การดูแลเล็บ

เล็บ เป็นหนึ่งในอวัยวะชั้นนอกที่ปกคลุมร่างกาย เกิดขึ้นจากชั้นหนังกำพร้าที่ตายแล้ว อัดแน่นเป็นแผ่นที่บริเวณปลายนิ้ว และช่วยปกป้องนิ้วมือจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแลเล็บ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรใส่ใจและไม่มองข้าม เรียนรู้เคล็ดลับใน การดูแลเล็บ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

การดูแลเล็บ

เล็บเป็นโพรง สาเหตุ อาการ วิธีรักษาและการป้องกัน

เล็บเป็นโพรง เป็นปัญหาเล็บที่เกิดขึ้นเมื่อเล็บแยกตัวออกจากฐานเล็บ จนเห็นเป็นช่องว่างหรือโพรงใต้เล็บ มักพบร่วมกับการติดเชื้อราที่เล็บ โดยทั่วไปมักพบที่เล็บหัวแม่เท้ามากกว่าเล็บมือ สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต้านเชื้อราและทายาเฉพาะที่ อาการเล็บเป็นโพรงสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลมือและเท้าให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ สวมรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้า ตัดเล็บส่วนที่เป็นโพรงเกินมา เป็นต้น เล็บเป็นโพรง เกิดจากอะไร เล็บเป็นโพรง คือ อาการเล็บแยกออกจากฐานเล็บ จนเกิดเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้เล็บ อาจพบร่วมกับการติดเชื้อราที่เล็บ พบได้ทั้งกับเล็บมือและเล็บเท้า ส่วนใหญ่พบที่เล็บหัวแม่เท้า เชื้อราก่อโรคที่ทำให้เล็บเป็นโพรงที่พบได้บ่อย ได้แก่ เชื้อแคนดิดา (Candida) เชื้อกลากแท้ (Dermatophytes) เชื้อกลากเทียม (Non-dermatophytes) และเชื้อยีสต์ (Yeast) โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการเล็บเป็นโพรง มีดังนี้ บาดแผลที่เล็บ เนื่องจากเล็บกระแทกกับขอบประตู เคยรักษาเล็บขบ เป็นต้น ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โรคน้ำกัดเท้า เป็นโรคผิวหนังติดเชื้อราบริเวณเท้า จากการโดนน้ำบ่อย ๆ เชื้อราอาจลุกลามไปยังเล็บเท้าได้ อายุ ผู้สูงอายุเสี่ยงเกิดเล็บเป็นโพรงได้มากกว่าคนวัยอื่น เนื่องจากเลือดไหลเวียนได้น้อยลง อีกทั้งเล็บของผู้สูงอายุยังงอกช้าลง หนาขึ้น เปราะ และแห้ง จึงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเล็บ เช่น เล็บเป็นโพรง ได้ สารเคมี […]

หัวข้อ การดูแลเล็บ เพิ่มเติม

การดูแลเล็บ

ดอกเล็บ คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

ดอกเล็บ เป็นภาวะที่มีรอยสีขาว เป็นจุด เป็นเส้น หรือแถบยาวตามขวางของเล็บ เกิดได้ทั้งเล็บมือและเล็บเท้า สาเหตุของดอกเล็บมักเกิดจากการบาดเจ็บของแผ่นเล็บ การสัมผัสกับสารเคมี การติดเชื้อ การขาดแร่ธาตุ โดยทั่วไป ดอกเล็บไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเมื่อเล็บบริเวณที่มีดอกเล็บยาวพ้นเนื้อแล้ว อาจตัดออกไปได้ อย่างไรก็ตาม หากเล็บมีจุดสีขาวเรื้อรัง อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อ ควรไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม [embed-health-tool-heart-rate] ดอกเล็บคืออะไร ดอกเล็บ (Leukonychia) คือ ขีดสีขาวที่ปรากฏอยู่บนเล็บมือหรือเล็บเท้า ภาวะนี้พบได้บ่อยและมักไม่เป็นอันตรายรุนแรง ลักษณะของดอกเล็บมีหลายแบบ ที่พบบ่อย เช่น ดอกเล็บเป็นจุดสีขาวเล็ก ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด ดอกเล็บเป็นเส้นแนวตั้งที่ลากจากหนังกำพร้าไปยังด้านบนของเล็บ ดอกเล็บเป็นตรงเส้นตามแนวขวางของเล็บ ดอกเล็บเกิดจากอะไร สาเหตุที่ทำให้เกิดดอกเล็บ อาจมีดังนี้ การบาดเจ็บที่เล็บ อุบัติเหตุ เช่น การปิดประตูทับเล็บ ของหล่นทับนิ้วมือ หรือพฤติกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อเล็บ เช่น การกัดเล็บ การตกแต่งเล็บ การใส่รองเท้าคับจนเกินไป อาจส่งผลให้เกิดจุดขาวบนแผ่นเล็บตามความยาวของเล็บได้ สารเคมีบางชนิด เช่น ตะกั่ว สารหนู เคมีบำบัดที่ใช้รักษามะเร็ง อาจทำให้เกิดดอกเล็บที่เป็นแนวขวางตามความกว้างของเล็บ การติดเชื้อรา โรคเชื้อราหรือการติดเชื้อของเล็บหรือโรคผิวหนังรอบ ๆ เล็บอาจทำให้เกิดจุดขาวได้ หากการติดเชื้อราลุกลาม […]

การดูแลเล็บ

เล็บเป็นเชื้อรา สาเหตุ อาการ วิธีรักษาและวิธีดูแลตัวเอง

เล็บเป็นเชื้อรา เป็นโรคที่พบได้ทั้งที่เล็บมือและเล็บเท้า โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อราหรือยีสต์ ทำให้เล็บที่ติดเชื้อมีอาการผิดปกติ เช่น เล็บหนา มีขุย เล็บบิดเบี้ยว โดยทั่วไปพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก เล็บเป็นเชื้อราสามารถรักษาได้ด้วยการทายาต้านเชื้อราหรือรับประทานยาต้านเชื้อรา หากดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือเล็บที่ติดเชื้อมีอาการรุนแรง เช่น ลามมากขึ้น เนื้อเล็บถูกทำลาย ควรไปพบคุณหมอโดยเร็วเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมกับอาการมากที่สุด เล็บเป็นเชื้อรา เกิดจากอะไร เล็บเป็นเชื้อรา (Onychomycosis) เป็นการติดเชื้อบริเวณเล็บมือและเล็บเท้า อาจเกิดจากการติดเชื้อราและยีสต์ ที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยชนิดของเชื้อราที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ เชื้อกลากแท้ (Dermatophytes) เชื้อกลากเทียม (non-dermatophytes) รวมไปถึงเชื้อยีสต์ (Yeasts) โดยเฉพาะเชื้อแคนดิดา (Candida) เมื่อเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปในเล็บอาจทำให้เล็บเป็นเชื้อราได้ โดยพบในเล็บเท้าได้บ่อยกว่าเล็บมือ เนื่องจากเชื้อราเจริญเติบโตได้ดีในที่มืดและอบอุ่น เล็บเท้าจึงเสี่ยงเกิดเชื้อราได้มากกว่า นอกจากนี้บริเวณเท้ายังมีการไหลเวียนของโลหิตน้อยกว่ามือ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายป้องการติดเชื้อได้น้อยกว่า ผู้ที่เล็บเท้าเป็นเชื้อรา อาจจะมีเล็บขบติดเชื้อ หรือมีโรคผิวหนังติดเชื้อที่เรียกว่าโรคน้ำกัดเท้าหรือฮ่องกงฟุต (Athlete's Foot) ร่วมด้วย อาการของเล็บเป็นเชื้อรา เล็บเป็นเชื้อราอาจมีอาการดังนี้ เล็บหนาขึ้น และตัดเล็มได้ยาก เล็บเปราะ แตกง่าย เล็บมีรูปร่างบิดเบี้ยว เล็บมีกลิ่นเหม็น เล็บเปลี่ยนสีไปเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล หรือสีขาว เล็บมีสีเข้ม อาจเกิดจากสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ใต้เล็บ ปัจจัยเสี่ยงทำให้ เล็บเป็นเชื้อรา ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเชื้อราที่เล็บ […]

การดูแลเล็บ

ทำเล็บ ข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้เพื่อสุขภาพเล็บที่ดี

การ ทำเล็บ มีรูปแบบและสีสันให้เลือกมากมาย จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้เล็บสวยงาม และเพิ่มความมั่นใจแล้ว การทำเล็บยังอาจช่วยทำให้เล็บดูสะอาดและมีสุขภาพดี อย่างไรก็ตาม สารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำเล็บ เช่น ยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อเล็บ อาจมีข้อเสียบางประการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเล็บและสุขภาพผิวได้ ดังนั้น จึงควรทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการทำเล็บก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ ทำเล็บ มีข้อดีอะไรบ้าง การทำเล็บอาจมีข้อดีที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเล็บ ดังนี้ อาจดีต่อสุขภาพผิวบริเวณเล็บมือและเท้า การทำเล็บอาจส่งผลดีต่อสุขภาพผิวและเล็บ เพราะนอกจากจะทำให้เล็บสวยและสะอาดขึ้นแล้ว ยังอาจมีขั้นตอนการขัดผิว บำรุงผิวและเล็บ โดยการขจัดเอาเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพออกเพื่อเผยผิวใหม่ ขจัดสิ่งสกปรกตามซอกเล็บและง่ามนิ้ว ซึ่งอาจช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน ลดริ้วรอย และดูสุขภาพดีขึ้น อาจช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคติดต่อ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สะสมอยู่ตามซอกเล็บ อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคและติดเชื้อได้ การทำเล็บอย่างสม่ำเสมออาจช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ ออกจากเล็บ จึงอาจช่วยป้องกันการติดเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังหรือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ อาจช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย การทำเล็บถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่อาจส่งผลดีต่อสุขภาพจิต เนื่องจากการทำเล็บในบางครั้งอาจมีการนวดมือหรือใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีกลิ่นหอม ซึ่งอาจช่วยบำบัดอาการเหนื่อยล้าและช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น อาจช่วยเพิ่มความสวยงามและความมั่นใจ เล็บอาจถือเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งบนร่างกาย การทำเล็บให้สะอาด มีสุขภาพดีและมีสีสันสวยงาม จึงอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ ข้อเสียของการทำเล็บ การทำเล็บที่มากเกินไปหรือผิดวิธีอาจส่งผลเสียต่อเล็บได้ ดังนี้ อาจเกิดความระคายเคืองและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เครื่องมือทำเล็บหากไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้องอาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคและแพร่กระจายเชื้อได้ รวมทั้งสารเคมีในน้ำยาล้างเล็บอาจทำให้เล็บแห้ง ระคายเคือง และอาจทำให้ผิวหนังอักเสบและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ส่งผลทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้ อาจทำให้เล็บบาง เล็บเหลือง แห้ง เปราะและอ่อนแอ […]

การดูแลเล็บ

เล็บเหลือง สาเหตุ และการดูแล

เล็บเหลือง อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น กลุ่มอาการเล็บเหลือง การติดเชื้อราที่เล็บ การแพ้ยาทาเล็บ รวมถึงอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน โรคปอด โรคไทรอยด์ และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษาอย่างเหมาะสม สาเหตุที่ทำให้เล็บเหลือง เล็บเหลือง อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ ติดเชื้อราที่เล็บ การติดเชื้อราที่เล็บเกิดขึ้นเมื่อเชื้อราบริเวณเล็บมีการเจริญเติบโตมากเกินไป จนทำให้เกิดการติดเชื้อที่เล็บ และมีอาการเล็บเหลือง เปราะบาง รูปร่างผิดปกติ และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการไหลเวียนของเลือดลดลง ที่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในบริเวณมือและเท้าลดลง จนไม่สามารถควบคุมปริมาณของเชื้อราได้ หรืออาจเกิดจากความอับชื้นในบริเวณเล็บมือหรือเล็บเท้า โดยอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามากระตุ้น เช่น การมีเหงื่อออกมาก การเช็ดมือหรือเท้าไม่แห้ง การเดินเท้าเปล่าบริเวณรอบสระว่ายน้ำและห้องอาบน้ำ  ยาทาเล็บ การใช้ยาทาเล็บบ่อย ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้เล็บเปลี่ยนสีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชอบทาเล็บสีเหลือง ซึ่งมักจะไม่เป็นอันตรายใด ๆ และอาจค่อย ๆ หายได้เอง กลุ่มอาการเล็บเหลือง กลุ่มอาการเล็บเหลืองเป็นภาวะที่พบได้ยาก ซึ่งอาจเกิดจากการที่เล็บเจริญเติบโตช้า หนังกำพร้ารอบเล็บเสียหาย ส่งผลให้เล็บเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองและหนาขึ้น นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว อาการเล็บเหลืองอาจเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ ไซนัสอักเสบ วัณโรค และโรคปอด หากพบว่ามีอาการเล็บเหลืองนานเกินกว่า 10 วัน รวมถึงมีอาการเจ็บปวดที่เล็บ เล็บบวม […]

การดูแลเล็บ

เล็บ ขาดสารอาหาร เป็นอย่างไร แบบไหนเรียกว่าผิดปกติ

เล็บ ขาดสารอาหาร เป็นเล็บที่อาจมีสี รูปร่าง ลักษณะที่ผิดปกติ อาจเกิดจากการขาดเคราติน (Keratin) หรือโปรตีนที่ทำให้เล็บแข็งแรง รวมถึงขาดสารอาหารบางชนิด เช่น แมกนีเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี โซเดียม ทองแดง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง การติดเชื้อ การบาดเจ็บ สารพิษหรือการใช้ยาบางชนิด ดังนั้น การดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพเล็บจึงอาจช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของเล็บให้สุขภาพดีได้ [embed-health-tool-bmr] เล็บ ขาดสารอาหาร คืออะไร เล็บ ขาดสารอาหาร คือ ความผิดปกติของเล็บที่อาจเกิดจากปัญหาโรคผิวหนังซึ่งส่งผลต่อเคราตินเยื่อบุผิว โดยเคราตินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเล็บ ผิว ผมให้แข็งแรงและสุขภาพดี นอกจากนี้ การขาดสารอาหารอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเล็บ เช่น แมกนีเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก สังกะสี โซเดียม ทองแดง ก็อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเล็บ ลักษณะ รูปร่าง พื้นผิวและสีของเล็บได้ อาการเล็บ ขาดสารอาหาร อาการของเล็บที่ขาดสารอาหารอาจสังเกตได้จากลักษณะของเล็บ ดังนี้ เล็บสีซีด บางครั้งอาจเป็นสัญญาณของโรคโลหิตจาง โรคหัวใจล้มเหลว โรคตับ ภาวะทุพโภชนาการ เล็บสีขาวมีขอบสีเข้ม […]

การดูแลเล็บ

เล็บขาว สาเหตุ และการดูแลสุขภาพเล็บ

เล็บขาว หรือมีรอยจุดสีขาวบนเล็บ อาจเป็นสัญญาณเตือนของการติดเชื้อราที่เล็บ หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บที่เล็บ ร่างกายขาดแร่ธาตุ หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด ดังนั้น หากพบอาการเล็บขาวเป็นระยะเวลานาน ควรเข้าพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด และทำการรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพเล็บให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิม สาเหตุที่ทำให้เล็บขาว สาเหตุที่ทำให้เล็บขาว มีดังนี้ การติดเชื้อราที่เล็บ โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ (Dermatophyte) ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่อับชื้น เช่น บริเวณสระว่ายน้ำ โรงยิม ห้องอาบน้ำรวม เสื้อผ้าที่มีการสะสมของเหงื่อ เมื่อสัมผัสอาจทำให้เชื้อราเข้าสู่เล็บมือและเล็บเท้า และส่งผลให้เล็บมีสีขาวหรือสีน้ำตาล เล็บหนาขึ้นแต่เปราะบาง และส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ การทำเคมีบำบัดอาจทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย จึงอาจส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อราที่เล็บได้ง่ายขึ้นเช่นกัน โรคผิวหนังอักเสบ เช่น โรคสะเก็ดเงิน กลาก เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่เล็บส่งผลให้เล็บมีสีขาวได้ การบาดเจ็บที่เล็บ เช่น ประตูหนีบนิ้ว ค้อนทุบนิ้ว หรือของแข็งอื่น ๆ กระทบกับเล็บ อาจส่งผลให้เนื้อเยื่อใต้เล็บเสียหาย และเกิดเป็นจุดสีขาวบนเล็บ เมื่อเล็บยาวขึ้นอาจสามารถตัดเล็บที่มีจุดสีขาวออกได้ตามปกติ ร่างกายขาดแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม สังกะสี อาจทำให้เล็บเปลี่ยนสีเป็นสีขาว หรือมีจุดสีขาวบนเล็บได้ สารพิษ เช่น ตะกั่ว สารหนู โลหะ อาจกัดกร่อนเล็บ จนทำให้เกิดเป็นเส้นสีขาวบนเล็บ […]

การดูแลเล็บ

clubbing finger คือ อะไร สาเหตุและการรักษา

clubbing finger คือ ภาวะนิ้วปุ้ม เป็นภาวะที่มีมาตั้งแต่กำเนิดอาการที่เกิดขึ้น คือ ปลายเล็บมือและเล็บเท้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เล็บขยายใหญ่ขึ้น ฐานเล็บอ่อนนุ่ม เล็บหนา เล็บโค้งงอ อาจมีสาเหตุมาจากออกซิเจนในเลือดต่ำหรืออาจเป็นสัญญาณของโรคบางชนิด เช่น โรคมะเร็งปอด พังผืดในปอด โรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมโป่งพอง ฝีในปอด [embed-health-tool-heart-rate] clubbing finger คืออะไร clubbing finger คือ ภาวะที่ปลายเล็บขยายตัวออกและเล็บโค้งไปรอบ ๆ ปลายนิ้ว เป็นภาวะที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจเป็นผลมาจากออกซิเจนในเลือดต่ำและอาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งปอด ฝีในปอด โรคปอด โรคเซลิแอค (Celiac Disease) โรคเกรฟส์ (Graves' Disease) โดยอาจสังเกตอาการของภาวะนิ้วปุ้มได้ ดังนี้ ฐานเล็บหรือผิวหนังใต้เล็บอ่อนนุ่ม เล็บดูเหมือนลอยตัวไม่ติดแน่น เล็บหนาขึ้น ปลายเล็บอาจดูใหญ่หรือโปนออก อาจรู้สึกอุ่นและเป็นสีแดง เล็บมีลักษณะโค้งงอลง สาเหตุของ clubbing finger ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของภาวะนิ้วปุ้ม แต่อาจเกิดจากการตีบตันของเส้นเลือดเนื่องจากปัจจัยการเจริญเติบโตของบุผนังหลอดเลือด (Vascular Endothelial Growth Factor หรือ VEGF) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ผลิตโดยเซลล์จำนวนมากที่กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดและเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของเกล็ดเลือด เมื่อร่างกายสร้าง VEGF […]

การดูแลเล็บ

เชื้อราที่เล็บ อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และวิธีรักษารักษา

เชื้อราที่เล็บ เกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อราบนเล็บ สังเกตได้จากเล็บที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือสีเหลือง ปลายเล็บหนาขึ้น และเล็บอาจมีรูปร่างผิดปกติ เกิดขึ้นได้ทั้งเล็บมือและเล็บเท้า อาจเป็นแค่เล็บเดียว หรือหลายเล็บก็ได้ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในผู้สูงอายุ [embed-health-tool-bmi] คำจำกัดความ เชื้อราที่เล็บ คืออะไร  เชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis) หมายถึง การติดเชื้อรา หรือเชื้อยีสต์บริเวณเล็บมือหรือเล็บเท้า แต่พบมากบริเวณเล็บเท้า เพราะเสี่ยงต่อการเปียกหรือชื้นได้มากกว่า เช่น เมื่อสวมรองเท้าเปียก ๆ เล็บที่ติดเชื้อราจะมีสีเปลี่ยนไป เล็บหนาขึ้น และอาจเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้เล็บ ประเภทของเชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่เล็บอาจแบ่งประเภทได้ ดังนี้  Distal Subungual Onychomycosis (DSO) เป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด มักเกิดจากการติดเชื้อราเดอมาโทไฟท์ (Dermatophytes) ทำให้เล็บมีสีขาว หรือสีเหลืองอมน้ำตาล เนื้อเล็บอาจหนาขึ้น จนเล็บยกหรือนูนขึ้นมา  White Superficial Onychomycosis (WSO)  พบได้น้อยกว่าเชื้อราที่เล็บชนิด DSO เป็นการติดเชื้อราบริเวณแผ่นเล็บ มักเกิดจากการติดเชื้อ T. mentagrophytes ทำให้เล็บมีลักษณะเป็นขุยขาว ๆ หากเชื้อราลุกลามอาจทำให้เล็บขรุขระ ไม่เรียบเนียน เปราะบาง  Candidal Onychomycosis เป็นการติดเชื้อราแคนดิด้า […]

การดูแลเล็บ

จมูกเล็บ ลอก ฉีกขาด มีสาเหตุมาจากอะไร รักษาอย่างไร

จมูกเล็บ คือ หนังที่อยู่บริเวณข้างเล็บหรือขอบเล็บ มีหน้าที่ทำให้เล็บงอกขึ้นมาตรงตามแนวเล็บ ถึงแม้จะเป็นเพียงผิวหนังส่วนเล็ก ๆ แต่หากไม่บำรุงให้จมูกเล็บแข็งแรง อาจทำให้ จมูกเล็บแห้ง ลอก หรือฉีกขาดได้ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ล้างมือบ่อย ตัดเล็บผิดวิธี กัดเล็บ รวมถึงการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนอย่าง เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา ไข่ไก่ เป็นต้น  [embed-health-tool-bmi] จมูกเล็บ คืออะไร จมูกเล็บ คือ หนังที่อยู่บริเวณข้างเล็บหรือขอบเล็บ ซึ่งมีเส้นเลือดและปลายประสาทจำนวนมาก หากไม่บำรุงให้จมูกเล็บแข็งแรงอาจทำให้จมูกเล็บอักเสบ ส่งผลให้ผิวหนังรอบ ๆ บริเวณขอบเล็บบวม แดง และมีอาการเจ็บปวดได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรดึงเศษจมูกเล็บออกด้วยตนเอง เพราะอาจส่งผลให้เกิดบาดแผลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง สาเหตุที่ทำให้จมูกเล็บ ลอก ฉีกขาด สาเหตุที่ทำให้จมูกเล็บ ลอก ฉีกขาด อาจมีดังนี้ ผิวแห้ง ตัดเล็บไม่ถูกวิธี สัมผัสกับอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไป ล้างมือบ่อยเกินไป ขาดสารอาหารประเภทโปรตีน ทำเล็บ ล้างเล็บบ่อยเกินไป ดูดนิ้วมือเป็นประจำ กัดเล็บจนกุด วิธีรักษาหากจมูกเล็บติดเชื้อ หากจมูกเล็บติดเชื้อ อาจรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ แช่น้ำอุ่น แช่นิ้วที่จมูกเล็บติดเชื้อในน้ำอุ่น […]

การดูแลเล็บ

ถอดเล็บ ขั้นตอนการรักษาและการดูแล

ถอดเล็บ เป็นวิธีรักษาทางการแพทย์โดยการตัดเล็บบางส่วนหรือถอดเล็บ ที่มีการติดเชื้อ หรือได้รับบาดเจ็บบริเวณเล็บอย่างรุนแรงออกทั้งหมด เช่น เล็บฉีกขาด เล็บขบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการรักษา แต่สำหรับเล็บที่งอกใหม่ตามธรรมชาติอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน [embed-health-tool-heart-rate] ทำไมต้องถอดเล็บ การถอดเล็บ เป็นวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งหากผู้ป่วยมีอาการปวดหรือติดเชื้อรุนแรงบริเวณเล็บ คุณหมออาจต้องรักษาด้วยการถอดเล็บ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เล็บงอกใหม่และแข็งแรงขึ้น สาเหตุที่อาจต้องรักษาด้วยการถอดเล็บ มีดังนี้ เล็บขบ เกิดการบาดเจ็บที่เล็บ หรือเล็บฉีกขาดอย่างรุนแรง เล็บเกิดการติดเชื้อ โดยมีอาการบวมแดง มีหนอง มีกลิ่นเหม็น เจ็บปวด และมีไข้ เล็บหนา (Onychogryphosis) ที่อาจเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด โรคสะเก็ดเงิน หรือการใส่รองเท้าที่คับแน่นเกินไป ขั้นตอนการถอดเล็บ ก่อนเริ่มการรักษาด้วยวิธีถอดเล็บ คุณหมอจะฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อทำให้บริเวณที่ต้องการรักษาชา และล้างทำความสะอาดบริเวณที่ต้องทำการรักษาด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จากนั้น เมื่อบริเวณเล็บเริ่มชา คุณหมอจะทำการถอดเล็บออกทั้งหมดหรืออาจถอดเล็บเพียงบางส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและการพิจารณาของคุณหมอ หลังจากถอดเล็บเรียบร้อย คุณหมอจะทายาปฏิชีวนะชนิดขี้ผึ้ง และปิดแผลด้วยผ้าพันแผล นอกจากนี้ คุณหมออาจสั่งยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วยเพื่อใช้รักษาแผลที่บ้าน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการถอดเล็บ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการถอดเล็บได้ ดังนี้ การติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งป็นการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นหลังหรือระหว่างการรักษา การติดเชื้อราที่เล็บ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในผิวหนังใต้เล็บเมื่อเล็บงอกมาใหม่ ผื่นแพ้สัมผัส (Allergic Contact Dermatitis) ซึ่งอาจเกิดจากการแพ้ยาที่ใช้ในการรักษา เล็บเท้าผิดรูป ในบางคนเล็บเท้าอาจงอผิดรูป หรือเล็บอาจไม่งอกใหม่ ผู้ป่วยที่เป็นเล็บขบ หลังจากการักษาอาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีก การดูแลแผลหลังถอดเล็บ หลังจากการถอดเล็บ ผู้ป่วยควรทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัด และใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ดังนี้ ใช้น้ำอุ่นหรือดีเกลือฝรั่ง […]

โฆษณา
โฆษณา