แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ชัยประภา

พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง หทัยทิพย์ ชัยประภา จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทารกแรกเกิดทางอากาศ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านทารกแรกเกิดวิกฤตจาก Doernbecher Children’s Hospital, Oregon Health & Science University (OHSU), USA และผ่านการฝึกอบรมการเป็น Simulation Facilitator จาก OHSU

 

ปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็น Simulation Facilitator ประจำ BDMS Training Center และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันด้านสาธารณสุข

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด