home

วัยรุ่น

เมื่อลูกของคุณเริ่มเข้าสู่ "วัยรุ่น" (หญิงอายุ 12-17 ปี และชายอายุ 14-19 ปี) แน่นอนว่าการดูแลสุขภาพและเรื่องอื่น ๆ โดยรวมก็ต้องเปลี่ยนไปจากตอนที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกและสนับสนุนพวกเขาได้ ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

วัยรุ่น

โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นทุกคน ซึ่งเป็นอีกปัญสุขภาพจิตที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย เพราะ โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น สามารถส่งผลกระทบมากมายให้กับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นได้ วันนี้เราได้รวบรวมทั้งผลกระทบและการดูแลวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นมาฝากทุกคนในบทความนี้แล้วค่ะ โรคสมาธิสั้น ส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไร มีวัยรุ่นเป็นโรคสมาธิสั้นจำนวนมาก จึงอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเรียนได้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้ทำการรักษาโรคสมาธิสั้น โดยวัยรุ่นที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจลืมงานที่ได้รับมอบหมาย ทำหนังสือเรียนหาย รู้สึกเบื่อกับการนั่งเรียนนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน อาจกลายเป็นคนไม่สนใจในการเรียนหรืออาจจริงกับการเรียน และการใช้ชีวิตมากเกินไป รวมไปถึงทักษะทางด้านกีฬาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วย โรคสมาธิสั้นในวันรุ่น เพิ่มความเสี่ยงสุขภาพจิตอื่น ๆ โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น อาจเพิ่มความเสี่ยงสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ได้ ทั้งความผิดปกติทางจิต พฤติกรรมและอารมณ์ ดังนี้ ความผิดปกติทางพฤติกรรมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดความรุนแรง และการกระทำผิดต่าง ๆ ความผิดปกติทางอารมณ์ทั้งความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า อาจเป็นเป้าหมายการถูกกลั่นแกล้งได้ เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การดูแล โรคสมาธิสั้นในวันรุ่น โรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในหลายด้าน ครอบครัวและโรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การดูแลที่บ้าน คุณอาจช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยเริ่มต้นจากที่บ้าน ดังนี้ วางทิศทางและขีดเส้นจำกัดอย่างชัดเจน กำหนดตารางประจำวัน และเก็บสิ่งรบกวนสมาธิ สนับสนุนในกิจกรรมที่วัยรุ่นสนใจ เช่น กีฬา งานอดิเรก ดนตรี ให้รางวัลหรือแสดงคำชื่นชมเมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ดี จัดกิจวัตรประจำวันในครอบครัวให้เหมือนกัน พูดคุยกับครูที่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือร่วมกัน ควบคุมอารมณ์เมื่อต้องการฝึกวินัยวัยรุ่นเป็นโรคสมาธิสั้น เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่น […]

หัวข้อ วัยรุ่น เพิ่มเติม

สุขภาพวัยรุ่น

การดื่มสุราในวัยรุ่น อาจเป็นสิ่งที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง เพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันวัยรุ่นส่วนมากมักดื่มสุราเพื่อสังสรรค์ เข้าสังคม หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการป้องกันและรับมือกับปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับปัญหา วัยรุ่นดื่มสุรา มาฝากทุกคนแล้วในบทความนี้เลยค่ะ เหตุผลของ การดื่มสุราในวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ วิถีชีวิต และความเป็นอิสระที่เพิ่มมากขึ้น จึงอาจมีแนวโน้มเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น ดังนี้ อยากรู้อยากลอง วัยรุุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของวัยรุ่นในช่วงอายุ 20 ปี ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการพัฒนาของสมองนี้อาจช่วยอธิบายพฤติกรรมบางอย่างของวัยรุ่นได้ เช่น มีแนวโน้มที่จะต้องการพบเจอกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจเป็นอันตราย อย่างการเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวัยรุ่นเป็นวัยที่มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น จึงมักไม่ทราบว่าการกระทำของตนอาจส่งผลเสียตามมาได้ ความคาดหวังและมุมมอง มุมมองต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีมุมมองว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ มักมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าวัยรุ่นที่มีมุมมองแตกต่างกัน ความทนต่อแอลกอฮอล์ วัยรุ่นส่วนมากสามารถทนต่อผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อาการง่วงนอน อาการเมาค้าง ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากสมองของวัยผู้ใหญ่ที่เติบโตเต็มที่มีความแตกต่างกับสมองของวัยรุ่น การที่วัยรุ่นสามารถทนต่อผลเสียของสุราได้ดียังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์มากกว่าวัยผู้ใหญ่ เพราะพวกเขาอาจรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อดื่มสุรานั่นเอง ลักษณะบุคลิกภาพและโรคทางจิตเวช เด็กที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนอายุ 12 ปี มักจะมีแนวโน้มที่จะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ส่วนวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมชอบก่อกวน สมาธิสั้น และก้าวร้าว มักมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ซึมเศร้า ชอบเก็บตัว หรือวิตกกังวล […]

สุขภาพวัยรุ่น

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพวัยรุ่น เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองและคนรอบข้างควรให้ความใส่ใจ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่น มาฝากทุกท่านแล้วในบทความนี้เลยค่ะ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพวัยรุ่น มีอะไรบ้าง วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความอิสระ อยากรู้อยากลองสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในบางเรื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยรวมของวัยรุ่น และอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นกัน พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น อาจมีดังต่อไปนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เด็กวัยรุ่นบางคนอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจตามมา เช่น ปัญหาทางร่างกาย อาจเกิดอาการเมาค้างหรือเจ็บป่วย อาจมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การพัฒนาทางเพศอาจผิดปกติได้ อาจเกิดความรุนแรงทางกาย และความรุนแรงทางเพศ เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการฆาตกรรม อาจเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ อาจเกิดปัญหาทางสมอง การเจาะร่างกาย วัยรุ่นที่ชื่นชอบการเจาะร่างกายอาจเป็นอีกหนึ่ง พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ที่อาจเพิ่มโอกาสการติดเชื้อโรคทางเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือเชื้อไวรัส HIV เชื้อไวรัสเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมของวัยรุ่นและอาจส่งผลต่อครอบครัวหรือคนรอบข้างได้เช่นกัน ความรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงในวัยรุ่นเป็น พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในวัยรุ่น ที่อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาการ สุขภาพร่างกาย รวมถึงอาจส่งผลเสียต่อโรงเรียนและสังคมด้วย ตัวอย่างพฤติกรรมรุนแรงในโรงเรียน ดังนี้ การกลั่นแกล้งทั้งต่อหน้าและในโลกอินเทอร์เน็ต การทำร้ายร่างกาย การใช้อาวุธ ความรุนแรงทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นอาจนำไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรืออาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน ไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

ร่างกายกำลังส่ง สัญญาณสุขภาพจิตวัยรุ่น ให้ลูกของคุณอยุ่หรือเปล่า? ลองมาสังเกตสัญญาณเหล่านี้เพื่อเตรียมการรับมือ และเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นรอไม่ได้ พ่อแม่ต้องใส่ใจกับปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นที่กำลังร้องบอก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา บทความนี้ได้รวบรวม สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น มาให้คุณแล้วไปดูกันเลย! สุขภาพจิตวัยรุ่น สิ่งที่ไม่ควรละเลย วัยรุ่นคือช่วงอายุตั้งแต่ 10-19 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาในหลายด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม รวมถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การล่วงละเมิด ความรุนแรง หรืออื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตวัยรุ่น การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว และยังส่งผลดีต่อปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาในอนาคตเมื่อวัยรุ่นเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อะไรคือ สัญญาณสุขภาพจิตวัยรุ่น สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความผิดปกติของจิตใจ สถานการณ์ และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และนี่คือตัวอย่าง สัญญาณสุขภาพจิตวัยรุ่น ที่พบบ่อย สัญญาณวิตกกังวลทั่วไป รู้สึกกระสับกระส่าย เหนื่อยง่าย มีปัญหาการนอนหลับ ความคิดสับสน หรือสมาธิสั้นลง มีอาการหงุดหงิด รู้สึกตึงกล้ามเนื้อ มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ มีอารมณ์โกรธ ความเกลียดชัง ความรุนแรงมากขึ้น มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ หลับยาก […]

สุขภาพวัยรุ่น

ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น สามารถส่งผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมได้ เพื่อป้องกันวัยรุ่นให้ห่างไกลจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วันนี้เราได้รวบรวม ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น ที่พบบ่อยมากฝากทุกคนแล้วค่ะ ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น หมายถึงอะไร ปัญหาสุขภาพกายของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นมักทำให้พัฒนาการของวัยรุ่นเกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งการเจ็บป่วยจากโรค การบาดเจ็บ การผ่าตัด การรักษาพยาบาล จนอาจส่งผลให้เกิดความกังวลใจในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกและสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่นอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของวัยรุ่นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเพื่อนฝูง การมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ และอื่น ๆ อีกมากมาย ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่น มีอะไรบ้างนะ? ปัญหาสุขภาพกายวัยรุ่นที่อาจเกิดขึ้นได้และสามารถส่งผลเสียให้กับพัฒนาการของวัยรุ่น ดังนี้ สิว ในช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการอุดตันของไขมันในรูขุมขนจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว บริเวณที่มีสิวส่วนใหญ่จะขึ้นที่ใบหน้า ลำคอ หลัง หน้าอก และไหล่ สิวไม่ใช่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือแผลเป็นถาวร แต่สิวอาจทำลายความมั่นใจให้กับวัยรุ่นได้ การป้องกันสิวในวัยรุ่น พยายามอย่าล้างหน้ามากเกินไปหรือใช้สครับที่รุนแรง ล้างหน้าแค่วันละ 2 ครั้งต่อวันก็เพียงพอต่อการทำความสะอาดใบหน้า เพราะการล้างหน้ามากเกินไปอาจทำให้ผิวระคายเคืองและแห้ง ยิ่งกระตุ้นให้ผิวผลิตต่อมน้ำมันออกมามากขึ้นและส่งผลให้เกิดสิวเพิ่มขึ้น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดสิว พยายามอย่าบีบหรือกดสิว เพราะการบีบสิวอาจทำให้แบคทีเรียเข้าไปในผิวหนังได้ และอาจเพิ่มความอักเสบมากขึ้นจนทำให้เกิดแผลเป็นถาวร ความผิดปกติของประจำเดือน วัยรุ่นหญิงบางคนอาจมีความผิดปกติของประจำเดือน ทั้งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบ่อยครั้ง มีอาการปวดท้องเมื่อมีประจำเดือนโดยเฉพาะในช่วง 2-3 เดือนแรกเมื่อมีประจำเดือน ความผิดปกติของประจำเดือนอาจส่งผลต่อสุขภาพวัยรุ่นในระยะยาว อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคตได้อีกด้วย การรักษาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นมีประจำเดือนเป็นปกติ โดยแพทย์อาจแนะนำให้กินยาแก้ปวดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือน หรืออาจใช้วิธีรักษาด้วยฮอร์โมนสำหรับผู้ที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งวิธีการวินิจฉัยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยและการวินิจฉัยเบื้องต้นของแพทย์ด้วย สุขภาพช่องปาก วัยรุ่นบางคนเริ่มมีปัญหาช่องปากทั้งรูปฟันที่ไม่สวยงาม ฟันผุ หรือฟันคุด เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาช่องปากที่อาจส่งผลต่อความมันใจในตัวเองของวัยรุ่น การจัดฟัน เมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการกัด ฟันบิดเบี้ยว มีตำแหน่งฟันที่ไม่เหมาะสม […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้เพราะหนึ่งชีวิตมีความสำคัญ และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นสามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นทุกคน ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและใส่ใจปัญหาที่ลูกของคุณอาจกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการปกป้องลูกคุณจากการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ลองมาอ่านบทความนี้แล้วคุณจะรู้ว่าวัยรุ่นกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ อะไรที่ทำให้เสี่ยงต่อ การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดบางอย่างของวัยรุ่นที่กำลังประสบปัญหามีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ซึ่งวัยรุ่นอาจกำลังเผชิญกับความเครียด ความกังวลหรือความกดดันจากรอบตัว อีกทั้งช่วงวัยรุ่นยังเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต้องการความเป็นอิสระที่มักขัดแย้งกับกฎเกณฑ์และความคาดหวังจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ หรืออาการนอนไม่หลับ มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น และยิ่งวัยรุ่นที่มีความกดดันจากปัญหาในชีวิต เช่น พ่อแม่หย่าร้าง หรือถูกกลั่นแกล้ง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีก หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่น ความผิดปกติทางจิตใจ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ความรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องต่าง ๆ ความรู้สึกสิ้นหวังและไรค่าที่มาพร้อมกับภาวะซึมเศร้า เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว ประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดนทารุณกรรม ใช้ความรุนแรง หรือการกลั่นแกล้ง มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างครอบครัว เพื่อนและสังคม เกิดความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด สามารถเข้าถึงวิธีการฆ่าตัวตายได้ เช่น อาวุธปืน หรือยาต่าง ๆ มีปัญหาทางร่างกายอาจด้วยโรคร้ายหรือพิการทางร่างกาย เด็กที่เป็นลูกบุญธรรม กลุ่มเพศ LGBTQ ที่โดนต่อต้านจากครอบครัวและสังคม สัญญาณเตือน […]

ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เด็กเริ่มเข้าสู้ช่วงวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 13-18 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่ควรใส่ใจและให้ความสำคัญ เพราะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม พวกเขาอาจกำลังต้องการคำปรึกษาจากคุณ เพื่อให้คุณได้เข้าใจลูกรักมากยิ่งขึ้นบทความนี้ได้รวบรวม การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น มาให้คุณแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น มีอะไรบ้าง? การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทั้งทางทางร่างกาย อารมณ์และสังคม ซึ่งในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว อาจมีการเติบโตทางร่างกายได้หลายเซนติเมตรในเวลาไม่กี่เดือน หรือเริ่มมีความสนใจเรื่องเพศเพิ่มมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละคน บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้า แต่บางคนอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สำหรับเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก่อนเด็กผู้ชาย ในบางคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบแต่บางคนอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ได้แก่ เต้านมเริ่มขยาย เปลี่ยนแปลงรูปร่างและส่วนสูง การเจริญเติบโตของอวัยวะเพศ เริ่มมีขนใต้วงแขนและตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เริ่มมีประจำเดือนอาจเริ่มตั้งแต่อายุ 10-16 ปี สำหรับเด็กผู้ชายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตั้งแต่อายุ 11-12 ปี หรือในบางคนอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 9-14 ปี ได้แก่ การเจริญเติบโตขององคชาตและอัณฑะ เปลี่ยนแปลงรูปร่างและส่วนสูง เริ่มมีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นโดยมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศและอาจมีฝันเปียก มีการเจริญเติบโตของร่างกายโดยมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น และใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงใบ ในบางคนเริ่มมีเสียงแตกหนุ่ม เริ่มมีขนใต้วงแขนและตามอวัยวะต่าง ๆในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เมื่อลูกของคุณก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแน่นอนว่าช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณอาจสังเกตได้ว่าลูกของคุณเริ่มแสดงอารมณ์ที่รุนแรงในช่วงเวลาต่าง […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น ที่พบเจอส่วนใหญ่มักมาจากสภาพแวดล้อมรอบด้านพวกเขา จนทำให้ลูกรักมักเผชิญกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก และอารมณ์ หากคนในครอบครัวไม่รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากที่เด็ก ๆ เลือกจะเก็บไว้ภายในจิตใจ อาจนำมาสู่การแสดงออกในรูปแบบเหตุการณ์รุนแรงก็เป็นได้ สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพจิต ที่ผู้ปกครองควรสังเกต หากเป็นอาการแรกเริ่มลูกรักของคุณอาจปวดศีรษะบ่อย นอนหลับยาก พร้อมน้ำหนักที่ลดลง แต่กรณีเมื่อสภาวะจิตใจของพวกเขาย่ำแย่ลง คุณพ่อคุณแม่ทุกควรควรสังเกตถึงสัญญาณเตือนจากปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปของลูกรัก ดังต่อไปนี้ ความโศกเศร้าต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย และรุนแรง รับประทานอาหารได้น้อยลง ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมใด ๆ หาที่ระบายด้วยการทำร้ายตัวเอง หรือใช้สารเคมีผิดกฎหมายเข้ามาช่วยคลายความเครียด อยากอยู่คนเดียว เลี่ยงการเจอกับผู้คนรอบข้าง บางครั้งอาจมีการพูดถึงความตาย ผลการเรียนไปในเชิงลบ หรือมีการขาดเรียน โดดเรียนบ่อยครั้ง เป็นต้น แน่นอนว่าเมื่อสัญญาณเตือนข้างต้นปรากฏขึ้น คุณควรพาเข้ารับขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเภททันที เนื่องจากแพทย์อาจมีหลักจิตวิทยา และทักษะการสื่อสารที่อาจทำให้เด็กช่วงวัยรุ่นนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะเด็กที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น บางคนอาจไม่มีความกล้าพอที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวได้อย่างเปิดเผย 5 ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น มีอะไรบ้าง เมื่อปัญหาต่าง ๆ รุมเร้าเกินกว่าที่จิตใจของพวกเขาจะรับไหว อาจทำให้เด็ก ๆ นั้นเผชิญกับโรคที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพจิต โดยไม่รู้ตัว ดังนี้ 1. โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) โรควิตกกังวล คือความวิตกกังวลที่มากจนเกินไปของผู้ป่วย และมาจากปัจจัยหลาย […]

ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น

ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น ในช่วงอายุ 12-17 ปี มักมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงการเลี้ยงดูของคนในครอบครัว วันนี้ Hello คุณหมอ จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการลูกรัก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ เพื่อนำไปเป็นคู่มือในการฝึกฝนกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกรัก และเอาใจใส่ให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพใช้ชีวิตอย่างมีควาสุขในสังคม มาฝากกันค่ะ ช่วงเวลาสำคัญและพัฒนาการวัยรุ่น เปลี่ยนไปอย่างไร คุณพ่อคุณแม่คงอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อลูกรักวัยเด็กกำลังเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ และด้านการใช้ชีวิต ที่อาจสามารถส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต แต่ก่อนจะพาผู้ปกครองทุกคนไปทราบถึงเคล็ดลับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่น นั้น ทุกคนอาจต้องทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเบื้องต้นเสียก่อน โดยแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ พัฒนาการวัยรุ่น อายุ 12-14 ปี ช่วงเวลาสำคัญสำหรับเด็กวัยแรกรุ่นในช่วงอายุ 12-14 ปี ที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มักเริ่มจดจ่ออยู่กับการค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบ รักอิสระ อยากดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่สังคม เช่น การเลือกเสื้อผ้า จัดทรงผม รวมถึงเริ่มมีอารมณ์ที่แปรปรวนต่างจากกับช่วงวัยเด็ก พร้อมทั้งมีกระบวนการคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน และเริ่มแสดงความรู้สึกออกมาให้คุณพ่อคุณแม่ หรือคนรอบตัวได้ทราบว่าพวกกำลังมีความคิด และความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น ๆ เนื่องจากเด็กช่วง วัยรุ่น อาจถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด หากเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่ ๆ ในเชิงลบ เพราะพวกเขาอาจต้องการเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มาก แต่กลับกันเมื่อลูกของคุณเข้าไปอยู่สภาพแวดล้อมที่ดี […]

สุขภาพวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นช่วงชีวิตของการวางรากฐานการมีสุขภาพที่ดี เพราะวัยรุนเป็นวัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทางร่างกาย ปัญญา และสังคม การ ดูแลสุขภาพวัยรุ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากโรค เพื่อการ ดูแลสุขภาพวัยรุ่น ได้อย่างตรงจุด ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย ดูแลสุขภาพวัยรุ่นด้วยเครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คลิก ปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น ปัญหา สุขภาพวัยรุ่น ที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของปัญหา สุขภาพวัยรุ่น ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา ปัจจัยอื่นที่สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นได้ คือ ความรุนแรง ความรู้สึกด้อยค่า ความวิตกกังวล ปัญหาทาอารมณ์ ปัญหาทางครอบครัว การดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่นจึงเป้นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย โรคกินผิดปกติและภาวะทุพโภชนาการ วัยรุ่น หลายคนอาจมีความกังวลเรื่องรูปร่างและน้ำหนัก จนอาจนำไปสู่ปัญหาการกินผิดปกติ เช่น กินน้อยเกินไป กินมากเกินไป และอาจนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพมากมายในอนาคต  ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ ความรุนแรง ความสาเหตุเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตใน วัยรุ่น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในวัยรุ่นชายและเด็กหญิงอายุประมาณ 20 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่มากจากความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทำให้เกิดความก้าวร้าวในวัยรุ่น เอชไอวี/ เอดส์ เอชไอวี (HIV) เป็นโรคหนึ่งที่คุกคามสุขภาพวันรุ่นเนื่องจากวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากลองจึงอาจเกิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น […]

สุขภาพจิตวัยรุ่น

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น เป็นปัญหาของวัยว้าวุ่นที่พ่อแม่ควรใส่ใจ เพราะปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นมีส่วนสำคัญที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ เพื่อเฝ้าระวังและลงมือรักษาได้ทัน Hello คุณหมอ มีสัญญาณเตือน ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น มากฝากทุกคนแล้วค่ะ เตรียมตัวให้พร้อมรู้วันไข่ตรงกับเครื่องมือคำนวณการตกไข่ คลิก สัญญาณเตือน ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพจิต ในวัยรุ่นอาจเป็นเรื่องยากที่จะสังเกต เนื่องจากอาการอาจแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พ่อแม่จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต หากพบว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นเริ่มสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่โรงเรียน หรือกับกลุ่มเพื่อน หากคุณกำลังสังเกตเห็นว่าลูกของคุณมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ อาจเป็นสัญญาณถึงปัญหา สุขภาพจิต ในวัยรุ่นได้ หมดความสนใจกับสิ่งที่ชื่นชอบหรือกำลังทำ รู้สึกท้อถอย สิ้นหวัง หมดกำลังใจ หมดพลังในการจำกิจกรรม นอนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ง่วงตลอดเวลา ไม่เข้าร่วมสังคมทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ชอบที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียว มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา น้ำหนัก ทำให้คุมอาหารหรือออกกำลังกายมากเกินไป มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำลายข้าวของ หรือทำร้ายผู้อื่น คิดฆ่าตัวตาย นอนในช่วงเวลาที่ไม่ควรนอน มีอาการเจ็บป่วยทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดหลัง เกิดภาพหลอน ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น มีอะไรบ้าง โรควิตกกังวล โรควิตกกังวลเป็น ปัญหาสุขภาพจิต ที่พบบ่อยในวัยรุ่น อาจมีทั้งโรควิตกกังวลทั่วไป โรควิตกกังวลทางสังคม โรคตื่นตระหนก […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน วัยรุ่น ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon