พ่อแม่เข้มงวด ข้อดีที่เด็กๆ ต้องขอบคุณเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

เด็กๆ มักจะบ่น หรือไม่พอใจเวลาที่ พ่อแม่เข้มงวด แต่ความจริงแล้ว การมีพ่อแม่เข้มงวด อาจนำมาสู่ข้อได้เปรียบหลายประการ เนื่องจากผู้ปกครองที่เข้มงวด มักจะกำหนดมาตรฐานในการเลี้ยงดูลูกเอาไว้สูง ผู้ปกครองกลุ่มนี้มักจะรู้ว่าจะผลักดันหรือช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง เด็กๆ อาจจะมองว่าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป แต่ทุกการกระทำล้วนมีผลตามมา ความเข้มงวดต่อเด็กในเรื่องต่างๆ จะสามารถช่วยพวกให้เด็กได้พัฒนาตัวเอง และส่งผลดีเมื่อพวกเขาโตขึ้น

ผลดีจากการมี พ่อแม่เข้มงวด

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

หลายๆ คนมักจะพบว่า บ้านไหนที่พ่อแม่เข้มงวด ลูกบ้านนั้นมักจะเป็นแบบอย่างของการเป็นลูกที่ดี เพราะเด็กเหล่านี้มักจะเชื่อฟังผู้อื่น ทั้งพ่อแม่ที่บ้าน และคุณครูที่โรงเรียน แถมส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนที่ดี มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน เพราะรู้จักแสวงหาความรู้ในเรื่องอื่นๆ อยู่เสมอ โดยความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะเด็กที่มีพ่อแม่เข้มงวดมักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คอยผลักดันให้ต้องทำเรื่องต่างๆ ได้สำเร็จตามมาตรฐานที่พ่อแม่ตั้งเอาไว้สูง นอกจากรู้จักแสวงหาความรู้แล้ว เด็กเหล่านี้ยังได้ฝึกวินัยในตัวเองตั้งแต่เด็ก และมักผลักดันตัวเองให้เรียนหนักขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการเรียนดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูและผลการเรียนของเด็ก พบว่า เด็กที่มีผลการเรียนดี ส่วนใหญ่มักจะมีพ่อแม่เข้มงวด

2. พ่อแม่เข้มงวด ลูกก็มีความมั่นใจ

การมีผู้ปกครองเข้มงวดหมายความว่า เด็กๆ จะต้องรับผิดชอบกับทุกการกระทำของตัวเอง พวกเขาโตมากับความเข้าใจว่า การทำงานหนักจะนำพาให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ยิ่งพ่อแม่ตั้งความหวังเอาไว้สูง เด็กๆ ก็ยิ่งต้องพยายามหนักขึ้น จะได้ประสบความสำเร็จ เด็กเหล่านี้จะได้ฝึกความสามารถในการประเมินสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจ พ่อแม่ที่เข้มงวดจะช่วยผลักดันให้ลูกๆ ของพวกเขาทำทุกอย่างให้ดีขึ้น เด็กๆ จึงรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ และรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือปัญหาใดๆ ขึ้นในชีวิต เด็กที่มีพ่อแม่เข้มงวดจึงไม่หนีปัญหา แต่พยายามเผชิญหน้าและแก้ปัญหาด้วยทัศนคติอันเข้มแข็ง

3. การควบคุมตัวเอง

เด็กที่มีพ่อแม่เข้มงวดจะได้ฝึกควบคุมพฤติกรรมของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากพ่อแม่ที่เข้มงวดมักจะกำหนดขอบเขต และมีขีดจำกัดในทุกเรื่อง ทั้งยังคอยควบคุมให้ลูกมีระเบียบวินัยอยู่ตลอดเวลา ความเข้มงวดและกฎระเบียบของพ่อแม่จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักคิด ไม่หลงไปตามแรงยั่วยุ หรือแรงกดดันจากเพื่อนๆ เวลาที่เพื่อนๆ ยุให้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ที่รู้จักควบคุมตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็มักจะควบคุมตัวเองได้ดีเช่นกัน

4. ความเป็นตัวของตัวเองและความรับผิดชอบ

เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กกลุ่มอื่น เด็กที่มีพ่อแม่เข้มงวดมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่า เพราะพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองตั้งแต่เด็ก พวกเขาจะได้ฝึกคิดด้วยตัวเอง และรู้จักประนีประนอม เวลาที่เกิดความขัดแย้งกับเด็กคนอื่น เมื่อเด็กที่มีพ่อแม่เข้มงวดเข้าสู่ช่วงวัยที่ควรเก็บเงินเพื่ออนาคต หรือฝึกช่วยเหลือตัวเอง เช่น ทำงานพิเศษ พวกเขาก็สามารถทำได้โดยแทบไม่เกิดปัญหา เพราะรู้จักเป็นตัวของตัวเองและได้ฝึกความรับผิดชอบมาโดยตลอด นอกจากนี้ เด็กกลุ่มนี้ยังรู้จักคุณค่าของเงิน และรู้จักวิธีใช้เงินอย่างชาญฉลาด ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่า พวกเขาจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินในอนาคตอย่างแน่นอน

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน