home

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้

เมื่อปวดปัสสาวะแล้วไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้ จนมีปัสสาวะเล็ดออกมา นั่นแสดงว่า คุณกำลังอยู่ใน ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ แต่สาเหตุและวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความของเรา

x