ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ์ และการถ่ายทอดสู่ลูกในท้อง

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ธาลัสซีเมียเป็นอาการผิดปกติของเลือดทางพันธุกรรม โดยจะคุณมีระดับฮีโมโกลบิน และเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยกว่าปกติ ฮีโมโกลบินเป็นสารที่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆ ธาลัสซีเมียอาจทำให้เกิดโลหิตจาง (Anemia) และอาการอ่อนเพลีย ธาลัสซีเมียสามารถถ่ายทอดสู่ลูกได้ และนี่คือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ์

ธาลัสซีเมียกับการตั้งครรภ์ อะไรคืออาการของธาลัสซีเทีย

สิ่งบ่งชี้และอาการของธาลัสซีเมีย ได้แก่

สิ่งบ่งชี้และอาการอาจแตกต่างกันไปตามผู้ป่วยแต่ละราย

การถ่ายทอดธาลัสซีเมียสู่บุตร

ธาลัสซีเมียสามารถถ่ายทอดสู่คนในครอบครัว อาการผิดปกติอยู่ในยีนด้อย หมายความว่าลูกของคุณ จะไม่ได้รับการถ่ายทอดธาลัสซีเมียจากคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณหรือคู่สมรสของคุณ คนใดคนหนึ่งเป็นพาหะธาลัสซีเมีย แต่จะมีโอกาสหนึ่งหรือสองเท่าในการรับถ่ายทอดยีนที่บกพร่อง และเป็นพาหะเช่นเดียวกับคุณหรือคู่สมรสของคุณ หากคุณและคู่สมรสของคุณเป็นพาหะธาลัสซีเมีย

อัตราความเสี่ยงของธาลัสซีเมียในรุ่นลูกจะเป็นดังนี้

  • หนึ่งในสี่ที่จะไม่เป็นทั้งพาหะและเป็นโรค
  • หนึ่งในสองที่จะเป็นพาหะ แต่ไม่แสดงอาการ
  • หนึ่งในสี่ที่จะเป็น มีอาการของโรคในระดับธาลัสซีเมียใหญ่ (Thalassemia Major) ที่รุนแรงมากขึ้น

การตรวจร่างกายอาจสามารถบอกคุณได้ว่า ลูกของคุณเป็นธาลัสซีเมียแน่นอนหรือไม่ การทดสอบดังกล่าว ได้แก่ การตรวจตัวอย่างรกเด็ก (Chorionic Villus Sampling) การเจาะตรวจน้ำคร่ำ (Amniocentesis) และการตรวจตัวอย่างเลือดทารกในครรภ์ (Fetal Blood Sampling)

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่า ลูกของคุณอยู่ในระดับอัลฟ่าธาลัสซีเมียเมเจอร์ (Alpha Thalassemia Major) ลูกของคุณอาจมีโอกาสน้อยมากในการรอดชีวิต ดังนั้น พ่อแม่บางรายอาจพิจารณาการทำแท้ง เนื่องจากการรักษาที่ซับซ้อน จะทำให้เด็กไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้

ผลของธาลัสซีเมียต่อการตั้งครรภ์

เมื่อคุณเป็นธาลัสซีเมีย คุณจำเป็นต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการผิดปกติของเลือด เพื่อประเมินอาการ ลูกของคุณอาจได้รับประโยชน์ จากการใช้กรดโฟลิกก่อนคลอด 5 มก. เนื่องจากธาลัสซีเมียจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (Neural Tube Defects) การใช้กรดโฟลิคในขนาดสูงทุกวัน อาจสามารถจัดการความเสี่ยงได้ หากคุณมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ จากธาลัสซีเมีย เช่น เลือดจาง แพทย์อาจให้มีการคลอดที่โรงพยาบาล

อาการโรคในระดับเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์ (Beta Thalassemia Major) สามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูก ซึ่งอาจทำให้การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรม เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: ธันวาคม 23, 2018 | Last Modified: พฤศจิกายน 15, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน