ไข้หวัดหมู ระบาดไต้หวัน แท้จริงคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด A(H1N1)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

จากสถานการณ์ประเด็นข่าวเรื่อง “ชาวไต้หวันติดเชื้อไข้หวัดหมู (Swine Flu)” ทำให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกกลัวในการบริโภคเนื้อหมูและส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นด้านท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวชี้แจงถึงข่าว ชาวไต้หวันติดเชื้อ ไข้หวัดหมู (Swine Flu)  เสียชีวิตจำนวน 56 ราย  ซึ่งกำลังเป็นข่าวที่เผยแพร่อยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นข่าวเท็จ โดยได้สอบถามข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรคไต้หวัน มีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

ไข้หวัดหมู (Swine Flu)” เป็นคำที่องค์การอนามัยโลกได้ใช้เป็นชื่อเรียก “ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด A(H1N1)” ซึ่งมีการระบาดในปี 2009 ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้เปลี่ยนชื่อจาก ไข้หวัดหมู ให้เป็น “ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด A(H1N1)” โดยชื่อไข้หวัดหมูนั้นแท้จริงแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับหมูทั้งสิ้น

สืบเนื่องจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมโรคได้รายงานข่าวตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2562 ถึงวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ปี 2563  ชาวไต้หวันเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด A(H1N1) จำนวน 56 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้ว รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน เมื่อเขาได้รับเชื้อหวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด A(H1N1) ประกอบการมีโรคประจำตัว อาจทำให้อาการเขาแย่ลงจนถึงแก่ความตาย กรมควบคุมโรคไต้หวันจึงได้ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตคือการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ A(H1N1)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1) เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ระบาดทั่วโลกทุกปี โดยไตรมาสที่แล้วจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1) ในไต้หวันมีเพียง 56 ราย เมื่อเปรียบเทียบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1) ในอเมริกาแล้วถือว่าไม่รุนแรงมาก

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention: CDC)  ระบุว่า ไตรมาสที่แล้วมีชาวอเมริกันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ A(H1N1) ตามฤดูกาลประมาณ 19 ล้านราย  และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย

ทางด้านสื่อจาก ไชน่า มอนิ่ง โพสต์  กล่าวว่า  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของไต้หวัน (CDC)  พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1) จำนวน 771 ราย  และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 56 ราย ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงคิดเป็นจำนวน 41% เป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และอีก 32% เป็นผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี  ทั้งนี้จากรายงานระบุว่าผู้ป่วยไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ถึง 98% และพบผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนของโรคหวัด 80% (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563) โดยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ประชาชนในไต้หวันเข้ามารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: กุมภาพันธ์ 7, 2020 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 14, 2020

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน