โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี

จากข้อมูลของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า เมื่อปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี สะสมมากกว่า 1 หมื่นราย และสามารถพบผู้ป่วยได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี ตั้งแต่สาเหตุ อาการ สัญญาณเตือน การรักษา และการป้องกัน เพื่อช่วยปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกีนี้

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี

ไข้เลือดออก อาการ สาเหตุ การรักษา และการป้องกัน

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ที่มียุงลายเป็นพาหะ หลังจากที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดประมาณ 5-8 วัน อาจจะเริ่มมีอาการของไข้เลือดออก เช่น มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน  ไข้เลือดออกพบได้มากในพื้นที่เขตร้อนชื้นซึ่งอาจพบการแพร่กระจายของยุงลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่มักมีแหล่งน้ำขังซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีสำหรับยุง ดังนั้น หากทราบวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็อาจช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดออกได้  ไข้เลือดออก คืออะไร  ไข้เลือดออก คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเชื้อไวรัสเดงกีมีอยู่ด้วยกัน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ เดงกี-1 เดงกี-2 เดงกี-3 และเดงกี-4 หากยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคน เชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่กระแสเลือด และอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ โดยทั่วไป อาการของไข้เลือดออกมักจะแสดงให้เห็นหลังจากได้รับเชื้อจากยุงลายประมาณ 5-8 วัน ไข้เลือดออกสามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยและพบได้ตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่มักพบในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมักมีน้ำขังที่เป็นเหมือนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  อาการไข้เลือดออก  อาการที่พบได้ทั่วไปของโรคไข้เลือดออก อาจมีดังนี้ มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส หรือบางครั้งอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส มีผื่นแดงหรือจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดท้อง คลื่นไส้ […]