ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก (Hypothyroidism in Children)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก สามารถเกิดได้ทุกวันรวมทั้งเด็กและทารก ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก ถ้าเป็นขั้นรุนแรงจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

คำจำกัดความ

ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก คืออะไร

ไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก (Hypothyroidism in Children) ขั้นรุนแรง ส่งผลต่อการเติบโตที่ช้า ความผิดปกติทางพัฒนาการทางสติปัญญา และพัฒนาการที่ช้า อาการของภาวะนี้มักไม่แสดงในช่วงแรกเกิด ช่วงอายุของเด็กในการแสดงอาการ และความรุนแรงของอาการ ขึ้นอยู่กับภาวะของต่อมไทรอยด์ ว่าทำงานได้ดีแค่ไหน

ไทรอยด์เป็นพิษในเด็กพบบ่อยแค่ไหน

ไทรอยด์เป็นพิษเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก สามารถเกิดได้กับคนทุกวัย รวมทั้งเด็กและทารก โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

ทารกแรกเกิด

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ แต่อาการของโรคในเด็กอาจมีแตกต่างกันไป ในเด็กแรกเกิด อาการเกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์หรือเดือนแรก อาการอาจไม่ชัดเจน จนแพทย์หรือพ่อแม่ไม่สังเกตเห็น อาการอาจมีดังนี้

 • ตัวเหลือง และจุดขาวที่ตา
 • ท้องผูก
 • เบื่ออาหาร
 • ตัวเย็น
 • ร้องไห้น้อยลง
 • หายใจดัง
 • นอนหลับมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆ น้อยลง
 • จุดนิ่มบนศีรษะขยายใหญ่ขึ้น
 • ลิ้นโต

ทารกและเด็กเล็ก

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่เริ่มในวัยเด็กนั้น แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กเล็กมีดังนี้

 • ส่วนสูงน้อยกว่าความสูงเฉลี่ย
 • ขนาดตัวสั้นกว่าปกติ
 • ฟันแท้ขึ้นช้ากว่าปกติ
 • เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ช้ากว่า
 • พัฒนาการทางอารมณ์ช้า
 • อัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติ
 • ผมขาดง่าย
 • หน้าบวม

อาการที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ที่มีภาวะไทรอยด์ มีดังนี้

วัยรุ่น

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กวัยรุ่น มักเกิดในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ โรคต่อมไทรอยด์อักเสบฮาชิโมโต (Hashimoto’s thyroiditis) วัยรุ่นที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น โรคต่อมไทรอยด์อักเสบฮาชิโมโต โรคเกรฟ หรือเบาหวานชนิดที่ 1 มีความเสี่ยงสูงกว่าในการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ เด็กที่มีภาวะทางพันธุกรรม เช่น โรคดาวน์ซินโดรมมีความเสี่ยงที่สูงในการเป็นไทรอยด์เป็นพิษเช่นกัน

อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษในวัยรุ่นคล้ายกับอาการในผู้ใหญ่ แต่บางอาการอาจไม่ชัดเจน หรือระบุไม่ได้ วัยรุ่นที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษมักแสดงอาการทางร่างกาย ดังนี้

 • น้ำหนักเพิ่ม
 • เติบโตช้า
 • ตัวไม่สูง
 • ดูเด็กกว่าวัย
 • พัฒนาการทางการหายใจช้า
 • เริ่มมีประจำเดือนช้า
 • ประจำเดือนมามากและไม่สม่ำเสมอน้ำหนักขึ้นขณะมีประจำเดือน เป็นเพราะอะไรกันนะ
 • ขนาดอัณฑะใหญ่ในเด็กผู้ชาย
 • เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ช้า
 • ผิวแห้ง
 • ผมและเล็บเปราะ
 • ท้องผูก
 • หน้าบวม เสียงแหบ ต่อมไทรอยด์ใหญ่ขึ้น
 • ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อติดขัด

วัยรุ่นที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แต่ไม่แสดงออกอย่างชัดเขน อาการเหล่านี้ได้แก่

อาจมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค ควรติดต่อแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

หากพบว่ามีอาการที่กล่าวข้างต้นหรือมีคำถามเกี่ยวกับโรคนี้ ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก คือประวัติในครอบครัวที่เคยมีภาวะนี้

สาเหตุอื่นๆ ได้แก่

 • ได้รับไอโอดีนในอาหารไม่เพียงพอ
 • เกิดมาโดยต่อมไทรอยด์บกพร่อง หรือไม่มีต่อมไทรอยด์ (อาจเรียกว่า โรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กําเนิด)
 • แม่ได้รับการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษไม่ดีขณะตั้งครรภ์
 • ต่อมใต้สมองผิดปกติ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก มีดังนี้

 • ญาติพี่น้อง เด็กที่มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือญาติมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษมีความเสี่ยงมากกว่า ประวัติของสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันส่งผลต่อต่อมไทรอยด์เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง
 • ภาวะภูมิแพ้ตัวเอง เช่น โรคคอพอกตาโปน (Graves’ disease) หรือ โรคฮาชิโมโต (Hashimoto’s thyroiditis) มักเกิดขึ้นในช่วงก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ภาวะไทรอยด์เหล่านี้เกิดขึ้นในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้ทดแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

การวินิจฉัยเด็กโรคที่ดีที่สุด มักขึ้นอยู่กับช่วงอายุและปัจจัยอื่นๆ ตามปกติแล้วจะใช้วิธีการตรวจร่างกายและการทดสอบเฉพาะ

การตรวจเพื่อวินิจฉัยอาจประกอบด้วย

 • การตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยด์ (TSH) หรือไทรอกซิน (T4)
 • การตรวจจากภาพถ่าย (imaging tests)
 • การคลำคอเพื่อตรวจการขยายตัวของต่อมไทรอยด์หรือคอพอก

การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กมีหลายวิธี โดยปกติแพทย์มักจะเลือกใช้ยา เช่น ยาเลโวไทรอกซิน (Levpthyroxine) โดยที่ขนาดยานั้นจะแตกต่างกันไป ตามอายุของเด็กและปัจจัยอื่นๆ

การรักษาเด็กแรกเกิดที่เป็นโรคไทรอยด์มักได้ผลดี หากเริ่มในช่วงขวบเดือนแรก หากปล่อยทิ้งไว้ ปริมาณฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำจะนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือพัฒนาการที่ช้า อย่างไรก็ตาม แพทย์จะทำการคัดกรองเด็กภายใน 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจึงมักจะไม่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็กด้วยตนเอง

เนื่องจากสาเหตุหลักในการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก มักจะมาจากพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมา ไม่ได้เป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์จึงไม่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาภาวะไทรอยด์เป็นพิษในเด็ก

หากมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา

Hypothyroidism in Infants, Children, and Teens - Topic Overview https://www.webmd.com/women/tc/hypothyroidism-in-infants-children-and-teens-topic-overview Accessed November 01, 2017

Hypothyroidism in Infants and Children http://www.merckmanuals.com/professional/pediatrics/endocrine-disorders-in-children/hypothyroidism-in-infants-and-children  Accessed November 01, 2017

Hypothyroidism in Children: Knowing the Signs and Symptoms https://www.healthline.com/health/hypothyroidism/hypothyroidism-in-children#2 Accessed November 01, 2017

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เมไทมาโซล (Methimazole)

ยา เมไทมาโซล (Methimazole) ใช้เพื่อรักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน และรักษาหรือเตรียมสำหรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่ทำงานเกิน และยังอาจใช้สำหรับสภาวะอื่นๆ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ มิถุนายน 7, 2019

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกเกือบหมด (Subtotal Thyroidectomy)

การ ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกเกือบหมด เป็นการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก แต่คงเหลือเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ไว้เล็กน้อย เพื่อให้ต่อมไทรอยด์สามารถทำงานต่อไปได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี

หัวไชเท้า เห็นสีจืดๆ แต่คุณประโยชน์จัดจ้านเกินตัว

หัวไชเท้า (Daikon) มีรูปร่างเหมือนแครอทสีขาว ผู้คนในแถบเอเชียจะนิยมนำทำอาหาร เช่น ต้มจับฉ่าย หัวไชเท้าทอดกรอบ และประโยชน์สุขภาพของหัวไชเท้ามีมากมาย ดังนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Sopista Kongchon

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)

ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากต่อมไทรอยด์ที่ทำงานมากเกินไป ฮอร์โมนไทรอยด์ที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ พฤศจิกายน 14, 2018

บทความแนะนำ

โรคต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิคุ้มกัน (Hashimoto’s Thyroiditis)

โรคต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิคุ้มกัน (Hashimoto’s Thyroiditis)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 27, 2020
ผมแตกปลาย จะหยุดปัญหากวนใจสาวๆ นี้ได้อย่างไร

ผมแตกปลาย จะหยุดปัญหากวนใจสาวๆ นี้ได้อย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 5, 2020
ไขความลับ น้ำปัสสาวะ ยารักษาโรคสมัยพุทธกาล

ไขความลับ น้ำปัสสาวะ ยารักษาโรคสมัยพุทธกาล

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 4, 2020
เล็บกับสุขภาพ รู้หรือไม่…เล็บสามารถบอกถึงสุขภาพของคุณได้

เล็บกับสุขภาพ รู้หรือไม่…เล็บสามารถบอกถึงสุขภาพของคุณได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 27, 2020