home

วัยรุ่น

เมื่อลูกของคุณเริ่มเข้าสู่ "วัยรุ่น" (หญิงอายุ 12-17 ปี และชายอายุ 14-19 ปี) แน่นอนว่าการดูแลสุขภาพและเรื่องอื่น ๆ โดยรวมก็ต้องเปลี่ยนไปจากตอนที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกและสนับสนุนพวกเขาได้ ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

วัยรุ่น

โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นทุกคน ซึ่งเป็นอีกปัญสุขภาพจิตที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพราะ โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น สามารถส่งผลกระทบมากมายให้กับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นได้ วันนี้เราได้รวบรวมทั้งผลกระทบและการดูแลวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นมาฝากทุกคนในบทความนี้แล้วค่ะ โรคสมาธิสั้น ส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไร มีวัยรุ่นเป็นโรคสมาธิสั้นจำนวนมาก จึงอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเรียนได้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้ทำการรักษาโรคสมาธิสั้น โดยวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจลืมงานที่ได้รับมอบหมาย ทำหนังสือเรียนหาย รู้สึกเบื่อกับการนั่งเรียนนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน อาจกลายเป็นคนไม่สนใจในการเรียนหรืออาจจริงกับการเรียน และการใช้ชีวิตมากเกินไป รวมไปถึงทักษะทางด้านกีฬาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วย โรคสมาธิสั้นในวันรุ่น เพิ่มความเสี่ยงสุขภาพจิตอื่น ๆ โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น อาจเพิ่มความเสี่ยงสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ได้ ทั้งความผิดปกติทางจิต พฤติกรรมและอารมณ์ ดังนี้ ความผิดปกติทางพฤติกรรมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดความรุนแรง และการกระทำผิดต่าง ๆ ความผิดปกติทางอารมณ์ทั้งความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า อาจเป็นเป้าหมายการถูกกลั่นแกล้งได้ เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การดูแล โรคสมาธิสั้นในวันรุ่น โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในหลายด้าน ครอบครัวและโรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การดูแลที่บ้าน คุณอาจช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยเริ่มต้นจากที่บ้าน ดังนี้ วางทิศทางและขีดเส้นจำกัดอย่างชัดเจน กำหนดตารางประจำวัน และเก็บสิ่งรบกวนสมาธิ สนับสนุนในกิจกรรมที่วัยรุ่นสนใจ เช่น กีฬา งานอดิเรก ดนตรี ให้รางวัลหรือแสดงคำชื่นชมเมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ดี จัดกิจวัตรประจำวันในครอบครัวให้เหมือนกัน พูดคุยกับครูที่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือร่วมกัน ควบคุมอารมณ์เมื่อต้องการฝึกวินัยวัยรุ่นเป็นโรคสมาธิสั้น เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่น ให้วัยรุ่นนอนหลับอย่างเพียงพอ โดยอาจตั้งกฎการใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อย่างจริงจัง ใช้สมุดบันทึกจดงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของงานต่าง ๆ หรือสิ่งของ การดูแลในโรงเรียน การอยู่ในสังคม เปิดโอกาสให้วัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีส่วนร่วมในสังคม เช่น เล่นกีฬาประเภททีมเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อน ๆ การทำงานทางวิชาการ จากงานวิจัยเห็นว่าการช่วยหลือทางวิชาการร่วมกับการรักษาด้วยยา และบำบัดพฤติกรรมร่วมกับการช่วยเหลือทางเพฤติกรรมในห้องเรียน สามารถช่วยเหลือวัยรุ่นที่เป็นโคสมาธิสั้นได้อย่างมาก เช่น ขยายเวลาสอบ จัดที่นั่งพิเศษ มีเพื่อนช่วยจดบันทึกงาน มอบหมายงานด้วยลายลักษณ์อักษรและด้วยคำพูด จัดเวลาพักบ่อย […]

