มะเร็งต่อมลูกหมาก (​Prostate Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในเพศชาย โดยเฉพาะในช่วงวัยปลายๆ ของชีวิต แต่ถ้าตรวจพบเร็ว ก็มีโอกาสในการรักษาได้ ข้อมูลโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

คำจำกัดความ

มะเร็งต่อมลูกหมาก คืออะไร

มะเร็งต่อมลูกหมาก (​Prostate Cancer) เป็นมะเร็งชนิดร้ายแรง และพบได้บ่อย ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมากของเพศชาย ต่อมนี้มีลักษณะเหมือนถั่ววอลนัทเม็ดเล็กๆ ผลิตน้ำอสุจิที่เป็นสารอาหารและช่วยขับเคลื่อนสเปิร์ม มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นหนึ่งในประเภทของมะเร็งที่พบเจอได้มากที่สุดในเพศชาย ปกติมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะลุกลามอย่างช้าๆ และตอนแรกมักจะอยู่ในเฉพาะบริเวณต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงนัก ในขณะที่มะเร็งต่อมลูกหมากบางชนิด จะลุกลามอย่างช้าๆ และอาจต้องการการรักษาเพียงเล็กน้อย หรือไม่ต้องการรักษาเลย แต่มะเร็งบางประเภทอาจมีอาการรุนแรงและแพร่ขยายได้ไวมาก มะเร็งต่อมลูกหมากที่พบตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่มันยังอยู่บริเวณต่อมลูกหมาก มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะประสบความสำเร็จในการรักษา

มะเร็งต่อมลูกหมากมีโอกาสพบได้บ่อยแค่ไหน

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้น ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบผู้ชายหลายพันคนในช่วงวัยกลางคนจนถึงวัยท้ายของชีวิต มะเร็งต่อมลูกหมากที่พบส่วนใหญ่จะเกิดกับเพศชายที่มีอายุมากกว่า 65 ขึ้นไป ในปี 2013 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ประเมินไว้ว่า จำนวนเพศชายชาวอเมริกัน กว่า 239,000 คน จะต้องโดนวินิจฉัยเจอโรคนี้

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถจัดการได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงของคุณ

โปรดปรึกษากับหมอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของ มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากอาจไม่แสดงสัญญาณหรืออาการใดๆ ในช่วงแรก มะเร็งต่อมลูกหมากที่พัฒนามากขึ้น อาจแสดงสัญาณและอาการดังต่อไปนี้

เมื่อไหร่ที่ควรไปพบคุณหมอ

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการอะไรก็ตามที่เหมือนอาการตามด้านบน หรือ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับหมอของคุณ ร่างกายของทุกคนแสดงออกแตกต่างกันไป มันจึงดีที่สุดเสมอในการปรึกษากับหมอของคุณ

ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุที่ก่อให้เกิด มะเร็งต่อมลูกหมาก

จนถึงปัจจุบัน ก็ยังหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้ หมอหลายคนทราบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะเริ่มเกิดเมื่อเซลล์บางตัวในต่อมลูกหมากมีความผิดปกติ การกลายพันธุ์ในดีเอนเอเซลล์ที่ผิดปกติ ทำให้เซลล์เติบโตและแพร่ขยายอย่างรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติ เซลล์ที่ผิดปกติจะมีชีวิตอยู่ ขณะที่เซลล์ปกติจะค่อยๆ ตายลง การเพิ่มจำนวนและสะสมตัวของเซลล์ผิดปกติ สร้างให้เกิดเป็นเนื้องอกที่สามารถลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง เซลล์ผิดปกติบางตัวสามารถลุกลามและแพร่ขยาย (ระยะแพร่กระจาย) ไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

ปัจจัยเสี่ยง

อะไรที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

คุณอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับอาการนี้ หากคุณอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

สูงอายุ

ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ

สีผิว

ผู้ชายผิวสี มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้มากกว่าชาติพันธุ์อื่น ในกลุ่มคนผิวสี มะเร็งต่อมลูกหมากยังมีความเป็นไปได้ที่จะรุนแรง หรืออันตรายมากขึ้น แต่ยังไม่มีเหตุผลแน่ชัดว่าเพราะอะไร

กรรมพันธุ์

หากผู้ชายในครอบครัวคุณเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ความเสี่ยงของคุณอาจเพิ่มขึ้น และถ้าหากคุณมียีนที่สืบทอดกันในครอบครัวซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม (BRCA1 or BRCA2) หรือครอบครัวที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมอย่างชัดเจน ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากของคุณก็อาจเพิ่มสูงขึ้น

โรคอ้วน

โรคอ้วน หรือผู้ชายอ้วนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งชนิดที่ซับซ้อนซึ่งยากแก่การรักษา

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ กรุณาปรึกษากับหมอของท่านทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อเติม

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากทำได้อย่างไร

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก จะตัดสินโดยอ้างอิงจากการทดสอบทางกายภาพ ประวัติสุขภาพของคุณ และการทดสอบอื่นๆ เช่น

การทดสอบทางทวารหนัก

นี่เป็นการทดสอบทางกายภาพ ซึ่งแพทย์จะตรวจสอบต่อมลูกหมากผ่านทวารหนัก โดยการใช้นิ้วที่สวมถุงมือเพื่อคลำหาว่า มีก้อนแข็งที่อาจจะเป็นเนื้องอกอยู่ตรงต่อมลูกหมากหรือไม่

การตรวจเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก

แพทย์อาจจะสั่งให้ตัดเนื้อเยื่อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ในกระบวนการตรวจเนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนขนาดเล็กจากต่อมลูกหมาก จะถูกตัดออกและนำไปทดสอบต่อไป

การฉายภาพอวัยวะภายในร่างกาย (MRI)

อาจมีการใช้วิธีการตรวจภายในด้วยการสแกนกระดูก หรือการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

สมาคมแพทย์โรคทางเดินปัสสาวะแห่งสหรัฐอเมริกา ไม่สนับสนุนวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต อย่างการตรวจเลือดเพื่อหาสารแอนติเจน (PSA) หรือสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก นั่นเป็นเพราะความเสี่ยงของกระบวนการที่ตามมาโดยไม่จำเป็นส่งผลเสียมากกว่าประโยชน์ การตรวจเลือดเป็นการเช็คจำนวนสารแอนติเจนเฉพาะอย่างในเลือดของคุณ อย่างไรก็ตาม ยังมีเหตุผลอีกมากมายว่า ทำไมคุณอาจจะมีค่า PSA ในเลือดของคุณ ซึ่งนั่นจะนำไปสู่การวินิจฉัยผิดพลาด และการรักษาที่ไม่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆ การทดสอบนี้ก็ยังสามารถปฎิบัติต่อไปได้เพื่อประเมินขนาดและระยะการแพร่กระจายของมะเร็ง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจตรวจ PSA ปรึกษากับแพทย์ของคุณถึงความความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีการอย่างไร

หากคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ขึ้นอยู่กว่าความร้ายแรงของมะเร็ง และระยะของการแพร่กระจาย หมอจะเป็นผู้แนะนำทางเลือกในการรักษาแก่คุณ หากมะเร็งของคุณไม่ได้มีความรุนแรง นักกายภาพของคุณอาจจะแนะนำให้คุณคอยจับตาดู หรือเฝ้าระวังในเชิงรุก การผ่าตัด การฉายรังสี การบำบัดด้วยความเย็น การบำบัดด้วยฮอร์โมน และเคมีบำบัด เป็นทางเลือกการรักษาของคุณ โดยหมอจะหาการรักษาที่เหมาะสมสำหรับมะเร็งของคุณ จากพื้นฐานของอายุ สุขภาพ สถานะ และระยะมะเร็งของคุณ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองแบบไหนที่ช่วยจัดการกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

คุณอาจลดความเสี่ยงของคุณได้โดยทำตามขั้นตอนที่มีประโยชน์เหล่านี้

เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผักและผลไม้

หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เน้นไปที่ผัก ผลไม้ต่างๆ และธัญพืชแทน ผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆ ที่ชัดเจนว่าคุณอาจสามารถหลีกเลี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้ผ่านการควบคุมอาหาร แต่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยผักและผลไม้หลายชนิด จะช่วยให้สุขภาพโดยรวมของคุณดีขึ้น

เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแทนอาหารเสริม

ไม่มีงานวิจัยใดที่แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมมีบทบาทในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากของคุณ ลองเลือกกินอาหารที่เต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุแทน เพื่อที่คุณจะได้รักษาระดับวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณเอาไว้ได้

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายจะช่วยพัฒนาสุขภาพโดยรวมของคุณ ช่วยควบคุมน้ำหนัก และช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น มีหลักฐานบางอย่างชี้ว่าผู้ชายที่ไม่ออกกำลังกายมีระดับ PSA สูงกว่า ในขณะที่ผู้ชายที่ออกกำลังกายอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่า

ควบคุมน้ำหนัก

หากน้ำหนักปัจจุบันของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี พยายามรักษามันไว้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ หากคุณต้องการลดน้ำหนัก เพิ่มการออกกำลังกาย และลดจำนวนแคลอรี่ที่คุณรับประทานแต่ละวัน ขอความช่วยเหลือจากหมอของคุณ ในการวางแผนเพื่อการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง

ปรึกษากับหมอเกี่ยวอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับหมอของคุณ เพื่อเข้าใจวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเอง

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

7 พฤติกรรมป้องกันมะเร็ง ทำได้ง่าย ห่างไกลโรค

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ใส่ใจกับสุขภาพ ซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วย 7 พฤติกรรมป้องกันมะเร็ง จะช่วยให้ห่างไกลมะเร็งได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai

อนุมูลอิสระ คืออะไรกันแน่ ทำไมเราถึงต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ

หลายคนอาจฉุกคิดขึ้นมาว่า แล้ว อนุมูลอิสระ ที่ว่านี่มันคืออะไรกัน แล้วทำไมเราถึงต้องคอยต่อต้านอนุมูลอิสระนี้ หาคำตอบได้จากบทความนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
Uncategorized มีนาคม 24, 2020

เรกิ (Reiki) การบำบัดฟื้นฟูพลังชีวิตจากธรรมชาติ

เรกิ (Reiki) เป็นการบำบัดทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเรกินั้นเป็นการบำบัดทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ที่ได้รับการรักษารู้สึกผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

คนเป็นโรคเบาหวานทาน มันฝรั่ง ได้หรือไม่

หลายคนสงสัยว่า มันฝรั่ง นั้น เหมาะจะเป็นอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้หรือไม่ เพราะมันมีโปรตีนที่สูง ทาง Hello ได้นำเรื่องที่คุณกำลังสงสัยมาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

บทความแนะนำ

ใบมะละกอ-ประโยชน์ด้านสุขภาพ-ต้านโรค

ใบมะละกอ และ สรรพคุณทางยา ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 11, 2020
สารก่อมะเร็ง-ที่ควรรู้จัก-เพื่อความปลอดภัย

สารก่อมะเร็ง ที่คุณควรรู้จักไว้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 8, 2020
โรคncds-สาเหตุ-ความเสี่ยง-วิธีป้องกัน

โรคNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ เมษายน 30, 2020
โรคฝันร้าย-ปัญหาการนอนหลับ-อาการ-สาเหตุ

โรคฝันร้าย ไม่ใช่เรื่องเล่น เพราะมันอาจส่งผลต่อสุขภาพ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ เมษายน 9, 2020