื่อตรวจหลอดลมและปอด อาจนำตัวอย่างเซลล์ออกมาเพื่อทำการตรวจ

การตรวจเสมหะเพื่อหา มะเร็งปอด

เสมหะ เป็นของเหลวข้นที่ขับออกมาจากปอด ตัวอย่างเสมหะจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ สำหรับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อหาเซลล์มะเร็ง

การตัดเนื้อปอดออกมาตรวจ

การตรวจด้วยภาพสามารถตรวจจับก้อนหรือเนื้อ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเนื้องอกร้ายหรือไม่ร้าย จากสิ่งที่ค้นพบในเบื้องต้น แพทย์อาจให้มีการตัดเนื้อเยื่อปอดออกมา เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง เนื้อเยื่อที่ตัดออกตรวจจะถูกส่งไปตรวจโดยพยาธิแพทย์

การตัดเนื้อเยื่อปอดออกตรวจมีหลายวิธี ได้แก่

  • การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis) ใช้เข็มฉีดยาแบบยาว เพื่อนำตัวอย่างของเหลว (น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด) ที่อยู่ระหว่างชั้นของเนื้อเยื่อในปอด
  • การเจาะดูดเซลล์ (Fine-needle Aspiration) ใช้เข็มขนาดเล็ก เพื่อนำตัวอย่างเนื้อเยื่อหรือของเหลวจากปอดหรือต่อมน้ำเหลือง
  • การส่องกล้องในช่องอก (Thoracoscopy) ผ่าช่องอกและหลังเล็กน้อย เพื่อใช้หลอดขนาดเล็กในการตรวจเนื้อเยื่อ
  • การตรวจช่องกลางอกด้วยการส่องกล้อง (Mediastinoscopy) แพทย์จะสอดหลอดขนาดเล็กและเบาผ่านทางรอยผ่าขนาดเล็กในบริเวณกระดูกหน้าอกส่วนบน เพื่อนำตัวอย่างเนื้อเยื่อและต่อมน้ำเหลืองออกมาตรวจ
  • การผ่าตัด (Thoracotomy) ผ่าตัดเปิดหน้าอกให้เป็นรอยผ่ายาวเพื่อนำต่อมน้ำเหลืองและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ออกมาตรวจ
  • การตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดลม (Endobronchial Ultrasound) วิธีนี้ใช้คลื่นเสียงเพื่อนำทางกล้องตรวจหลอดลมให้ลงไปตามหลอดลมเพื่อหาตำแหน่งและถ่ายภาพก้อนเนื้อ หากตรวจพบก้อนเนื้อ จะนำตัวอย่างก้อนเนื้อจากบริเวณที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งออกมาตรวจ

การตรวจหาการลุกลามของ มะเร็งปอด

อาจจำเป็นต้องใช้การตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อหาตำแหน่งที่มะเร็งอาจลุกลามออกไป

  • MRI (magnetic resonance imaging)

MRI เป็นวิธีการสร้างภาพถ่าย ซึ่งใช้แม่เหล็กและคลื่นวิทยุแทนการใช้แสง การตรวจด้วยวิธีนี้มักใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่า มะเร็งปอด ลุกลามไปยังสมองหรือไขสันหลัง

  • PET (positron emission tomography) scan

ในวิธี PET Scan จะส่งน้ำตาลที่ประกอบไปด้วยอะตอมกัมมันตรังสี (Radioactive Atom) เข้าไปในร่างกายของคุณ เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลและกล้องชนิดพิเศษจะหาตำแหน่งกัมมันตภาพรังสี ซึ่งเป็นการสร้างภาพสี 3 มิติ

  • Bone Scan

วัตถุกัมมันตรังสีจะถูกฉีดเข้าไปในหลอดเลือด วัตถุกัมมันตรังสีจะก่อตัวในกระดูกที่มีอาการผิดปกติ การตรวจวิธีนี้ดำเนินการในกรณีที่สงสัยว่ามะเร็งลุกลามไปยังกระดูกเท่านั้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Diagnosing lung cancer. (n.d.). Retrieved from http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/learning-more-about-lung-cancer/diagnosing-lung-cancer/ Accessed September 1, 2016

How is small cell lung cancer diagnosed? (2014, September 12). Retrieved fromhttp://www.cancer.org/cancer/lungcancer-smallcell/detailedguide/small-cell-lung-cancer-diagnosis Accessed September 1, 2016

Lung cancer. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lung-cancer/diagnosis-treatment/drc-20374627. Accessed May 15, 2021

Diagnosis Lung cancer. https://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/diagnosis/. Accessed May 15, 2021

Tests for Lung Cancer. https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html. Accessed May 15, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี แก้ไขล่าสุด 15/05/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