เบต้ากลูแคน (Beta-glucans)

โดย

Update Date 09/02/2021 . 4 mins read
Share now

เบต้ากลูแคน (Beta-glucans) เป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหร่าย ตะไคร่น้ำ และพืชต่าง ๆ สารเบต้ากลูแคนนี้มักจะถูกนำมาใช้เป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้อบ่งใช้

เบต้ากลูแคน ใช้สำหรับ

เบต้ากลูแคน (Beta-glucans) เป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหร่าย ตะไคร่น้ำ และพืชต่าง ๆ สารเบต้ากลูแคนนี้มักจะถูกนำมาใช้เป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อใช้สำหรับช่วยบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด หรือโรคหัวใจ เป็นต้น

มีงานวิจัยที่พบว่า สารเบต้ากลูแคนนั้นอาจจะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีโอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ได้น้อยลง นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่มีใยอาหาร อย่าง เบต้ากลูแคนสูง ยังอาจสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจได้อีกด้วย

การทำงานของเบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคนนั้นสามารถช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ในเลือดได้ เนื่องจากใยอาหารอย่างเบต้ากลูแคนนั้น สามารถช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ นอกจากนี้การฉีดสารเบต้ากลูแคนเข้าสู่ร่างกายนั้น ยังอาจช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ให้ผลิตสารเคมีที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เบต้ากลูแคน

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากเบต้ากลูแคน หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมเบต้ากลูแคน ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังเป็นพิเศษ

ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวพอที่จะทราบว่า การใช้เบต้ากลูแคนในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนั้นเป็นอันตรายหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS) การใช้เบต้ากลูแคน อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการผื่นผิวหนังขึ้นบริเวณฝ่ามือและเท้าได้ เนื่องจากเบต้ากลูแคนส่วนใหญ่นั้นจะได้มาจากยีสต์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เบต้ากลูแคน

การใช้เบต้ากลูแคนทั้งรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำนั้นค่อนข้างมีความปลอดภัย หากอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังไม่ค่อยทำให้เกิดผลข้างเคียงอะไรมาก แต่หากเกิดผลข้างเคียง ก็อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้

ผลข้างเคียงดังกล่าว มักจะเกิดขึ้นหากฉีดสารเบต้ากลูแคนเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อความปลอดภัยจึงควรมีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอหากต้องการใช้เบต้ากลูแคน

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เบต้ากลูแคน อาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressants) เนื่องจากสารเบต้ากลูแคนนั้นจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และอาจทำให้ขัดขวางการทำงานของยากดภูมิคุ้มกันได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับยาเหล่านี้

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเบต้ากลูแคน

ขนาดยาดังต่อไปนี้ ได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้ว

รับประทาน

 • โรคหัวใจ รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเบต้ากลูแคน 6 กรัม ทุกวัน ร่วมกับการรับประทานอาหารคอเลสเตอรอลต่ำและไขมันต่ำ
 • คอเลสเตอรอลสูง รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเบต้ากลูแคน 5 กรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7-8 สัปดาห์ หากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเบต้ากลูแคน 3-10 กรัม ให้รับประทานได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์
 • ไข้ละอองฟาง รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเบต้ากลูแคน 250 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ฉีดเข้าหลอดเลือด

 • การป้องกันมะเร็งปากมดลูก แพทย์อาจจะให้เบต้ากลูแคนที่สกัดจากเห็ด (Fungal beta-glucan schizophyllan) สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • การป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด แพทย์อาจจะให้ยาเบต้ากลูแคน 50 มก./m2 วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากการผ่าตัด นอกจากนี้แพทย์ก็อาจจะให้ยาเบต้ากลูแคนขนาด 0.5-2 มก./กก. เป็นเวลา 1-6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด และให้ทุก ๆ 4 ชั่วโมงหลังจากการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูง

ปริมาณในการใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ การใช้เบต้ากลูแคนอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของเบต้ากลูแคน

 • อาหารเสริมเบต้ากลูแคน
 • ยาเบต้ากลูแคนสำหรับฉีด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

มะขามป้อม สมุนไพรที่ช่วยลดหุ่น แถมยังทำให้สุขภาพดี

มะขามป้อม ไม่ได้มีดีแค่ช่วยลดน้ำหนักอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีสรรพคุณทางยาสูงที่ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่จะมีคุณประโยชน์อย่างไร ติดตามได้ใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

ถังเช่า (Cordyceps)

ถังเช่า (Cordyceps) คือเห็ดเชื้อราชนิดหนึ่งที่งอกออกมาจากตัวของหนอนผีเสื้อ บางคนเชื่อว่าสามารถช่วยรักษาความผิดปกติของไต และแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

อาหารเสริมถังเช่า สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หรือผู้ร้ายทำลายไต

จริง ๆ แล้ว อาหารเสริมถังเช่า นั้นดีต่อสุขภาพจริง หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายกันแน่ มาหาคำตอบพร้อมกันกับ Hello คุณหมอ เลยค่ะ

Written by พลอย วงษ์วิไล

ถั่วเขียว ประโยชน์ดี ๆ ที่มากกว่าเมนูต้มน้ำตาล

ถั่วเขียว เป็นธัญพืชที่พบได้บ่อยในเมนูของหวานไทย ซึ่งนอกจากจะให้รสชาติอร่อยแล้ว การรับประทานถั่วเขียวเป็นประจำก็ยังให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai