home

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

เมื่อปวดปัสสาวะแล้วไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้ จนมีปัสสาวะเล็ดออกมา นั่นแสดงว่า คุณกำลังอยู่ใน ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ แต่สาเหตุและวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความของเรา

ความรู้ทั่วไป

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

เมื่อพูดถึง อาการปัสสาวะเล็ด หลายคนจะมีภาพจำว่าอาการเหล่านี้มักพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ความจริงแล้ว ปัสสาวะเล็ด สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ และยังมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไปด้วย วันนี้ Hello คุณหมอ มีสาระดี ๆ เกี่ยวกับอาการ ปัสสาวะเล็ด มาฝากค่ะ ปัสสาวะเล็ด (Urinary incontinence) คืออะไร อาการปัสสาวะเล็ด คือ อาการทางสุขภาพที่ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะของตนเองได้ ซึ่งปกติแล้วเราจะปัสสาวะเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ หรือต้องการปัสสาวะ แต่ผู้ที่มีอาการปัสสาวะเล็ดจะไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะของตนเองได้ ทำให้ ปัสสาวะเล็ด หรือ ปัสสาวะราด ออกมาในสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ โดยอาจจะปัสสาวะเล็ดเมื่อมีอาการไอหรือจาม หรือปัสสาวะเล็ดออกมาก่อนที่จะไปถึงห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม อาการปัสสาวะเล็ดอาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หรือเรื้อรังก็ได้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แตกต่างกันไป อาการปัสสาวะเล็ด เป็นอย่างไร อาการปัสสาวะเล็ด สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท และแต่ละประเภทก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 1. ปัสสาวะเล็ดขณะออกแรง (Stress incontinence) คือ อาการปัสสาวะเล็ด เนื่องจากมีการออกแรงกดกระเพาะปัสสาวะอย่างกะทันหัน เช่น การไอ การจาม การหัวเราะ การออกกำลังกาย การวิ่ง การกระโดด หรือการยกของหนัก 2. ปัสสาวะราดแบบกะทันหัน (Urge incontinence) […]

x