มะเร็งลำไส้ตรง (Rectal Cancer)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งลำไส้ตรง (Rectal Cancer) เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในเซลล์ของลำไส้ตรง ซึ่งเป็นส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ มักก่อตัวเป็น ติ่งเนื้อ ก่อนกลายเป็นเนื้อมะเร็ง

คำจำกัดความ

มะเร็งลำไส้ตรง คืออะไร

มะเร็งลำไส้ตรง (Rectal Cancer) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์ของลำไส้ตรง ซึ่งเป็นส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ มักถูกจัดให้รวมอยู่กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ตรงมักเกิดขึ้นในเซลล์ที่เรียงอยู่ภายในลำไส้ตรง และมักก่อตัวเป็น ติ่งเนื้อ ก่อนกลายเป็นเนื้อมะเร็ง (precancerous polyps)

มะเร็งลำไส้ตรงพบบ่อยแค่ไหน

มะเร็งลำไส้ตรงมักเกิดขึ้นในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: กุมภาพันธ์ 15, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 5, 2020