home

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดขึ้นได้ในปอด หน้าอก ไซนัส จมูก และลำคอ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ทาง Hello คุณหมอ จึงได้รวบรวมวิธีการป้องกันตัวเองและข้อมูลสำคัญเอาไว้ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป

หัวข้อ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เพิ่มเติม

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

หนึ่งในโรคติดต่อในกลุ่มทางเดินหายใจที่ร้ายแรงที่สุดคือ โรคซาร์ส ไข้หวัดตัวร้าย ที่เกิดจาก ไวรัสซาร์ส หากเป็นแล้วไม่รีบรักษาอาจเสี่ยงตายถึงชีวิต แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะถ้ารู้ทัน ก็สามารถป้องกันโรคซาร์สได้ไม่ยากและโรคซาร์สก็อาจไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไป โรคซาร์ส คืออะไร  โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส (Coronavirus) เป็นโรคในกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจ แต่เป็นชนิดเฉียบพลันรุนแรง ซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สามารถติดต่อได้ง่าย พบในคนทุกวัย และมักมีความรุนแรงในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ โรคซาร์สกับสาเหตุการระบาดในประเทศไทย  ประเทศไทยพบครั้งแรกในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นนายแพทย์ชาวอิตาลีที่ติดมาจากผู้ป่วยชาวเวียดนาม แล้วมีอาการป่วยในขณะที่กำลังเดินทางมาประเทศไทย แต่ขณะนั้นยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มพยาบาลที่ทำการดูแลรักษา และยังไม่พบการระบาดในเขตชุมชน วิธีสังเกตอาการว่า คุณเสี่ยงติดไวรัส โรคซาร์ส หรือ ไข้หวัดธรรมดา อาการของโรคซาร์สมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด โดยเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว เบื่ออาหาร บางคนอาจมีอาการหนาวสั่น เจ็บคอ หรือท้องเสียร่วมด้วย ในช่วง 3-7 วันต่อมา จะมีอาการไอแห้ง ๆ หากอาการหนักถึงขั้นปอดบวม […]

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

โรคซาร์ส (SARS) เป็นรูปแบบหนึ่งของปอดบวม โรคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2002 แม้ว่าผู้ที่ติดเชื้อ 9 ใน 10 คน หายจากโรค แต่หากผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตได้ คำจำกัดความ โรคซาร์สคืออะไร โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome) หรือโรคซาร์ส (SARS) เป็นรูปแบบหนึ่งของปอดบวม โรคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2002 ภายในเวลาไม่กี่เดือน นักท่องเที่ยวและชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศทำให้เกิดการระบาดของโรคใน 29 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าผู้ที่ติดเชื้อ 9 ใน 10 คน หายจากโรค แต่หากผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยสามารถเสียชีวิตได้ ดังนั้น ภาคส่วนที่มีอำนาจเร่งประชาสัมพันธ์สัญญาณของโรค วิธีการวินิจฉัย และแนะนำให้แยกผู้ป่วยออกมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในเดือนกรกฎาคม ปี 2003 การระบาดของโรคซาร์สหยุดลง และไม่มีรายงานการเติดเชื้อโรคอีกตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา โรคซาร์สพบบ่อยแค่ไหน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หากคุณป่วยเป็นโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน โรคหัวใจ หรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคซาร์ส คุณมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตอยู่ในอัตราที่สูง อาการ อาการของโรคซาร์ส สัญญาณเบื้องต้นของโรคซาร์สได้แก่ ไข้หวัด […]

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Respiratory tract infections: RTI) เป็นการติดเชื้ออะไรก็ตามที่โพรงจมูก (sinus) คอ ทางเดินหายใจ หรือปอf มักเกิดจากไวรัส แต่ก็อาจเกิดจากแบคทีเรียได้  โรคหวัดเป็น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คำจำกัดความ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนคืออะไร โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Respiratory tract infections: RTI) เป็นการติดเชื้ออะไรก็ตามที่โพรงจมูก (sinus) คอ ทางเดินหายใจ หรือปอด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจมักเกิดจากไวรัส แต่ก็อาจเกิดจากแบคทีเรียได้ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือเภสัชกร โรคหวัดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด โดยทั่วไปผู้ทำงานด้านสุขภาพมักโรคนี้ออกเป็นสองแบบคือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratory tract infections) ที่มีผลต่อจมูก โพรงจมูก และคอ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง (Lower respiratory tract infections) ที่มีผลต่อทางเดินหายใจและปอด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ โรคหวัดทั่วไป ทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) เป็นการติดเชื้อของต่อมทอนซิลและเนื้อเยื่อบริเวณด้านหลังคอ โพรงจมูกหรือไซนัสอักเสบ (Sinusitis) เป็นการติดเชื้อที่โพรงจมูก กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis) เป็นการติดเชื้อที่กล่องเสียง (larynx) อาการไข้หวัดใหญ่ (Flu) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน พบได้บ่อยแค่ไหน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเป็นเหตุผลที่พบได้มากที่สุด ในการทำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่มักพบได้มากที่สุดในฤดูฝนและฤดูหนาว โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการ อาการโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนมีอะไรบ้าง อาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบได้บ่อย ได้แก่ คัดจมูก น้ำมูกไหล มีน้ำมูก (อาจเปลี่ยนจากสีใสเป็นสีขาวและเป็นสีเขียว) หายใจทางปาก จาม คอเจ็บหรือเป็นแผล รู้สึกเจ็บคอเมื่อกลืน ไอ (กล่องเสียงบวม […]

x