หัวข้อ วัยรุ่น เพิ่มเติม

สุขภาพวัยรุ่น

การดื่มสุราในวัยรุ่น อาจเป็นสิ่งที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง เพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันวัยรุ่นส่วนมากมักดื่มสุราเพื่อสังสรรค์ เข้าสังคม หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการป้องกันและรับมือกับปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับปัญหา วัยรุ่นดื่มสุรา มาฝากทุกคนแล้วในบทความนี้เลยค่ะ เหตุผลของ การดื่มสุราในวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ วิถีชีวิต และความเป็นอิสระที่เพิ่มมากขึ้น จึงอาจมีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น ดังนี้ อยากรู้อยากลอง วัยรุุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของวัยรุ่นในช่วงอายุ 20 ปี ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการพัฒนาของสมองนี้อาจช่วยอธิบายพฤติกรรมบางอย่างของวัยรุ่นได้ เช่น มีแนวโน้มที่จะต้องการพบเจอกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจเป็นอันตราย อย่างการเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น จึงมักไม่ทราบว่าการกระทำของตนอาจส่งผลเสียตามมาได้ ความคาดหวังและมุมมอง มุมมองต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีมุมมองว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ มักมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าวัยรุ่นที่มีมุมมองแตกต่างกัน ความทนต่อแอลกอฮอล์ วัยรุ่นส่วนมากสามารถทนต่อผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อาการง่วงนอน อาการเมาค้าง ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากสมองของวัยผู้ใหญ่ที่เติบโตเต็มที่มีความแตกต่างกับสมองของวัยรุ่น การที่วัยรุ่นสามารถทนต่อผลเสียของสุราได้ดียังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์มากกว่าวัยผู้ใหญ่ เพราะพวกเขาอาจรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อดื่มสุรานั่นเอง ลักษณะบุคลิกภาพและโรคทางจิตเวช เด็กที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 12 ปี มักจะมีแนวโน้มที่จะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ส่วนวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมชอบก่อกวน สมาธิสั้น และก้าวร้าว มักมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ซึมเศร้า ชอบเก็บตัว หรือวิตกกังวล […]

สุขภาพวัยรุ่น

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพวัยรุ่น เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองและคนรอบข้างควรให้ความใส่ใจ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่น มาฝากทุกท่านแล้วในบทความนี้เลยค่ะ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพวัยรุ่น มีอะไรบ้าง วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความอิสระ อยากรู้อยากลองสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในบางเรื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยรวมของวัยรุ่น และอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นกัน พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น อาจมีดังต่อไปนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เด็กวัยรุ่นบางคนอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจตามมา เช่น ปัญหาทางร่างกาย อาจเกิดอาการเมาค้างหรือเจ็บป่วย อาจมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การพัฒนาทางเพศอาจผิดปกติได้ อาจเกิดความรุนแรงทางกาย และความรุนแรงทางเพศ เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการฆาตกรรม อาจเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ อาจเกิดปัญหาทางสมอง การเจาะร่างกาย วัยรุ่นที่ชื่นชอบการเจาะร่างกายอาจเป็นอีกหนึ่ง พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ที่อาจเพิ่มโอกาสการติดเชื้อโรคทางเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือเชื้อไวรัส HIV เชื้อไวรัสเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมของวัยรุ่นและอาจส่งผลต่อครอบครัวหรือคนรอบข้างได้เช่นกัน ความรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงในวัยรุ่นเป็น พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในวัยรุ่น ที่อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาการ สุขภาพร่างกาย รวมถึงอาจส่งผลเสียต่อโรงเรียนและสังคมด้วย ตัวอย่างพฤติกรรมรุนแรงในโรงเรียน ดังนี้ การกลั่นแกล้งทั้งต่อหน้าและในโลกอินเทอร์เน็ต การทำร้ายร่างกาย การใช้อาวุธ ความรุนแรงทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นอาจนำไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรืออาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน ไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้รับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการใช้สารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ในเลือกการรับประทานอาหารที่มีดีต่อสุขภาพ ได้แก่ ไม่รับประทานผักและผลไม้ ไม่ดื่มนม ชื่นชอบในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมาก เช่น น้ำอัดลม หรือไม่รับประทานอาหารเช้า ออกกำลังกายไม่เพียงพอ พฤติกรรมเสี่ยงอีกข้อที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยรุ่นคือ การไม่ออกกำลังกาย […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

ร่างกายกำลังส่ง สัญญาณสุขภาพจิตวัยรุ่น ให้ลูกของคุณอยุ่หรือเปล่า? ลองมาสังเกตสัญญาณเหล่านี้เพื่อเตรียมการรับมือ และเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นรอไม่ได้ พ่อแม่ต้องใส่ใจกับปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นที่กำลังร้องบอก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา บทความนี้ได้รวบรวม สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น มาให้คุณแล้วไปดูกันเลย! สุขภาพจิตวัยรุ่น สิ่งที่ไม่ควรละเลย วัยรุ่นคือช่วงอายุตั้งแต่ 10-19 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาในหลายด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม รวมถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การล่วงละเมิด ความรุนแรง หรืออื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตวัยรุ่น การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว และยังส่งผลดีต่อปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาในอนาคตเมื่อวัยรุ่นเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อะไรคือ สัญญาณสุขภาพจิตวัยรุ่น สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความผิดปกติของจิตใจ สถานการณ์ และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และนี่คือตัวอย่าง สัญญาณสุขภาพจิตวัยรุ่น ที่พบบ่อย สัญญาณวิตกกังวลทั่วไป รู้สึกกระสับกระส่าย เหนื่อยง่าย มีปัญหาการนอนหลับ ความคิดสับสน หรือสมาธิสั้นลง มีอาการหงุดหงิด รู้สึกตึงกล้ามเนื้อ มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ มีอารมณ์โกรธ ความเกลียดชัง ความรุนแรงมากขึ้น มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ หลับยาก หลับไม่สนิท ไม่สามารถรับมือกับปัญหาและความเครียดได้ เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในการสื่อสาร ปัญหาการใช้ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ กลัวว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นหรือกังวลเรื่องรูปร่างอย่างรุนแรง สัญญาณวิตกกังวลทางสังคม วิตกกังวลเมื่อต้องอยู่กับคนอื่น และเข้ากับคนยาก ประหม่า กลัวความอับอาย กลัวการถูกปฏิเสธ หรือกลัวทำให้คนอื่นไม่พอใจ […]

สุขภาพวัยรุ่น

ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น สามารถส่งผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมได้ เพื่อป้องกันวัยรุ่นให้ห่างไกลจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วันนี้เราได้รวบรวม ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น ที่พบบ่อยมากฝากทุกคนแล้วค่ะ ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น หมายถึงอะไร ปัญหาสุขภาพกายของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นมักทำให้พัฒนาการของวัยรุ่นเกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งการเจ็บป่วยจากโรค การบาดเจ็บ การผ่าตัด การรักษาพยาบาล จนอาจส่งผลให้เกิดความกังวลใจในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกและสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่นอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของวัยรุ่นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเพื่อนฝูง การมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น มีอะไรบ้างนะ? ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่นที่อาจเกิดขึ้นได้และสามารถส่งผลเสียให้กับพัฒนาการของวัยรุ่น ดังนี้ สิว ในช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการอุดตันของไขมันในรูขุมขนจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว บริเวณที่มีสิวส่วนใหญ่จะขึ้นที่ใบหน้า ลำคอ หลัง หน้าอก และไหล่ สิวไม่ใช่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือแผลเป็นถาวร แต่สิวอาจทำลายความมั่นใจให้กับวัยรุ่นได้ การป้องกันสิวในวัยรุ่น พยายามอย่าล้างหน้ามากเกินไปหรือใช้สครับที่รุนแรง ล้างหน้าแค่วันละ 2 ครั้งต่อวันก็เพียงพอต่อการทำความสะอาดใบหน้า เพราะการล้างหน้ามากเกินไปอาจทำให้ผิวระคายเคืองและแห้ง ยิ่งกระตุ้นให้ผิวผลิตต่อมน้ำมันออกมามากขึ้นและส่งผลให้เกิดสิวเพิ่มขึ้น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดสิว พยายามอย่าบีบหรือกดสิว เพราะการบีบสิวอาจทำให้แบคทีเรียเข้าไปในผิวหนังได้ และอาจเพิ่มความอักเสบมากขึ้นจนทำให้เกิดแผลเป็นถาวร ความผิดปกติของประจำเดือน วัยรุ่นหญิงบางคนอาจมีความผิดปกติของประจำเดือน ทั้งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบ่อยครั้ง มีอาการปวดท้องเมื่อมีประจำเดือนโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนแรกเมื่อมีประจำเดือน ความผิดปกติของประจำเดือนอาจส่งผลต่อสุขภาพวัยรุ่นในระยะยาว อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคตได้อีกด้วย การรักษาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นมีประจำเดือนเป็นปกติ โดยแพทย์อาจแนะนำให้กินยาแก้ปวดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือน หรืออาจใช้วิธีรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับผู้ที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งวิธีการวินิจฉัยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยและการวินิจฉัยเบื้องต้นของแพทย์ด้วย สุขภาพช่องปาก วัยรุ่นบางคนเริ่มมีปัญหาช่องปากทั้งรูปฟันที่ไม่สวยงาม ฟันผุ หรือฟันคุด เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาช่องปากที่อาจส่งผลต่อความมันใจในตัวเองของวัยรุ่น การจัดฟัน เมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการกัด ฟันบิดเบี้ยว มีตำแหน่งฟันที่ไม่เหมาะสม การจัดฟันอาจช่วยปรับปรุงการเรียงตัวของฟันและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับรอยยิ้มได้ ไม่เพียงเท่านั้นการจัดฟันยังช่วยรักษาปัญหาการเคี้ยวอาหาร การกัด […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้เพราะหนึ่งชีวิตมีความสำคัญ และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นสามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นทุกคน ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและใส่ใจปัญหาที่ลูกของคุณอาจกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการปกป้องลูกคุณจากการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ลองมาอ่านบทความนี้แล้วคุณจะรู้ว่าวัยรุ่นกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ อะไรที่ทำให้เสี่ยงต่อ การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดบางอย่างของวัยรุ่นที่กำลังประสบปัญหามีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ซึ่งวัยรุ่นอาจกำลังเผชิญกับความเครียด ความกังวลหรือความกดดันจากรอบตัว อีกทั้งช่วงวัยรุ่นยังเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต้องการความเป็นอิสระที่มักขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และความคาดหวังจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ หรืออาการนอนไม่หลับ มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น และยิ่งวัยรุ่นที่มีความกดดันจากปัญหาในชีวิต เช่น พ่อแม่หย่าร้าง หรือถูกกลั่นแกล้ง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีก หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่น ความผิดปกติทางจิตใจ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ความรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องต่าง ๆ ความรู้สึกสิ้นหวังและไรค่าที่มาพร้อมกับภาวะซึมเศร้า เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว ประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดนทารุณกรรม ใช้ความรุนแรง หรือการกลั่นแกล้ง มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างครอบครัว เพื่อนและสังคม เกิดความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด สามารถเข้าถึงวิธีการฆ่าตัวตายได้ เช่น อาวุธปืน หรือยาต่าง ๆ มีปัญหาทางร่างกายอาจด้วยโรคร้ายหรือพิการทางร่างกาย เด็กที่เป็นลูกบุญธรรม กลุ่มเพศ LGBTQ ที่โดนต่อต้านจากครอบครัวและสังคม สัญญาณเตือน การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นมักเกิดได้จากหลายสาเหตุข้างต้น โดยอาจมีสัญญาณอาการ ดังนี้ พูดถึงการตายหรือการฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง อาจส่งสัญญาณบอกใบ้ว่าจะไม่อยู่แล้ว พูดถึงความรู้สึกสิ้นหวังหรือรูสึกผิด ออกห่างจากครอบครัวและสังคมเพื่อน อาจเขียนจดหมายเกี่ยวกับเรื่องความตาย เริ่มแจกหรือมอบสิ่งของแทนใจให้คนในครอบครัว หมดความชื่นชอบในสิ่งที่เป็นงานอดิเรก เหม่อลอย มีปัญหาทางความคิด พฤติกรรมการกิน การนอนเปลี่ยนแปลงไป เข้าไปมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเสี่ยง ไม่อยากออกไปไหนหรือทำอะไร เช่น การไปโรงเรียน เล่นกีฬา การป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถมีส่วนในการช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นได้ ดังนี้ พูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับสุขภาพจิต หากวัยรุ่นมีอาการเศร้า วิตกกังวล […]

ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม เด็กเริ่มเข้าสู้ช่วงวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 13-18 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญ เพราะพวกเขาอาจมีการเติบโตทางร่างกายได้หลายเซนติเมตรในเวลาไม่กี่เดือน หรือเริ่มมีความสนใจเรื่องเพศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องการคำปรึกษาจากคุณพ่อคุณแม่ การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว อาจมีการเติบโตทางร่างกายได้หลายเซนติเมตรในเวลาไม่กี่เดือน หรือเริ่มมีความสนใจเรื่องเพศเพิ่มมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละคน บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้า แต่บางคนอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สำหรับเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก่อนเด็กผู้ชาย ในบางคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบแต่บางคนอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ได้แก่ เต้านมเริ่มขยาย เปลี่ยนแปลงรูปร่างและส่วนสูง การเจริญเติบโตของอวัยวะเพศ เริ่มมีขนใต้วงแขนและตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เริ่มมีประจำเดือนอาจเริ่มตั้งแต่อายุ 10-16 ปี สำหรับเด็กผู้ชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตั้งแต่อายุ 11-12 ปี หรือในบางคนอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 9-14 ปี ได้แก่ การเจริญเติบโตขององคชาตและอัณฑะ เปลี่ยนแปลงรูปร่างและส่วนสูง เริ่มมีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นโดยมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศและอาจมีฝันเปียก มีการเจริญเติบโตของร่างกายโดยมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น และใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงใบ ในบางคนเริ่มมีเสียงแตกหนุ่ม เริ่มมีขนใต้วงแขนและตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เมื่อลูกก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแน่นอนว่าช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสังเกตได้ว่าลูกอาจเริ่มแสดงอารมณ์ที่รุนแรงในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจ เช่น เมื่อลูกมีความไม่พอใจในสิ่งต่าง ๆ พวกเขาอาจแสดงอารมณ์ก้าวร้าว หรืออาจมีอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น ที่พบเจอส่วนใหญ่มักมาจากสภาพแวดล้อมรอบด้านพวกเขา จนทำให้ลูกรักมักเผชิญกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก และอารมณ์ หากคนในครอบครัวไม่รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากที่เด็ก ๆ เลือกจะเก็บไว้ภายในจิตใจ อาจนำมาสู่การแสดงออกในรูปแบบเหตุการณ์รุนแรงก็เป็นได้ สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพจิต ที่ผู้ปกครองควรสังเกต หากเป็นอาการแรกเริ่มลูกรักของคุณอาจปวดศีรษะบ่อย นอนหลับยาก พร้อมน้ำหนักที่ลดลง แต่กรณีเมื่อสภาวะจิตใจของพวกเขาย่ำแย่ลง คุณพ่อคุณแม่ทุกควรควรสังเกตถึงสัญญาณเตือนจากปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปของลูกรัก ดังต่อไปนี้ ความโศกเศร้าต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย และรุนแรง รับประทานอาหารได้น้อยลง ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมใด ๆ หาที่ระบายด้วยการทำร้ายตัวเอง หรือใช้สารเคมีผิดกฎหมายเข้ามาช่วยคลายความเครียด อยากอยู่คนเดียว เลี่ยงการเจอกับผู้คนรอบข้าง บางครั้งอาจมีการพูดถึงความตาย ผลการเรียนไปในเชิงลบ หรือมีการขาดเรียน โดดเรียนบ่อยครั้ง เป็นต้น แน่นอนว่าเมื่อสัญญาณเตือนข้างต้นปรากฏขึ้น คุณควรพาเข้ารับขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเภททันที เนื่องจากแพทย์อาจมีหลักจิตวิทยา และทักษะการสื่อสารที่อาจทำให้เด็กช่วงวัยรุ่นนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะเด็กที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น บางคนอาจไม่มีความกล้าพอที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวได้อย่างเปิดเผย 5 ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น มีอะไรบ้าง เมื่อปัญหาต่าง ๆ รุมเร้าเกินกว่าที่จิตใจของพวกเขาจะรับไหว อาจทำให้เด็ก ๆ นั้นเผชิญกับโรคที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพจิต โดยไม่รู้ตัว ดังนี้ 1. โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) โรควิตกกังวล คือความวิตกกังวลที่มากจนเกินไปของผู้ป่วย และมาจากปัจจัยหลาย ๆ ทาง เช่น สถานการณ์แต่ละวันในสังคม เหตุการณ์รุนแรงที่ฝังอยู่ในความทรงจำตั้งแต่อดีต ที่อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการตื่นตระหนก หวาดระแวง และตึงเครียดตลอดเวลา 2. […]

ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น

ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น ในช่วงอายุ 12-17 ปี มักมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงการเลี้ยงดูของคนในครอบครัว วันนี้ Hello คุณหมอ จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการลูกรัก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ เพื่อนำไปเป็นคู่มือในการฝึกฝนกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกรัก และเอาใจใส่ให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพใช้ชีวิตอย่างมีควาสุขในสังคม มาฝากกันค่ะ ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น เปลี่ยนไปอย่างไร คุณพ่อคุณแม่คงอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อลูกรักวัยเด็กกำลังเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ และด้านการใช้ชีวิต ที่อาจสามารถส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต แต่ก่อนจะพาผู้ปกครองทุกคนไปทราบถึงเคล็ดลับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่น นั้น ทุกคนอาจต้องทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเบื้องต้นเสียก่อน โดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ พัฒนาการวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี ช่วงเวลาสำคัญสำหรับเด็กวัยแรกรุ่นในช่วงอายุ 12-14 ปี ที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มักเริ่มจดจ่ออยู่กับการค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบ รักอิสระ อยากดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่สังคม เช่น การเลือกเสื้อผ้า จัดทรงผม รวมถึงเริ่มมีอารมณ์ที่แปรปรวนต่างจากกับช่วงวัยเด็ก พร้อมทั้งมีกระบวนการคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน และเริ่มแสดงความรู้สึกออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ หรือคนรอบตัวได้ทราบว่าพวกกำลังมีความคิด และความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น ๆ เนื่องจากเด็กช่วง วัยรุ่น อาจถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด หากเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่ ๆ ในเชิงลบ เพราะพวกเขาอาจต้องการเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มาก แต่กลับกันเมื่อลูกของคุณเข้าไปอยู่สภาพแวดล้อมที่ดี […]

สุขภาพวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นช่วงชีวิตของการวางรากฐานการมีสุขภาพที่ดี เพราะวัยรุนเป็นวัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทางร่างกาย ปัญญา และสังคม การ ดูแลสุขภาพวัยรุ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากโรค เพื่อการ ดูแลสุขภาพวัยรุ่น ได้อย่างตรงจุด ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย ดูแลสุขภาพวัยรุ่นด้วยเครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คลิก ปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น ปัญหา สุขภาพวัยรุ่น ที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของปัญหา สุขภาพวัยรุ่น ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา ปัจจัยอื่นที่สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นได้ คือ ความรุนแรง ความรู้สึกด้อยค่า ความวิตกกังวล ปัญหาทาอารมณ์ ปัญหาทางครอบครัว การดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่นจึงเป้นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย โรคกินผิดปกติและภาวะทุพโภชนาการ วัยรุ่น หลายคนอาจมีความกังวลเรื่องรูปร่างและน้ำหนัก จนอาจนำไปสู่ปัญหาการกินผิดปกติ เช่น กินน้อยเกินไป กินมากเกินไป และอาจนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพมากมายในอนาคต  ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ ความรุนแรง ความสาเหตุเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตใน วัยรุ่น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในวัยรุ่นชายและเด็กหญิงอายุประมาณ 20 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่มากจากความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทำให้เกิดความก้าวร้าวในวัยรุ่น เอชไอวี/ เอดส์ เอชไอวี (HIV) เป็นโรคหนึ่งที่คุกคามสุขภาพวันรุ่นเนื่องจากวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากลองจึงอาจเกิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือ เอชไอวี (HIV) จากพ่อแม่ […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

การ ดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ อย่ารอให้คนอื่นมาดูแลคุณ เพราะการเริ่มต้นดูแลสุขภาพจิตด้วยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุด หากตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิต หรืออยากเริ่มดูแลสุขภาพจิต แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร Hello คุณหมอ มีวิธีดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่นมาฝากทุกคนในบทความนี้แล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน! เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิดด้วย เครื่องมือคำนวณการตกไข่ คลิก สุขภาพจิตสำคัญอย่างไร? การดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็ไม่ควรละเลยสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน เพราะสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความคิด ความรู้สึก การกระทำ การตัดสินใจ และความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสุขภาพจิตวัยรุ่น ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นรอยต่อก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรง จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตของคุณในทุก ๆ ด้าน วิธีการ ดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น การดูแลสุขภาพจิตของตัวคุณเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อ สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจิตมีหลายวิธี ดังนี้ เลือกกินให้ดีต่อ สุขภาพจิต การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วย เพราะแร่ธาตุบางชนิด เช่น ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 มีส่วนสำคัญต่อการสร้างสมดุลทางอารมณ์ ช่วยจัดการกับความเครียด และความวิตกกังวล นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ยังอาจเป็นผลดีต่อสุขภาพจิต เพราะคาเฟอีนอาจทำให้คุณรู้สึกกระวนกระวายและวิตกกังวลได้ งดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเสพยาเสพติด สามารถส่งผลต่อ สุขภาพจิต ทำให้คุณรู้สึกหดหู่ […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน วัยรุ่น ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon