เกษตรกรยุคใหม่ หยุด เผาไร่อ้อย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง  PM 2.5 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ทางการการเกษตร เช่น เผาไร่นา เผาไร่อ้อย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่มีการเพาะปลูกอ้อยเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ยิ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนที่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวไร่อ้อยจะทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก หากเกษตรกรยังคงเผาไร่อ้อยอยู่ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร วันนี้ Hello คุณหมอ มีคำตอบมาให้คุณค่ะ

ทำไมเกษตรกร จึงต้อง เผาไร่อ้อย ก่อนตัด

การเก็บเกี่ยวอ้อยนั้นสามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือการตัดอ้อยสด และการเผาอ้อยก่อนตัด แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกเผาอ้อยก่อนตัดโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

  • การเผาอ้อยก่อนตัดนั้นเก็บเกี่ยวได้สะดวกและง่ายกว่า
  • อัตราค่าจ้างแรงงานถูกกว่าการจ้างแรงงานตัดอ้อยสด
  • รถตัดอ้อยมีน้อยและไม่บางพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้รถตัดอ้อย
  • หากเผาอ้อยก่อนตัดจะได้คิวในการขายก่อนอ้อยสด โดยโรงงานน้ำตาลให้คิวอ้อยไฟไหม้ก่อนอ้อยสด เนื่องจากค่าความหวานของอ้อยไฟไหม้จะมีน้ำหนักลดลงถึงร้อยละ 20 แต่อ้อยสดลดลงเพียงร้อยละ  14 (ระยะเวลาหลังตัด 14วัน) ส่งผลให้โรงงานต้องรีบรับซื้อภายใน 48 ชั่วโมง

 ภัยเงียบของสารที่เกิดจากการ เผาไร่อ้อย ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

ประชาชนในเขตพื้นที่เผาอ้อยส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยสารต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนี้

  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การเผาไร่อ้อยทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าเราสูดเข้าไปในร่างกายมากๆ จำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง บางรายถึงขึ้นหมดสติ และเสียชีวิตได้เลย

  • สารคาร์บอนมอนอกไซด์

สารคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถรวมกับเฮโมโกลบิน (Hemoglobin)ในเลือดได้ ทำให้ร่างกายเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน บางรายถึงขึ้นหมดสติ และเสียชีวิตได้เหมือนกัน

  • สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือสารพีเอเอช

สารนี้ส่งผลให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปอด เป็นต้น

  • สารฟอร์มาดีไฮด์

สารตัวนี้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เมื่อร่างกายได้รับสารนี้บ่อยๆอาจทำให้เกิดโรคต่อถุงลมปอด และมีอาการแน่นหน้าอก หายใจหอบ

  • สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์

หากร่างกายได้รับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณสูง จะรู้สึกแน่นหน้าอก ชีพจรเต้นเร็ว เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย

  • ฝุ่นละออง

ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เจ็บคอ แสบหู แสบตา หอบหืด นอกจากนี้ยังส่งผลให้เป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคภูมิแพ้ ไอเรื้อรัง โรคไซนัสอักเสบ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: มกราคม 29, 2020 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 3, 2020

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน