มะเร็งลำไส้ตรง (Rectal Cancer)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

มะเร็งลำไส้ตรง เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในเซลล์ของลำไส้ตรง ซึ่งเป็นส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ มักถูกจัดให้รวมอยู่กับมะเร็งลำไส้ใหญ่

คำจำกัดความ

มะเร็งลำไส้ตรงคือ

มะเร็งลำไส้ตรง (Rectal Cancer) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์ของลำไส้ตรง ซึ่งเป็นส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ มักถูกจัดให้รวมอยู่กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ตรงมักเกิดขึ้นในเซลล์ที่เรียงอยู่ภายในลำไส้ตรง และมักก่อตัวเป็น ติ่งเนื้อ ก่อนกลายเป็นเนื้อมะเร็ง (precancerous polyps)

มะเร็งลำไส้ตรงพบบ่อยแค่ไหน

มะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งลำไส้ตรง

อาการทั่วไปของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่

 • ท้องผูก
 • เลือดออกทางทวารหนัก
 • ถ่ายเหลวหรือท้องร่วง
 • อุจจาระมีสีเข้มปน
 • อุจจาระมีลักษณะปลายแหลมเหมือนดินสอ
 • ไม่สบายท้อง
 • อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด
 • ปวดท้องน้อย

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ดังนั้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ ควรปรึกษาแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุไว้ข้างต้น ประสบกับปัญหาการนอน หรือมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์ การเข้าพบหมอเพื่อพูดคุยถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งลำไส้ตรง

สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งลำไส้ตรง มีสองประการ ได้แก่

 • โรคลำไส้อักเสบ (Inflammatory bowel disease)

ผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ เช่น โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล (ulcerative colitis) และ โรคโครห์น (Crohn’s disease) มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ตรง ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น หากผู้ป่วยเป็นโรคเหล่านี้นาน และอาการของโรครุนแรง ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ การป้องกันด้วยการใช้แอสไพริน และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เป็นวิธีที่แนะนำ

 • พันธุกรรม (Genetics)

ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัวที่มีสมาชิกที่ใกล้ชิด (เช่น พ่อแม่ หรือพี่น้อง) เคยเป็น จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสูงกว่าถึง 2-3 เท่า และบุคคลกลุ่มนี้มีปริมาณถึงร้อยละ 20 จากผู้ป่วยทั้งหมด จำนวนของโรคทางพันธุกรรมยังเกี่ยวข้องกับอัตราที่เพิ่มขึ้น ในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ตรง

ต่อไปนี้คือ ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ตรง

 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • เพศชาย
 • การรับประทานไขมัน ดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อแดง และเนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง
 • โรคอ้วน
 • การสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายไม่เพียงพอ

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ตรง

หากแพทย์สงสัยว่า คุณอาจเป็นโรคมะเร็ง แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและใช้การทดสอบบางอย่าง แพทย์อาจให้คุณกลืนผงแบเรียมเพื่อตรวจดูลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง (lower gastrointestinal series) ซึ่งเป็นการเอ็กซเรย์ตรวจดูลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

แพทย์อาจแนะนำให้มีการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นการตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ตรงที่เกิดขึ้น และหาติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อในสำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรง

เมื่อการตรวจเสร็จสิ้น หากมีการตรวจพบอาการผิดปกติ เช่น พบจุดดำที่ฟิล์มเอ็กซเรย์ แพทย์จะสั่งให้มีการตรวจส่องกล้องเพื่อยืนยัน และทำการตัดติ่งเนื้อออก

หากแพทย์ตรวจพบเซลล์มะเร็ง แพทย์จะทำการจัดขั้นของมะเร็งที่เกิดขึ้น ดังนี้

 • ขั้นที่ 0

เป็นขั้นแรกสุดของการตรวจพบมะเร็ง เซลล์ที่ผิดปกติถูกพบในผนังลำไส้ใหญ่ด้านใน และเซลล์เหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งและลุกลามได้

 • ขั้นที่ 1

ขั้นนี้อาจถูกเรียกว่า Dukes ซึ่งเป็นขั้นที่เซลล์มะเร็งลุกลามจากผนังลำไส้ใหญ่ด้านใน ไปสู่ชั้นกล้ามเนื้อในลำไส้ใหญ่

 • ขั้นที่ 2

ในขั้นนี้ ก้อนเนื้อลุกลามไปยังผนังกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่เข้าสู่ชั้นด้านนอกของผนังลำไส้ ซึ่งเรียกว่า เยื่อหุ้มเซลล์ (serosa)

 • ขั้นที่ 3

ในขั้นนี้ มะเร็งลุกลามผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่เก็บและผลิตเซลล์ที่ทำหน้าที่ต่อต้านการติดเชื้อในร่างกาย

 • ขั้นที่ 4

ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายของมะเร็งลำไส้ตรง ในขั้นนี้ เชื้อมะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ปอดหรือสมอง

วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ตรง

หลังจากตรวจพบมะเร็งลำไส้ตรง ขั้นต่อไปคือการระบุวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่ออาการ คุณมีหลายทางเลือกที่สามารถพิจารณา แต่แพทย์จะเป็นผู้แนะนำถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสม วิธีการรักษาอาจใช้วิธีเดียวหรือเป็นการรักษาร่วมก็ได้

 • การผ่าตัด
 • เคมีบำบัด
 • การฉายรังสี
 • ชีวบำบัด

เช่นเดียวกับมะเร็งชนิดอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาต่างๆ จะทำงานร่วมกัน นอกจากนี้คุณจะได้รับการดูแลจากพยาบาล และที่ปรึกษารวมถึงนักโภชนาการ แพทย์ผู้ทำการรักษามะเร็งชนิดนี้มีดังนี้

 • แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษามะเร็งโดยการใช้ยา ที่รู้จักกันในชื่อการทำเคมีบำบัด
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษามะเร็งโดยการใช้รังสี

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่อาจช่วยจัดการกับมะเร็งลำไส้ตรง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเยียวยาตนเองที่อาจช่วยคุณรับมือกับโรคนี้ได้แก่

 • เพิ่มปริมาณธัญพืช ผักและผลไม้ และลดการรับประทานเนื้อแดงและเนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง
 • ควรออกกำลังกายเพิ่มขึ้น การออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ได้ในระดับปานกลาง กิจกรรมทางร่างกายในระดับหนักช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ตรงได้ราวร้อยละ 21
 • การนั่งเป็นเวลานาน มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอันตรายจากมะเร็งลำไส้ตรง ความเสี่ยงไม่ได้หมดไปโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพียงแต่ลดลงเท่านั้น
 • หลักฐานต่อผลที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการปกป้องโดยเส้นใยอาหารและผักผลไม้มีอยู่บ้าง แต่ก็เล็กน้อยมาก
 • ความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงได้โดยการควบคุมน้ำหนัก

หากคุณมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความเข้าใจการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Share now :

Review Date: กุมภาพันธ์ 15, 2019 | Last Modified: สิงหาคม 27, 2019