home

โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี

จากข้อมูลของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า เมื่อปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี สะสมมากกว่า 1 หมื่นราย และสามารถพบผู้ป่วยได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี ตั้งแต่สาเหตุ อาการ สัญญาณเตือน การรักษา และการป้องกัน เพื่อช่วยปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกีนี้

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี

ไข้เลือดออก คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue) ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้ามาสู่ร่างกาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน ดังนั้น วิธีป้องกันไข้เลือดออก อาจเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากยุง อาจเริ่มได้ง่าย ๆ ด้วยการการปรับพฤติกรรมอย่างการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เป็นต้น  สาเหตุของไข้เลือดออก สาเหตุของไข้เลือดออกมาจากยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกีเมื่อถูกยุงกัดและไวรัสเข้าสู่กระแสเลือด อาจทำให้มีอาการภายใน 4-6 วันหลังจากร่างกายได้รับเชื้อ และอาจมีอาการมากถึง 10 วัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไข้ขึ้นสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ปวดตา ปวดศีรษะ  ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก และตามข้ออย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ต่อมน้ำเหลืองบวม ผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง เลือดกำเดาไหลออก หรือเลือดออกตามไรฟัน หากมีอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียนต่อเนื่อง เลือดปะปนกับปัสสาวะ อุจจาระ มีรอยช้ำ หายใจลำบาก อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่าย ควรเข้ารับการตรวจร่างกาย และการรักษาฉุกเฉินโดยคุณหมอในทันที ปัจจัยเสี่ยงของโรคไข้เลือดออก ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นโรคไข้เลือดออก มีดังนี้ พื้นที่เขตร้อน เนื่องจากยุงมักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตร้อน และกึ่งเขตร้อน ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีสภาพอากาศนี้ อาจเสี่ยงต่อการโดนยุงกัด และเสี่ยงเป็นไข้เลือดออก มีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน […]

โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี

ไข้เด็งกี่ (Dengue) หรือ ไข้เลือดออก (Dengue Herrmohagic fever) เป็นเชื้อโรคอันตรายที่อาจเกิดได้เมื่อคนเราถูกยุงกัด เนื่องจากทุกคนสามารถเป็นไข้เลือดออกได้ การรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นจึงอาจช่วยปกป้องตัวเองได้ดีขึ้น ไข้เลือดออก คืออะไร ไข้เด็งกี่ หรือไข้เลือดออก เป็นโรคร้ายที่มีแมลง (ยุงลาย) เป็นพาหะนำพาเอาเชื้อไวรัสเด็งกี่มาสู่ร่างกายคนเรา โดยยุงไวรัสเด็งกี่มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4 และไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกหรือไข้เด็งกี่ แต่โรคนี้พบได้ทั่วไปในเขตเส้นศูนย์สูตรและเขตร้อนชื้น อย่างเช่นประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิกตะวันตก แอฟริกา และแคริบเบียน อาการของไข้เลือดออกเป็นอย่างไร คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นไข้เลือดออกแบบไม่รุนแรงจะไม่มีอาการใดๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการปรากฏขึ้น ปกติมักจะเป็นในช่วง 4-10 วันหลังจาที่มีการติดเชื้อแล้ว อาการของไข้เลือดออกจะมีเป็นดังนี้คือ มีไข้สูง (40ºC) ปวดหัวรุนแรง ปวดตามข้อ ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก มีผื่นแดงขึ้นกระจายตามลำตัว คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง มีเลือดออก (อย่างเช่นในจมูก เหงือก เกิดรอยช้ำตามลำตัว) เด็กเล็กและคนที่เป็นไข้เด็งกี่ครั้งแรกมักจะมีอาการของโรคไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่สอง โดยที่เชื้อต่างสายพันธ์ุกับครั้งแรก อาการมักรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือเสียชีวิต หรือเมื่อกลายเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรง (Dengue Herrmohagic fever) ในภาวะที่วิฤกตที่สุดจะกินเวลา 3-7 วัน หลังจากที่สังเกตเห็นสัญญาณแรกของโรค ต่อมน้ำเหลืองและหลอดเลือดอาจเสียหายได้ ทำให้เกิดอาการรุนแรงอันได้แก่ มีเลือดออกจากจมูกและเหงือก อาเจียนออกมาเป็นเลือด อ่อนล้าหมดแรง หายใจหอบถี่ มีอาหารปวดท้องรุนแรง เลือดออกภายใต้ผิว ซึ่งทำให้ดูเหมือนเกิดรอยฟกช้ำ ตับโต มีปัญหากับระบบไหลเวียนโลหิต อาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกจะทำอย่างไร ถ้าคุณสงสัยว่าคุณอาจเป็นไข้เด็งกี่ […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคไข้เลือดออก หรือไข้เลือดออกเดงกี ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon