home

สุขภาพชาย

สมรรถภาพทางกาย สุขภาพทางเพศ สุขภาพจิต ฮอร์โมน และการนับถือตัวเอง ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลคือ สุขภาพชาย ดังนั้น ทาง Hello คุณหมอ จึงได้รวบรวมเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้คุณผู้ชายได้ศึกษาและลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่องเด่นประจำหมวด

สุขภาพชาย

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ หรือโรคองคชาตโค้งงอ ทางการแพทย์เรียกว่า โรคพีโรนี (Peyronie’s Disease) โดยผู้ป่วยจะมีพังผืดแข็งที่องคชาต ทำให้องคชาตสูญเสียความสามารถในการยืดหยุ่น จึงเกิดการโค้งงอเมื่อแข็งตัว ว่าแต่ ระยะของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ จะมีกี่ระยะ หาคำตอบกันได้ในบทความนี้เลย ระยะของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ มีกี่ระยะ ระยะของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ สามารถแบ่งได้ 2 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะเฉียบพลัน (Active Phase or Acute phase) อาการที่เป็นสัญญาณของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเฉียบพลัน คือ อาการเจ็บที่องคชาตเวลาเกิดการแข็งตัว และองคชาตอาจมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น การโค้งงอ การอักเสบ รวมไปถึงมีคราบจุลินทรีย์ที่องคชาต โดยโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเฉียบพลันนี้ คราบจุลินทรีย์อาจก่อตัวขึ้นนานประมาณ 18 เดือน 2. ระยะเรื้อรัง (Chronic phase) สำหรับโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเรื้อรัง อาการเจ็บปวดที่องคชาตจะหายไป แต่อาการโค้งงอเมื่อองคชาตแข็งตัวจะยังคงอยู่ และอาจทำให้สมรรถทางเพศลดลง หรือเสื่อมลงได้ โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเรื้อรังเกิดขึ้นหลังจากที่คราบจุลินทรีย์ก่อตัวขึ้น โดยปกติ จะถือว่าเป็นโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอระยะเรื้อรังหลังอาการแรกปรากฎขึ้นตั้งแต่ 12-18 เดือนขึ้นไป การรักษาโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอในแต่ละระยะ การรักษาของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับอาการโรคอวัยวะเพศชายของคุณที่สุด โดยวิธีรักษาที่นิยมใช้ มีดังนี้ การใช้ยาปฎิชีวนะ เพื่อรักษาอาการอักเสบ การติดเชื้อ ลดขนาดของคราบจุลินทรีย์ […]

หัวข้อ สุขภาพชาย เพิ่มเติม

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

คำถามชวนสงสัย โรคซึมเศร้ากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อคุณมีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าได้ แล้วเราจะมีวิธีรับมือ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าและภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อย่างไรบ้าง วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมสาระดี ๆ ในเรื่องนี้มาให้คุณแล้วค่ะ โรคซึมเศร้ากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในผู้ชาย สำหรับผู้ชายที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด กังวล ขาดความมั่นใจเมื่อมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความเครียดและส่งผลต่อโรคซึมเศร้าได้ โรคซึมเศร้าที่มาพร้อมภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเศร้า ความเครียด และความกังวลภายในจิตใจของคุณ อาการที่บอกว่าคุณอาจกำลังเป็นโรคซึมเศร้า ได้แก่ ความรู้สึกนับถือตัวเองต่ำลง สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบ เหนื่อยล้า อ่อนเพลียง่าย ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป นอนหลับยากขึ้น รู้สึกไม่ค่อยสนใจโลกภายนอก อาจมีการใช้ยาและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดความคิดอยากฆ่าตัวตาย สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า และสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เองเนื่องจากปัญหาทางพันธุกรรมและฮอร์โมน โรคซึมเศร้ามีผลต่อความรู้สึกของคุณเองและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน คนที่เป็นโรคซึมเศร้าควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงในอนาคต ความต้องการทางเพศถูกสั่งการโดยสมอง อวัยวะเพศต้องอาศัยสารเคมีในสมองเพื่อทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศและเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือด ดังนั้น โรคซึมเศร้าอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้ นอกจากนี้ ยารักษาโรคซึมเศร้าบางชนิดมีผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรถภาพทางเพศได้ เช่น ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มโมโนเอมีนออกซิเดส (MAOIs) เป็นยากล่อมประสาทที่ช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้า ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเอสเอ็นอาร์ไอ (Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor หรือ SNRIs) เป็นยากล่อมประสาทช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าและหงุดหงิด ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเอสเอสอาร์ไอ (Selective serotonin reuptake inhibitor หรือ SSRIs) ช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าและทำให้อารมณ์ดีขึ้น ยาเตตราไซคลีน (Tetracycline) และไตรไซคลิก (Tricyclic) วิธีรับมือ โรคซึมเศร้ากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออวัยวะเพศของคุณไม่แข็งตัว ทำให้คุณอาจเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ และอาจทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคู่รักของคุณได้ จนทำให้เกิดความเครียดและนำไปสู่โรคซึมเศร้าในอนาคต เราจึงขอแนะนำวิธีรับมือโรคซึมเศร้ากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดังนี้ การจัดการอารมณ์ […]

สุขภาพอวัยวะเพศชาย

การมีเพศสัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ส่วนใหญ่แล้ว การมีเพศสัมพันธ์มักนำมาซึ่งความรู้สึกสุขสม แต่ในบางครั้ง ก็อาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ เช่น ผู้ชายเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ว่าแต่ปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากอะไร แล้วจะสามารถรักษาได้ด้วยวิธีไหนบ้าง ลองไปหาคำตอบจากบทความนี้กันเลย การมีเพศสัมพันธ์ คืออะไร การมีเพศสัมพันธ์เป็นหนึ่งในขั้นตอนการสืบพันธ์ุ เพื่อให้เผ่าพันธ์ุมนุษย์ยังคงดำรงอยู่ต่อไป การมีเพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทางกาย ที่ใช้เพื่อสร้างสุขอารมณ์ และความใกล้ชิด หากมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงจุดสุดยอด และฝ่ายชายหลั่งออกมาภายในช่องคลอด หรือที่เรียกว่า การหลั่งใน อสุจิก็จะแหวกว่ายไปยังมดลูก เพื่อไปพบกับไข่ ซึ่งมีอสุจิที่แข็งแรงพอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ผสมกับไข่ จนเกิดเป็นตัวอ่อน หรือที่เรียกว่า การปฏิสนธิ นั่นเอง การมีเพศสัมพันธ์นั้นมีได้หลายทาง เช่น ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก ทางปาก การใช้นิ้ว ซึ่งหากไม่ระวัง ก็อาจทำให้เสี่ยงติดเชื้อ หรือเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แล้วถ้าหากผู้ชายเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรืออสุจิที่หลั่งออกมาเป็นเลือด จะเกิดจากสาเหตุอันใดกันนะ สาเหตุที่ ผู้ชายเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ การหลั่งอสุจิออกมาแล้วมีเลือดนั้นมีสาเหตุมากมาย แต่ก่อนอื่น คุณผู้ชายต้องดูด้วยว่า เลือดที่ออกมานั้น มาจากทางฝั่งของผู้ชาย หรือฝั่งผู้หญิง ซึ่งหากมาจากฝั่งผู้ชาย มักเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ การติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) เช่น โรคเริมที่อวัยวะเพศ โรคหนองใน ต่อมลูกหมากอักเสบ ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด นิ่วในถุงน้ำเชื้อ การบาดเจ็บของลูกอัณฑะ ผลข้างเคียงของยาบางชนิด เช่น ยาวาร์ฟาริน ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ใช้ป้องกันการแข็งตัวของเลือด หรือการเกิดลิ่มเลือดที่อาจไปอุดตันตามเส้นเลือดภายในอวัยวะต่าง […]

สุขภาพอวัยวะเพศชาย

คุณผู้ชายเคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมบางครั้ง อวัยวะเพศชายถึงเกิดอาการคัน และมีกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ ปัญหาที่ว่านี้ อาจเกิดจากหนุ่ม ๆ ละเลยสุขอนามัยที่ดีของอวัยวะเพศชายก็ได้นะ คุณรู้หรือไม่ว่า ความจริงแล้วอวัยวะเพศชายก็ต้องการการดูแลและการทำความสะอาดเป็นประจำไม่ต่างจากอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย  วันนี้เราเลยมี วิธีทำความสะอาดอวัยวะเพศชาย อย่างถูกต้อง เพื่อให้อวัยวะสุดรักของคุณผู้ชายทั้งหลายสะอาด ลดกลิ่นอับ แทบยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ด้วย การทำความสะอาดอวัยวะเพศชายสำคัญอย่างไร ? อวัยวะเพศชายก็ต้องการการดูแลไม่ต่างจากอวัยวะอื่น อวัยวะส่วนนี้เป็นจุดที่บอบบาง คุณจึงจำเป็นต้องดูแลเป็นอย่างดี เพราะหากหนุ่ม ๆ ละเลยการทำความสะอาดอวัยวะเพศชาย อาจเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ทั้งยังอาจทำให้มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ หรืออวัยวะเพศชายกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียได้ด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดเมื่อคุณผู้ชายไม่ทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ดี ก็คือ ขี้เปียก (Smegma) ซึ่งเป็นคราบตะกรันที่เกาะตามอวัยวะเพศชาย เกิดจากเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว และไขมันบนผิวหนัง จับตัวกับมูกเมือก มักติดอยู่บริเวณคอคอดใต้ผิวหนังองคชาต และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งขี้เปียกมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เฉพาะตัว การเกิดขี้เปียกอาจทำให้คันและระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศ หากปล่อยไว้นานก็อาจอักเสบและติดเชื้อ หรือเกิดภาวะปลายอวัยวะเพศชายอักเสบได้ด้วย เนื่องจากมีสิ่งสกปรกหมักหมมอยู่เป็นจำนวนมาก และไม่ได้ทำความสะอาดให้ดี ฉะนั้น หากไม่อยากเกิดปัญหาดังกล่าว หนุ่ม ๆ ก็ควรหันมาสนใจสุขอนามัยของน้องชายกันได้แล้ว วิธีทำความสะอาดอวัยวะเพศชาย ที่ถูกต้อง คุณสามารถทำความสะอาดอวัยวะเพศชาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ล้างอวัยวะเพศทุกวัน ค่อย ๆ รูดหนังหุ้มปลายองคชาตเข้าหาตัว หากมีขี้เปียกเป็นก้อนแข็งจนไม่สามารถรูดหนังหุ้มปลายได้ อาจใช้น้ำมันถูบริเวณอวัยวะเพศเบา […]

โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ

อวัยวะเพศชาย ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในร่างกาย และน่าจะเป็นอวัยวะที่หนุ่ม ๆ หวงแหนมากที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย อวัยวะเพศชายของแต่ละบุคคลย่อมมีขนาด สี และรูปร่างแตกต่างกันออกไป ยาว ใหญ่ เล็ก หรือสั้นไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากพันธุกรรม หรือการรับสารเคมี ถึงแม้อวัยวะเพศจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ แต่ปัญหาของอวัยวะเพศก็มีมากมายเช่นกัน วันนี้เราจะพาคุณทำความรู้จักกับ โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ โรคนี้เป็นอย่างไร เราไปหาคำตอบกันเลย โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ หรือ โรคพีโรนี คืออะไร โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอหรือโรคพีโรนี (Peyronie’s disease) เป็นปัญหาสุขภาพเพศชาย ที่เกิดจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในอวัยวะเพศชาย เนื่องจากมีคราบจุลินทรีย์ก่อตัวขึ้นใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศชาย อาจทำให้อวัยวะเพศโค้งงอระหว่างแข็งตัว ใครสามารถเป็น โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ ได้บ้าง โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอมักพบในผู้ชายที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้ มีพังพืดใต้อวัยวะเพศชายแต่กำเนิด อายุ 40-70 ปี แต่ชายวัย 20 ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน มีประวัติของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สัญญาณและอาการของโรค อวัยวะเพศมีลักษณะโค้งงอผิดปกติ โดยอวัยวะเพศชายอาจจะโค้งขึ้น หรืองอไปด้านใด ด้านหนึ่ง รู้สึกเหมือนมีก้อนในอวัยวะเพศ ปวดบริเวณอวัยวะเพศ มีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ อวัยวะเพศของคุณอาจสั้นลงเนื่องจากโรคพีโรนี ขณะที่อวัยวะเพศอ่อนนุ่มคุณอาจจะไม่เห็นปัญหา แต่หากรุนแรง คราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัวจะขัดขวางความยืดหยุ่นทำให้เกิดความเจ็บปวด สาเหตุของโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเป็นโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ ยังไม่มีการระบุแน่ชัดได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งบางครั้งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ เช่น อวัยวะเพศงอระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มีคราบจุลินทรีย์ที่เป็นเส้น ๆ ซึ่งทำให้เลือดออกภายในอวัยวะเพศด้วย ผู้ชายที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน รวมถึงผู้ชายที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้มากกว่า วิธีรักษาที่แพทย์นิยมใช้ การรักษาที่นิยมใช้ ได้แก่ การฉีดอวัยวะเพศชาย […]

สุขภาพอวัยวะเพศชาย

ทุกคน รู้หรือไม่ว่า อวัยวะภายในร่างกายของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อวัยวะภายใน ซึ่งเรามองไม่เห็น เช่น หัวใจ กระดูก และอวัยวะภายนอก ซึ่งเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ และวันนี้ Hello คุณหมอ อยากพาคุณผู้ชายทั้งหลาย มาทำความรู้จักกับ อวัยวะเพศชาย เพิ่มขึ้นกว่าเดิม คุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่า อวัยวะสุดรักของคุณทำหน้าที่อย่างไรบ้าง อวัยวะเพศชายคืออะไร อวัยวะเพศชาย คือ อวัยวะภายนอกที่ยื่นยาวออกมา ขนาด รูปร่าง และสีของอวัยวะเพศชายจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อวัยวะเพศชายเป็นอวัยวะสำหรับสืบพันธุ์ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ สามารถแยกได้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก หน้าที่และส่วนประกอบของ อวัยวะเพศชาย หรือระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศชาย คือ อวัยวะที่ประกอบไปด้วยระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยอวัยวะเหล่านี้ทำหน้าที่ ผลิต บำรุงรักษา ขนส่งอสุจิ และน้ำอสุจิ ปล่อยสเปิร์มเข้าไปในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง ผลิต และหลั่งฮอร์โมนเพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอวัยวะ ดังนี้ อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน ลูกอัณฑะ (Testis) หรือก็คืออัณฑะ มีจำนวน 2 อัน เป็นอวัยวะรูปทรงรีลักษณะเหมือนไข่ ขนาดเท่าผลมะกอก มีน้ำหนักประมาณ 50 กรัม ซึ่งขนาดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล […]

ปัญหาสุขภาพชายแบบอื่น

คุณกำลังมี ปัญหาสุขภาพเพศชาย อยู่หรือไม่ ปัญหาสุขภาพเพศชายที่ไม่ควรมองข้ามอาจเกิดขึ้นได้กับตัวคุณเองหรือคนรอบตัวของคุณ การตรวจเช็คสุขภาพร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณห่างไกลจากโรคมากที่สุด วันนี้ Hello คุณหมอ รวบรวมปัญหาสุขภาพเพศชายที่พบบ่อยมาฝากคุณที่นี่แล้ว 10 ปัญหาสุขภาพเพศชาย หลายการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ชายเข้าพบหมอน้อยกว่าผู้หญิง หากไม่มีอาการของโรคผู้ชายจะไม่เข้าพบหมอเพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตผู้ชายมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิงและอาจเป็นผลที่มาจากสุขภาพชีววิทยาของผู้ชายด้วย แต่เพื่อเป็นการรับมือที่ดีควรวางแผนสุขภาพให้รัดกุม และทำความเข้าใจโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพเพศชายทั้ง 10 ข้อนี้ โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากคอเลสเตอรอลเข้าไปปิดกั้นทางเดินเลือดทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวตีบส่งผลให้เกิดอาการหัวใจวายตามมา แต่คุณสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และศึกษาเกี่ยวกับโรคหัวใจให้มากขึ้น มะเร็งปอด มะเร็งปอดเป็นคร่าชีวิตผู้ชายและผู้หญิงมากกว่ามะเร็งชนิดอื่น ๆ หากคุณเป็นคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำนั่นคือตัวการหนึ่งของปัญหาสุขภาพผู้ชายและโรคปอดอื่น ๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุของความพิการ เพื่อลดการเกิดโรคปอดและมะเร็งปอดควรเลิกสูบบุรี่และดูแลสุขภาพของคุณอยู่เสมอ มะเร็งผิวหนัง การทาครีมกันแดดอาจเป็นเรื่องจุกจิกของผู้ชายหลายคน แต่รู้หรือไม่ว่าการทาครีมกันแดดช่วยลดการสัมผัสแสงแดดโดยตรงและลดการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้นคุณผู้ชายควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไปและควรใช้เป็นประจำ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้เมื่อฮอร์โมนเพศชายลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา และอาจเป็นสัญญาณแรกของโรคหัวใจและโรคเบาหวาน ในปัจจุบันมีวิธีรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพหลายรูปแบบ เช่น การให้ฮอร์โมนทดแทน คุณสามารถเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรักษา เบาหวานกับความอ้วน โรคเบาหวานมักมาพร้อมกับความอ้วน หากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู้โรคแทรกซ้อนอีกหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต ดังนั้นควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ ควบคุมโภชนาการและออกกำลังกายเป็นประจำ โรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเป็นอีกโรคที่พบมากในผู้ชายและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ […]

ปัญหาสุขภาพชายแบบอื่น

วัยทองไม่ได้เกิดขึ้นในผู้หญิงเท่านั้นแต่สามารถเกิดขึ้นในผู้ชายได้เช่นกัน วัยทองในผู้ชาย จึงเป็นเรื่องที่คุณควรใส่ใจเพราะอาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเข้าสู่วัยทองในผู้ชายลองมาเช็คอาการ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัยทองในผู้ชายไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้ วัยทองในผู้ชาย (Andropause) วัยทองในผู้ชาย (Andropause) เป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศชายเมื่อคุณมีอายุมากขึ้น เป็นอาการขาดฮอร์โมนเพศชายและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยปกติฮอร์โมนเพศชายมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศทำงานได้เป็นปกติ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ มวลกระดูกรวมไปสมรรถภาพทางเพศของคุณ แต่เมื่อผู้ชายมีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะมีการผลิตฮอร์โมนเพศชายลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ชายทุกคนและคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ เพียงแต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเมื่อระดับฮอร์โมนลดลง สัญญาณบอกว่าคุณกำลังเข้าสู่ วัยทองในผู้ชาย วัยทองในผู้ชายอาจทำให้คุณเกิดปัญหาทางทางกายและจิตใจโดยอาการเหล่านี้จะแสดออกเมื่อคุณอายุมากขึ้นและระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่วัยทอง ซึมเศร้า หงุดหงิด ความสามารถในการจดจำลดลง สูญเสียกล้ามเนื้อ น้ำหนักมากขึ้น นอนไม่หลับ เหงื่อออกตอนกลางคืน เหนื่อยล้า อารมณ์ทางเพศลดลง หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ขาดสมาธิ มวลกระดูกลดลง หน้าออกขยาย ภาวะมีบุตรยาก ผม,ขนร่วง เหล่านี้เป็นอาการที่พบบ่อยเมื่อคุณกำลังเข้าสู่วัยทอง ลองเช็คร่างกายให้แน่ใจว่าคุณกำลังมีอาการเหล่านี้หรือไม่ การรักษาและการป้องกัน วัยทองในผู้ชาย (Andropause) เมื่อเข้าสู่วัยทองในผู้ชายจะมีระดับฮอร์โมนเพศชายลดลงและทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ตาม วิธีรักษาที่พบบ่อยคือการเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งวิธีการรักษาหลายประเภท เช่น แผ่นแปะผิวหนัง (Skin patches) เป็นแผ่นแปะที่มีฮอร์โมนเพศชายซึ่งคุณจะได้รับการรักษาผ่านผิวหนัง แผ่นแปะช่วยให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ ใช้เป็นประจำบริเวณหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา เจลเทสโทสเตอโรน (Testosterone gel) ใช้ทาบทผิวหนังโดยตรง เป็นอันตรายห้ามรับประทานจึงควรล้างมือทุกครั้งเมื่อมีการใช้เจล แคปซูล รับประทานวันละสองครั้งหลังอาหารซึ่งเป้นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการทดแทนฮอร์โมนเพศชาย แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคตับ โรคหัวใจ โรคไต แคลเซียมในเลือดมากเกินไปควรหลีกเลี่ยงแคปซูลฮอร์โมนเพศชาย ฉีดฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone injections) เป็นการฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้ากล้ามเนื้อทุก 2 ถึง 4 สัปดาห์ อาจมีอารมณ์แปรปรวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศชาย เหล่านี้เป็นความรู้ที่จะทำให้คุณเข้าใจ วัยทองในผู้ชาย […]

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

คุณกำลังมี ปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือไม่ พฤติกรรมเสี่ยงหรือโรคที่คุณกำลังเป็นอยู่อาจส่งผลต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ มาลองดูกันว่าจะมีอะไรบ้างที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณ ปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีอะไรบ้าง การหย่อนสมรรถภาพทางเพศคือการไม่สามารถคงสภาพการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งคุณควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการหย่อนสมรรถภาพของคุณ ปัจจัยทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดได้จากปัจจัยทั่วไปที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ อายุ เมื่อคุณมีอายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศชายอาจลดลงได้ตามธรรมชาติเป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยา ยาบางชนิดอาจรบกวนการกระตุ้นเส้นประสาทหรือการไหลเวียนเลือดไปที่อวัยวะเพศ ความเครียดและความวิตกกังวล หากอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาจทำให้เกิดความวิกตกกังวลและความเครียดที่จะนำไปสู่การหย่อยสมรรถภาพทางเพศ ศัลยกรรม การผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับอุ้งเชิงกรานสามารถทำลายเส้นประสาทหรือหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายได้ ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การบาดเจ็บ หากมีการบาดเจ็บบริเวณเส้นประสาท หลอดเลือดแดง หรือเส้นเลือดของกระดูกเชิงกราน อาจทำให้เกิดปัญหาทางเพศได้ ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังอาจส่งผลให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวและเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปัจจัยที่เกิดจากโรค โรคเบาหวานและโรคหัวใจ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 และหากเป็นโรคเบาหวานเป็นระยะเวลานานไม่ได้รับการควบคุมน้ำตาลอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง ส่งผลให้อาจเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ โรคหัวใจและโรคเบาหวานมักเชื่อมโยงกัน เนื่องจากความเสียหายของหลอดเลือดหัวใจเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่นกัน โรคอ้วน ผู้ชายที่มีน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศถึง 79% การผลิตฮอร์โมนลดลง ความดันที่สูงขึ้นในระบบไหลเวียนเลือดส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนบางชนิดรวมถึงฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ นอกจากนี้ผู้ชายที่มีความดันโลหิตสูงจะมีจำนวนอสุจิและระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำ ความดันโลหิตสูง เนื่องจากการแข็งตัวของอวัยวะเพศขึ้นอยู่กับการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศอย่างเพียงพอ เมื่อมีความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะอื่น ๆ ที่มีผลต่อการหย่อยสมรรถภาพทาเพศได้ ไนตริกออกไซด์อยู่ในระดับต่ำ เมื่อมีความดันในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ผลิตไนตริกออกไซด์ได้น้อยลง ส่งผลให้หลอดเลือดในอวัยวะเพศคลายตัวและหย่อนสมรรถภาพทางเพศลง ปัจจัยที่เกิดจากการใช้ชีวิต ปัจจัยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากสารเคมีต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายอาจส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ สารเสพติด อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อหลอดเลือดและอาจทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างถาวร เช่น แอลกอฮอล์, นิโคลตินจากควันบุรี, แอมเฟตามีน, โคเคน, กัญชา, เมธาโดน, […]

ปัญหาฮอร์โมนในเพศชาย

ฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายด้าน หากคุณมีฮอร์โมนเพศชายต่ำควรเข้ารับ การให้ฮอร์โมนทดแทน เนื่องจากอาจมีผลกระทบทั้งต่อร่างกายและการใช้ชีวิตของคุณในระยะยาว และวันนี้เราได้รวบรวมความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนทดแทนมาฝากคุณแล้วค่ะ การให้ฮอร์โมนทดแทน การให้ฮอร์โมนทดแทน เป็นหนึ่งทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าปกติ เนื่องจากฮอร์โมนเพศชายมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบในร่างกาย เช่น พัฒนาการทางเพศชาย พัฒนาอวัยวะสืบพันธ์ ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูก รักษาระดับเม็ดเลือดแดง และสร้างอารมณ์ทางเพศ เหล่านี้เป็นเกิดขึ้นได้จากระดับฮอร์โมนเพศชายที่ปกติ หากระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำเกินไปจะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของคุณ การให้ฮอร์โมนทดแทนจึงเป็นทางเลือกในการักษาที่ควรพิจารณา ประเภทฮอร์โมนทดแทน เมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าร่างกายของคุณจำเป็นที่จะต้องได้รับฮอร์โมนทดแทน คุณสามารถเลือกรับฮอร์โมนทดแทนได้หลายแบบ คือ การฉีด Testosterone เข้ากล้ามเนื้อ หากคุณมีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าปกติแพทย์จะแนะนำให้คุณฉีด Testosterone เป็นการรักษาที่ช่วยบำบัดฮอร์โมนเพศชายให้อยู่ในระดับปกติ โดยแพทย์จะทำการฉีดเข้ากล้ามเนื้อก้นทุก ๆ สองสัปดาห์ แผ่นแปะฮอร์โมนเพศชาย ควรใช้เป็นประจำทุกวันโดยแปะไว้ที่หลังแขน ก้นหรือหน้าท้องของคุณ เจล Testosterone เฉพาะที่ เจล Testosterone เป็นยาที่ใช้ในการรักษาปัญหาฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าปกติ โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของอัณฑะ ต่อมใต้สมองที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศชายได้เต็มที่ จึงจำเป็นที่แพทย์จะต้องแนะนำให้คุณใช้ยาชนิดนี้ คุณสามารถใช้ได้ทุกวันบริเวณไหล่ แขน หรือหน้าท้อง เจล Testosterone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ปวดหัว ผิวแห้ง เป็นสิว ร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ เกิดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนแรง ความต้องการทางเพศลดลง อาจลดจำนวนอสุจิ ยารับประทาน Jatenzo (testosterone undecanoate) เป็นยารับประทานในรูปแบบแคปซูล ใช้งานง่ายและลดความเสี่ยงที่จะทำให้ตับเสียหาย ความเสี่ยง การให้ฮอร์โมนทดแทน การให้ฮอร์โมนทดแทนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในระยะสั้นได้ เช่น เป็นสิวหรือผิวมัน หน้าอกบวมหรือรู้สึกเจ็บปวดบริเวณหน้าอก อาการบวมน้ำที่เท้า ปัสสาวะน้อยลง จำนวนเม็ดเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงการแข็งตัวของเม็ดเลือด อาจหยุดหายใจขณะหลับ การหดตัวของอัณฑะ ผมร่วง อารมณ์ไม่คงที่ จำนวนอสุจิลดลง นอกจากผลข้างเคียงในระยะสั้นแล้วการให้ฮอร์โมนทดแทนเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเสี่ยงระยะยาวที่อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และอาจเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ แพทย์ยังมีความกังวลว่าการให้ฮอร์โมนทดแทนอาจไปกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ […]

ปัญหาฮอร์โมนในเพศชาย

รู้หรือไม่ ฮอร์โมนเพศชาย คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายของคุณ หากคุณกำลังมีข้อสงสัย วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ ที่จะทำให้คุณรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายมากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วมากทำความรู้จักฮอร์โมนเพศชายไปพร้อม ๆ กันค่ะ ความสำคัญของ ฮอร์โมนเพศชาย Testosterone เป็นฮอร์โมนที่พบได้ในมนุษย์และสัตว์ ในผู้ชายเป็นฮอร์โมนที่ผลิตในเยื้อหุ้มสมอง ต่อมหมวกไต และอัณฑะ และ Testosterone ยังเป็นฮอร์โมนสำคัญที่มีบทบาทกับร่างกายหลายอย่าง คือ การพัฒนาของอวัยวะเพศชายและอัณฑะ การเปลี่ยนแปลงของเสียงในช่วงวัยรุ่น มีหนวดขึ้นบริเวณใบหน้าและอวัยวะเพศ ช่วยเสริมสร้างขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและความแข็งแรง สร้างอารมณ์ทางเพศ การผลิตสเปิร์ม จะเกิดอะไรขึ้นหากมี ฮอร์โมนเพศชาย มากเกินไป การมีฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่พบบ่อยมากนัก คุณอาจมีอาการฉุนเฉียวง่าย หรืออาจมีความต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ และสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังเผชิญกับระดับฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าปกติ ได้แก่ อาจเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวาย ต่อมลูกหมากโตและปัสสาวะลำบาก อาจเกิดโรคตับ เป็นสิว อาจเกิดอาการบวมน้ำบริเวณขาและเท้า น้ำหนักตัวของคุณอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากความอยากอาหารของคุณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง มีอาการนอนไม่หลับ ปวดหัว มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด ในวัยรุ่นมีการเติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้น อาจพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติ อารมณ์แปรปรวน เหล่านี้เป็นอาการที่แสดงว่าคุณอาจมีระดับฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าปกติ ซึ่งอาจเป้นสิ่งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของคุณได้ จะเกิดอะไรขึ้นหากมี ฮอร์โมนเพศชาย น้อยเกินไป เป็นเรื่องปกติเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนเพศชายอาจลดลงได้เรื่อย ๆ ประมาณ 1-2% ในแต่ละปี ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปี อาจมีระดับ Testosterone ลดลงกว่าปกติเนื่องอัณฑะสร้างฮอร์โมนเพศชายได้น้อยลง และอาการที่อาจบอกได้ว่าคุณมีระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง ได้แก่ ขนตามร่างกายและใบหน้าลดลง การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ความต้องการทางเพศลดลง ลูกอัณฑะอ่อนแอ เกิดภาวะมีบุตรยาก อาจเพิ่มขนาดหน้าอก ร้อนวูบวาบ รู้สึกหงุดหงิด ไม่มีสมาธิหรืออาจเกิดภาวะซึมเศร้า ผมร่วงมากขึ้น กระดูกเปราะเสี่ยงต่อการแตกหักง่าย ผู้ชายหลายคนอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายต่ำเพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคกระดูกพรุน แต่ปัจจุบันมีวิธีการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทน สามารถรับคำแนะนำได้จากแพทย์ผู้เชียวชาญ ทุกสิ่งที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมเกิดปัญหาต่อร่างกายได้ดังนั้นการปรับสมดุลของฮอร์โมนให้อยู่ในระดับปกติก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยการเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายของคุณ ออกกำลังกายเป็นประจำ เลือกรับประทานน้ำหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่พอเหมาะ จัดการกับความเครียด และควรเลือกรับประทานไขมันดี เหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายของคุณได้และยังทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน สุขภาพชาย ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon