ทารกคลอดก่อนกำหนด

ทารกที่คลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ เรียกอีกอย่างว่า "ทารกคลอดก่อนกำหนด" ทารกเหล่านี้มักจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพบางอย่าง อ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จ

เรื่องเด่นประจำหมวด

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ROP คือ อะไร อาการ การรักษา และการป้องกัน

ROP (Retinopathy Of Prematurity) หรือ โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด คือ ความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณจอตาที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้จอตาเกิดความเสียหาย หากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอาจทำให้ทารกมีอาการดวงตาเคลื่อนไหวผิดปกติ ตาไม่สามารถมองตามวัตถุ รูม่านตามีสีขาว และอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ [embed-health-tool-vaccination-tool] คำจำกัดความ ROP คือ อะไร ROP คือ ความผิดปกติของจอประสาทตาที่พบในทารกเกิดก่อนกำหนด เนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณจอตาที่พัฒนายังไม่เต็มที่ ทำให้เนื้อเยื่อแผลเป็นก่อตัวขึ้นภายในดวงตา ส่งผลให้จอตาเกิดความเสียหายและหากปล่อยไว้ไม่รักษาอาจทำให้ทารกสูญเสียการมองเห็นได้ อาการ อาการของ ROP โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดอาจไม่มีสัญญาณเตือนของโรค แต่อาจทำให้มีอาการต่าง ๆ ดังนี้ ดวงตาของทารกเคลื่อนไหวผิดปกติ ตาไม่สามารถมองตามวัตถุได้ รูม่านตามีสีขาว ทารกมีปัญหาในการจดจำใบหน้า โดยโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ ซึ่งมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรงไปจนถึงรุนแรงมาก ดังนี้ ระยะที่ 1 และ 2 โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะนี้อาจหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา และไม่แสดงอาการที่รุนแรง แต่ควรอยู่ในความดูแลของคุณหมอเพื่อป้องกันอาการที่อาจแย่ลง ระยะที่ 3 ทารกบางคนอาจมีอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องรักษา แต่บางคนอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาความผิดปกติของหลอดเลือด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อจอตา (Retina) ที่อาจทำให้จอประสาทตาหลุด ระยะที่ 4 ทารกบางคนอาจมีจอประสาทตาหลุดออกมาบางส่วน ซึ่งต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาสายตาที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็น ระยะที่ 5 จอตาหลุดออกอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะได้รับการรักษาแล้วก็อาจสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ สาเหตุ สาเหตุของ […]

หัวข้อ ทารกคลอดก่อนกำหนด เพิ่มเติม

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ปัญหาหัวใจในทารกคลอดก่อนกำหนด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับลูกน้อย

ปัญหาหัวใจในทารกคลอดก่อนกำหนด หมายถึง ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตต่ำ หัวใจพิการ อาจเกิดจากหัวใจของทารกยังไม่พัฒนาจนสมบูรณ์พร้อม ปัญหาหัวใจเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย และอาจเป็นอันตรายกับสุขภาพเด็กได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม [embed-health-tool-”due-date”] ทารกคลอดก่อนกำหนดกับปัญหาสุขภาพหัวใจ ทารกคลอดก่อนกำหนด คือ ทารกที่คลอดก่อนครบกำหนดประมาณ 2 สัปดาห์ หรือคลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพตามระบบต่าง ๆ เนื่องจากร่างกายอาจยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่ ปัญหาสุขภาพเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของทารกทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีงานวิจัยที่พบว่า ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งการคลอดก่อนกำหนดยังอาจส่งผลต่อโครงสร้างหัวใจและการทำงานของหัวใจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่พบว่า การคลอดก่อนกำหนดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และระดับคอเลสเตอรอลสูงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกด้วย ปัญหาหัวใจในทารกคลอดก่อนกำหนด ปัญหาหัวใจที่อาจพบได้ในทารกคลอดก่อนกำหนด มีดังต่อไปนี้ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (Patent ductus arteriosus : PDA) เมื่อทารกอยู่ในครรภ์ ทารกจะได้รับออกซิเจนจากรก เพราะปอดจะยังไม่ทำงานจนกว่าทารกจะลืมตาดูโลกและสายสะดือถูกตัดขาด เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วหลอดเลือดหัวใจจะปิดเพื่อให้ปอดเริ่มทำงาน แต่สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด หลอดเลือดหัวใจส่วนนี้อาจปิดช้ากว่าปกติ ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน โดยปกติโรคนี้มักไม่ก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากหลอดเลือดจะปิดตัวลงได้เองเมื่อทารกคลอดก่อนกำหนดมีอายุเท่ากับทารกที่คลอดตามกำหนด แต่ทารกบางคนอาจเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเกินถาวร และทำให้อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือรับการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดปิดหลอดเลือดเกิน โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital heart disease : CHD) โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หมายถึง โรคที่ลักษณะของหัวใจผิดปกติ เช่น ผิดรูป มีรูรั่ว […]

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ปัญหาการหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด รู้ก่อน เพื่อสุขภาพทารก

ปัญหาการหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด คือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในทารกที่คลอดก่อนกำหนด เช่น โรคปอดเรื้อรัง ภาวะหายใจลำบาก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ปอดของทารกยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ เมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น ปัญหาการหายใจในทารก เหล่านี้ก็จะค่อย ๆ หายไปตามพัฒนาการของทารก ทารกที่คลอดก่อนกำหนด หมายถึงทารกที่คลอดก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หรือคลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักมีปัญหาสุขภาพมากมายเนื่องจากร่างกายยังไม่พัฒนาเต็มที่ ยิ่งทารกคลอดก่อนกำหนดเร็วเท่าไรจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นเท่านั้น [embed-health-tool-”due-date”] ปัญหาการหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง ทารกที่คลอดก่อนกำหนดบางคนอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจ เนื่องจากระบบทางเดินหายใจยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ปอดของทารกอาจขาดสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้ปอดขยายตัว ทำให้ปอดของทารกอาจไม่สามารถหดและขยายตัวได้ตามปกติ จนนำไปสู่ ปัญหาการหายใจในทารก ต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด (Newborn respiratory distress syndrome : NRDS) กลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เกิดขึ้นจากการที่ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้ไม่สามารถรับออกซิเจนได้อย่างเพียงพอ ทำให้ทารกอาจมีอาการต่าง ๆ ดังนี้ สีผิว ริมฝีปาก ลิ้นและเล็บ เปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือฟ้า หายใจสั้นและเร็ว มีเสียงดังเมื่อหายใจ แพทย์อาจต้องให้สารลดแรงตึงผิวผ่านทางหลอดลมเข้าสู่ปอด นอกจากนี้ หากแพทย์พิจารณาว่าคุณแม่อาจมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนสัปดาห์ที่ 34 แพทย์ก็อาจให้ยาสเตียรอยด์เพื่อช่วยให้ปอดของทารกพัฒนาดีขึ้น โรคปอดเรื้อรังในทารกคลอดก่อนกำหนด (Bronchopulmonary dysplasia : BPD)  โรคปอดเรื้อรังในทารกคลอดก่อนกำหนด หรือที่เรียกว่า โรคปอดเรื้อรังในทารกแรกเกิด (Chronic lung disease : […]

ทารกคลอดก่อนกำหนด

วัคซีนสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด ที่ควรได้รับ

เนื่องจากร่างกายของทารกคลอดก่อนกำหนด อาจยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผ่านไปจึงอาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ในอนาคต ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทารกควรได้รับตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางแพทย์ โดย วัคซีนสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ทารกควรได้รับ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ วัคซีนสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง เนื่องจากร่างกายของทารกคลอดก่อนกำหนด อาจยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผ่านไปจึงอาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ในอนาคต ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทารกควรได้รับตามเกณฑ์การพิจารณาจากทางแพทย์ โดย วัคซีนสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด อาจมีดังนี้ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ คุณหมออาจจำเป็นต้องตรวจร่างกายคุณแม่ร่วมด้วยว่ามีแอนติเจนที่เป็นลบหรือเป็นบวก หากเป็นทารกคลอดก่อนกำหนด โดยคุณแม่ที่มีแอนติเจนลบ อาจจำต้องรอให้ทารกมีน้ำหนักมากกว่า 2,000 กรัมเสียก่อน เนื่องจากร่างกายอาจไม่สามารถตอบสนองต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีได้เพียงพอ ในกรณีที่ทารกคลอดก่อนกำหนด โดยคุณแม่ที่มีแอนติเจนบวก อาจเข้ารับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีชนิดโมโนวาเลน (Monovalent) ได้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด แต่หากทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนัก 2,000 กรัม อาจได้รับวัคซีน 3 โดส ตั้งแต่แรกเกิด วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม การคลอดก่อนกำหนดอาจทำให้ทารกมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพปอดได้ เช่น โรคปอดบวม โดยส่วนใหญ่คุณหมออาจกำหนดให้ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไปได้รับวัคซีนนี้ แม้ว่าทารกจะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล วัคซีนไวรัสโรต้า วัคซีนไวรัสโรต้าเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีจากการประเมินของคุณหมอ โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่ทารกอายุ […]

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ทารกคลอดก่อนกำหนด ที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ

ทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นหมายถึงการที่คุณแม่คลอดลูกในช่วงก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ โดยอาจมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกัน วันนี้ Hello คุณหมอ จะพามารู้จักกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ทารกคลอดก่อนกำหนด ทั้งปัจจัยเสี่ยง ลักษณะ และการดูแลลูกน้อยเบื้องต้น เพื่อให้ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงป้องกัน ทารกคลอดก่อนกำหนด ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้ทารก คลอดก่อนกำหนด บางปัจจัย คุณแม่ตั้งครรภ์ก็อาจสามารถทำการหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ คลอดก่อนกำหนด เช่น ลดระดับความเครียด การหยุดสูบบุหรี่ และการใช้ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ แต่สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพต่าง ๆ อาจค่อนข้างหลีกเลี่ยงได้ยาก เช่น การติดเชื้อบางชนิด บริเวณช่องคลอด ปัญหาเกี่ยวกับมดลูก ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ ภาวะครรภ์เป็นพิษ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยอาจมาจากพันธุกรรม หรือพฤติกรรมส่วนตัว ก่อนการตั้งครรภ์ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ยังสามารถส่งผลต่อพัฒนาการของทารก ทำให้ทารกมีพัฒนาการที่ล่าช้าหรือบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการมองเห็น การรับรู้การเข้าใจ ปัญหาการได้ยิน คุณแม่จึงควรเข้ารับการตรวจสุภาพอยู่เสมอทั้งช่วงการวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ และระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ คลอดก่อนกำหนด เหล่านี้ ลักษณะของทารกคลอดก่อนกำหนด ที่ควรสังเกต เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เผชิญกับเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพที่จำเป็นต้อง คลอดก่อนกำหนด ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบบางอย่างกับลูกน้อยทั้งในระดับต่ำ จนถึงขั้นรุนแรง ได้ดังนี้ ลักษณะของทารก คลอดก่อนกำหนด ที่พบเจอได้บ่อย ร่างกายเล็กกว่าปกติ ตามอายุครรภ์ที่ คลอดก่อนกำหนด ผิวหนังบางใส จนมองเห็นเส้นเลือด มีเส้นผม หรือขนเล็กน้อย ศีรษะใหญ่กว่าร่างกายในทารกบางราย ร่างกายคมชัด หรือบางคนอาจผอมซูบ เนื่องจากยังไม่มีไขมันสะสมในร่างกายมากนัก น้ำหนัก ความยาวของลำตัว […]

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ภาวะแทรกซ้อนของทารกคลอดก่อนกำหนด ที่ส่งผลต่อสุขภาพลูกน้อย

ทารกคลอดก่อนกำหนด คือทารกที่คลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงก่อนที่การตั้งครรภ์จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนของทารกคลอดก่อนกำหนด ที่อาจส่งผลในระยะสั้นหรือในระยะยาวขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของทารกและการดูแล รักษาอย่างใกล้ชิด Hello คุณหมอ จึงขอนำเสนอ ภาวะแทรกซ้อนของทารกคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้คุณได้ทราบถึงภาวะที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของลูกน้อย ภาวะแทรกซ้อนของทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง การที่ทารกคลอดเร็วกว่าที่กำหนดอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาภายหลังได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งทารกเกิดเร็วเท่าใดยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นเท่านั้น ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น ภาวะแทรกซ้อนของทารกคลอดก่อนกำหนดในช่วงสัปดาห์แรก อาจมีดังต่อไปนี้ ปัญหาการหายใจ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจ เนื่องจากปอดยังไม่แข็งแรง และขาดสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้ปอดขยายตัว ทำให้ปอดไม่สามารถขยายและหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ทารกมีอาการหายใจลำบาก นอกจากนี้ทารกบางรายก็อาจอาการหยุดหายใจเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ปัญหาหัวใจ ปัญหาหัวใจที่พบบ่อยที่สุดใน ทารกคลอดก่อนกำหนด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) หากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ำ และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่งอาจต้องรักษาด้วยยาหรือการถ่ายเลือด ปัญหาสมอง ยิ่งทารกเกิดเร็วมากเท่าใด ก็ยิ่งเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมองมากขึ้นเท่านั้น อาการเลือดออกในสมองสามารถหายขาดได้เอง แต่ทารกบางคนอาจมีอาการรุนแรงจนทำให้สมองได้รับบาดเจ็บได้ ปัญหาการควบคุมอุณหภูมิ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะสูญเสียความร้อนในร่างกายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากร่างกายยังไม่มีไขมันเก็บสะสมไว้ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บความร้อนไว้ในร่างกายได้ และทำให้อุณภูมิร่างกายลดต่ำลง ภาวะอุณหภูมิลลดต่ำกว่าปกติอาจนำไปสู่ปัญหาการหายใจและระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ในช่วงแรกจึงต้องอยู่ในตู้อบเพื่อรักษาอุณภูมิจนกว่าร่างกายจะโตพอและสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายเองได้ ปัญหาทางเดินอาหาร ทารกคลอดก่อนกำหนด ระบบทางเดินอาหารยังไม่แข็งแรง ส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคภาวะลำไส้เน่าอักเสบ (Necrotizing enterocolitis NEC) เป็นภาวะร้ายแรงที่เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ได้รับบาดเจ็บ ทารกที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวสามารถลดความเสี่ยงเกิดโรคภาวะลำไส้เน่าอักเสบได้ ปัญหาเลือด เสี่ยงเกิดโรคโลหิตจางและโรคดีซ่านในทารกแรกเกิด ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะที่ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงไม่พียงพอ  โรคดีซ่านในทารกแรกเกิด คือการเปลี่ยนสีเหลืองในผิวหนังและตา เกิดจากเลือดของทารกมีบิลิรูบิน (bilirubin) ส่วนเกินซึ่งเป็นสารสีเหลืองจากตับหรือเซลล์เม็ดเลือดแดง ปัญหาการเผาผลาญ ทารกคลอดก่อนกำหนด […]

ทารกคลอดก่อนกำหนด

ไขข้อสงสัย พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง

การคลอดก่อนกำหนดอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อ พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากร่างกายและสมองของทารกอาจไม่ได้มีเวลาพอที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ เมื่อทารกคลอดออกมาจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ บทความนี้ได้รวบรวมสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับพัฒนาการของลูกน้อยมาฝากคุณแล้วที่นี่เลย พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด มีอะไรบ้าง? พัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการที่เหมือนกับเด็กที่คลอดตามปกติ แต่ยิ่งทารกคลอดก่อนกำหนดมากเท่าใด ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสการมีปัญหาทางพัฒนาการมากขึ้นเท่านั้น ทารกคลอดก่อนกำหนด น้อยกว่า 36 สัปดาห์ อวัยวะของทารกในช่วงนี้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาของสมองเพิ่มเติม ทารกที่คลอดในช่วงนี้อาจมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดปัญหาด้านพัฒนาการและการหายใจ ในช่วงแรกอาจต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และให้อาหารผ่านอุปกรณ์ช่วยเหลือ ทารกที่คลอดก่อนกำหนด น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ทารกมักจะมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัม มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาพัฒนาการด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยในระหว่างการดูแลของแพทย์ พัฒนาการทางภาษาของ ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่ อาจมีพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าเด็กที่คลอดปกติ และอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการเรียนรู้ การคิด หรือการได้ยินเสียง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถทางด้านภาษาของเด็กเป็นอย่างมาก พัฒนาการทางร่างกายของ ทารกคลอดก่อนกำหนด โดยปกติเด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะมีพัฒนาทางร่างกายเป็นไปตามลำดับ เพียงแต่อาจจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าหรือมีน้ำหนักที่น้อยกว่า และมีปัญหาผิดปกติของกล้ามเนื้อเล็กน้อย เช่น ปัญหาเรื่องการจับดินสอ การเดินรอบสิ่งกีดขวาง การวาดรูป การถือแก้วโดยไม่ให้น้ำหก ทารกคลอดก่อนกำหนด มีแนวโน้มมีปัญหาเรื่องฟัน เช่น เคลือบฟันผิดปกติ ฟันอาจมีสีเทาหรือน้ำตาล ผิวไม่เรียบ ฟันอาจมาช้ากว่าปกติ หรือรูปร่างของฟันอาจส่งผลต่อการกัด พัฒนาการทางประสาทสัมผัส การได้ยิน ทารกคลอดก่อนกำหนดมีโอกาสมากที่จะเป็นคนหูหนวกหรือหูตึง การมองเห็น มีแนวโน้มที่จะบกพร่องทางการมองเห็น เช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเหล่ ประสาทสัมผัสไว […]

ทารกคลอดก่อนกำหนด

วิธีการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

ทารกที่คลอดก่อนกำหนด หมายถึงทารกที่คลอดก่อนสัปดาห์ที่ 40-42 ของการตั้งครรภ์ โดยปกติทารกที่คลอดก่อนกำหนดมักจะยังมีพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์และมีร่างกายที่อ่อนแอ จึงควรมีการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ทารกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม [embed-health-tool-vaccination-tool] ทำไมทารกจึง คลอดก่อนกำหนด ตามปกติแล้วแพทย์มักจะไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมทารกจึงคลอดก่อนกำหนด ในบางครั้งอาจเป็นเพราะสุขภาพของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ แม่บางคนอาจเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือไต การติดเชื้อที่ถุงน้ำคร่ำหรือทางเดินปัสสาวะ หรืออาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด เลือดออกจากรกเกาะต่ำ หรือรกแยกตัวออกจากครรภ์ ครรภ์ไม่ปกติ อุ้มท้องเด็กมากกว่า 1 คน ในครั้งเดียว มีน้ำหนักน้อยในระหว่างตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด หรือดื่มสุราขณะตั้งครรภ์ ข้อควรรู้ก่อน ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกคลอดก่อนกำหนด ต้องการการดูแลแบบเดียวกับทารกทั่วไป เพียงแต่ต้องเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดบางคน ในเบื้องต้นแพทย์จะพิจารณาดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่โรงพยาบาล เมื่อร่างกายทารกสมบูรณ์แล้วจึงสามารถกลับบ้านได้ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ทารกคลอดก่อนกำหนดอาจมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย ต้องการความอบอุ่นและการเลี้ยงดูเป็นพิเศษ ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะแทรกซ้อน ทารกที่ติดเชื้อต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ทารกบางคนอาจไม่หายใจจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อเพิ่มออกซิเจน เครื่องอุ่นสำหรับทารก ทารกคลอดก่อนกำหนดบางคนจำเป็นต้องใช้เครื่องอุ่นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในขณะเฝ้าติดตามอาการ เมื่อร่างกายของ ทารกคลอดก่อนกำหนด แข็งแรงขึ้นและได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถกลับบ้านได้ การดูแลทารกคลอดก่อนกำหน้า ที่บ้านก็สำคัญเช่นกัน สิ่งสำคัญในการดูแล ทารกคลอดก่อนกำหนด อุณภูมิ อุณภูมิสำหรับทารกต้องสบายและปลอดภัย โดยสามารถปรับอุณภูมิในบ้านให้พอเหมาะได้ด้วยเครื่องปรับอากาศ เตรียมเสื้อผ้า ผ้าห่ม ถุงเท้า หรืออาจใช้วิธีการห่อตัวทารกเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นและทำให้ทารกรู้สึกปลอดภัย การนอนหลับ จัดที่นอนของทารกให้สบายและอบอุ่นเพื่อให้ทารกนอนหลับได้ยาวนานขึ้น จัดสภาพแวดล้อมให้เงียบ มีแสงสลัวในตอนกลางคืน โรค SIDS หรือโรคไหลตายในทารก เป็นกลุ่มอาการที่ในช่วง 6 […]


กำลังมองหาเรื่องราวในการเลี้ยงดูบุตรใช่หรือไม่?

เข้าร่วมชุมชนการเลี้ยงดูบุตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และคุณพ่อคนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!