home

หนองในแท้

โรคหนองใน หรือ หนองในแท้ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รักษา เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหนองในแท้ ที่ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมมาไว้ ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

หนองในแท้

หนองในแท้ หรือ โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง โดยติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับผู้ที่เป็นโรคนี้ผ่านทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก ผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสป่วยเป็นหนองในแท้ แต่ผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย เมื่อเป็นแล้วควรรีบรักษาไม่ปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ภาวะมีบุตรยาก เป็นหมัน แต่หากรักษาถูกวิธีสามารถหายได้ หนองในแท้คืออะไร หนองในแท้ (Gonorrhea) คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียไนซีเรีย โกโนเรีย (Neisseria gonorrhoeae) แบคทีเรียชนิดนี้แพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก รวมทั้งการสัมผัสโดนอวัยวะหรือบริเวณที่มีเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งการใช้เซ็กส์ทอยร่วมกันโดยไม่ล้างทำความสะอาดก่อนใช้ ผู้ป่วยมักเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศ มีหนองสีเหลืองหรือสีเขียวไหลออกจากแผล ปวดอวัยวะเพศเมื่อต้องปัสสาวะ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อจากมารดาไปยังทารกได้ระหว่างตั้งครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อหนองในแท้ควรเข้ารับการตรวจ เพื่อหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนคลอดบุตร เพราะหากไม่เข้ารับการรักษาให้หาย อาจส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสตาบอดตลอดชีวิตได้ อาการของหนองในแท้ ผู้ป่วย 1 ใน 10 มักไม่แสดงอาการเมื่อได้รับเชื้อ โดยส่วนใหญ่ มักแสดงอาการเมื่อผ่านไป 2-10 วัน หลังจากได้รับเชื้อ แต่อาจใช้เวลาถึง 30 วันในการเพาะเชื้อ โดยผู้หญิงและผู้ชายมีอาการแตกต่างกัน ดังนี้ สำหรับผู้หญิงนั้น เมื่อเป็นหนองในแท้มักไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่อาจเข้าใจผิดว่าอาการเหล่านี้คืออาการหนองในแท้ ช่องคลอด เป็นแผล และมีสารคัดหลั่งสีเหลืองปนเขียว หรือสีขาวไหลออกมา […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน หนองในแท้ ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon